نسخه موبایل
www.valiasr-aj .com
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟
کد مطلب: 5137 تاریخ انتشار: 13 تير 1394 تعداد بازدید: 469500
پرسش و پاسخ » امام علي (ع)
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟

طرح شبهه:

شيعيان ادعا مي كنند كه خليفه اول و دوم به خانه فاطمه (رضي الله عنها) حمله كرده اند؛ در حالي كه همه مي دانيم علي رضي الله عنه چند تن از فرزندان خود را به نام هاي خلفا ـ همان هايي كه ادعا مي شود قاتل فاطمه بوده اند ـ نام گذاري كرده است. اين نشان مي دهد كه خلفا از اين تهمت ها بري هستند. آيا كسي نام فرزندانش را از نام قاتل زنش مي گذارد؟

نقد و بررسي:

پاسخ اجمالي:

نام گذاري به نام ابوبكر:

اولاً: اگر قرار بود كه امير مؤمنان عليه السلام نام فرزندش را ابوبكر بگذارد، از نام اصلي او (عبد الكعبه، عتيق، عبد الله و... با اختلافي كه وجود دارد) انتخاب مي كرد نه از كنيه او؛

ثانيا: ابوبكر كنيه فرزند علي عليه السلام بوده و انتخاب كنيه براي افراد در انحصار پدر فرزند نمي باشد؛ بلكه خود شخص با توجه به وقايعي كه در زندگي اش اتفاق مي افتاد كنيه اش را انتخاب مي كرد.

ثالثاً: بنا بر قولي، نام اين فرزند را امير مؤمنان عليه السلام، عبد اللّه گذارد كه در كربلا سنّش 25 سال بوده است.

ابو الفرج اصفهاني مي نويسد:

قتل عبد الله بن علي بن أبي طالب، وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا عقب له.

عبد الله بن علي 25 ساله بود كه در كربلا به شهادت رسيد.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 22.

بنا براين سال ولادت عبد الله در اوائل خلافت حضرت علي عليه السلام بوده كه حضرت در آن دوره تندترين انتقاد ها را از خلفاي پيشين داشته است.

نام گذاري به نام عمر:

اولاً: يكي از عادات عمر تغيير نام افراد بود و بر اساس اظهار مورخان شخص عمر اين نام را بر او گذازد و به اين نام نيز معروف شد.

بلاذري در انساب الأشراف مي نويسد:

وكان عمر بن الخطاب سمّي عمر بن عليّ بإسمه.

عمر بن خطاب، فرزند علي را از نام خويش، «عمر» نام گذاري كرد.

البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر (متوفاي279هـ)، أنساب الأشراف، ج 1، ص 297.

ذهبي در سير اعلام النبلاء مي نويسد:

ومولده في أيام عمر. فعمر سماه باسمه.

در زمان عمر متولد شد و عمر، نام خودش را براي وي انتخاب كرد.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 134، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

عمر بن الخطاب، اسم افراد ديگري را نيز در تاريخ تغيير داده است كه ما فقط به سه مورد اشاره مي كنيم:

1. إبراهيم بن الحارث بـ عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن الحارث.... كان أبوه سماه إبراهيم فغيّر عمر اسمه.

پدرش اسم او را ابراهيم گذاشته بود؛ ولي عمر آن را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 5، ص 29، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

2. الأجدع أبي مسروق بـ عبد الرحمن.

الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي... فسماه عمر عبد الرحمن.

عمر بن الخطاب، اسم اجدع بن مالك را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 186، رقم: 425، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

4 ثعلبة بن سعد بـ معلي:

وكان إسم المعلي ثعلبة، فسماه عمر بن الخطاب المعلي.

نام معلي، ثعلبه كه عمر آن را تغيير داد و معلي گذاشت.

الصحاري العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم (متوفاي: 511هـ)، الأنساب، ج 1، ص 250.

ثانياً: ابن حجر در كتاب الاصابة، باب «ذكر من اسمه عمر»، بيست و يك نفر از صحابه را نام مي برد كه اسمشان عمر بوده است.

1. عمر بن الحكم السلمي؛ 2. عمر بن الحكم البهزي؛ 3 . عمر بن سعد ابوكبشة الأنماري؛ 4. عمر بن سعيد بن مالك؛ 5. عمر بن سفيان بن عبد الأسد؛ 6. عمر بن ابوسلمة بن عبد الأسد؛ 7. عمر بن عكرمة بن ابوجهل؛ 8. عمر بن عمرو الليثي؛ 9. عمر بن عمير بن عدي؛ 10. عمر بن عمير غير منسوب؛ 11. عمر بن عوف النخعي؛ 12. عمر بن لاحق؛ 13. عمر بن مالك؛ 14. عمر بن معاوية الغاضري؛ 15. عمر بن وهب الثقفي؛ 16. عمر بن يزيد الكعبي؛ 17. عمر الأسلمي؛ 18. عمر الجمعي؛ 19. عمر الخثعمي؛ 20. عمر اليماني. 21. عمر بن الخطاب.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص587 ـ 597، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

آيا اين نام گذاري ها همه به خاطر علاقه به خليفه دوم بوده؟!.

نام گذاري به نام عثمان:

اولاً: نام گذاري به عثمان، نه به جهت همنامي با خليفه سوم و يا علاقه به او است؛ بلكه همانگونه كه امام عليه السلام فرموده، به خاطر علاقه به عثمان بن مظعون اين نام را انتخاب كرده است.

إنّما سمّيته بإسم أخي عثمان بن مظعون.

فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 23.

ثانياً: ابن حجر عسقلاني بيست و شش نفر از صحابه را ذكر مي كند كه نامشان عثمان بوده است، آيا مي شود گفت: همه اين نام گذاري ها چه پيش و چه پس از خليفه سوم به خاطر او بوده است

1. عثمان بن ابوجهم الأسلمي؛ 2. عثمان بن حكيم بن ابوالأوقص؛ 3. عثمان بن حميد بن زهير بن الحارث؛ 4. عثمان بن حنيف بالمهملة؛ 5. عثمان بن ربيعة بن أهبان؛ 6. عثمان بن ربيعة الثقفي؛ 7. عثمان بن سعيد بن أحمر؛ 8. عثمان بن شماس بن الشريد؛ 9. عثمان بن طلحة بن ابوطلحة؛ 10. عثمان بن ابوالعاص؛ 11. عثمان بن عامر بن عمرو؛ 12. عثمان بن عامر بن معتب؛ 13. عثمان بن عبد غنم؛ 14. عثمان بن عبيد الله بن عثمان؛ 15. عثمان بن عثمان بن الشريد؛ 16. عثمان بن عثمان الثقفي؛ 17. عثمان بن عمرو بن رفاعة؛ 18. عثمان بن عمرو الأنصاري؛ 19. عثمان بن عمرو بن الجموح؛ 20. عثمان بن قيس بن ابوالعاص؛ 21. عثمان بن مظعون؛ 22. عثمان بن معاذ بن عثمان؛ 23. عثمان بن نوفل زعم؛ 24 . عثمان بن وهب المخزومي؛ 25. عثمان الجهني؛ 26. عثمان بن عفان.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 447 ـ 463، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

پاسخ هاي تفصيلي

1. هيج اسمي (غير از نام هاي خداوند باري تعالي) انحصاري نيست كه مختص يك نفر باشد؛ بلكه گاهي يك اسم براي افراد زيادي انتخاب مي شد كه با همان نام هم شناخته مي شدند و هيچ محدوديتي در اين زمينه در بين اقوام و ملل وجود نداشته است؛ بنابراين، نام هايي از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان از نام هاي مرسومي بوده است كه بسياري از مردم زمان پيامبر و ياران واصحاب آن حضرت، و نيز ياران و دوستان و اصحاب امامان شيعه به همين نامها معروف و مشهور بوده اند، مانند:

أبوبكر حضرمي، ابوبكر بن ابوسمّاك، ابوبكر عياش و ابوبكر بن محمد از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام.

عمر بن عبد اللّه ثقفي، عمر بن قيس، عمر بن معمر از اصحاب امام باقر عليه السلام. و عمر بن أبان، عمر بن أبان كلبي، عمر بن ابوحفص، عمر بن ابوشعبة! عمر بن اذينة، عمر بن براء، عمر بن حفص، عمر بن حنظلة، عمر بن سلمة و... از اصحاب امام صادق عليه السلام.

عثمان اعمي بصري، عثمان جبلة و عثمان بن زياد از اصحاب امام باقر عليه السلام، و عثمان اصبهاني، عثمان بن يزيد، عثمان نوا، از اصحاب امام صادق عليه السلام.

2. شكي نيست كه شيعيان از يزيد بن معاويه و اعمال زشت او تنفر شديدي داشته و دارند؛ ولي در عين حال مي بينيم كه در بين شيعيان و اصحاب ائمه عليهم السلام كساني بوده اند كه نام شان يزيد بوده است؛ مانند:

يزيد بن حاتم از اصحاب امام سجاد عليه السلام. يزيد بن عبد الملك، يزيد صائغ، يزيد كناسي از اصحاب امام باقر عليه السلام؛ يزيد الشعر، يزيد بن خليفة، يزيد بن خليل، يزيد بن عمر بن طلحة، يزيد بن فرقد، يزيد مولي حكم از اصحاب امام صادق عليه السلام.

حتي يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام، نامش شمر بن يزيد بوده است.

الأردبيلي الغروي، محمد بن علي (متوفاي1101هـ)، جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، ج 1 ص 402، ناشر: مكتبة المحمدي.

آيا اين نام گذاري ها مي تواند دليل بر محبوبيت يزيد بن معاويه نزد ائمّه و شيعيان آنان باشد؟

3. نامگذاري فرزندان روي علاقه پدر و مادر به افراد و شخصيت ها صورت نمي گرفت و گر نه بايد همه مسلمانان، نام فرزندان خود را به نام رسول اكرم صلي الله عليه وآله نامگذاري مي كردند.

اگر نامگذاري به خاطر ابراز محبت به شخصيت ها بود، چرا خليفه دوم به سراسر ممالك اسلامي بخشنامه كرد كه كسي حق ندارد فرزندش را به نام رسول خدا صلي الله عليه وآله نامگذاري كند؟

ابن بطال و ابن حجر در شرحشان بر صحيح بخاري مي نويسند:

كتب عمر إلي أهل الكوفة الا تسموا أحدًا باسم نبي.

إبن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي449هـ)، شرح صحيح البخاري، ج 9، ص 344، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 572، تحقيق: محب الدين الخطيب، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

عيني در عمدة القاري مي نويسد:

وكان عمر رضي الله تعالي عنه كتب إلي أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتي ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

4. نام يكي از صحابه «عمر بن ابوسلمة قرشي» است كه پسر خوانده رسول اكرم صلي الله عليه وآله از امّ سلمه بوده است، از كجا اين نام گذاري به خاطر علاقه حضرت امير عليه السلام به اين پسر خوانده پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله نبوده است؟

5. بنا به نقل شيخ مفيد نام يكي از فرزندان امام مجتبي عليه السلام عمرو بوده است، آيا مي شود گفت: كه اين نامگذاري به خاطر همنامي با اسم عمرو بن عبدود و يا عمرو بن هشام (ابوجهل) بوده است؟

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 20، باب ذكر ولد الحسن بن علي عليهما ، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1993 م.

6. با توجه به آن چه كه در صحيح مسلم از قول عمر بن خطاب آمده است، نظر حضرت امير عليه السلام نسبت به ابوبكر و عمر اين بود كه آنان دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن بوده اند، وي خطاب به علي عليه السلام و عباس مي گويد:

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا  تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

پس از وفات رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) ابوبكر گفت: من جانشين رسول خدا هستم، شما دو نفر (عباس و علي ) آمديد و تو اي عباس ميراث برادر زاده ات را درخواست كردي و تو اي علي ميراث فاطمه دختر پيامبر را.

ابوبكر گفت: رسول خدا فرموده است: ما چيزي به ارث نمي گذاريم، آن چه مي ماند صدقه است و شما او را دروغگو، گناه كار، حيله گر و خيانت كار معرفي كرديد و حال آن كه خدا مي داند كه ابوبكر راستگو، دين دار و پيرو حق بود.

پس از مرگ ابوبكر، من جانشين پيامبر و ابوبكر شدم و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو حيله گر و گناهكار خوانديد.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

و در روايتي كه در صحيح بخاري وجود دارد، امير مؤمنان عليه السلام، ابوبكر را «استبدادگر» مي داند:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَي لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم نَصِيبًا.

تو به زور بر ما مسلط شدي، و ما بخاطر نزديك بودن به رسول اكرم (ص) خود را سزاوار تر به خلافت مي ديديم.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

و در روايت ديگري خود شيخين نقل كرده اند كه امير مؤمنان عليه السلام حتي دوست نداشت، چهر عمر را ببيند:

فَأَرْسَلَ إلي أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

آيا با توجه به اين موضعگيري هاي تند امير مؤمنان عليه السلام در برابر خلفا، مي شود ادعا كرد كه حضرت به خاطر علاقه به خلفاء اسم فرزندان خود را همنام آنان قرار داده است؟

7. اهل سنت ادعا مي كنند كه اين نامگذاري ها همگي به خاطر روابط خوب امام علي عليه السلام باخلفا بوده است. اگر چنين است، چرا خلفاء نام حسن وحسين را كه فرزندان رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز بوده اند، براي فرزندان خويش انتخاب نكرده اند؟

آيا دوستي مي تواند يك طرفه باشد؟

نتيجه:

نامگذاري فرزندان امير مؤمنان عليه السلام به نام هاي خلفا، خدمتي به حُسن روابط ميان امير مؤمنان و خلفا نمي كند و از آن نمي توان براي انكار شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها استفاده كرد.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات 

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

 

Share
201 | علي | , ایران | 12:00 - 26 اسفند 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
اقاي کميل به جاي اينکه بخندي به عمق سوالات توجه کن وبا خود بينديش چرا جوابي براي سوالاتم پيدا نمي کنند تعصب را گذاشت کنار به حقايق بايد رسيد
202 | كميل | , ایران | 12:00 - 26 اسفند 1388 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جون من نظر شماره 198 رو بخونين.مردم از خنده.طلبه همون علي بوده.نميدونم چطور از گروه پاسخ به شبهات تشکر کنم.خيلي ماهين
203 | سجاد | , ایران | 12:00 - 26 اسفند 1388 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام
من در وبلاگ خود از اين مطلب جالب استفاده كردم
لطفا حلال كيند
2BANOYEDAMESHGH.TK
204 | نصر | , ایران | 12:00 - 27 اسفند 1388 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام
اگه ما همين يه دليل رو هم داشتيم کافي بود که خود اهل سنت ببينند براي اثبات نظريه هاشون چه قدر دلايل علمي دارن
آخه اينم شد دليل؟ فلان امام با فلاني ازدواج کرد پس ما حقيم فلان امام اسم فرزندش رو اين گذاشت پس ما درست ميگيم بابا بريد فکر کنيد لا اقل يه شبهه علمي بسازيد! جديدا پشت سر هم اين شبهه رو مطرح مي کنن که واقعا به يه ادعاي روزنامه نگاري بيش تر شبيهه تا يه شبهه کلامي
205 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 12:00 - 28 اسفند 1388 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام
بله اقاي كميل بجاي اينكه بخندي جواب ايشان را بده .
در ضمن اين سوال منو جواب بده .
من در يزد هستم و از اين شهر اصلاً بيرون نرفتم و نخواهم رفت . شنيده ام ميگويند دريا قشنگه رنگ ابشم ابيه تازه 3/2 زمين را دريا و اقيانوس گرفته , من هرچه در يزد گشتم دريا را نديدم چرا دروغ ميگند؟
در ضمن ماهين ديگه جيه اين برادران پاسخگو به شبهات مثل خورشيدند ميدرخشند .
در ضمن جناب علي تو كه نخود نتونستي پيدا كني اگر دنبال نخود سياه فرستاده شوي چه ميكني .
يا علي
206 | سعد الله | , ایران | 12:00 - 28 اسفند 1388 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
اعوذ با الله من الشيطان الرجيم.

اعوذ با الله من نفسي.

اعوذ بجلال وجهک الکريم.

اعوذ با الله من همزات الشياطين.

بسم الله الضار.............................

گر نيک و بد نزد خدا__________ يکسان بدي در ابتلا

با جبرئيل ماه رو ___________ ابليس هم سيماستي

ور راز دارستي بشر __________ پيدا نکردي خير و شر

هرچه که ناپيداستش _________بروي هم پيداستي

جناب علي(عمر) يا طلبه( کذاب).!!!
آن روز روشن است که در لحظه ي احتضار هستي و سکرات موت را که تورا احاطه کرده اند. بيچاره. بدبخت. روسياه. از براي عقبي کاري بکن.

توبه کن. توبه کن. مسلمان موحد و (( مومن )) شو.......... اين دو روز دنيا هم سپري ميشود و روسياهيش دامن تو را ميگيرد.

به خدا اون مولوي محلتون.... يا ماموسات شهرتون در وقت مرگت هيچ کاري از دستش بر نمياد..... که خودشم گير تر از تو هست.

به الله متوسل شو به اسبابش..... تو که يقينان بي آبرو در درگاه الله تعالي هستي..... نه فقط تو بلکه تمامي بشر .......... بيا و دست از لجاجت و لجبازي بردار . کفر و شرک را بگذار کنار.... حب غاصبين و قاتلين(عليهم العنه) را از دل بران و به جايش حب اوليا الله را در دل نهان کن.

بدبخت...... دل آن آخوندهايتان به حال تو نميسوزد. از براي آخرت توشه اي بردار.

از معصومين طلب شفاعت در درگاه الله را بکن. تا از اين بيچاره تر نشدي.

1000000000000000000 سال سياه هم که خود با توسل و توکل به اعمال نا مقبول و ناقصت به الله توسل کني جوابي نخواهي شنيد مگر آنکه الله سبحانه و تعالي به حرمت اين بزرگان نظري به من و توي گناه کار کند.

الله تبارک و تعالي را چه نياز به گريه و نياز و زاري تو به درگاهش؟!. بيچاره . الله به حرمت و به عشق 14 معصوم(عليهم السلام جميعا) حوائج من و توي ناسپاس و نا شکر را ميدهد.

پرده ي تعصب را کنار بزن و راه حق را در پيش گير و مومن شو که سخت عذابي الله براي دشمنان اهل بيت( عليهم السلام جميعا) در نظر گرفته است.!!!


يا مولانا. ابا عبد الله( صلوات الله و سلامه عليه).
207 | علي | , ایران | 12:00 - 03 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
اينکه فرداي قيامت روسياه وبدبخت کدام گروه از انسانها هستند مثل روز روشنه اون هاييکه ايات قران مجيد ناديد مي گيرند از تهمت زدن به اصحاب رسول که خداند در چندين ايه مبارکه از انها به بهترين صورت ياد کرده است ابايي ندارند حقايق را وارونه جلوه ميدهند تازه چرا به ما براي مناظره در صداو سيما اجازه نمي دهيد
مركز اسلام كه همان مكه ومدينه مي باشد اهل سنت هستند نه شيعه
208 | momen abdullah | , مالزی | 12:00 - 04 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب عمر
هدف شما اهل عمر از دشمني با قرآن چيست؟
چرا برخلاف نص صريح قرآن براي طلاق شاهد نمي‌خواهيد؟
«فإذا بلغن أَجلَهن فَأَمْسکوهن بِمعروف أَو فارِقوهن بمعروف وأَشهِدوا ذوي عدل منکم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا»

جناب عمر
راستي در آن «مرکز» اسلامتان چند صفحه مطلب علمي از عمر وجود دارد؟
سي صفحه؟ بيست صفحه؟ ده صفحه؟

يا علي
209 | علي | , ایران | 12:00 - 09 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با عرض سلام به خدمت آقاي سلام
در مورد بحث لعني که مطرح کرديد به آدرس:
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?frame=1&bank=maghalat&id=154
و جناب آقاي علي:شما نوشته ايد :چرا به ما براي مناظره در صداو سيما اجازه نمي دهيد.
آخه همين صدا وسيماي ايران يکبار يک وهابي شيعه شده را آورد در صدا و سيما تا دلايل شيعه شدن خود را بگويد و لي چند روز برد آقايان وهابي يک شيعه را روي منبر امام حسين به شهادت رساندند ما از اينها مي ترسيم مي ترسيم تو مناظره سني ها کم بيارن جوش کنن شيعه ها را بکشن .
بعد نوشته ايد:مركز اسلام كه همان مكه ومدينه مي باشد اهل سنت هستند نه شيع.
خدا عقل را براي چه به ما داده ما بايد تقليد کورا کورانه کنيم خدا عقل داده به ما مي رويم تحقيق مي کنيم تا ببينيم حق با کيست بعضي ها در زمان خود پيامبر کنار پيامبر بودند ولي مخالف حضرت اين دليل نمي شه هرکي کنار پيامبر موافق پيامبر باشه!!!!!!!!!هر صحابه اي که درست نمي گه اون صحابه اي واقعا صحابه است که به حرف پيامبر گوش کنه نه که مخالفش قد علم کنه .
پس خواهشمندم سر خود را با اين دلايل واهي و سست مشغول نکنيد .بايد جلوي خدا جوابگو باشيد
مگر حديث غدير به شما نرسيده مگر حديث ثقلين به شما نرسيده مگر حديث يوم الدار به شما نرسيده مگر حديث سفينه نوح به شما نرسيده مگر آيه ولايت به شما نرسيده است؟؟؟؟؟ اميدوارم بيشتر فکر کنيد . yaali
210 | مسلم | , ایران | 12:00 - 11 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين مخالفتهاي اهل سنت(سنت عمر=بدعت) با قران يكي دو تا نيست در همه مسائل اساسي دين و ايمان خلاف قران تشريف دارند و موارد بسيار است و چقدر اهل ادعا (سنت عمر) هستند در مورد عمل به قران مجيد شما اگر يك سكه 10 توماني بياندازي در قلك و تكام بدهي خيلي سر و صدا مي كند اما اگر يك تراول كه 20000 برابر سكه ارزش داشته باشد در قلك بياندازي هر چه تكان بدهي صداي چنداني ندارد حال ارزش ان دو را با هم مقايسه كنيد .
211 | كميل (براي علي) | , ایران | 12:00 - 11 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
علي کوته فکر از راهنماييت ممنونم . شما سنيها چقدر بي فرهنگين . يعني چي يهو بي دليل ميگي کوته نظر ها!!! اگه ما مشرک باشيم شما از کافر هم ملحدترين
212 | momen abdullah | , مالزی | 12:00 - 11 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب نگارنده کامنت 210
همين صحابه که ذکر کرديد در نبردشان با مسيلمة پرچمي در دست داشتند که بر روي آن نوشته بود: «يا محمد».
يا علي
213 | علي | , ایران | 12:00 - 11 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
من ازافکارمسمو م شما کوته نظرها متاسفم که ايات بي شمار قران کريم بر موجه بودن اصحاب از جمله ايات مبارکه رضايت صريح خداوند( رضه الاه عنه ورضو عنه اذ يبايونک ...) ( فامنو بمثل ما....) (السا بقون بالسابقون اولئک .......) را ناديده مي گيريد.يا علي گفتن تان شرک محض مي باشد
214 | سروه | , ایران | 12:00 - 18 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
مولوي شماره 172 خيلي بي فرهنگي!
215 | احسان افضل زاده(آسمان هشتم) | , ایران | 12:00 - 25 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام
از سايت زيبا تون ومحبت بينهايتتون به اميرالمومنين (ع) بسيار خوشحال شدم
از تبري شما نسبت به دشمنانشون خوشحالتر
انشاالله موفق باشيد
الهم العن الجبت والطاغوت
يك پيشنهاد:
اگر وقتي به يك نفر با آدرس (لينك) پاسخ ميديد پاسختون را به لينك متصل كنيد بسيار بهتر (يعني طرف بتونه روي همون آدرسي كه نوشتيد كليك كنه)
موفق باشيد
علي ولي الله
علي خليفه الله
علي يدالله الباسطه
علي اذن الله
علي عين الله ناظره
علي مولي الكونين ابوالحسنين يعسوب الدين امام المتقين ولي الله الاعظم صلوات الله عليه واله
216 | بي بي | , ایران | 12:00 - 26 فروردين 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
به نام خدا

بعد از ثناي خداوند, ثناي خداوند

سلام و احترام خدمت شما سروران بزرگوار

در ابتداي آشنايي با اين سايت از بعضي اظهار نظرهاي تند عزيزان كمي دل چركين بودم (به عنوان مثال ناپاك زاده دانستن بعضي از افراد مخالف تشيع را يا اهل عمر وعمري و غير مسلمان ناميدن اهل تسنن )

تا اين كه دست سرنوشت من را به سمت آشنايي با سايت سني نيوز برد . حتما ميدانيد چه ديدم : مطالب غير مستند ,تهمت ,توهين, حرف مفت ,...

ديدم آنجا هم از اين حرفها هست اما با اين تفاوت كه بسيار تندبود و بي ادبانه و غير مستند - شيعه مستند فحش مي دهد و مودبانه واز اسناد خود اهل سنت بهره مي گيرد بدون استفاده از مدارك شيعه
و همچنين روش ايشان حمله شديد و تبليغ گسترده بر روي شبهاتي هستش كه از نظر عامه اهل تسنن بد هستشو در آنجا
وهابي كه گوشش بدهكار سند نيست هر چه را نپذيرد با هزار سند نميتواني به او بقبولاني و براي اعتقادش سند نميخواهد وگرنه همه باهم برادريم پدر ومادر همه ما حوا وآدم عليهما سلام بوده ((مثلا به ما چه ربطي داره كه ابن بطوطه گفته ابن تيميه از منبر يك پله پايين اومد وگفت خدا همين طوري پايين مياد شايد ابن بطوطه دروغ گفته .))
فحش اصلا كار درستي نيست م.
شيعه همش دنبال سند مي گرده در حالي كه از نظر برادران وهابي سند اصلا" مهم نيست مهم ايمان انسانه
مثلا شيخ سليمان ابن عبدالوهاب از برادرش محمد ابن عبدالوهاب پرسيد ستون هاي دين چندتاست محمد گفت: پنج تا شيخ سليمان گفت تو اون رو كردي شش تا وششميش اينه كه اگر كسي به تو ايمان نياره كافره
ببينيد اعتقاد مهمه .مهم نيست كه اون اعتقاد درست باشه فقط يه چيزي باشه. بعضي از وهابي ها اعتقاد دارند و از كسي نمي ترسند و
نياز به تعقل ندارند مگه كسي رو حكم خدا فكر مي كنه چه محمدابن عبدالوهاب باشه چه ....نبايد از بسياري افراد كه پتانسيل هدايت شدن رو دارند((حلال زاده هاوحلال خورده ها))با وجود تبليغات گسترده شبكه هاي ماهواره اي و سايت هاي اينترنتي و... انتظار داشته باشيم به تشيع رو بيارند مگر اين كه خداوند بخواهد وگر نه باآن همه حمايت مالي وسياسي شاهان و امراي عرب از سني گري و وهابي گري ...

در پايان براي اهل اسلام آرزوي پيروزي به ظهور حضرت حجت(ع) رو دارم
217 | علي يانچشمه | , ایران | 22:58 - 26 ارديبهشت 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
در قران اسم يا روايتي از حضرت فاطمه س وجود دارد

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

در قرآن از هيچ كس روايت نشده است ! قرآن كلام خداست ! البته گاهي خداوند متعال ، سخن برخي از بندگان خويش را به عنوان استشهاد بيان مي‌كند ! از جمله در سوره انسان ، به نقل از اهل بيت عليهم السلام مي‌فرمايد :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا

سوره إنسان آيات 9 و10

همچنين سوره كوثر و بسياري از آيات ديگر ، در مدح آن حضرت نازل شده است !

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

218 | عبدالله | , ایران | 01:20 - 29 ارديبهشت 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام عليكم
در ترجمه كتاب سليم بن قيس الهلالي ص238 ضمن نامه اي از معاوية(عليه الهاوية) آمده:
...يكي از خواص و نزديكانت كه به او إطمينان داري برايم خبر آورده كه تو به شيعيان و أفراد معتمدت كه چه معتمدين بدي هم هستند گفته اي كه: من إسم 3تا از پسرانم را أبوبكر، عمَر، عثمان گذارده ام؛ پس هرگاه شنيديد كه بر يكي از أئمه ضلالة رحمت ميفرستم بدانيد كه رحمت را براي فرزندان خودم قصد كرده ام.
والسلام علي من إتبع الهدي
219 | دكتر خاتمي | , ایران | 09:05 - 04 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام به طور عبوري از سايت شما گذر مي کردم بخش جالب وخداندني داشت.اما هميشه هر گاه دشنام وبدگويي در مباحثه به وجود آيد شخص بيننده حق را به کسي که مورد تحقير قرار گرفته است ميدهد .وجادلهم بالتي هي احسن.از دوستان که مطمئنا قصد خير وهدايت را دارند تقاضا ميشود اين نکته را رعايت کنند چون اگر بخواهي يک حقيقت را خراب کني به آن خوب حمله نکن از آن بد دفاع کن.ديگر اين که شما هر نظر را روي سايت قرار ندهيد وقتي مباحثه است چه جاي نوحه.خدا شمارا در راه روشنگري خود موفق دارد.
220 | احمد خواجوند | , ایران | 14:43 - 04 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
براي اينکه آن زمان شناسنامه نبود
221 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 16:12 - 04 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام

دريافت حقيقت مختص حلالزادگان است و بس
يا حق
222 | سميرا | , ایران | 12:10 - 05 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تا حالا به اين مساله فکر کرديد که اصولا تشيع تو اون 700_ قبل از امدن مغول ها کجا بوده مثلا حافظ يا سعدي يا مولانا شيعه نبودن
تا حالا شنيديد که ميگن شيعه بدعت مغول ها بوده است تا قدرت رو از خليفه عباسي بگيرن
تا حالا فکر کردين قبر پيامبر چه شکليه و شما قبرهارو سيمان مي کنيد و زري درست مي کنيد
تا حالا قکر کردين که آيا ميشه نماز خوندن علي با نمازي که پيامبر مي خوند فرق کنه؟
تا حالا شنيديد که گروهي خودشونو فاطميون مي دونستند و نواده خالص پيامبر! پيامبري که نژاد پرستي رو به کل از بين برده بود
تا حالا فکر کرديد که خود حضرت علي که ادعاي شيعه بودنشو داريم اين وسط چي ميشه؟
تا حالا فکر کرديد که امامت و عدل در خوشبينانه ترين حالت در عرض اصول ديني ديگر مي آيند و در حالت هاي منطقي نقض کننده اونها
تا حالا اظهارات روحانيت شيعه در مورد اولين مدارس که تو ايران باز شدن و سعي داشتن مردم را باسواد کنن تا ايران رشد کنه رو خونديد مثلا خزعبلات شيختون فضل شيطان نوري.شنيديد بامدارس رشديه چه کردند.دست برداريد شيعه دروغ تاريخيه!دروغي که راهزن هاي عرب و مغولا درست کردند تا حکومت کنن و امروز ديگه به مرگش نزديک ميشه و بايد تقاص همه چي رو پس بده
223 | علي رضا | , ایران | 13:53 - 05 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
متشكرم
استفاده كردم .اين شبهه قبلا براي من هم پيش آمده بود.استفاده كردم.
224 | مهاجر | , ایران | 16:07 - 05 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
اونوقت اين همه بدعتهاي غلط کينه هاي شتري ريختن خونهاي بيگناهان شيعه درطول تاريخ بدست جاهلان مدعي تسنن وحاکمان سني مذهب که روي امثال چنگيزواسکندروهيتلر راسفيد کردندروچي اسم بذاريم تاحالاکدام عالم اهل تسنن حاضر به مجادله(گفتگو)باعلماي وظلوم شيعه شده است
225 | سعيد حسيني (شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 18:52 - 05 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تا حالا فکر کرديد که چرا سميرا که هنوز خواندن و نوشتن ياد نگرفته چرا مياد در مورد تاريخ و مسائل ديگه ارجيف و خزعبلات مي بافه؟؟؟؟!!!!! ميزان سواد سميرا عمري: (((تا حالا فکر کردين قبر پيامبر چه شکليه و شما قبرهارو سيمان مي کنيد و (زري)درست ميکنيد))) سميرا اول برو سواد ياد بگير بعد شايد بهت اجازه حرف زدن بدهند ضــــريح = زري .اکثرهم لا يعقلون يا حق
226 | كميل | , ایران | 19:09 - 05 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب سعيد حسيني حتما اين خانم ايراني نيستن چون با وجود نهضتهاي سواد آموزي گمان نكنم همچين كسي در ايران مونده باشه .
مگر اينكه ايشون از اون فسيلاي قديمي سني ها!!!! باشن. اي خدا ببين كيا دارن شيعه رو توبيخ ميكنن.اصلا آدم دلش نميخواد باهاشون حرف بزنه
227 | رضا | , ایران | 01:48 - 06 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
من شيعه بودم حالا نيستم ولي خدا واکيليه همه استدلال و مدارک شما همين است اين همه پول و امکانات که خرج مي شود خروجي ان اين است بابا جون براي اثبات حرف هايتان همون بهتر که به توسل به اجن و.... که خود بهتر مي دانيد اين موضوع را جمع و جورش کنيد بابا بيخيال استدلال اين طوري که همون نيمچه اعتقاد افراد را به باد ميدهيد خدا وکيلي امشب ايمانم به اين که همه قصه تشيع داستان است بيشتر شد با اين استدلال شما راستي من مي خوام وقتي پسر دار شدم اسمش بزارم< صدام>!!!!!!!!!!!!!!
228 | كتايون | , ایران | 14:55 - 06 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
مشكل اصلي اين است كه اكثريت حوصله تحقيق ندارند. عقيده اكثريت مردم از هرديني ؛اين است كه دين پدران وديگر هيچ! ويا اصلا هيچ! كافي است به خود جرأت دهيم وبا اين حس كه تعصب نداريم، تحقيق كنيم. چرا دعوا؟چرا فحش؟ چرا اينقدر نفرت؟ چرا به جاي جواب دادن با متانت، نفرت در سطر سطر نوشته هايتان موج مي زند؟ خيلي راحت ايرادهايي كه به تشيع داريد يكي يكي مطرح كنيد وجوابي را كه مي گيريد، با مراجع تحقيقي خودتان (اگر داريد!)مقايسه كنيد. وبعد اگر قانع نشديد، استدلالتان را بيان كنيد. مذهب تشيع واقعي آنقدر عاطفي وعاشقانه است كه محال است درباره اش تحقيق كنيد وعاشق پنج تن ومعصومين وخانواده شان نشويد! به نگاه كساني كه مثلا شيعه هستند ولي يك خط هم مطالعه نكرده اند ولي در عوض مدام غر مي زنند وايراد مي گيرند وشبهات مطرح مي كنند، كاري نداشته باشيد. خودتان بفهميد. تا كي مي خواهيد با عقيده ديگران زندگي كنيد. فاطيماي مارا در اروپا ستايش مي كنند. به احترامش زانو زنان به محل ظهورش مي روند. اروپايي ها ومسيحي ها علي مارا ستايش مي كنند ودر وصفش كتاب مي نويسند وشعر مي گويند. گاندي حسين مارا الگوي خويش مي داند و مااينجا داريم با ناسزا ونفرت عقايد بي تحقيقمان را بريكديگر تحميل مي كنيم . حتي در دوست داشتن اهل بيت از اروپايي هاي اهل تحقيق عقب افتاده ايم. با نگاه باز تحقيق كنيد، بي تعصب قضاوت كنيد واگر باز هم قانع نشديد؛ به من عاشق شيعه فحش دهيد. اماوقتي بدون هيچ تحقيق و مطالعه كامل ، ناسزامي دهيد، دليلي جز ضعف شما در آوردن استدلال نيست.
229 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 15:29 - 06 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام
اغا روزا چرا ميخواهي اسمشو بگذاري صدام ؟؟
اخه اينطوري كه نميشه غير معقول بنظر ميرسه به دو دليل .
1 ) اين اسم ديگه خريدار نداره حتي در پيش صهيونيستها و برادرانشون وهابيون .
2 ) اسم بايد بهش بياد و از نظر بيولوژيكي هم صحيح باشه ,, صد ام غير ممكنه "" اما صد أب هم بهش مياد و هم از نظر بيولوژيكي هم ممكنه مثل خليفه ات معاويه بعد هم كسي بهش نميگه صد ام ملعون .

يا علي
230 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 20:30 - 06 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام

جناب مجيد م علي عزيز

بابا اشکال نداره بذار اسم بچه اش و بذاره صدام
به دو دليل
يکي اينکه اگه بذاره صدام حداقل از عمر که بهتره
ثانيا
اگه اسمش و بذاره صدام
بعد از مدتي که جناياتش رو شد خودمون طناب دارو مي اندازيم گردنش
يا حق
231 | ... | , ایران | 24:59 - 06 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
آقا رضا دير اومدي زود ميخواي بري؟ چه عجله ايه؟ چرا جمله هات ناقصن؟ حرف حسابتو كامل بزن ببينم چه مرگته
232 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 02:27 - 07 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خانم سميرا چقدر جواب بديم , بجاي اينهمه سوالهاي بي خودي قدري مطالعه كنيد . .................................................................................................................................................................................. :::::::>> تا حالا به اين مساله فکر کرديد که اصولا تشيع تو اون 700_ قبل از امدن مغول ها کجا بوده مثلا حافظ يا سعدي يا مولانا شيعه نبودن ===>>با اونهمه اختناق و كشتار ها كه از خالد سيف ... شروع شد و غضب امامت مولي الموحدين اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه الصلوة السلام وجود عائله ملعونه بنو اميه ... و كشتارهاي و بدعتهاي باقي مانده از انها و ادامه اين جنايتها بوسيله حكام و خلفاي عباسي باز هم اين تشيع بود كه اسلام محمدي را پا برجا گذاشت , بمانند همان خورشيدي كه در يك روز ابري باز هم انرژي خود را به زمين ميرساند در وهله اول اين ائمه اهل بيت صلوات الله عليهما و بعد علماي شيعه بودند كه اسلام را زنده و تنومند ساختند . .................................................................................................................................................................................. :::::::>> تا حالا شنيديد که ميگن شيعه بدعت مغول ها بوده است تا قدرت رو از خليفه عباسي بگيرن ======> > حماقت و حقد بعضي از بظاهر ... به شما هم سرايت كرده .چرا ميگويم حماقت و حقد , براي اينكه واقعاً گيچ و سر در گم اند , يك دفعه بشما ميگويند . بن سبا , يكدفعه ميگويند مغول , يك دفعه ميگويند صفويان .اينهمه همه تناقض در گفتار , اخه براي چي ؟؟؟ چه گروهي غير از اين بظاهر علما اين روش را داشته اند . ميخواهي بداني . يهوديان انهم از نوع صهيونيستي ان بمثل كعب الاحبار ... . .................................................................................................................................................................................. :::::::>>تا حالا فکر کردين قبر پيامبر چه شکليه و شما قبرهارو سيمان مي کنيد و زري درست مي کنيد ===>> انگار بتو اجازه داده اند كه بروي مقام حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم را ببيني . با تمام اجحافي كه عمال صهيونيستي انجام داده اند باز هم ضريح مكرم ايشان پابرجاست . اين 3 تا عكس را فعلا ببين تا شايد بتوانم از داخل هم برايت عكس پيدا كنم . http://www.hodadownload.com/ضريح-پيغمبر-p_2405.html http://hajj.ir/hadjwebui/ImageGallery/ImageNews/image_20081129184054154.jpg http://sites.google.com/site/pejhwak/divarkhanehhazrat.JPG .................................................................................................................................................................................. :::::::>>تا حالا قکر کردين که آيا ميشه نماز خوندن علي با نمازي که پيامبر مي خوند فرق کنه؟ ====>>> نه والله بلكه ما مطمئنيم كه نماز مولي الموحدين اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه الصلوة السلام هيچ فرقي با نماز حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم نميكنه .نماز ما هم با متابعت از ايشان است , اما تابحال فكر كرديد كه چرا نماز عمر عثمان و شما با نمازي كه پيامبر اكرم حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم فرق ميكنه ؟؟؟ .... اينهم دليلي از خودتان براي خودتان : اشبه بصلاة رسول الله(ص) ============== روي البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة عن عمران بن الحصين قال : صلي مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسو ل الله (ص) فذكر انه كان يكبر كلما رفع و كلما وضع . وايضا قد ذكرني هذا صلاة محمد (ص) او قال لقد صلي بنا صلاة محمد (ص) و رواه مسلم و النسايي و ابو داود و احمد . قال ابن ماجه بسنده عن ابي موسي قال صلي علي (ع) يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله (ص) فاما نسيناها و اما نكون تركناها فسلم علي يمينه و علي شماله . قال ابن حجر في فتح الباري: روي احمد و الطحاوي باسناد صحيح عن ابي موسي الاشعري قال ذكر علي كنا صلاة نصليها مع رسول الله (ص) اما نسيناها و اما تركناها عمداو في رواية قتادة عن مطرف قال عمران يعني ابن حصين اما صليت منذ حين او منذ كذا وكذا اشبه بصلاة رسول الله)ص). فتح الباري ، ج 2 ص 224. اين صحابي محترم عمران بن الحصين و دلبر نازنينتان ابو موسي اشعري ميگه با مولي الموحدين اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه الصلوة السلام در بصره و جمل نماز خوانديم نمازي بمثل نماز حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم . يعني حدود 25 سال نماز ميخوانديم اما نه بمثل نماز حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم . .................................................................................................................................................................................. :::::::>>تا حالا شنيديد که گروهي خودشونو فاطميون مي دونستند و نواده خالص پيامبر! پيامبري که نژاد پرستي رو به کل از بين برده بود . اي خانوم مگر نشنيدي كه ميگويند " گويند: گيرم پدر تو بود فاضل = از فضل پدر تو را چه حاصل , جدي اگر بقول خودت فاطميون فاطميون بودند , اسماعيلون اسماعيلي بودند , زيديون زيدي بودند الان بهشون ميگفتند شيعيان علي مولي الموحدين اميرالمؤمنين حضرت علي بن ابيطالب عليه الصلوة السلام .................................................................................................................................................................................. :::::::>> تا حالا فکر کرديد که خود حضرت علي که ادعاي شيعه بودنشو داريم اين وسط چي ميشه؟ ===>>>جوابت را بالا دادم .................................................................................................................................................................................. :::::::>> تا حالا فکر کرديد که امامت و عدل در خوشبينانه ترين حالت در عرض اصول ديني ديگر مي آيند و در حالت هاي منطقي نقض کننده اونها تا حالا اظهارات روحانيت شيعه در مورد اولين مدارس که تو ايران باز شدن و سعي داشتن مردم را باسواد کنن تا ايران رشد کنه رو خونديد مثلا خزعبلات شيختون فضل ... نوري. شنيديد بامدارس رشديه چه کردند.دست برداريد شيعه دروغ تاريخيه!دروغي که راهزن هاي عرب و مغولا درست کردند تا حکومت کنن و امروز ديگه به مرگش نزديک ميشه و بايد تقاص همه چي رو پس بده .................................................................................................................................................................................. :::::::>> اگر شما با امامت ( كه نص الهي است مخالفيد) پس چرا دنبال خلفاي 1,2,3 و 5 الي اخرتون را گرفتين كساني كه بگفته خودتان در كتابهاي خودتان در بسيار از مواقع دست بدامن امام ما ميشدند . در مورد اظهارات روحانيونمون چي ناراحتي كه علمايتون با اجراي ختمهاي بخاري ... نميتونند محفلهاي شما را گرما و روشني به بخشند آمدي بجاي اينكه به ... بخاري ... شرح بدهيد بما بند كرديد كه مجالسمان روز بروز گرمتر و پرشورتر ميشود . اينكه ميگوئي شيعه دروغ تاريخيه , مواظب باش حرفي كه ميزني با سند باشه . البته شما براي اثبات مزخرفاتتان حاضريد خود الله سبحان تعالي را زير سوال ببريد . اين را خوب بخوان و سعي در فهمش بكن : مگر نه اينكه حضرت حق در قران كريم از براي حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم فرمدند : وما ينطق عن الهوي إن هو إلاّ وحي يوحي، ======================= و ايشان حين نزل قول الله تعالى: (إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)( سورة البينة: الآية 7.). ======================================== قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (يا علي هم أنت وشيعتك) =================================== ( راجع: الصواعق المحرقة: ج 2 ص 468، تفسير الطبري: ج 3 ص 146، الدر المنثور، السيوطي: ج 6 ص 379، فتح القدير، الشوكاني: ج 5 ص 477.) يعني اي كساني كه سعي در اين ميكنيد كه به شيعيان علي تهمت بزنديد بدانيد كه دانسته و يا ندانسته داريد به حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم تهمت ميزنيد و يعني به الله سبحان تعالي و احكام ايشان جاهليد . يا علي
233 | shakiba | , ایران | 17:54 - 07 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم الله الرحمن الرحيم
دوستي که تشييع رو امري کذب ميخوني پس وجود معصومين (ع)روهم زير سوال ميبري فکر ميکنم انديشه هاي شما حاصل عدم مطالعه تاريخ اسلام و مطالعه منابع معتبر شيعه و سني و حتي قران هست مگه ميشه ادم تاريخ اسلام رو بخونه ووقايع مهمي مثل واقعه غدير خم وماجراي امامت وجانشيني امام علي (ع) توسط حضرت محمد (ص) که اون هم بي ترديد خواست واراده خدابود رو نبينه هرچند ما انسانهاي رو داريم که به تمام اين منابع تسلط دارند ولي متاسفانه اين تسلط عمقي نيست ودليلش هم واضحه .... بي بصيرتي.... بعضي وقايع مثل واقعه غدير /حديث شريف ثقلين/ و واقعه عظيم عاشورا انقد واضح وروشن هستند که من از بيان ادله فراوان ديگه که بر تشييع وامامت 12 معصوم صحه ميگذارندبه همين سه واقعه بسنده ميکنم. فقط ازت ميخوام پرده کدر بي بصيرتي رو ازجلوي چشمات کنار بزني اگه نميتوني حرفاي منو دليل بدوني اين سه چيز کمکت ميکنه حقو بشناسي
مراجعه به عقل ومنطق /مطالعه سيره زندگي امامان در همه ابعاد اعم از اجتماعي ديني و.../مطالعه اتفاقات تاثير گذار تشييع در منابع معتبر شيعه وسني

حق نگهدارت
234 | محمد | , آمریکا | 01:23 - 08 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
به نظر مي رسه بيشتر افرادي که توي اين جور بحث ها شرکت مي کنند بجاي اينکه با ديد واقع بينانه به موضوعات نگاه کنند آخرش سر از تعصب مذهبي و فحش و لعنت در ميارن و نهايتا به هيچ نتيجه منطقي و واقعي نمي رسن. شايد يکي از عواملي که در نزد بعضي ها يا حتي خيلي ها به عنوان استدلال و اثبات يک نظريه استفاده مي شه، به قول خارجي ها هرمنوتيک و به قول خودمون تاويل گرايي بيش از حد وافراطي است که در بعضي از مذاهب اسلامي (و حتي اديان) باعث شده دچار انحرافات و ابتلا به خرافات زيادي مي شه و از اون مذهب اوليه و يا دين اوليه که فرستادگان الهي براي امتها اوردن چيز زيادي باقي نمي مونه و حتي کتب آسماني را هر طوري که به نفعشان هست تاويل مي کنند. با اين راهها به جاي کعبه سر از ترکستان در مياريم.
متاسفانه با گذشت زمانهاي خيلي طولاني از وقايع و اتفاقات مختلف تاريخي روايات ضد و نقيض زيادي از همه طرفهاي دعوا به گوش مي رسه و قضاوت کردن درباره چيزي که اگاهي قابل اطمينان، قابل توجه و کافي از اون نمي شه بدست آورد ممکن نيست و تلاش بيهوده است. در اين وسط هر کسي از ظن خودش تاريخ و کتاب و سنت رو و حوادث و وقايع رو تفسير و تاويل مي کنه و نمي تونيم اون رو به عنوان يک قضاوت عادلانه بپذيريم. خيلي از مسايل(به غير از مسائل و اختلافات ريشه اي که جاي تحقيق و استدلال دارن) تاثيري در نياز امروز ما و زندگي امروز ما و آخرت ما ندارن و قضاوت واقعي تاريخ و حوادث اون رو بايد به خداوند بزرگ که اگاه از همه چيزه بسپاريم و بجاي فحش و لعنت و ناسزاهايي که از بچگي توي گوش ما خوندن(و اگر واقعاً حقيقت نداشته باشه ما در برابر خداوند بزرگ مسئوليم) براي درگذشتگان از مومنين طلب مغفرت و امرزش کنيم، همانطوري که افريدگار و اموزگار ما خداوند مهربان به ما اموخته:والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوننا الذين سبقونا بالايمن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا انك رءوف رحيم.
اين است درس اسلام، درس ايمان،معرفت و اخلاق اسلامي
من به عنوان يک مسلمان معتقدم ما بايد باز برگرديم به اينکه فلسفه اسلام را بهتر بشناسيم. فلسفه اسلام فلسفه فحش و لعنت و انتقام نيست. با بازگشت به کلام خدا و با دقت بيشتر خواندن آن در مي يابيم که بسياري از چيز هايي که به عنوان يک عمل ديني يا ارزشمند يا ثواب در زندگي امروز به آنها عمل مي کنيم و حتي بر آنها تاکيد ميورزيم چيزي جز خرافات و بدعت نيست که اولياء خدا هم از اين گونه اعمال تبري جسته اند.
235 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 13:45 - 08 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام

خواهر گرامي
سرکار خانم کتايون

مشکل اصلي اهل سنت در واقع تعصب کورکورانه است
بقول حضرتعالي آنان دين آبا و اجدادشان را نه تنها پيروي ميکنند بلکه مباني آنرا مي پرستند و اين مسئله باعث شده است که از حقيقت دور باشند.
مسئله ي مهمي که در گفتار و افعالشان مشاهده ميشود آنست که تعصب کورکورانه را از واجبات و مباني اصلي عقيده خود ميدانند و اين مسئله از گفتار و افعال تاريخي گذشته و حال که در تاريخ ثبت شده است کاملا هويداست و انکار ناپذير.
بنابراين ادبيات بحثي آنان ضعيف بوده و هميشه سعي در کشاندن بحث به بيراهه و در صورت ناتواني از آن پاک کردن صورت مسئله نموده اند.
اگر کامنتهاي اهل سنت را بخوانيد براحتي خواهيد فهميد که حرفي براي ارائه کردن ندارند و اين مسئله آنان را رنج ميدهد و دقيقا افعال و گفتارشان در صورت شکست بحثي نشانگر بطلان کامل آن عقايد و پايبندي آنان به خرافات و خزعبلاتي است که از بدعت نشآت ميگيرد.
حال خود قضاوت بفرمائيد
چند درصد از اين افراد که با اين فرهنگ رشد يافته اند قابل هدايت و يا حداقل پيرو منطق و علم خواهند بود؟؟؟!!!!!
جواب بسيار ساده است : تعداد خيلي کمي از آنان ، آنهم کساني که از نظر فرهنگي و سطح تعقل در درجه معقول انديشه و فرهنگ در اجتماع مطرح هستند.
اگر کمي بيشتر دقت فرمائيد مي بينيد که اينان به علت تعصب کورکورانه و طواف حول محور همان تعصب براحتي خودن شيعه را مباح دانسته و کشتن 7 شيعه را مقارن و مساوي با رفتن به بهشت ميدانند!!!!!
پس واقعا ما بايد مراقب باشيم که جهل و تعصب از هر چيز ديگر به مراتب خطرناکتر و خون ريز تر و ويرانگر تر است که تاريخ گواه آنست.
حمله اعراب به ايران چگونه انجام شد؟
عمر به بهانه ظاهري توحيد و در واقع به نيت باطني کشورگشائي به يران حمله کرد و ظلم و ستم و تجاوز به دختران و زنان و عارت و غصب و هزاران جنايت معروف و غير معورف را در آن بنيان نهاد و اين تفکر کثيف را در ميان پيروان متعصب و بي علم و بي فکر و دور از تفکر خود به ارث گذاشت که معبودي جز عمر نبايد داشت و هر کس غير از آن بگويد مستحق کشته شدن است که اکنون شاهد فتاوا و افعال فعلي پيروان او هستيم.
جناب کتايون
بهتر است نگاهي به مستبصرين بيندازيد و زندگي و سطح سواد و تفکر آنان را بررسي کنيد، بدون شک آنان در طول زندگي هيچوقت متعصب نبوده و علم و تفکر و تعقل را هميشه سرلوحه کار خود قرار داده اند و اين باعص شده که به اسلام حقيقي روي بياورند.
اگر دقت کنيد مي بينيد که اکثر مستبصرين علماي بزرگ اهل سنت هستند که از نظر سطح علمي هم در سطوج بالا سير ميکنند.
بعنوان مثال دکتر تيجاني يا دکتر عصام العماد و يا علماي ديگري از اهل سنت که در سطح بالاي علمي هستند.

بنابر اين اي دوستان عزيز شيعه و سني
اگر ميخواهيد که به اصل حقيقت برسيد بايد بنا به فرموده ي قرآن کريم :
سوره مبارکه الأنبياء ايه شريفه 10:

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
در حقيقت ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه ياد شما در آن است آيا نمى‏انديشيد

سوره مبارکه يونس آيه شريفه 16:

قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
بگو اگر خدا مى‏خواست آن را بر شما نمى‏خواندم و [خدا] شما را بدان آگاه نمى‏گردانيد قطعا پيش از [آوردن] آن روزگارى در ميان شما به سر برده‏ام آيا فكر نمى‏كنيد

يا حق
236 | momen abdullah | , مالزی | 19:32 - 08 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب محمد عمري
شما اهل عمر عادت داريد هر از صد سالي يک تغيير جهتي دهيد.
روزي معتزله هستيد. روزي قدريه. روزي حنفي. روزي وهابي. روزي سلفي و ....
و جالب اين است هميشه هم اسم اين تغيير مسير خود را «بازگشت به اسلام» مي‌گذاريد!!!!
و چون خود را بي نياز از «ولايت الله»‌ مي‌دانيد مدام در حال افتادن از چاله به چاه هستيد.
نمونه‌اش هم اين تفکر ضد اسلامي و ضد قرآني شما است :
«. فلسفه اسلام فلسفه فحش و لعنت و انتقام نيست.»
************
شما به چه اجازه‌اي لعنت و فحش را در يک رديف گذاشته ايد؟؟
شما به چه اجازه اي سنت قرآني لعن را از اسلام حذف مي‌کنيد؟؟
ادعاي پيامبري داري؟؟؟ قرآن جديد بر تو نازل شده است؟؟ چه کاره هستي؟؟؟؟
آيا تا به حال نام قرآن مجيد به گوشت خورده است؟؟ اگر بله پس چرا از اين آيات خداوند بي‌خبر هستي:
1)))«ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اوليك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»
آيا نمي‌بيني که خداوند «لاعنون» را بعد از ذات اقدس خودش قرار داده است؟؟؟؟
2))) «لعن الذين كفروا من بني اسراييل علي لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»
از حضرت عيسي (عليه السلام) و حضرت داود (عليه السلام) چه کسي مقرب تر است به درگاه الهي؟؟ پس تو چرا با سنت و حکم لعن مخالفت مي‌کني؟؟؟
******************
البته مشکل شما دشمنان قرآن چيزي نيست جز «لعن شدن» يزيد سگباز و خاله باز و ميمون باز توسط مسلمين و موحيدن.
چرا که لعن يزيد جان شما را مي‌سوزاند.

يا علي
237 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 16:19 - 10 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام

قابل توجه دوستدان و مشتاقان ديدن عكسهائي از مرقد حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم خصوصا خانم سميرا و هم اعتقاداتشان .
اينهم يك فيلم يوتيوب كه هم زيارت نامه مرقد مطهر حضرت محمد را دارد هم تصاوير جالب از مرقد حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم را نشان ميدهد :
http://www.youtube.com/watch?v=-BdCH2SExAU

يا علي
238 | arash | , ایران | 01:05 - 11 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
مديريت محترم سايت : خوهشمند است به سوالاتم جواب دهيد وحدتي که ميگن چيه؟ هفته وحدت چي؟ کنفرانس کشورهاي اسلامي چيه ؟ مسابقات قراني کشورهاي مسلمان چي؟ مسلمان کيه وکدام کشورها مسلمانند؟ جمعيت جهان چقدر است؟ وجمعيت مسلمانان چقدر؟

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

در مورد بحث وحدت ، به صورت مفصل در آدرس ذيل پاسخ داده شده است :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=55

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

239 | توحيد | , ایران | 18:02 - 12 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بين سني و شيعه واقعي كه آمال و آرزوهاي خودش را در الله جستجو مي كند هيچ تفاوتي وجود ندارد اختلاف در بين ما ها ناشي از ذهن محدود و معرفت كم ماست . لابد داستان موسي و شبان را شنيده ايد انسان با هدف مشخص خدايي در هر رنگ و لعابي كه باشد بنده خداست و چه بسا بنده محبوب او .
240 | momen abdullah | , مالزی | 06:23 - 13 خرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سرکار خانم توحيد
آيا تاکنون داستان پيامبر و شارون را شنيده‌ايد؟ اجازه دهيد آن را براي شما بگويم:
**************
ديد پيامبري يك شاروني رابه راه---كوهمي گفت اي خدا واي اله
توكجايي تا برم کله بهر سرت -- چشمها در آورم از حدقه، بهر سرت
دست و پا برم و بر سر مردم خاک کنم --- کودکان را يک به يک در خاک کنم.
اي فداي تو همه بمبهاي من --- اي به ياد تو همه موشکهاي من
زين نمط بيهوده مي گفت آن شارون ---گفت پيامبر باكه هستت اي فلان
گفت باآن كس كه مارا آفريد --- اين زمين وچرخ ازاو آمد پديد
گفت پيامبر هاي خيره سرشدي --- خود مسلمان ناشده كافر شدي
*****
گفت اي پيامبر دهانم دوختي --- وزپشيماني توجانم سوختي
جامه رابدريد وآهي كردو تفت -- پافتاد اندر بيابان وبرفت ( آخي طفلکي شارون!!!!)
وحي آمد سوي پيامبر ازخدا --- بنده ي مارازما كردي جدا
توبراي وصل كردن آمدي --- ني براي فصل كردن آمدي
*********************
سرکار خانم توحيد
بين شاروني و مسلمان واقعي كه آمال و آرزوهاي خودش را در خدا جستجو مي كند هيچ تفاوتي وجود ندارد اختلاف در بين ما ها ناشي از ذهن محدود و معرفت كم ماست . لابد داستان پيامبر و شارون را شنيده ايد انسان با هدف مشخص خدايي در هر رنگ و لعابي كه باشد بنده خداست و چه بسا بنده محبوب او .
*********
خوب سرکار خانم توحيد
ديديد اراجيف سرهم کردن و دروغ بافتن چقدر آسان است؟؟؟
آيا مي‌دانيد که داستان موسي و شبان يک داستان سراسر دروغ و برخواسته از ذهن بيمار و شيطاني مولوي است؟؟ آيا مي‌دانيد آن داستان هيچ گونه منبع در متون ديني ندارد؟؟؟

متاسفانه سيستم فکري ايران احتياج به زمان زيادي دارد تا از آيات شيطاني نازل شده بر مريدان عمر چون مولوي خلاصي يابد!!!

يا علي
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]   قبلی