نسخه موبایل
www.valiasr-aj .com
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟
کد مطلب: 5137 تاریخ انتشار: 13 تير 1394 تعداد بازدید: 471285
پرسش و پاسخ » امام علي (ع)
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟

طرح شبهه:

شيعيان ادعا مي كنند كه خليفه اول و دوم به خانه فاطمه (رضي الله عنها) حمله كرده اند؛ در حالي كه همه مي دانيم علي رضي الله عنه چند تن از فرزندان خود را به نام هاي خلفا ـ همان هايي كه ادعا مي شود قاتل فاطمه بوده اند ـ نام گذاري كرده است. اين نشان مي دهد كه خلفا از اين تهمت ها بري هستند. آيا كسي نام فرزندانش را از نام قاتل زنش مي گذارد؟

نقد و بررسي:

پاسخ اجمالي:

نام گذاري به نام ابوبكر:

اولاً: اگر قرار بود كه امير مؤمنان عليه السلام نام فرزندش را ابوبكر بگذارد، از نام اصلي او (عبد الكعبه، عتيق، عبد الله و... با اختلافي كه وجود دارد) انتخاب مي كرد نه از كنيه او؛

ثانيا: ابوبكر كنيه فرزند علي عليه السلام بوده و انتخاب كنيه براي افراد در انحصار پدر فرزند نمي باشد؛ بلكه خود شخص با توجه به وقايعي كه در زندگي اش اتفاق مي افتاد كنيه اش را انتخاب مي كرد.

ثالثاً: بنا بر قولي، نام اين فرزند را امير مؤمنان عليه السلام، عبد اللّه گذارد كه در كربلا سنّش 25 سال بوده است.

ابو الفرج اصفهاني مي نويسد:

قتل عبد الله بن علي بن أبي طالب، وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا عقب له.

عبد الله بن علي 25 ساله بود كه در كربلا به شهادت رسيد.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 22.

بنا براين سال ولادت عبد الله در اوائل خلافت حضرت علي عليه السلام بوده كه حضرت در آن دوره تندترين انتقاد ها را از خلفاي پيشين داشته است.

نام گذاري به نام عمر:

اولاً: يكي از عادات عمر تغيير نام افراد بود و بر اساس اظهار مورخان شخص عمر اين نام را بر او گذازد و به اين نام نيز معروف شد.

بلاذري در انساب الأشراف مي نويسد:

وكان عمر بن الخطاب سمّي عمر بن عليّ بإسمه.

عمر بن خطاب، فرزند علي را از نام خويش، «عمر» نام گذاري كرد.

البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر (متوفاي279هـ)، أنساب الأشراف، ج 1، ص 297.

ذهبي در سير اعلام النبلاء مي نويسد:

ومولده في أيام عمر. فعمر سماه باسمه.

در زمان عمر متولد شد و عمر، نام خودش را براي وي انتخاب كرد.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 134، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

عمر بن الخطاب، اسم افراد ديگري را نيز در تاريخ تغيير داده است كه ما فقط به سه مورد اشاره مي كنيم:

1. إبراهيم بن الحارث بـ عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن الحارث.... كان أبوه سماه إبراهيم فغيّر عمر اسمه.

پدرش اسم او را ابراهيم گذاشته بود؛ ولي عمر آن را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 5، ص 29، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

2. الأجدع أبي مسروق بـ عبد الرحمن.

الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي... فسماه عمر عبد الرحمن.

عمر بن الخطاب، اسم اجدع بن مالك را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 186، رقم: 425، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

4 ثعلبة بن سعد بـ معلي:

وكان إسم المعلي ثعلبة، فسماه عمر بن الخطاب المعلي.

نام معلي، ثعلبه كه عمر آن را تغيير داد و معلي گذاشت.

الصحاري العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم (متوفاي: 511هـ)، الأنساب، ج 1، ص 250.

ثانياً: ابن حجر در كتاب الاصابة، باب «ذكر من اسمه عمر»، بيست و يك نفر از صحابه را نام مي برد كه اسمشان عمر بوده است.

1. عمر بن الحكم السلمي؛ 2. عمر بن الحكم البهزي؛ 3 . عمر بن سعد ابوكبشة الأنماري؛ 4. عمر بن سعيد بن مالك؛ 5. عمر بن سفيان بن عبد الأسد؛ 6. عمر بن ابوسلمة بن عبد الأسد؛ 7. عمر بن عكرمة بن ابوجهل؛ 8. عمر بن عمرو الليثي؛ 9. عمر بن عمير بن عدي؛ 10. عمر بن عمير غير منسوب؛ 11. عمر بن عوف النخعي؛ 12. عمر بن لاحق؛ 13. عمر بن مالك؛ 14. عمر بن معاوية الغاضري؛ 15. عمر بن وهب الثقفي؛ 16. عمر بن يزيد الكعبي؛ 17. عمر الأسلمي؛ 18. عمر الجمعي؛ 19. عمر الخثعمي؛ 20. عمر اليماني. 21. عمر بن الخطاب.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص587 ـ 597، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

آيا اين نام گذاري ها همه به خاطر علاقه به خليفه دوم بوده؟!.

نام گذاري به نام عثمان:

اولاً: نام گذاري به عثمان، نه به جهت همنامي با خليفه سوم و يا علاقه به او است؛ بلكه همانگونه كه امام عليه السلام فرموده، به خاطر علاقه به عثمان بن مظعون اين نام را انتخاب كرده است.

إنّما سمّيته بإسم أخي عثمان بن مظعون.

فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 23.

ثانياً: ابن حجر عسقلاني بيست و شش نفر از صحابه را ذكر مي كند كه نامشان عثمان بوده است، آيا مي شود گفت: همه اين نام گذاري ها چه پيش و چه پس از خليفه سوم به خاطر او بوده است

1. عثمان بن ابوجهم الأسلمي؛ 2. عثمان بن حكيم بن ابوالأوقص؛ 3. عثمان بن حميد بن زهير بن الحارث؛ 4. عثمان بن حنيف بالمهملة؛ 5. عثمان بن ربيعة بن أهبان؛ 6. عثمان بن ربيعة الثقفي؛ 7. عثمان بن سعيد بن أحمر؛ 8. عثمان بن شماس بن الشريد؛ 9. عثمان بن طلحة بن ابوطلحة؛ 10. عثمان بن ابوالعاص؛ 11. عثمان بن عامر بن عمرو؛ 12. عثمان بن عامر بن معتب؛ 13. عثمان بن عبد غنم؛ 14. عثمان بن عبيد الله بن عثمان؛ 15. عثمان بن عثمان بن الشريد؛ 16. عثمان بن عثمان الثقفي؛ 17. عثمان بن عمرو بن رفاعة؛ 18. عثمان بن عمرو الأنصاري؛ 19. عثمان بن عمرو بن الجموح؛ 20. عثمان بن قيس بن ابوالعاص؛ 21. عثمان بن مظعون؛ 22. عثمان بن معاذ بن عثمان؛ 23. عثمان بن نوفل زعم؛ 24 . عثمان بن وهب المخزومي؛ 25. عثمان الجهني؛ 26. عثمان بن عفان.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 447 ـ 463، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

پاسخ هاي تفصيلي

1. هيج اسمي (غير از نام هاي خداوند باري تعالي) انحصاري نيست كه مختص يك نفر باشد؛ بلكه گاهي يك اسم براي افراد زيادي انتخاب مي شد كه با همان نام هم شناخته مي شدند و هيچ محدوديتي در اين زمينه در بين اقوام و ملل وجود نداشته است؛ بنابراين، نام هايي از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان از نام هاي مرسومي بوده است كه بسياري از مردم زمان پيامبر و ياران واصحاب آن حضرت، و نيز ياران و دوستان و اصحاب امامان شيعه به همين نامها معروف و مشهور بوده اند، مانند:

أبوبكر حضرمي، ابوبكر بن ابوسمّاك، ابوبكر عياش و ابوبكر بن محمد از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام.

عمر بن عبد اللّه ثقفي، عمر بن قيس، عمر بن معمر از اصحاب امام باقر عليه السلام. و عمر بن أبان، عمر بن أبان كلبي، عمر بن ابوحفص، عمر بن ابوشعبة! عمر بن اذينة، عمر بن براء، عمر بن حفص، عمر بن حنظلة، عمر بن سلمة و... از اصحاب امام صادق عليه السلام.

عثمان اعمي بصري، عثمان جبلة و عثمان بن زياد از اصحاب امام باقر عليه السلام، و عثمان اصبهاني، عثمان بن يزيد، عثمان نوا، از اصحاب امام صادق عليه السلام.

2. شكي نيست كه شيعيان از يزيد بن معاويه و اعمال زشت او تنفر شديدي داشته و دارند؛ ولي در عين حال مي بينيم كه در بين شيعيان و اصحاب ائمه عليهم السلام كساني بوده اند كه نام شان يزيد بوده است؛ مانند:

يزيد بن حاتم از اصحاب امام سجاد عليه السلام. يزيد بن عبد الملك، يزيد صائغ، يزيد كناسي از اصحاب امام باقر عليه السلام؛ يزيد الشعر، يزيد بن خليفة، يزيد بن خليل، يزيد بن عمر بن طلحة، يزيد بن فرقد، يزيد مولي حكم از اصحاب امام صادق عليه السلام.

حتي يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام، نامش شمر بن يزيد بوده است.

الأردبيلي الغروي، محمد بن علي (متوفاي1101هـ)، جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، ج 1 ص 402، ناشر: مكتبة المحمدي.

آيا اين نام گذاري ها مي تواند دليل بر محبوبيت يزيد بن معاويه نزد ائمّه و شيعيان آنان باشد؟

3. نامگذاري فرزندان روي علاقه پدر و مادر به افراد و شخصيت ها صورت نمي گرفت و گر نه بايد همه مسلمانان، نام فرزندان خود را به نام رسول اكرم صلي الله عليه وآله نامگذاري مي كردند.

اگر نامگذاري به خاطر ابراز محبت به شخصيت ها بود، چرا خليفه دوم به سراسر ممالك اسلامي بخشنامه كرد كه كسي حق ندارد فرزندش را به نام رسول خدا صلي الله عليه وآله نامگذاري كند؟

ابن بطال و ابن حجر در شرحشان بر صحيح بخاري مي نويسند:

كتب عمر إلي أهل الكوفة الا تسموا أحدًا باسم نبي.

إبن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي449هـ)، شرح صحيح البخاري، ج 9، ص 344، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 572، تحقيق: محب الدين الخطيب، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

عيني در عمدة القاري مي نويسد:

وكان عمر رضي الله تعالي عنه كتب إلي أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتي ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

4. نام يكي از صحابه «عمر بن ابوسلمة قرشي» است كه پسر خوانده رسول اكرم صلي الله عليه وآله از امّ سلمه بوده است، از كجا اين نام گذاري به خاطر علاقه حضرت امير عليه السلام به اين پسر خوانده پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله نبوده است؟

5. بنا به نقل شيخ مفيد نام يكي از فرزندان امام مجتبي عليه السلام عمرو بوده است، آيا مي شود گفت: كه اين نامگذاري به خاطر همنامي با اسم عمرو بن عبدود و يا عمرو بن هشام (ابوجهل) بوده است؟

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 20، باب ذكر ولد الحسن بن علي عليهما ، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1993 م.

6. با توجه به آن چه كه در صحيح مسلم از قول عمر بن خطاب آمده است، نظر حضرت امير عليه السلام نسبت به ابوبكر و عمر اين بود كه آنان دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن بوده اند، وي خطاب به علي عليه السلام و عباس مي گويد:

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا  تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

پس از وفات رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) ابوبكر گفت: من جانشين رسول خدا هستم، شما دو نفر (عباس و علي ) آمديد و تو اي عباس ميراث برادر زاده ات را درخواست كردي و تو اي علي ميراث فاطمه دختر پيامبر را.

ابوبكر گفت: رسول خدا فرموده است: ما چيزي به ارث نمي گذاريم، آن چه مي ماند صدقه است و شما او را دروغگو، گناه كار، حيله گر و خيانت كار معرفي كرديد و حال آن كه خدا مي داند كه ابوبكر راستگو، دين دار و پيرو حق بود.

پس از مرگ ابوبكر، من جانشين پيامبر و ابوبكر شدم و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو حيله گر و گناهكار خوانديد.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

و در روايتي كه در صحيح بخاري وجود دارد، امير مؤمنان عليه السلام، ابوبكر را «استبدادگر» مي داند:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَي لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم نَصِيبًا.

تو به زور بر ما مسلط شدي، و ما بخاطر نزديك بودن به رسول اكرم (ص) خود را سزاوار تر به خلافت مي ديديم.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

و در روايت ديگري خود شيخين نقل كرده اند كه امير مؤمنان عليه السلام حتي دوست نداشت، چهر عمر را ببيند:

فَأَرْسَلَ إلي أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

آيا با توجه به اين موضعگيري هاي تند امير مؤمنان عليه السلام در برابر خلفا، مي شود ادعا كرد كه حضرت به خاطر علاقه به خلفاء اسم فرزندان خود را همنام آنان قرار داده است؟

7. اهل سنت ادعا مي كنند كه اين نامگذاري ها همگي به خاطر روابط خوب امام علي عليه السلام باخلفا بوده است. اگر چنين است، چرا خلفاء نام حسن وحسين را كه فرزندان رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز بوده اند، براي فرزندان خويش انتخاب نكرده اند؟

آيا دوستي مي تواند يك طرفه باشد؟

نتيجه:

نامگذاري فرزندان امير مؤمنان عليه السلام به نام هاي خلفا، خدمتي به حُسن روابط ميان امير مؤمنان و خلفا نمي كند و از آن نمي توان براي انكار شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها استفاده كرد.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات 

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

 

Share
721 | مرتض نوكر اقا | , ایران | 17:19 - 10 اسفند 1391 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
مگه نويسنه اش رو پيدا نکنم اون قدر بزنمت که به بابات بکي زندايي کهانقدر حديس جعلي مياري اصلا امام دو پسر داشته يا يا سه تا يرگه اسم انهاهم امام حسن وامامحسين بوده بعدش اون هاييکه دينديگري دارند باور ميکنند مگه دستم به تويه دروغگو ومجب بگير امريکاييه تفرقه انداز نرسه پوست تورو ميکنم
722 | مجتبي خدادوست | , ایران | 15:09 - 12 اسفند 1391 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام جناب «عمر» من اسامي عمر ?? را بدرستي عرض مي کنم: اول دو تا اسم از قرآن: 1- شيطان أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اي فرزندان آدم آيا باز شما تعهد نگرفتم که شيطان را عبادت نکنيد و مرا عبادت کنيد؟ اين راه راست هست. و (اين عمر) بتحقيق بسياري از شما را گمراه کرد. آيا اصلا تعقل نمي کنيد! 2- طاغوت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْکِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ کَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً آيا كسانى را كه از كتابِ [آسمانى‏] نصيبى يافته‏اند نديده‏اى؟ كه به «جِبت» و «طاغوت»(ابوبکر و عمر) ايمان دارند، و درباره كسانى كه كفر ورزيده‏اند مى‏گويند: «اينان از كسانى كه ايمان آورده‏اند راه‏يافته‏ترند.» الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين کفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات بعد، اسامي عمر از زبان اميرالمومنين عليه السلام: 1- دروغگو 2- گناهکار 3- حيله گر 4- خائن و عبارت منافق شايد تنها کلمه فراگيري است که مي شود به اين موجود نام نهاد چه اسامي متبرکي!
723 | mostafa | , ایران | 15:57 - 14 اسفند 1391 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام ميخواستم بگم که اصلا حضرت علي ع بچه هايي به اسم عمر واينا نداشته وحتي کنيه هم نداشته تمام اينا دروغ بوده عزيزم اگه شما سني هستي ايا کتاب صحيح بخاري از اهل سنت نيست شما به شيخين چي ميگيد ايا دراين کتاب نيامده که حضرت فاطمه از شيخين راضي نبوده است واز قول پيامبرهم امده که هرکس فاطمه را بيازارد مرا ازرده است وهر کس که مرا ازرده است خدا راازرده است شما چگونه اينهارا بالاتر از حضرت علي ع ميخوانيد
724 | عطار | , افغانستان | 14:52 - 20 اسفند 1391 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام:
خداوند متعال شما را هدايت به راه راست نماييد که ديگر ازين نوع اتهامات به صحابيون که همه گلهاي باغ نبوت بودند پرهيز کنيد من مطمن هستم که اگر صرفنظر نکنيد خداوند شما را لعنت کرده و به جهنم واصل خواهيد شد. اين توصييه من به شيعه نما و سني نما هاي هستند که به خاطر خوشخدمتي و خوشحالي يکي ديگري را دشنام ميدهد که انشاالله در آخرت مانند مزدور بي مزد بدون در جهنم واصل خواهد شد. لطفا از دشنام به ياران پيامبر ص پرهيز کنيد.
725 | رحيم توكيه | , انگلستان | 13:22 - 25 اسفند 1391 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
حضرت علي در نامه اي كه توسّط «قيسبن سعدبن عباده» فرماندار مصر، به اهل مصر مينويسد اينگونه ميفرمايد: «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير الـمؤمنين....أن بعث محمدا ص [إليهم] فعلمهم الكتاب والحكمة والسنة والفرائض، وأد بهم لكيما يهتدوا، وجمعهم لكيما [لا] يتفرقوا، وزكاهم لكيما يتطهروا، فلما قضي من ذلك ما عليه قبضه الله [إليه فعليه] صلوات الله وسلامه ورحمته ورضوانه إنه حميد مجيد. ثم إن الـمسلمين من بعده استخلفوا امرأين منهم صالحين عملا بالكتاب وأحسنا السيرة ولم يتعديا السنة ثم توفاهما الله فرحمهما الله......». «... همانا خداوند، محمّد را به سويشان برانگيخت و به آنها كتاب و حكمت و سنّت و واجبات را ياد داد و آنها را تربيت كرد تا هدايت شوند، و آنان را جمع كرد تا متفرّق و گروهگروه نشوند، و آنها را پاك گردانيد تا اينكه پاك شدند. زماني كه رسالتش را به پايان رسانيد، خداوند او را ميميراند كه درود و سلام و رحمت و رضوان خدا بر او باد كه به راستي او حميد و مجيد است. سپس مسلمانان بعد از او،<< دو مرد صالح >>را در بين خودشان به خلافت برگزيدند كه هر دو به كتاب عمل كردند و بسيار نيكو سيرت بودند و از سنّت (پيامبر) تجاوز نكردند و آنگاه خداوند هر دوي آنان را نيز ميميراند كه رحمت خدا بر هر دوشان باد!» . آدرس: - الغارات، ج1، ص210 تحقيق سيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث؛ ناسخ التواريخ، ميرزا تقى سپهر، ج3، كتاب 2، ص241، چاپ ايران ؛ الدرجات الرفيعة، سيد علىخان شوشترى، ص336- ؛ إبنأبىالحديد در شرح نهجالبلاغة و شيخ مجلسى در مجمعالبحار خود، با كمى تفاوت: «أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما اللّه عزوجل» آوردهاند.. و در وقعة الصفين، ص201– القاهرة، چنين آمده است: «أحسنا السيرة وعدلا فى الأمة»؛ «آن دو رفتار نيكو داشته و در بين امّت، عدالت كردند»

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
سند اين روايت ضعيف است.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
726 | محمدحس?ن محمد?ان | , ایران | 20:23 - 30 اسفند 1391 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
الهم العن اول ثم ثان? و الثالث..لعن عل? عدوک ?اعل?.اول? و دوم? و سوم?
727 | حسام | , ایران | 23:42 - 18 فروردين 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسيار علي بود يک سوال در کدام صفحه ي بخاري امده که ابوبکر در اخريلحظات عمر خود مي گفت اي کاش 3 کار نمي کردم که يکي ز ان ها هجوم به خانه ي حضرت علي بوده است لطفا درس و متن عربي اش را براي من ار سال کنيد

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
روايت هجوم ابوبكر و دار و دسته او به خانه صديقه شهيده سلام الله عليها، در كتاب‌هاى متعدد و با سند‌هاى معتبر نقل شده است كه در مقاله جداگانه اي ذكر شده است

جهت اطلاع به اين آدرس مراجعه كنيد
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
728 | حسن جعفرزاده | , ایران | 16:11 - 30 فروردين 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برادران مسلمان و تابع احکام قرآن در جهان بدانيد که اين تفرقه را دشمنان اسلام چه شيعه باشد و يا سني ، براي کشتار مسلمانان طراحي
کرده اند که اگر مسلمانان يکديگر را بکشند بنفع اينها است و پيروزند بهوش باشيد و بدانيد اهل قرآن بايد اتحاد برادري داشته باشند بنده يک سئوال دارم آياادامه اختلاف براي اتفاق شهادت حضرت فاطمه (س) از شدت کشتار مسلمانا ن مي کاهد ويا زياد مي کند ؟ آيا حضرت فاطمه (س) از اين کشتار هاي دسته جمعي بدست خود مسلمانان راضي هست ! نه والهي و آيا چه کساني از کشتار مسلمانان خوشحال هستند وسود مي برند
فقط يک موردش را مي نويسم که تمام تسليحات کشتار جمعي خودرا به 100برابر فروش مي رسا نند و معيار کشتارش را در كشتن مسلمانان آزمايش مي کنند ما هم به يکديگر بدو بيراه مي گوييم که چه شود به خدا قلب آدم کباب مي شود از اين كشتارها
729 | حسام | , ایران | 22:32 - 01 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسيار عالي بود
730 | زهرا | , ایران | 20:19 - 15 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام. امروز يک نفر براي من اين شبهه رو مطرح کرد که چرا دختر حضرت علي همسر عمر بوده؟ لطفا يک جواب محکم به من بديد که ايشونو قانع کنم . چون ميگن محاله که کسي دخترشو به قاتل همسرش شوهر بده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پاسخ:
با سلام
كاربرگرامي
در خصوص اين سؤال مقاله مفصلي در اين آدرس موجود است
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
731 | از محبان علي | , ایران | 03:18 - 21 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام به نويسنده کامنت 222 خانم سميرا يادآور ميشم که شيعه از روز اول اسلام بوده چون پيامبر سلمان، قدادريال و ابوذر را به عنوان شيعه معرفي مي کنند و دليل محمتر اينکه طبق آيه شريفه قرآن السابقون السابقون و امامان شيعه از صدر اسلام حضور داشتند ولي چهار امام اهل تسنن يعني مالکي و شافعي و حنفي و حنبلي همگي از قرن دوم به بعد عستند.
732 | محسن | , ایران | 03:37 - 21 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
از نويسنده کامنت 240 يک سوال دارم طبق چه سندي مولوي را سني مي داني؟
733 | محمد | , ایران | 17:20 - 22 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام .اياپيامبران و امامان غيب ميدانند؟

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي؛ در مطلب « حضرت علي عليه السلام اعلم از ديگر صحابه و داناي به غيب » در اين مورد بحث شده است مراجعه نماييد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
734 | محمد | , ایران | 17:29 - 22 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام
درجواب محسن.سروده هاي ايشان در مدح خلفا جواب سوال شماست.نويسنده 732
735 | محمد | , ایران | 06:55 - 23 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام جواب 733.دوست عزيز درقران ايات زيادي امده که غيب فقط خدا مي داند.ولي ايه اي نيامده که دلالت کند کسي غير خدا غيب بداند.اگر شما ايهاي سراغ داريد.نشان دهيد.بحث من فقط قراني و عقلي هست.لطفاجواب بدهيد.ادرس ندهيد. ممنون
736 | مجتبي خدادوست | , ایران | 20:50 - 24 ارديبهشت 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام جناب کامنت 735: پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله برخلاف نظر شما، قرآن و اهل بيت مطهرش را براي نجات از گمراهي معرفي کرده و نه فقط قرآن را، اما آيه هاي زير نشان از دلالت اطلاع غيب بغير الله تعالي را مي کنند. اميدوارم مفيد باشد. سوره آل عمران آيه 44: ذلِکَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إِلَيْکَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَکْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما کُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ اين از اخبار غيب است که به تو وحي مي کنيم ، و تو حاضر نبودي آن زمان که قرعه براي نگهباني و کفالت مريم مي زدند تا قرعه به نام کدام يک شود ، و نبودي نزد ايشان وقتي که بر سر اين کار نزاع مي کردند سوره آل عمران آيه 179 ... وَ ما کانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَ لکِنَّ اللَّهَ يَجْتَبي‏ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ ... ...خداوند بر آن نيست که شما را از اسرار غيب ( و بواطن يکديگر ) مطّلع سازد ، و لکن از ( ميان ) فرستادگانش هر که را بخواهد برمي گزيند ( و به او علم غيب ، به اندازه نياز رسالتش مي آموزد )... سوره هود آيه 49: تلک من انباء الغيب نوحيها اليک ما کنت تعلمها انت و لا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين اى پيامبر، اين داستان ها از خبرهاى غيبى است که آنها را به تو وحى مى کنيم. پيش از اين نه تو از آن آگاه بودى و نه قوم تو. اکنون که دانستى نوح و پيروانش نجات يافتند و کافران به هلاکت رسيدند، بر آنچه حق است شکيبايى کن که فرجام نيک از آنِ تقواپيشگان است. يادتان باشد ائمه اطهار عليهم السلام عقل کل هستند و ما طبق دستور قرآن (اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوا الامر منکم و آيه هاي ديگر) و دستور نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم (حديث ثقلين و غدير و غيره) بايد تبعيت و اطاعت از ايشان کنيم. .. و حفظة سر الله... : قسمتي از زيارت جامعه کبيره: حافظان اسرار خدا
737 | سلام خسته نباشيد | , ایران | 22:39 - 01 خرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
ببخشيد ها اين حرف ها كه اين مرتيكه سني زد دل منو به درد آورد اول كه همش مزخرف بود بعدشم اگه منابع شما كه بر اساس اون استدلال مي كنيد (صحاح سته)كذب محضه كه هيچي ندارين بگين چون به قول شما عدل قرآنه و همه ي فضايل عمر رو دوتاي ديگه رو از اونجا مي گين ولي اگر راسته واي به حالتون آدمي كه توي صحاح مشروب مي خوره و بهپيمبر خدا مي گه داره هذيون مي گه آدمي كه تو صحاح نوشتند " كان سيدنا عمر ابونا: يعني كه ايشون هم جنس باز اون هم از نوع مفعول تشريف داشتند سرخيل حلقه ي كفرتونه يكبار ديگه به امام زمانمون توهين كني چيزهايي رو از عمر بهت مي گم كه آب شي پس حد و مزرتو نگه دار ما هم بلديم پشت سر هم حرف بزنيم و دينتون رو به حق نه مثل شما با اكاذيب بكوبيم پس توي بحث جانب ادب رو نگه دار و به مقدسات مردم تنوهين نكن تا به مقدسات واهي و پوچت توهين نشه .
738 | ياسين هاشمي | , هلند | 22:29 - 02 خرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
راست يا دروغ هر چه شما نوشتيد گردن خودتان فقط يک چيز اينم اينکه لعنت بر قاتل فاطمه لعنت بر قاتل فاطمه لعنت بر قاتل فاطمه ....هر کس که ميخواهد باشد .
739 | عبدااله خدا دوست | , ایران | 19:23 - 04 خرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام خدمت شما و تمام مروجين ديني . تمام مطالب را خواندم و اينها هيچ كدام دردي را از خدا پرستان دوا نخواهد كرد و غير از اينكه دل هايمان را از هم دور كند عايد ديگري ندارد به صرف اينكه سني ها راست مي گويند شما ها هم راست مي گوئيد تكليف چه مي شود. به نظر شما اجداد ما آدم و حوا ناخواسته گول خوردند و از ميوه ممنوع خوردن و از بهشت رانده شدن چرا ما بايد تاوانش را بدهيم . آيا بيست و پنج ساله سكوت مولا علي از روي اجبار بوده يا اينكه خود مصلحت دانسته كه بي شك ايشان مصلحت دانسته و سكوت اختيار كرده تا در اينده تارخ قضاوت كند . سني و شيعه هر دو به يك رسول اعتقاد دارند هر دو به يك سو نماز مي خوانند و يك خداي واحد را مي پرستند پس چه لزومي دارد هر كدام خود را حق بدانند آيا اينها گفتار قرآن است .نه بخدا . نه خدا و نه رسولش هيچ كدام راضي به اين كار نيستند و نه خواهند بود . واي به ما كه پشت سر خدا و رسولش اين همه خلاف گفتارشان مي گوئيم و مي نويسيم . مگر در كتاب مبين نيامده است هر كسي پشت سر كسي غيبت كند مثل اينكه گوشت برادر مرده خود را مي جود ايا به نظر شما اينها غيبت نيست . و اگر غيبت نيست اسمش را چه بايد بگذاريم
740 | عبدالل عبداللهي | , ایران | 12:31 - 15 خرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
به نظر من کسي که خدا و پيامبرش را رها کرده و بدنبال اعراب ديگر باشدو فرزند زاده ها را تا اخر حساب کند و انان را به دليل ائمه بودن پاک ذاتي بداند در اشتباه خواهد بود. فرزند نوح را ببينيد. به خدا ايمان اوريد و پيامبرش را گرامي بداريد. اين که پيامبر بگويد کسي که فرزندانم را تا ابد نستايد درست است؟اگه گفته باشد نزاد پرستي است و خدا را پيامبر را عبادات را و اخرت را مواظب باشيد. حق الله حق الناس حق النفس
741 | احسان ق | , ایران | 12:19 - 05 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام برادران كساني كه به ما شيعيان ميگويند مشرك بخاطرحب حضرت علي(ع) بدانند كه اهل سنت در كتاب تعويضات مولاناعبدالرحمن سربازي براي درد دندان به ابابكر توسل ميجويند
742 | رضا | , ایران | 09:04 - 08 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام. اقاي محترم قاتل فاطمه الزهرا عمر ؟؟؟ هست عزيزم زماني که به خانه فاطمه الزهرا حمله کردن بچه هاي امام علي بالاي 4 ساله بودن دومن هم اصلا بچه ي به اسم هاي عمر و عثمان و ابوبکر ؟؟؟ نداريم . به وبلاگ من بيا جواب بده .. www.hashtparmadah.blogfa.com کمي مطالعه کن ... فقط حيدر اميرشيعيان است
743 | سرباز علي ع | , ایران | 09:31 - 08 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تمام ايه قران همين است به قران حرف يزدان اين چنين است به کوري دوچشم وهابي ها فقط حيدر اميرالمومنين است عبادت بي ولايت حقه بازيست اساس مسجدش بتخانه بازيست چرا سني نميخاهد بداند وضوي بي ولايت اب بازيست نماز بي ولاي او، عبادتيست بي وضو به منکر علي بگو، نماز خود قضا کند هر انکه نيست مايلش، جفا نموده بادلش بگو دل مريض خود، به عشق او شفا کند اين شعر را تقديم ميکنم به دشمنان علي و ال علي . من فقط ميگويم که همه چيز در قيامت واقعه پيدا ميکند.. في امان الله
744 | داود | , ایران | 02:17 - 09 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خدمت همه عزيزان و مسلمين، پيش از هر چيز از اين که اکثر عزيزان فضاي علمي و مناظراتي اين پرسش و پاسخها را حفظ ميکنن متشکرم!اميدوارم در دام شيطان نيفتيم و بحث و تحقيق را بدل به کينه و اختلاف نکنيم. حقيقتاً هر يک از فرقه هاي اسلام و هر دين و مکتبي براي نظراتش دلايلي دارد و سعي ما بر اين باشد که به مقدسات ديگران توهين نکنيم ضمن اين که از بيان دلايل حقانيت دين خودمون هم نبايد کوتاه بيايم و بايد خدا را ملاک قرار بديم و تعصب را دور کنيم! خدمت برادران اهل سنت ضمن عرض ادب، بايد گفت که يکي از اختلافات اصلي شيعه و سني در مقام صحابه رسول الله(ص) است. ما عقلاً نميتونيم قبول کنيم که هر کس با رسول الله (ص) همنشين بوده لزوماً انسان خوبي است و يا عادل است و يا امثال اين. مسلماً بين اصحاب پيامبر هم برخي از برخي برترند و برخي ممکن است گناهان بزرگي مرتکب شده باشند و يا اصلاً ايمان قلبي به خدا و رسول الله (ص)نداشته باشند. همان طور که برخي صحابه اهل شراب بودند، برخي زناکار بودند و ... اين توهين نيست و نمونه اين موارد در منابع اهل سنت هم به راحتي يافت ميشود. ما واقعاً متاسف و متعجبيم که برخي از شما با وجود آيات فراواني که در مورد رسول خدا در قرآن هست و اختصاص به ايشان دارد او را با خلفاي راشدين يکسان مي بينيد. اعتقاد شيعه مطابق قرآن اين است که رسول خدا اشرف مخلوقات است و اهل بيت او بعد از ايشان برترين مردم چه از نظر رفتار و چه از نظر انديشه و گفتار هستند. لطف کنيد بينديشيد آيا ممکن است به صرف صحابه بودن افرادي را مورد علاقه خود قرار دهيم! آيا خليفه سوم و قاتلان او که برخي از صحابه هستند ممن است همزمان برحق باشند؟ آيا ممکن است علي (ع) و معاويه که با هم جنگيدند همچنين امام حسن و معاويه، همزمان در موضع حق باشند؟! اين بحث يک بحث روايي نيست بلکه عقلي است. به عقل خود رجوع کنيد. با تشکر. والسلام علي من اتبع الهدي
745 | مهسا | , ایران | 12:19 - 09 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
اما عمرداماد اميرمومنان بود

پاسخ:
با سلام
كاربر گرامي
در خصوص اين موضوع مقاله مفصلي در سايت گذاشته شده است به آنجا رجوع كنيد
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
746 | عرفان | | 24:19 - 15 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام به نظر من بحث و جدل با كساني كه نميتوانند برتري حضرت امام علي عليه السلام را به عمر ، ابوبكر و عثمان براي جانشيني بلا فصل ايشان بعد از پيامبراعظم صلوات الله عليه از احاديث نبوي معتبر ذكر شده در كتابهايي كه از دانشمنداني كه مورد اعتماد خود اهل سنت هستند دريابند با آنكه امكان تحقيق در مورد آن را دارند وقت تلف كردن است بهتر است افرادي را كه تمايلي به مذهب شيعه ندارند و ميخواهند با سخناني كه بر هيچ منطقي استوار نيست وقت با ارزش تر از طلاي شما دوستان را به هدر بدهند به خود واگذاريد و انرژي و فرصت و..... را در اختيار افراد پاك ضميري بگذاريد كه به دور از تعصبات كوركورانه جوياي حقيقت و طالب هدايتند. اجركم عندالله
747 | غلا م الله | , ایران | 19:58 - 29 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
دو ستان کمي حيا کنيد خجا لت بکشيد با مطر ح کر دن مطا لب بيفا ده بين امت رسو ل الله اختلاف نيند ازيد خدا وندا شا هد با ش همه دو ستا ن تو و پيا مبرت با تمام وجو د دوست دارم واز دشمنا نت بيز ارم وبهيچ يک از بند گانت بد و بير اه نميگم خدا يا قلبم را سر شا ر ازمحبت خو دت ورسو ل ص و اهل بيت بز ر گو ار ش و ياران با و فايش بگر دان
748 | ابوبكر | , آمریکا | 14:36 - 31 تير 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
من خودم سني هستم و واقعا شما با اين نوشته ها آبروي سني هاي واقعي را مي بريد با اين نوشته هاي دروغين اكنون به شك افتادم كه شايد شيعه مذهب حق باشد درضمن من خودم مورخ هستم وچنين چيزي در تاريخ نيست.
749 | محمدي | , ایران | 16:15 - 03 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
دانلود تمام سايت موسسه تحقيقاتي حضرت ولي‌ عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف و کار با کل صفحات سايت به صورت آفلاين

مطالب اين پايگاه از 7 قسمت اصلي با عناوين مقالات، سخنراني ها، شبکه سلام، ليست پاسخ ها، مناظرات، فتنه وهابيت و آرشيو يادداشت تشکيل شده است.

لينک مطلب :
http://selm.ir/5107
750 | علي آشنا | , ایران | 14:40 - 04 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
واقعاً در دوراني که که دشمنان اسلاو به دنبال بهانه هايي براي ايجاد تفرقه در بين امت اسلام هستند اينگونه سخن گفتن و نوشتن آب به آسياب دشمنان ريختن است.
از خداوند بترسيد و دست از گل آلود کردن آب بر داريد فرق اينگونه سخنان با سلفي گري و وهابي گري چيست؟ به دنبال نزديک کردن قلوب مسليمن باشيد
751 | عبدالله صالحي | , ایران | 19:19 - 04 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام؛ از برادران شيعه تقاضا دارم اگه قرآن را قبول دارند سري بزنند و ببينند خداوند بارها در قرآن به مهاجرين و انصار بشارت بهشت ميدهد و ميفرمايد راضي و خشنودم خلفاي راشدين هم جزء مهاجرين هستند ؛ شما با تهمت هاي ناروا صحت قرآن را زير سوال برده ايد؛ مگر اينکه بعضي از آقايان مدعي شوند قرآن دروغ است(نعوذبالله)
752 | علي | , هلند | 15:24 - 05 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
امير مومنين علي ع اسم هيچ کدام از فرزندانشون رو به اون اسامي ؟؟؟ نزاشتن. دفه بعدي خواستيد ؟؟؟ بزاريد بريد کتاباي خودتون رو اول بخونيد. در جواب ابوبکر هم بايد اينو بگم که خيلي داغوني که تازه شک کردي شيعه به حقه.اگه مورخ هستي حتما کتاب بخون،حتما تاحالا شنگول منگول ميخوندي که الان داري بيدار ميشي. از خداوند متعال براي همه ي شما گمراهان طلب امرزش و هدايت ميکنم،انشالله که يه روزي راه درست رو پيدا کنيد. به دوستان شيعه هم پيشنهاد ميکنم زياد خودشون رو با اين ؟؟؟ ناراحت نکنن.به اندازه ي کافي کتاب و مطلب واسه برطرف کردن اين شبهات وجود دارد. ياعلي
753 | رامين فتحي | , آمریکا | 20:14 - 05 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
باسلام خدمت همه شماعزيزان به نظرمن اينكه درگذشته بين عليوعمروغيره چي گذشته مهم نيست مهم اينه كه فقط خداروشناخته ودنبال كارهاي گناه الودوزشت نريم درضمن ماتويك مورداتفاق نظرداريم اونم اينه كه خدايدونه هست پس اينهمه اختلاف وكشت وكشتارواسه چيه؟؟؟؟؟؟

پاسخ:
با سلام
برادر گرامي
هر دو مهم هستند ، هم شناخت اميرمؤمنان عليه السلام و مخالفان او . هم شناخت خداوند و انجام کارهاي نيک و پرهيز از کارهاي ناشايست .
خداوند به ما دستور داده است که با راستگويان باشيم . براي انجام اين دستور بايد بشناسيم و بدانيم که چه کسي را راستگو است و چه کسي کاذب ، بدکار ، حيله گر و خائن .
در قيامت هر شخصي با امام خود محشور خواهد شد ، ما بايد بدانيم که در قيامت با چه کسي محشور مي شويم ، با کسي که «نفس رسول الله» است يا با کسي که ...
و صدها دليل ديگر براي وجوب تحقيق در مذهب و شناخت گذشتگان .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
754 | ايدين | , ایران | 06:16 - 06 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برادران سني اگه ابجد بلد باشين برين قرآنو بردارين وايني که ميگم انجام بدين توقرآن ايه إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ معني:ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت
سوره سجده آيه 22 (آخر آيه) خوب تا اين جاانجام بدين. حروف ابجد يک علم هست که هر حرف يک عدد به خصوص دارد که ما ميخواهيم اينجا آيه شريفه بالا رو به حرف ابجد تبديل کنيم.

خوب ما اعتقاد کامل داريم به حقانيت حضرت علي (ع) ولي براي اين که اثبات
کنيم از ديد قرآن اين اثباتو خواهيم انجام داد.اين کار رو خودم به شخصه
حروف به حروف انجام داده ام.

خوب برگردان آيه به حروف ابجد:

ا:1 + ن:50 + ا:1 + م:40 + ن:50 + ا:1 + ل:30 + م:40 + ج:3 + ر:200 + م:40 +
ي:10 + ن: 50 + م:40 + ن:50 + ت:400 + ق:100 + م:40 + و:6 + ن:50

که جمع اين حروف ميشود 1202 اين تا اين جا.(به ياد داشته باشيد)معني آيه رو هم بخونيد که خيلي ، خيلي مهم ميباشد.

خوب يه صلوات محمدي بفرستيد براي تعجيل در فرج آقامون امام زمان.

خوب اسم اين 3 خلفارو هم به حروف ابجد ميخوام برگردون کنم.

اين خلفا چه کساني بودند: عمر + ابوبکر + عثمان

برگردون حروف ابجد:

عمر: ع:70+م:40+ر:200 خوب جمع اينا ميشه 310

ابوبکر: ا:1+ب:2+و:6+ب:2+ک:20+ر:200 خوب جمع اينا هم ميشه 231

عثمان: ع:70+ث:500+م:40+ا:1+ن:50 خوب جمع اينا هم شد 661


خوب حالا جمع حروف ابجد اين 3 خليفه رو مينويسم ميشه 1202

خوب جمع حروف ابجد سوره شد 1202 که با اسم اين 3 خليفه که شد 1202 برابره
پس قرآن ميفرمايد ما از مجرمان انتقام خواهيم گرفت(هم در دنيا و هم در
آخرت).

به راحتي توانستيم با يک آيه شريفه از کلام خدا و معجزه ي پيامبر اکرم
حقانيت شيعه رو اثبات کنيم که هيچ شکي هم در اين آيه و حروف ابجد نيست.

اين کار از پيامبر اکرم (ص) رسيده که به خواب يکي از بزرگان اهل شيعه اومده بوده.

جهت تعجيل در فرج آقا امام زمان صلوات

لعن علي عدوک يا علي اولي ودومي آيشه
755 | ايدين | , ایران | 06:30 - 06 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برادران سني که خلافت امرالمومنين علي را قبول نداريد اينو هم داشته باشين – اول و آخر سوره النباء

1 – اولين کلمه اين سوره = عم

2 - عم يتساء لون =مردم از چه خبر مهمي سوال مي کنند.

3 – عن النباء العظيم = از خبر بسيار بزرگ

4– الذي هم فيه مختلفون = که در آن اختلاف کلمه پيدا کردند.

کلا سيعلمون = چنين نيست بزودي خواهد دانست.

4 - عم به ابجد = 110 و علي (ع) هم =110

در درون سوال جواب به ابجد مشخص شده است.

5– نباء العظيم = به روايتي از پيامبر اسلام (ص)علي (ع) مي باشد.

يا علي (ع) آن خبر مهم تو هستي

6 – فيه مختلفون = همان روز اول رحلت پيامبر بر سر خلافت علي (ع) اختلاف
نظر پيدا شد و تا حالا ادامه دارد و مصيبت جهان اسلام و کل جهان از اين
اختلاف مي باشد.

7 – آخرين آيه 40 .... يا ليتني کنت ترابا = کافران در روز قيامت مي گويند اي کاش خاک بوديم (تا دچار آتش کيفر نمي شوديم)

8 - تراب = خاک

9 – يکي از القاب مشهور علي(ع) = ابوتراب

10 – ابو تراب= پدر خاک

11- پيامبر(ص) فرمود: يا علي (ع) من و تو پدر اين امت هستيم.

عم = جواب اين دو حرف در اول اسم ع علي (ع) م محمد(ص) آمد.

12 – منظور از ترابا کافران= يعني اي کاش شيعه علي(ع) بوديم

13 – يعني اي کاش شيعه بوديم و ولايت علي (ع) قبول مي کرديم.

756 | hamid | , ایران | 16:20 - 07 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تو علي داني و بوبکر اي پسر
وز خداي عقل و جاني بي خبر
...
757 | آرتميس | , ایران | 18:28 - 07 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام نمي شه گفت اسم خيلي ملاك باشه.مهم اتفاقي كه افتاد.آيا در غدير خم نبودند ببينند دست علي چرا بالا رفت؟ طبق اطلاعات من اهل سنت اسم علي وحسين رو بچه هاشون مي ذارند.امامن شاهد گفتگويي بودم خيلي دلم سوخت. نمي دونم چقدر مظلوميت علي رافهميدم؟اما شيعه واقعي علي مظلومه......
758 | اشهد ان عليا ولي الله | , ایران | 22:33 - 07 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
اشهد ان عليا ولي الله جهت تعجيل در فرج امام زمان صلوات
759 | محب علي و ال علي | , ایران | 10:40 - 13 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
1-در پيش علي سقيفه مثل پشه است در رأس تمام فتنه ها عايشه است ما مادرمان فاطمه ي طاهره است بيچاره کسي که مادرش عايشه است 2-ما مست مدام حيدر کرّاريم عشق علي و فاطمه در دل داريم در عرش ملائکه چنين ميگويند اينجا زعمر ، و عايشه بيزاريم 3-بر هرچه محب حيدري رحمت باد منعم به سر سفره ي پر برکت باد نيت کن و با وجود فرياد بزن بر منکر مرتضي علي لعنت باد.
760 | محمدي | , ایران | 11:09 - 14 مرداد 1392 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران و خواهران محترم اهل تشيع و اهل تسنن. آيا دوستان بزرگوار نميدونن که بالاترين مهاجرت ها هجرت از بدي به سمت خوبي است؟؟ آيا ميدانيد مراد از((و الشجره الملعونه في القرآن))در آيه 60 سوره اسر اء چيست؟؟ مفسرين اهل سنت مانند سمرقندي _ثعلبي_آلوسي_سيوطي_نيشابوري _ابن کثير و غيره نقل کرده اند که مراد از شجره ملعونه ((بني اميه))هستند. قبل از اينکه نکته اي رو عرض کنم ميخوام صادقانه بگم که قصد توهين يا بي احترامي به دوستان بزرگوار اهل تسنن رو ندارم و اما بني اميه . قطعا هرکسي ميدونه که خليفه سوم( عثمان بن عفان)از بني اميه بود و جالبه که در مسند احمد بن حنبل(يکي از کتب برادران اهل تسنن)آمده که عثمان گفت=اگر کليد هاي بهشت در اختيار من بود آنها را به بني اميه ميدادم تا آخرين فرد آنان نيز وارد بهشت شود. چيزي که قطعي هست اينکه که ما نميتونيم بگيم که تمام صحابه خوب بودن چرا که در قرآن ميخونيم که=اي کساني که ايمان آورده ايد اگر شخص فاسقي براي شما خبري بياورد درباره آن تحقيق کنيد.....حجرات/6. در ميان مفسران معروف است که اين آيه درباره((وليد بن عقبه))است که رسول خدا(ص)او را با گروهي براي جمع آوري زکات طايفه بني المصطلق فرستاد وليد برگشت و گفت اين ها آماده زکات نيستند و برضد اسلام قيام کردند گروهي از مسلمانان حرف وليد را باور کردند و آماده پيکار شدند ولي اين آيه شريفه نازل شد و به مسلمانان اين هشدار رو داد اتفاقا بعدا معلوم شد که طايفه بني المصطلق طايفه مومني هستند و به استقبال وليد آمده بودند ولي چون وليد با آنها خصومتي داشت چنين خبر دروغي آورد. خوب وليد از اصحاب بود يعني از کساني بود که رسول خدا را ديده و درک کرده بود اما قرآن او را فاسق معرفي ميکند. واسلام عليکم و رحمت الله.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]   قبلی