نسخه موبایل
www.valiasr-aj .com
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟
کد مطلب: 5137 تاریخ انتشار: 13 تير 1394 تعداد بازدید: 472488
پرسش و پاسخ » امام علي (ع)
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟

طرح شبهه:

شيعيان ادعا مي كنند كه خليفه اول و دوم به خانه فاطمه (رضي الله عنها) حمله كرده اند؛ در حالي كه همه مي دانيم علي رضي الله عنه چند تن از فرزندان خود را به نام هاي خلفا ـ همان هايي كه ادعا مي شود قاتل فاطمه بوده اند ـ نام گذاري كرده است. اين نشان مي دهد كه خلفا از اين تهمت ها بري هستند. آيا كسي نام فرزندانش را از نام قاتل زنش مي گذارد؟

نقد و بررسي:

پاسخ اجمالي:

نام گذاري به نام ابوبكر:

اولاً: اگر قرار بود كه امير مؤمنان عليه السلام نام فرزندش را ابوبكر بگذارد، از نام اصلي او (عبد الكعبه، عتيق، عبد الله و... با اختلافي كه وجود دارد) انتخاب مي كرد نه از كنيه او؛

ثانيا: ابوبكر كنيه فرزند علي عليه السلام بوده و انتخاب كنيه براي افراد در انحصار پدر فرزند نمي باشد؛ بلكه خود شخص با توجه به وقايعي كه در زندگي اش اتفاق مي افتاد كنيه اش را انتخاب مي كرد.

ثالثاً: بنا بر قولي، نام اين فرزند را امير مؤمنان عليه السلام، عبد اللّه گذارد كه در كربلا سنّش 25 سال بوده است.

ابو الفرج اصفهاني مي نويسد:

قتل عبد الله بن علي بن أبي طالب، وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا عقب له.

عبد الله بن علي 25 ساله بود كه در كربلا به شهادت رسيد.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 22.

بنا براين سال ولادت عبد الله در اوائل خلافت حضرت علي عليه السلام بوده كه حضرت در آن دوره تندترين انتقاد ها را از خلفاي پيشين داشته است.

نام گذاري به نام عمر:

اولاً: يكي از عادات عمر تغيير نام افراد بود و بر اساس اظهار مورخان شخص عمر اين نام را بر او گذازد و به اين نام نيز معروف شد.

بلاذري در انساب الأشراف مي نويسد:

وكان عمر بن الخطاب سمّي عمر بن عليّ بإسمه.

عمر بن خطاب، فرزند علي را از نام خويش، «عمر» نام گذاري كرد.

البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر (متوفاي279هـ)، أنساب الأشراف، ج 1، ص 297.

ذهبي در سير اعلام النبلاء مي نويسد:

ومولده في أيام عمر. فعمر سماه باسمه.

در زمان عمر متولد شد و عمر، نام خودش را براي وي انتخاب كرد.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 134، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

عمر بن الخطاب، اسم افراد ديگري را نيز در تاريخ تغيير داده است كه ما فقط به سه مورد اشاره مي كنيم:

1. إبراهيم بن الحارث بـ عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن الحارث.... كان أبوه سماه إبراهيم فغيّر عمر اسمه.

پدرش اسم او را ابراهيم گذاشته بود؛ ولي عمر آن را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 5، ص 29، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

2. الأجدع أبي مسروق بـ عبد الرحمن.

الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي... فسماه عمر عبد الرحمن.

عمر بن الخطاب، اسم اجدع بن مالك را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 186، رقم: 425، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

4 ثعلبة بن سعد بـ معلي:

وكان إسم المعلي ثعلبة، فسماه عمر بن الخطاب المعلي.

نام معلي، ثعلبه كه عمر آن را تغيير داد و معلي گذاشت.

الصحاري العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم (متوفاي: 511هـ)، الأنساب، ج 1، ص 250.

ثانياً: ابن حجر در كتاب الاصابة، باب «ذكر من اسمه عمر»، بيست و يك نفر از صحابه را نام مي برد كه اسمشان عمر بوده است.

1. عمر بن الحكم السلمي؛ 2. عمر بن الحكم البهزي؛ 3 . عمر بن سعد ابوكبشة الأنماري؛ 4. عمر بن سعيد بن مالك؛ 5. عمر بن سفيان بن عبد الأسد؛ 6. عمر بن ابوسلمة بن عبد الأسد؛ 7. عمر بن عكرمة بن ابوجهل؛ 8. عمر بن عمرو الليثي؛ 9. عمر بن عمير بن عدي؛ 10. عمر بن عمير غير منسوب؛ 11. عمر بن عوف النخعي؛ 12. عمر بن لاحق؛ 13. عمر بن مالك؛ 14. عمر بن معاوية الغاضري؛ 15. عمر بن وهب الثقفي؛ 16. عمر بن يزيد الكعبي؛ 17. عمر الأسلمي؛ 18. عمر الجمعي؛ 19. عمر الخثعمي؛ 20. عمر اليماني. 21. عمر بن الخطاب.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص587 ـ 597، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

آيا اين نام گذاري ها همه به خاطر علاقه به خليفه دوم بوده؟!.

نام گذاري به نام عثمان:

اولاً: نام گذاري به عثمان، نه به جهت همنامي با خليفه سوم و يا علاقه به او است؛ بلكه همانگونه كه امام عليه السلام فرموده، به خاطر علاقه به عثمان بن مظعون اين نام را انتخاب كرده است.

إنّما سمّيته بإسم أخي عثمان بن مظعون.

فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 23.

ثانياً: ابن حجر عسقلاني بيست و شش نفر از صحابه را ذكر مي كند كه نامشان عثمان بوده است، آيا مي شود گفت: همه اين نام گذاري ها چه پيش و چه پس از خليفه سوم به خاطر او بوده است

1. عثمان بن ابوجهم الأسلمي؛ 2. عثمان بن حكيم بن ابوالأوقص؛ 3. عثمان بن حميد بن زهير بن الحارث؛ 4. عثمان بن حنيف بالمهملة؛ 5. عثمان بن ربيعة بن أهبان؛ 6. عثمان بن ربيعة الثقفي؛ 7. عثمان بن سعيد بن أحمر؛ 8. عثمان بن شماس بن الشريد؛ 9. عثمان بن طلحة بن ابوطلحة؛ 10. عثمان بن ابوالعاص؛ 11. عثمان بن عامر بن عمرو؛ 12. عثمان بن عامر بن معتب؛ 13. عثمان بن عبد غنم؛ 14. عثمان بن عبيد الله بن عثمان؛ 15. عثمان بن عثمان بن الشريد؛ 16. عثمان بن عثمان الثقفي؛ 17. عثمان بن عمرو بن رفاعة؛ 18. عثمان بن عمرو الأنصاري؛ 19. عثمان بن عمرو بن الجموح؛ 20. عثمان بن قيس بن ابوالعاص؛ 21. عثمان بن مظعون؛ 22. عثمان بن معاذ بن عثمان؛ 23. عثمان بن نوفل زعم؛ 24 . عثمان بن وهب المخزومي؛ 25. عثمان الجهني؛ 26. عثمان بن عفان.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 447 ـ 463، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

پاسخ هاي تفصيلي

1. هيج اسمي (غير از نام هاي خداوند باري تعالي) انحصاري نيست كه مختص يك نفر باشد؛ بلكه گاهي يك اسم براي افراد زيادي انتخاب مي شد كه با همان نام هم شناخته مي شدند و هيچ محدوديتي در اين زمينه در بين اقوام و ملل وجود نداشته است؛ بنابراين، نام هايي از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان از نام هاي مرسومي بوده است كه بسياري از مردم زمان پيامبر و ياران واصحاب آن حضرت، و نيز ياران و دوستان و اصحاب امامان شيعه به همين نامها معروف و مشهور بوده اند، مانند:

أبوبكر حضرمي، ابوبكر بن ابوسمّاك، ابوبكر عياش و ابوبكر بن محمد از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام.

عمر بن عبد اللّه ثقفي، عمر بن قيس، عمر بن معمر از اصحاب امام باقر عليه السلام. و عمر بن أبان، عمر بن أبان كلبي، عمر بن ابوحفص، عمر بن ابوشعبة! عمر بن اذينة، عمر بن براء، عمر بن حفص، عمر بن حنظلة، عمر بن سلمة و... از اصحاب امام صادق عليه السلام.

عثمان اعمي بصري، عثمان جبلة و عثمان بن زياد از اصحاب امام باقر عليه السلام، و عثمان اصبهاني، عثمان بن يزيد، عثمان نوا، از اصحاب امام صادق عليه السلام.

2. شكي نيست كه شيعيان از يزيد بن معاويه و اعمال زشت او تنفر شديدي داشته و دارند؛ ولي در عين حال مي بينيم كه در بين شيعيان و اصحاب ائمه عليهم السلام كساني بوده اند كه نام شان يزيد بوده است؛ مانند:

يزيد بن حاتم از اصحاب امام سجاد عليه السلام. يزيد بن عبد الملك، يزيد صائغ، يزيد كناسي از اصحاب امام باقر عليه السلام؛ يزيد الشعر، يزيد بن خليفة، يزيد بن خليل، يزيد بن عمر بن طلحة، يزيد بن فرقد، يزيد مولي حكم از اصحاب امام صادق عليه السلام.

حتي يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام، نامش شمر بن يزيد بوده است.

الأردبيلي الغروي، محمد بن علي (متوفاي1101هـ)، جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، ج 1 ص 402، ناشر: مكتبة المحمدي.

آيا اين نام گذاري ها مي تواند دليل بر محبوبيت يزيد بن معاويه نزد ائمّه و شيعيان آنان باشد؟

3. نامگذاري فرزندان روي علاقه پدر و مادر به افراد و شخصيت ها صورت نمي گرفت و گر نه بايد همه مسلمانان، نام فرزندان خود را به نام رسول اكرم صلي الله عليه وآله نامگذاري مي كردند.

اگر نامگذاري به خاطر ابراز محبت به شخصيت ها بود، چرا خليفه دوم به سراسر ممالك اسلامي بخشنامه كرد كه كسي حق ندارد فرزندش را به نام رسول خدا صلي الله عليه وآله نامگذاري كند؟

ابن بطال و ابن حجر در شرحشان بر صحيح بخاري مي نويسند:

كتب عمر إلي أهل الكوفة الا تسموا أحدًا باسم نبي.

إبن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي449هـ)، شرح صحيح البخاري، ج 9، ص 344، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 572، تحقيق: محب الدين الخطيب، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

عيني در عمدة القاري مي نويسد:

وكان عمر رضي الله تعالي عنه كتب إلي أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتي ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

4. نام يكي از صحابه «عمر بن ابوسلمة قرشي» است كه پسر خوانده رسول اكرم صلي الله عليه وآله از امّ سلمه بوده است، از كجا اين نام گذاري به خاطر علاقه حضرت امير عليه السلام به اين پسر خوانده پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله نبوده است؟

5. بنا به نقل شيخ مفيد نام يكي از فرزندان امام مجتبي عليه السلام عمرو بوده است، آيا مي شود گفت: كه اين نامگذاري به خاطر همنامي با اسم عمرو بن عبدود و يا عمرو بن هشام (ابوجهل) بوده است؟

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 20، باب ذكر ولد الحسن بن علي عليهما ، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1993 م.

6. با توجه به آن چه كه در صحيح مسلم از قول عمر بن خطاب آمده است، نظر حضرت امير عليه السلام نسبت به ابوبكر و عمر اين بود كه آنان دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن بوده اند، وي خطاب به علي عليه السلام و عباس مي گويد:

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا  تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

پس از وفات رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) ابوبكر گفت: من جانشين رسول خدا هستم، شما دو نفر (عباس و علي ) آمديد و تو اي عباس ميراث برادر زاده ات را درخواست كردي و تو اي علي ميراث فاطمه دختر پيامبر را.

ابوبكر گفت: رسول خدا فرموده است: ما چيزي به ارث نمي گذاريم، آن چه مي ماند صدقه است و شما او را دروغگو، گناه كار، حيله گر و خيانت كار معرفي كرديد و حال آن كه خدا مي داند كه ابوبكر راستگو، دين دار و پيرو حق بود.

پس از مرگ ابوبكر، من جانشين پيامبر و ابوبكر شدم و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو حيله گر و گناهكار خوانديد.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

و در روايتي كه در صحيح بخاري وجود دارد، امير مؤمنان عليه السلام، ابوبكر را «استبدادگر» مي داند:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَي لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم نَصِيبًا.

تو به زور بر ما مسلط شدي، و ما بخاطر نزديك بودن به رسول اكرم (ص) خود را سزاوار تر به خلافت مي ديديم.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

و در روايت ديگري خود شيخين نقل كرده اند كه امير مؤمنان عليه السلام حتي دوست نداشت، چهر عمر را ببيند:

فَأَرْسَلَ إلي أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

آيا با توجه به اين موضعگيري هاي تند امير مؤمنان عليه السلام در برابر خلفا، مي شود ادعا كرد كه حضرت به خاطر علاقه به خلفاء اسم فرزندان خود را همنام آنان قرار داده است؟

7. اهل سنت ادعا مي كنند كه اين نامگذاري ها همگي به خاطر روابط خوب امام علي عليه السلام باخلفا بوده است. اگر چنين است، چرا خلفاء نام حسن وحسين را كه فرزندان رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز بوده اند، براي فرزندان خويش انتخاب نكرده اند؟

آيا دوستي مي تواند يك طرفه باشد؟

نتيجه:

نامگذاري فرزندان امير مؤمنان عليه السلام به نام هاي خلفا، خدمتي به حُسن روابط ميان امير مؤمنان و خلفا نمي كند و از آن نمي توان براي انكار شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها استفاده كرد.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات 

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

 

Share
361 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 13:36 - 18 مرداد 1389 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
جناب نفس
شما همچنان خفه

اگر جواب منطقي داريد بيان کنيد وگرنه وقت مردم را تلف نکنيد با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشود
اينسايت نوراني محل تبادل نظر و تحقيق علمي و منطقي است و جهال جائي ندارند و بايد خفه شوند، اين دقيقا همان کاريست که تو بايد انجام دهي

راستي جناب خفه
سلام عليکم
362 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 16:06 - 18 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام
نفس در قفس اينو درست امدي اكه يه كم شخصيت داشتي ,,,,
ايشان شخصيت بسيار بزرگي دارند انقدر كه بزرگتر حد تو و امثال تو هم نمي توانند جوابشو بدهند چه برسه بتو .
يا علي
363 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 17:48 - 18 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام عليکم

جناب مجيد م علي

برادر بزرگوارم

از شما بسيار سپاسگذارم و از خداوند تبارک و تعالي موفقيت روز افزون شما را مسئلت دارم

در مورد اين عمر پرستان بي دين هم شما نگران نباشيد بزرگترين بلا براي اينان همان جهل مرکبي است که از همان 1400 پيش گريبان آنان را گرفته و ميفشارد .
بقول شما هدف من و شما هم هدايت اين فلک زده هاست البته در صورتي که قابليت داشته باشند
موفق باشيد
364 | مهرداد- در جواب نفس پرست. | , ایران | 05:15 - 19 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام

به شما چه که يكي به دشمن خدا ارادت داره و ميخواد هم مطيع دشمن خدا و هم مطيع خدا باشه؟!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

اگر سئوال فوق صحيح است جمله ي سخيف پاييني هم صحيح است:

"به شما جه كه يكى به عمر ارادت داره و ميخواد بيرو عمر و على باشه؟؟؟؟؟"


عمر دشمن خداست و اميرالمومنين حجت خداست...چطور مي شود پيرو هر دو بود و به هر دو ارادت داشت؟!

اين فقط يك مغلطه است كه شيعه آنرا در هم مي كوبد.

===============================
×××××××××××××××××××××××××××××××
---------------------------------------------------------------------
و اما جناب شاه ولايت!

کسي که هم اميرالمومنين صلوات ا...وسلامه عليه را دوست بدارد هم دشمن اميرالمومنين را چه فرقي با پيروان عمري دارد؟!
لذا اينها گروه جدايي نيستند و حرامزاده اند.

والسلام علي من اتبع الهدي.
365 | محب اهل البيت | , ایران | 10:06 - 19 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برادران مسلمان بطور عموم و عزيزان اهل تشيع بطور اخص اين فحاشي هاوالفاظ که بعضي برادران که برادران بکار ميبرند خيلي سخيف و به دور از ادب است ان برادر محترم کلماتي در باره امام عصر گفته بودند يا در باره نامگذاري فرزندان حضرت امير سلام الله اينها جاي بحث دارد اي کاش مکاني براي اينجور بحث ها بود تا با هم هم کلام ميشديم در جايي به سخنان سروش استناد شده بود اقاي مذکور و افرادي مثل اکبر گنجي که حالا مفسر شده اند اينها به خصوص سروش چون در اول انقلاب به او پست و مقامي داده نشد از مسير منحرف شد والا نمايند بچه مسلمان ها در مناظرات تلوزيوني با گروهاي التقاطي چپ مارکسيسم و تودهاي ها بود اما راجع به نامگذاري اسامي فرزندان اهل بيت به اسم خليفه توصيه اکيد اينجانب اين است که به ادبيات شناس عرب خبره مراجه شود در مورد الفاظي که در مورد امام عصر بکار برده شده بود به ان اقاي محترم سفارش مي کنم که در خلوت خود از نفس خود سوال کند که ايا جهان انسانيت همينطور به سير انحطاط ادامه ميدهد يا نه انتهايي براو متصور هستيد اگر هستيد چطور توسط جه کسي ايا فردي مثل بنده معصيت کار يا شما دوستان عزيز جهان اصلاح ميشود غير از اين است که تمام اديان از يک منجي خبر داده اندايا اين شخص مصلح نبايدخود پاک و سالم باشد شما اي عزيزان از خاندان حضرت رسول و اقا امير مومنان کسي بهتر سراغ داريد ادرس دهيد اي برادري که احساس ميکنم از روي عناد منکر وجود شريف امام عصر شده ايد ايا شمانسيم و هواي پيرامونتان را ميبيني که انرا استشمام ميکنيد براي من تو ضيح ندهيد که در حرکت برگ درخت يا حرکت برگهامينوان ان را ديد برادر و برادران بزر گوار ديگر که اين جوري فکر ميکنيد عاقبت اين جهان جه عده اي بخواهند و چه عده اي نخواهند از ان مستضعفين خواهد بود خليفه اللهي بودن انسن در عصرحکومت امام زمان معني پيدا ميکند فقط مطالعه و تدبر در قران که بهترين رهنماست التماس دعا به اميد ديدن حکومت جهاني و عدل محض امام منتظر
366 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 20:39 - 20 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
نفس
خفه

ظاهرا صحيح بخاري را قبول نداري که عمر به پيامبر ص توهين کرد و او را متهم به هزيان و جنون کرد!!!!!!!!!
توهين را خلفاي سه گانه خائن گناهکار و حيله گر شما بنيان نهادند و حتي به اين مقدار هم بسنده نکردند و قتل و تجاوز و غارت و توحش را نيز در ادامه مسير قرار دادند و اکنون نيز شما پيروان پوشالي هما مذهب گنديده هستيد که بوي تعفن عقيده تان عالم را پر کرده است.
شما آدمکش ها حرف از توهين ميزنيد؟؟
نفس
خفه
367 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 21:34 - 20 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام
در جواب 366 .
يعني نقطه سرخط .
رفتي تا با يك اسم جديد بيائي .
مشكل نهي .
يا علي

368 | نفس | , عراق | 24:04 - 20 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تنها جيزى كه از شيعه ديدم بد دهنى و فحاشى است و بس
اما من جواب اين بى احترامى رو نميدم جون مطمئنم سكوت بدتر عذابتون ميده
واى بر مذهبى كه با فحاشى و لعن و نفرين بيش ميره واى
ديدار به قيامت كور دلان بى شخصيت
369 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 15:52 - 21 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
ديديد گفتم
بالاخره جناب نفس خفه شد
370 | مجيد | , ایران | 24:46 - 29 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
عمر اطرف آخرين فرزند حضرت علي است که در سن ۸۵ سالگي بعد از بيعت با ابن زبير هنگامي توسط مختار کشته ياشهيد شد !همانند ديگر فرزند حضرت علي(عبيد الله بن علي)که آن هم توسط مختار کشته يا شهيد شد. حال با اين اوصاف خونخواه فرزند علي قاتل فرزند علي شد! هنگامي که شورشيان به خانه جناب عثمان حمله ور شدند حضرت علي به امام حسن وامام حسين شمشير داد وگفت از وي محافظت کنيد وهنگامي که خبر فوت جناب عثمان به گوش حضرت علي رسيد-سخت امام حسن وامام حسين را مورد نکوهش قرار داد.
371 | momen abdullah | , مالزی | 05:47 - 30 مرداد 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
عزيزان تشيع
آيا مي‌خواهيد شما را با يک شهروند اسرائيل آشنا کنم؟؟
----- ذليل (شماره 370)-----
آخر مردک بهايي!!! بوي گند شما بهايي ها تا آسمان هم رسيده است!!! مشتي دروغ عمري تحويل مي‌دهي که مثلا در دين تشيع خلل و نقصي وارد کني؟؟؟ يا شايد نکند فکر کردي اينجا هم حماقتکده دانشگاه است که مشتي مفت خور و دزد بيت المال در مقابل تو باشند؟؟
*******
عبيد الله بن علي (عليه السلام) در کربلا در رکاب ثارالله شهيد مي‌شود.
عمر اطرف پس حضرت اميرالمومنين علي (عليه السلام) که به مرگ طبيعي در سن 85 سالگي از دنيا مي‌رود.
در مورد افسانه دفاع امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) از عثمان صنم ساز نيز به پاسخ گروه محترم پاسخ به شبهات در اين صفحه مراجعه شود:
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=102
(پاسخ شماره 60)
************
ولي اين مردک بهايي-عمري به چه دليل اين دروغها را سر هم مي‌کند؟؟
هدف اصلي او تخريب شخصيت مختار است.
عزيزان تشيع
در مورد مختار دروغها و اتهامات بي‌اساس بسياري ساخته اند تا از ارزش قيام او بکاهند. لطفا به اين صفحه مراجعه فرماييد:
http://www.hawzah.net/
Hawzah/Articles/Articles.aspx?LanguageID=1&id=5402&SubjectID=9248

يا علي
372 | رضا | , ایران | 14:42 - 10 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برادران عزيز مولايم علي براي حفظ وحدت بين مسلمين سکوت فرمودند .سکوت علي را زنده نگه داريد.وبه اين سکوت احترام بگذاريد. علي مظهر گذشت است. علي حتي عمرابن عبدود را اب دهن به صورت مبارک انداخت از روي کينه شخصي نکشت علي با کسي کينه نداشت علي دنيا را سه طلاقه کرده بود. علي با اصحاب دوست بود.علي خير خواه خلفا بود.اگر نبود چرا خليفه دوم بارها مي فرمود اگر علي نبود عمر به هلاکت مي رسيد چرا همه قضاوتهاي مشکل را به علي واگذار مي نمود حالا ما شديم کاسه داغتر از اش علي با انها کنار امد ما که پيروان انها هستيم کنار نم اييم ريشه اين اختلاف را در بين دشمنان اسلام جستجو کنيد بلاخص استعمار پير انگليس لعنت الله عليه.

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

بهتر است قبل از هرگونه نسبت دادني به اميرمومنان علي عليه السلام ، نگاهي به آدرس ذيل بكنيد :

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=3591

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1312

به عكس نظر شما ، اميرمومنان سكوت نكردند ؛ ولي دست به شمشير هم نبردند !

در مورد معناي صحيح وحدت نيز به آدرس ذيل مراجعه كنيد :

http://valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=55

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

373 | مهران صالحي | , ایران | 17:36 - 12 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
واقعا چه سودي از طرح اين ادعاها مي‌بريد؟ واقعا حيف نيست براي مشتي مال دنيا حاضريد آخرت خود را بفروشد!! شما مصداق همان‌هاييد كه دين خود را به بهاي دنياي‌شان فروختند.
374 | محسن شريفي | , ایران | 14:53 - 16 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
من از اين‌که با اين سايت آشنا شدم، خيلي خوشحالم و از اين‌که شيعه هستم به خودم و تمام دوستانم افتخار مي‌کنم. مي‌خواستم بگم که اگر کسي بدون تعصب به مطالب توي سايت نگاه کنه، خودش حقيقت رو مي‌فهمه. به اميد روزي که ما با اهل سنت برادر واقعي بشيم، إن شاء الله. به اميد فرج آقا، در پناه خدا.
375 | منتظر منتقم فاطمه | , ایران | 23:26 - 17 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام آقا محسن! برادر من! وحدت قبول، ولي .... به ما مگوييد شيعه و سني برادرند ما بي‌خيال سيلي مادر نمي‌شويم اينها خودشان را به خواب زده‌اند. وگرنه اين‌همه دليل و سند، اما خودشان را به خواب زده‌اند. البته نه همه‌ي آنها ... فايده‌اي ندارد!!!!!!!!!!!!!!!! نوكره عاشقاي فاطمه‌ام، خاك پاي نوكراي حسينم. اللهم عجل لوليك الفرج
376 | رسول اسدي | , ایران | 01:30 - 22 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسمه تعالي دلايل سندي و تاريخي و منطقي و قرآني فراواني در ردّ مذهب برادران سني وجود دارد. اما از دلايلي روزمره اجتماعي که بن و ريشه مذب سني را در بشري بودن ثابت مي‌کند، اين است که سني و شيعي در احترام اسلام به حقوق زن معترفند و تا آنجايي‌که بهشت را قرين رضايت زن و مادر دانسته، حالا همين زن يا مادري‌که اگر من باب مثال چهل يا پنجاه سال با مرد زندگي کرده باشد و سردي و گرمي سختي و سهولت زندگي، داري و نداري و خلاصه در تمام احوال با مرد صبر بيشه کرده است، حال اگر در وضعي که مرد فرضا در اثر عصبانيت يا اشتباه زن را به لفظ طلاق دهد، يعني اين زندگي چهل پنجاه ساله بر اثر اشتباه فرو مي‌ريزد هيچ، بلکه زن را مقارن بلا نسبت ........... قرار داده‌ايم. پس در کل اگر اينطور باشد، اين چه ديني است که حق مسلم يک زندگي حتي اگر پايه آن اشتباه محض باشد گرفته کانون گرم يک خانواده و فرزندان آنرا در مسير تاريکي و گمراهي قرار مي‌دهد. پس بنابراين مذهب، من در آوردي و بشري است و به اين دليل طلاق زن ناشي از تعصبات جاهليت نشات گرفته از ما قبل اسلام است که توسط کساني که فقط لسانا مسلمان شده بودند آورده شد و مي‌شود. بنابر اين مکتب شيعه از آنجايي‌که به زن بهاي اصلي و صحيح را مي‌دهد، هماهنگ با قرآن است.
377 | سعيد حسيني(شاه اسماعيل صفوي) | , ایران | 13:21 - 22 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب دشمن محمد امين! از دروغ گفتن لذت مي‌بريد؟! تاريخ طبري که خواندي، مال چه سالي و چاپ کدام کشور است؟ پيشنهادي دارم: اگر مرد ميدان هستيد، بيائيد کتاب‌هاي چاپ دولت عربستان يا اصلا هر کشوري که شما بگيد، البته به شرط اينکه به قول خودتون چاپ قديم باشه را با هم بررسي کنيم. در مورد قرآن اگر شما يک آيه بياوريد که اطاعت از ابوبکر يا عمر يا هر شخص ديگري را که جز اهل بيت ع گفته باشه، من آن را قبول مي‌کنم. در غير اين‌صورت حرف مفت زدن، همان‌طور که شما عامل آن هستيد، کاري بسيار سهل است پسرجون! تو که يک جوان خام بيشتر نيستي، اما خودت مي‌دوني علماي بزرگ‌تون در جواب تناقضات کتب خودشون موندن. يه سري به حوزه عمليه زاهدان بزن و کتب درسي طلاب اهل سنت را، با چاپ قديم کتابي مانند صحيح بخاري مقايسه کن. همه چيز برات روشن مي‌شه. البته اگر طالب حقيقت باشي. در ضمن، براي روشن شدن قضيه، همين‌جا بنويس کدام صفحه از طبري را ورق زدي؟ راستي فقط ورق زدي يا خوندي؟! مي‌دوني کار جناب دکتر قزويني چي هست؟ کار ايشون کشف تفاله‌هاي فکري اهل سنت که جديدا ياد گرفتند پشت کامپيوتر بنشينند و تراوشات دهن‌شان را روي صفحه مانيتور بريزند تا به بقيه معرفي کنند که هر کسي صرف بيان نام محمد امين، محمد امين نمي‌شود و ممکن است اين نام دقيقا بر عليه و دشمن محمد امين باشد، وگرنه ايشان خداي نکرده بي‌کار نيستند که در آن موسسه به افکار بيمار که از بيماران رواني تاريخ از جمله عمر و ابوبکر و عثمان و معاويه و . . . . . پيروي مي‌کنند، بپردازند!! راستي چه مسئله‌اي باعث شده که مولوي گرگيج، علماي بزرگ اهل سنت را منافق بخواند؟!!!! آيا دليل آن بيان حقايق در کتاب‌هاي اهل سنت نيست که اکنون او و ديگر مولويان بدبخت شما مجبور به تحريف مطالب موجود در کتب صحيح خود و منافق خواندن آنان نمياند؟!!! واقعا انسان صاحب تفکر و تعقل و منطق از کار شما اهل سنت در حيرت مي‌ماند. يا حق
378 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 13:24 - 22 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام ابو جهل ( 376)! با اين مسائل نمي‌تواني ابو جهل‌وار يا ابن تيمه‌وار رفتار كني!!! توي جائي كه تو هستي، درسته كه نفت و گاز نيست، اما تا دلت بخواهد خيلي از هم‌كيشانت به قاچاق مشروبات الكلي، مواد مخدر، افلام ××× مشغولند. خوب تو برو ازشون بخواه كه يك سري از كتاب‌هايي كه دوست داري برايت قاچاق كنند. در ضمن اين‌همه شبكه‌هاي ماهواره‌اي داريد، خوب ازشون بخواه كه گفتارهاي حضرت علامه آيت الله قزويني را نقد بكنند. اصو لاً علماي اهل سنت (علما) در مقابل استدلال‌هاي ايشان ساكت مي‌مانند. اون جاهلان (عالم‌نماي) اهل سنت هستند كه اين اراجيف را مي‌گويند. تمام اين حرف‌ها كه ايشان مي‌گويند، در كتاب‌هاي اصلـــــــــــــــــــــــــــــــي اهل سنت هست، اما چرا شيعه نمي‌شوند؟ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه همــــــــــــــــــــــــان دليـــــــــــــــــــــــــــل كه قــــــــــــــــــرآن كلام الله است، ولي بسياري از خداپرستان مسلمان نشده‌اند. به همين سادگي! اون‌ها مي‌گويند كه خدا پرستند، اما پاپ را بيشتر از او دوست مي‌دارند. اون‌ها مي‌گويند كه انبياء خودشان را دوست مي‌دارند، اما فقط گوش به حرف كيشش‌هاي و علماي خودشون مي‌دهند. شما هم همين‌طور. =============================================================================== راستي يك پيشنهاد كار برايت دارم كه توش پول خيلي خوبيه، چون‌كه مي‌دونم اهل تفحص هستي، اين پيشنهاد را بهت مي‌كنم. حضرت آيت الله كمال الحيدري هم بمانند حضرت آيت قزويني در برنامه‌هاي‌شون از همين مصادر اهل سنت استفاده مي‌كنند. بعضي‌ها همين ادعاي تو را داشتند كه اين استناده ايشان به كتاب‌هاي اهل سنت دروغي بيش نيست، ايشان هم جايزه‌اي بسيار بزرگ پيشنهاد كردند و آن جايزه 10,000,000 ريال سعودي (معادل تقريباً دو ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون تومان ايراني) است. يك تك صد تومني بده به من، باقيش مال خودت. با اين پول كه 100 % حلال است، مي‌تواني مدرسه علميه تربيت وهابي بزني, يا اينكه يك گاوداري بزني كه اجر دوميش بيشتر از اوليه است. حالا برو دنبال تحقيق در مورد برنامه‌هاي ايشان كه از تلويزيون الكوثر پخش مي‌شود. فرصت را از دست نده. من هم در مقابل آن صد تومان جايزه، تو را به همان اسمي كه دوست داري خطاب مي‌كنم، در غير اين‌صورت بهت مي‌گويم همان ابو جهل اراجيف‌گو. ============================================================================= جائزة عشرة مليون ريال سعودي لمن يثبت عدم صحة الكتب http://www.youtube.com/watch?v=3HxNTGyJcn4 براي تحقيق : http://www.alhaydari.com/s/Home?r=12843676984C8DE5525A689 قسمت مطارحات في العقيد ============================================================================= يا علي
379 | محمد امين | , ایران | 24:13 - 22 شهريور 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
تو مملكتي كه تو منابع نفتي و گازي و منابع طبيعي حرف اول رو مي‌زنه، چرا نتونه كتب اهل سنت رو ويرايش نكنه/ حجت الشيعه قزويني مي‌گه كتاب طبري جلد فلان، صفحه‌ي فلان، گفته حضرت عمر ال كرده؛ بل كرده؛ رفتم كتاب طبري رو ورق زدم، اصلا حرف‌هاي قزويني وجود خارجي نداره/ بعد مي‌گم نبود كه، قزويني مي‌گه مال شما چاپ قديمه، برو چاپ جديد رو بخون عوض شده/ مگه كتاب گاج كه ويرايش بشه/ من از قرآن دليل ميارم كه به حضرت عايشه تهمت زدن، حاج آقا قزويني مي‌گه نه قرآن رو ببند، تاريخ بخاري گفته حضرت عايشه فلان كار رو كرده/ يعني قرآن دروغ مي‌گه. بچه‌هاي بي‌كار شيعه و سني بريد سر درس و مشق‌تون/ آخه اگه چيزايي كه كه اين قزويني بي‌كار مي‌گه، راست بود، مگه آخوند سني‌ها مرض دارن سني باشن/ اگه تو كتاب اصلي اهل سنت اينا بود كه همه شيعه بودند/ باي باي باي
380 | چسمان | , ایران | 22:30 - 02 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
يه سؤال از سني‌ها: مي‌دانيد عمر چه آرزويي داشته؟ اگه آرزويش را مي‌دانستيد ازش بيزار مي‌شديد. تو قرآن در مورد کافر مي‌فرمايد: و يقول الکافر يا ليتني کنت ترابا اما عمر آرزو داشت که ... باشه و از (ببخشيد بي‌ادبي مي‌شه) ... خارج بشه (عجيبه! کافر آرزو مي‌کنه خاک باشه، ولي خليفه چي آرزو مي‌کنه. يعني خليفه از کافر هم ... و ... تره؟) تعجب کرديد؟خب حق داريد،آدم بي‌سواد هميشه در حال تعجب است. خدا رو شکر کنيد که دانستيد و نادان به خليفه ملحق نشديد. آخه يه کم کتاب‌هاي خودتونو مطالعه کنيد يه عالمه از اينا توشه. بعدا مي‌تونيد از همينا يه فيلم‌نامه در مورد زندگي خلفا بنويسيد فيلمش در بياد تابعين خليفه حال مي‌کنند. اين مطلب تو کنز العمال متقي هندي آمده. حتما بخونيدش، جالبه، هنوز چيزاي ديگه هم هست. اگه خواستيد براتون مي‌گم به شرطي كه داغ نکنيد، از کتاباي خودتونه.
381 | الله الله في اصحابي | , ایران | 15:53 - 09 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
السلام علي من التبع الهدي
واما اين نامگذاري علي عليه السلام فرزندانش را به نام اكابر صحابه نبي (ص) بسيار جالب و جذاب وشنيدنيست واز پس قرنها مشتي محكم بر دهان هاي روافض هرزه گو ي است چنانكه اين فرزندان علي (ع) به جرم نام مباركشان مظلومند وجوانان شيعه از نام پسران امام اولشان بي اطلاع مانده ودر روضه وعزا وياد نام شهدا ومظلومين كربلا نامي از آنان برده نميشود.
در عراق شيعيان تند رو و آنان كه از حقيقت علويت به دور مانده اند بسياري از مومنان را ميكشند فقط وفقط به جرم اينكه نامشان عمر است.
واما كنيه فرزند علي ابوبكر است وچه خوب جرا كه در عرب كنيه از نام مشهورتر است وانسان كنيه اي نيك برايش انتخاب ميكند تا هر گاه با آن ويرا صدا كنند شاد ماني را در وجود خود احساس كند.
382 | الله الله في عترتي اهل بيتي | , ایران | 11:11 - 11 مهر 1389 |
0
 
 
1
پاسخ نظر
بسم رب الحيدر

والسلام علي من اتبع الهدي

واما اين نامگذاري حضرت علي عليه السلام فرزندانش را به نام سه خليفه ناحق نبي (ص) بسيار جالب و جذاب وشنيدنيست واز همان روزهاي اول نيز مشتي محكم بر دهان هاي اهل بدعت و جماعت هرزه گوي بوده است .
حضرت علي عليه السلام به معاويه عليه العنه فرمودند :
تو به شيعيان گمراه و خواص خود که بد معتمداني هستند ميگويي من سه پسرم را به نام هاي ابوبکر عمر و عثمان نامگذاري کرده ام . پس هرگاه از من شنيديد که به يکي از امامان ضلالت رحمت ميفرستم پسرانم را قصد کرده ام .
درحقيقت اين نوعي از سياست حضرت علي عليه السلام بوده است که اگر زماني بر حسب ضرورت و ناچاري سخن خوبي از اين سه اسم به ميان آمد صرف هدف ايشان فرزندانشان بوده اند نه خلفاي ضلالت .

اللهم العن اصحاب صحيفه ملعونه


الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايت علي ابن ابيطالب عليه السلام.
383 | مسعود | , کانادا | 05:52 - 12 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايه اميرالمومنين علي ابن ابيطالب و الائمه المعصومين عليه و عليهم السلام خيلي خوب و مستدل. از همه شما عزيزان تشکر مي کنم و دعا مي کنم به حق حضرت زهرا، همه محبين امير (ع) با حضرتش محشور بشوند و همه مبغضين حضرتش، اگر هدايت نمي شوند، با اون سه نفر محشور بشوند. يا علي
384 | علي | , ایران | 19:05 - 16 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
من به تمام نظرات شماها توجه كردم ولي يك فرد سني را نديدم كه به امامان كوچكترين توهيني كرده باشد .در واقع مذهب اهل سنت مذهب منطق همراه با قران وسنت نبوي مي باشد ولي تا جاداشته اهل تشيعه به صحابه از جمله به خلفاي راشدين هتك حرمت مي كنند برايم سوال شده كه حضرت عمر چه هيزم تري به شما تشيعه فروخته است در تمام سايتهاي اهل سنت سر بزنيد يك مورد توهين به امامان وال رسول نشده است چون اهانت به ال رسول اهانت مستقيم به صاحت رسول خداست اما شما ها(تشيعه ) به ام المومنين حضرت عا’يشه چه توهينهاي نمي كنيد . خداوند از دست شما اهل فسق وفجور كه خود را محب حضرت علي مي دانيد به ستوه امده است. مانده ام تاكي سر اين مردم عوام را با داستانهاي دروغين كه حضرت علي با حضرات خلفاي راشيدين دشمن بوده شيره مي ماليد.استغفرال......
385 | علي | , ایران | 10:39 - 18 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
دعوا بر سر نامگذاري از روي جهالت ماست ما بنده و پيرو اسلام و محمد رسوالله هستيم و شاهدتين ما نيز گواه بر اين است حال جاهلان از هر طيف و فرق ميخواهند بين خانواده رسوالله اختلاف افكني كنند و از آب گل آلود ماهي بگيرند شما اگر راست ميگوييد به سفارش خداوند كه همانا قران كريم است و سنت و قران عمل كنيد اين جنگ و جدال را بگذاريد براي قيامت كه خداوند تبارك خود بهترين قاضي است . راست گويي . تهمت نزدن و ظلم نكردن به مظلوم و نخوردن حق يتيم وبه نام دين از هر نوع جنايت ابا نكردن ..................
386 | momen abdullah | , مالزی | 13:53 - 18 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جناب عمر 385 به اين . توجه کن. آري به آن نقطه توجه کن. سعي کن، فقط يک کمي سعي کن که به اندازه اين . کمتر دروغ بگويي!!! http://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_ %D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8% D9%88%D9%8A%D8%A9/54 «وعلي يقاتل ليطاع ويتصرف في النفوس والأموال فكيف يجعل هذا قتالا على الدين .... ولا يكون هذا قتالا على الدين» اين است توهين زشت شيخ الاسلام شما ابن تيميه!!! يا علي
387 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 15:09 - 18 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام جناب الي, اي كاش اين آقا بما هيزم تر ميفروخت , نه اينچنين نيست , اين آقا هيزم خشك به در خانه حضرت فاطمه الزهرا سلام الله عليه برد و خواست كه ان خانه را با تمامي افراد " يعني حضرت فاطمه الزهرا سلام الله عليه, امام علي عليه السلام و امام حسن و امام حسين عليه السلام با كنيزشان كه در قران سه دفعه اسمشان امده بود " اتش بزند . اگر اين كار را با افراد عادي كرده بود بازهم او را منفور ميدانستيم چه برسد به اينكه بخانه اهل حضرت محمد صلي الله عليه و اله . شما در اين مورد رفع جهالت از خود بكنيد بعد بيا نظر بده . «پس ابوبكر،عمر را به دنبال آنها كه در خانه على جمع شده بودند فرستاد پس آنها از خارج شدن از خانه خوددارى نمودند در اين هنگام عمر دستور داد كه: هيزم حاضر كنيد و خطاب به اهل خانه گفت: قسم به آن كس كه جان عمر در دست اوست !بايد خارج شويد والّا خانه را با اهلش به آتش مى كشم . شخصى به عمر گفت :آيا مى دانى كه فاطمه دراين خانه است؟! عمر گفت :اگر چه فاطمه در خانه باشد!» ابن قتيبه دينوري «الامامة والسياسة» جلد اول صفحه 12 چاپ مصر براي ادله بيشتر به اين وبلاگ مراجعه كن " http://majidmali.blogfa.com/post-22.aspx " در ضمن پيروي از حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم شرط و شروطي دارد كه ............ يا علي
388 | شاه عباس صفوي كبير (رضي الله عنه) | , ایران | 15:49 - 18 مهر 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم رب الحيدر سخني با علي دوست عزيز مگه اهل بيت پيامبر اصلا جايي براي تهمت زدن و ناسزا گويي براي افراد ديگر گذاشته اند . اصلا به خانداني که در قرآن به طهارت آنها با نص صريح اشاره شده است ميتوان تهمت يا ناسزا گفت . شما شک نکنيد که اگر بدخواهان جايي يا چيزي از اهل بيت ديده بودند تا به حال در بوق و کرنا کرده بودند . مهم اين است که خداوند به طهارت و پاکي ايشان سخن گفته است . به نظر شما آيا اصلا ميتوان به آنها ناسزا گفت . اين اصلا غيرممکن است . وگرنه باور کنيد اگر حتي يک مورد کوچک از اين خاندان بزرگ ديده يا شنيده بودند از همان 1400 سال پيش گفته بودند نه اينکه نخواهند توهين کنند يا اينکه خيلي با معرفت باشند بلکه نميتوانند خوب دقت کنيد نننننننننننننننننننننمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتوانند و گرنه مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييگفتند پس خواهشا آنها را افراد خوب و با ادب و با معرفت معرفي نکنيد(البته منظور من همه افراد نيست ) . افتخار شيعه پيروي از خاندان پاک و مطهري است که در پاکي آنها شکي نيست . آيا بهتر نيست اهل سنت نيز به سخنان و راه و روش ايشان بگرايند نه کساني که فسق و فجور و حرامزادگي برخي از آنها قطعي و از مسلمات تاريخ است ( منظورم برخي از صحابه است ) حالا خودتان قضاوت کنيد پيروي از کساني که خداوند و احاديث شيعه و سني با نص صريح به پاکي و طهارت آنها اشاره کرده است بهتر است يا ديگران خواهش ميکنم مقداري با وجدان پاک و بدون تعصب تامل کنيد. ضمنا ما نميخواهيم توهين کنيم بلکه هدف ما بيان حقايق تاريخي و نقد رفتار ديگران است پس از اين ديگر قضاوت و نتيجه گيري با خود خواننده و وجدان او ميباشد. اللهم العن اصحاب صحيفه ملعونه الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايت علي ابن ابيطالب عليه السلام.
389 | حميد . | , ایران | 18:41 - 05 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
همه اين ها ؟؟؟ هست . با تشکر
390 | زضا نورايي | , ایران | 10:19 - 15 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
برفرض كه اختلافي نبوده بين خلفا وعلي(ع) خوب اگر چنين است چرا خلفا اسم فرزندان خود را علي نگذاشته اند؟
391 | منتظر منتقم فاطمه | , ایران | 15:58 - 20 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام شاه عباس صفوي.داداش بسه ديگه از اين اسم استفاده نكن.شايد تعصب زيادي بهش داشته باشي ولي...
من نميگم شاه عباس بد بوده,خدا رحمتش كنه كه خدمت زيادي به شيعه ها كرد ولي به عنوان يه برادر ازت ميخوام از اين اسم ديگه استفاده نكني.

يا علي
392 | شاه عباس صفوي كبير (رضي الله عنه) | , ایران | 22:03 - 20 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم رب الحيدر

جناب منتظر منتقم فاطمه

لطفا دليل يا دلايل خود را براي ذکر درخواستتان از بنده مطرح نماييد .

با تشکر

الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايت علي ابن ابيطالب عليه السلام
393 | محمد امين | , چین | 12:22 - 23 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
جواب آقايون شاه اسماعيل و مجيد م علي);كامنت378 379
بچه اگه به قرآن شك داري جواب بده(زر بزن بخاري اينو نوشته)
مگه تو قرآن گفته نشده زنان پيامبر امهات المومنين هستن يعني مادر حضرت علي(نمونه ي ايمان) مي تونه فاحشه باشه؟؟؟؟؟
حالا هي بگو بخاري اينو گفته اونو گفته/بالفرض گفته /پس قرآن به نظر شما دروغ ميگه قزويني و بخاري راست ميگن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
394 | ابوزهرا | , ایران | 18:02 - 23 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام جناب مجيد م علي خدا يک دردنيا و صد در آخرت جزاي خيرت بدهد چه معاند بود چه سائل ، به اين ابوجهل (نظردهنده شماره 393) خيلي خوب جواب دادي چه براي کسي که به دنبال بهانه بود و مي خواست دغل در دين کند و چه کسي که واقعا برايش شبهه بود خدا دشمنان ما را هدايت کن و اگر قابل هدايت نيستند آنها را محو و نابود کن يا علي
395 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 24:02 - 23 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام جناب ابوجهل ؟؟؟؟ . 1 ) من كه به حميرا دختر ابي قحافه نعوذ بالله تهمت فحشا نزدم . بله ايشان منحرف از دين بود همانطور كه زن نوح عليه السلام و زن حضرت لوط عليه السلام فاحشه نبودند وليكن منحرف از دين بودند . 2 ) خود حميرا دختر ابي قحافه به قران اعتقاد نداشت و درك غلطي از ايات قراني و سنت حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم داشت ميگي چطور , كارهايش را بعد از رحلت حضرت رسول ببين . !) تجويز شير دادن به بزرگان به خواهرانش براي محرم شدن با غريبه ها . !! ) تعليم چگونگي غسل جنابت به مردان غريب . ! ! ! ) مح................................... شدن رجال در خانه اش ( خودم اينرا سانسور كردم ) !!!! ) خروج بر امام زمانش ( تو كه خودت را سني و نه وهابي ميداني اين يعني كفر حميرا بنت ابي قحافه ) !!!!!! ) شتر سواري و خر سواري در محضر ناكثين و كافرين !!!!!!) سقوط ازاد با خر در چاه جهالت معاويه ؟؟؟ . ========================================================================== گفتي بخاري را ول كن و به قران استناد بكنم : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( التحريم ) اى پيامبر چرا براى خشنودى همسرانت آنچه را خدا براى تو حلال گردانيده حرام مى‏كنى خدا[ست كه] آمرزنده مهربان است . اين ايه در مورد كدام يك ( دو ) از زنهاي حضرت رسول امده ؟؟؟ ( راهنمايي اول اسم پدرانشان ( ع ) است و اخر اسم خودشان ( ه ) ========================================================================= گفتي بخاري را ول كن و به قران استناد بكنم : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا *التحريم اگر پيامبر شما را طلاق گويد اميد است پروردگارش همسرانى بهتر از شما مسلمان مؤمن فرمانبر توبه كار عابد روزه‏دار بيوه و دوشيزه به او عوض دهد ببين اين يك زن ( دو ) چقدر بد بوده اند كه الله سبحان تعالي انها را بنوعي تهديد به طلاق كرده . اين ايه در مورد كدام يك ( دو ) از زنهاي حضرت رسول امده ؟؟؟ ( راهنمايي اول اسم پدرانشان ( ع ) است و اخر اسم خودشان ( ه ) =============================================================================== گفتي بخاري را ول كن و به قران استناد بكنم : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿۱۰﴾ خدا براى كسانى كه كفر ورزيده‏اند آن نوح و آن لوط را مثل آورده [كه] هر دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به آنها خيانت كردند و كارى از دست [شوهران] آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شويد ( التحريم ) چونكه در بالا ذكر شري از اون دوتا پدر زنهاي حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم كه اول اسمشون ( ع ) بود اوردم حالا ذكر شري از ( ع ) سوم كه علي الظاهر شما او را داماد حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم ميدانيد ( به دروغ هان ) ميكنم . ميگويند وقتي كه عايشه به اين ( ع ) سوم لقب نعثل يهودي داد و او را تهديد به قتل كرد ( «اقتلوا نعثلا فقد كفر» مرتضى العسكري / أحاديث ام المؤمنين عائشة / ص 105) اين اقا در دفاع از خودش گفت اين ايه فوق در شان عايشه و حفصه امده . ============================================================================== بله از نظر ما قران كلام خداست پس راست ميگويد . جناب دكتر ايت الله قزويني حسيني هم تا بحال هرچي كه گفته اند راست بوده بدون شك و ما براي طول عمر ايشان و تداوم حركتشان در صراط المستقيم دعا ميكنيم . اما بخاري گاه راست گفته گاهي دروغ , يا از روي غفلت بوده يا از روي حسادت . بهر حال حسابگر الله سبحان تعالي ميباشد و حب علي عليه السلام ميزان . لبيك يا علي
396 | منتظر منتقم فاطمه | , ایران | 15:59 - 29 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام برادر من.
جواب اينكه بعضي ها از همين سوء استفاده ميكنند و ميگويند شما شيعه شاه عباس هستيد.
397 | منتظر منتقم فاطمه | , ایران | 16:05 - 29 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام.تقديم به برادرم شاه عباس صفوي كه انشاا... حرف من راقبول كني.
اللهم لعن اول ظالم ظلم حق علي بن ابي طالب ع
398 | شاه عباس صفوي كبير (رضي الله عنه) | , ایران | 22:00 - 29 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم رب الحيدر سخني با جناب منتظر منتقم فاطمه دوست عزيز اون بعضي ها خيلي بيجا و بيخود ميکنن عزيز اگه اين حرفو بزنن نشان دهنده نهايت کوته فکري و بي عقليشونه شيعه فقط شيعه و پيرو حضرت علي (ع) است واين در اصل همان شيعه و پيرو بودن پيامبر اکرم (ص) است ولا غير .البته اينها را خودشون خيلي خوب ميدونن و براشون مثل روز روشنه ولي قصد اونها فقط و فقط ايجاد شبهه است در ضمن بهتر از اينه که به ما انگ شيعه بودن هر شرابخوار و قاتل و زاني و ؟؟؟ زاده و ميمون باز و پدر نامعلوم و چند پدره و شجره ملعونه اي ( منظور من همان افرادي است که خودشان بخوبي آنها را مي شناسند ) را بزنند . ضمنا ما نيومديم که هرچي اونا ميگن انجام بديم هرچي هم بدشون اومد انجام نديم اين که نشد عزيز . البته شما خودتون استادي ولي هرکس که اين طرز تفکر رو داره پيشنهاد ميکنم اين صفحه رو به دقت مطالعه کنه تا منشا پيدايش شيعه رو بدونه http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1313 عزيز دل من که براي من خيلي هم محترمي با اجازه شما من نميتونم اين دليلو قبول کنم . البته من بي منطق نيستم ولي فکر نميکنم اين دليل خوبي باشه اينا هم تقديم به شما : اللهم العن اصحاب صحيفه ملعونه الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايت علي ابن ابيطالب عليه السلام
399 | منتظر منتقم فاطمه | , ایران | 11:15 - 30 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
سلام به برادر عزيزم اقاي شاه عباس.
شما درست ميگيد ولي دليل نامگذاري اين اسم را برام بگو.از دستم ناراحت نشي!
به ما مگوييد شيعه و سني برادرند
مابي خيال سيلي مادر نميشويم
يا حيدر كرار
400 | شاه عباس صفوي كبير (رضي الله عنه) | , ایران | 14:40 - 30 آبان 1389 |
0
 
 
0
پاسخ نظر
بسم رب الحيدر

با عرض سلام خدمت خواهر يا برادر محترم جناب منتظر منتقم فاطمه
بنده علت اين نامگذاري را قبلا در پاسخ به جناب گراشي در قسمت
آيا روايت صحيح السندي مبني بر ولادت امير مؤمنان (ع) در كعبه وجود دارد ؟
و در نظر شماره 179 خودم مطرح کرده ام . ميتوانيد به آنجا مراجعه کنيد .
ضمنا من هيچگاه از حرف منطقي چه از طرف عزيزان شيعه و چه از طرف اهل سنت ناراحت نميشم . خيالتون راحت .
شما که ديگه اصلا جاي خود داريد .

الحمدلله الذي جعلنا من المتمسکين بولايت علي ابن ابيطالب عليه السلام
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]   قبلی