نسخه موبایل
www.valiasr-aj .com
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟
کد مطلب: 5137 تاریخ انتشار: 13 تير 1394 تعداد بازدید: 469759
پرسش و پاسخ » امام علي (ع)
چرا حضرت علي (ع) نام سه فرزند خود را عمر ، ابوبكر و عثمان گذاشت؟

طرح شبهه:

شيعيان ادعا مي كنند كه خليفه اول و دوم به خانه فاطمه (رضي الله عنها) حمله كرده اند؛ در حالي كه همه مي دانيم علي رضي الله عنه چند تن از فرزندان خود را به نام هاي خلفا ـ همان هايي كه ادعا مي شود قاتل فاطمه بوده اند ـ نام گذاري كرده است. اين نشان مي دهد كه خلفا از اين تهمت ها بري هستند. آيا كسي نام فرزندانش را از نام قاتل زنش مي گذارد؟

نقد و بررسي:

پاسخ اجمالي:

نام گذاري به نام ابوبكر:

اولاً: اگر قرار بود كه امير مؤمنان عليه السلام نام فرزندش را ابوبكر بگذارد، از نام اصلي او (عبد الكعبه، عتيق، عبد الله و... با اختلافي كه وجود دارد) انتخاب مي كرد نه از كنيه او؛

ثانيا: ابوبكر كنيه فرزند علي عليه السلام بوده و انتخاب كنيه براي افراد در انحصار پدر فرزند نمي باشد؛ بلكه خود شخص با توجه به وقايعي كه در زندگي اش اتفاق مي افتاد كنيه اش را انتخاب مي كرد.

ثالثاً: بنا بر قولي، نام اين فرزند را امير مؤمنان عليه السلام، عبد اللّه گذارد كه در كربلا سنّش 25 سال بوده است.

ابو الفرج اصفهاني مي نويسد:

قتل عبد الله بن علي بن أبي طالب، وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا عقب له.

عبد الله بن علي 25 ساله بود كه در كربلا به شهادت رسيد.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 22.

بنا براين سال ولادت عبد الله در اوائل خلافت حضرت علي عليه السلام بوده كه حضرت در آن دوره تندترين انتقاد ها را از خلفاي پيشين داشته است.

نام گذاري به نام عمر:

اولاً: يكي از عادات عمر تغيير نام افراد بود و بر اساس اظهار مورخان شخص عمر اين نام را بر او گذازد و به اين نام نيز معروف شد.

بلاذري در انساب الأشراف مي نويسد:

وكان عمر بن الخطاب سمّي عمر بن عليّ بإسمه.

عمر بن خطاب، فرزند علي را از نام خويش، «عمر» نام گذاري كرد.

البلاذري، أحمد بن يحيي بن جابر (متوفاي279هـ)، أنساب الأشراف، ج 1، ص 297.

ذهبي در سير اعلام النبلاء مي نويسد:

ومولده في أيام عمر. فعمر سماه باسمه.

در زمان عمر متولد شد و عمر، نام خودش را براي وي انتخاب كرد.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، (متوفاي748هـ)، سير أعلام النبلاء، ج 4، ص 134، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.

عمر بن الخطاب، اسم افراد ديگري را نيز در تاريخ تغيير داده است كه ما فقط به سه مورد اشاره مي كنيم:

1. إبراهيم بن الحارث بـ عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن الحارث.... كان أبوه سماه إبراهيم فغيّر عمر اسمه.

پدرش اسم او را ابراهيم گذاشته بود؛ ولي عمر آن را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 5، ص 29، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

2. الأجدع أبي مسروق بـ عبد الرحمن.

الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي... فسماه عمر عبد الرحمن.

عمر بن الخطاب، اسم اجدع بن مالك را تغيير داد و عبد الرحمن گذاشت.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852هـ)، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 1، ص 186، رقم: 425، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

4 ثعلبة بن سعد بـ معلي:

وكان إسم المعلي ثعلبة، فسماه عمر بن الخطاب المعلي.

نام معلي، ثعلبه كه عمر آن را تغيير داد و معلي گذاشت.

الصحاري العوتبي، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم (متوفاي: 511هـ)، الأنساب، ج 1، ص 250.

ثانياً: ابن حجر در كتاب الاصابة، باب «ذكر من اسمه عمر»، بيست و يك نفر از صحابه را نام مي برد كه اسمشان عمر بوده است.

1. عمر بن الحكم السلمي؛ 2. عمر بن الحكم البهزي؛ 3 . عمر بن سعد ابوكبشة الأنماري؛ 4. عمر بن سعيد بن مالك؛ 5. عمر بن سفيان بن عبد الأسد؛ 6. عمر بن ابوسلمة بن عبد الأسد؛ 7. عمر بن عكرمة بن ابوجهل؛ 8. عمر بن عمرو الليثي؛ 9. عمر بن عمير بن عدي؛ 10. عمر بن عمير غير منسوب؛ 11. عمر بن عوف النخعي؛ 12. عمر بن لاحق؛ 13. عمر بن مالك؛ 14. عمر بن معاوية الغاضري؛ 15. عمر بن وهب الثقفي؛ 16. عمر بن يزيد الكعبي؛ 17. عمر الأسلمي؛ 18. عمر الجمعي؛ 19. عمر الخثعمي؛ 20. عمر اليماني. 21. عمر بن الخطاب.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج4، ص587 ـ 597، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

آيا اين نام گذاري ها همه به خاطر علاقه به خليفه دوم بوده؟!.

نام گذاري به نام عثمان:

اولاً: نام گذاري به عثمان، نه به جهت همنامي با خليفه سوم و يا علاقه به او است؛ بلكه همانگونه كه امام عليه السلام فرموده، به خاطر علاقه به عثمان بن مظعون اين نام را انتخاب كرده است.

إنّما سمّيته بإسم أخي عثمان بن مظعون.

فرزندم را به نام برادرم عثمان بن مظعون ناميدم.

الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين (متوفاي356)، مقاتل الطالبيين، ج 1، ص 23.

ثانياً: ابن حجر عسقلاني بيست و شش نفر از صحابه را ذكر مي كند كه نامشان عثمان بوده است، آيا مي شود گفت: همه اين نام گذاري ها چه پيش و چه پس از خليفه سوم به خاطر او بوده است

1. عثمان بن ابوجهم الأسلمي؛ 2. عثمان بن حكيم بن ابوالأوقص؛ 3. عثمان بن حميد بن زهير بن الحارث؛ 4. عثمان بن حنيف بالمهملة؛ 5. عثمان بن ربيعة بن أهبان؛ 6. عثمان بن ربيعة الثقفي؛ 7. عثمان بن سعيد بن أحمر؛ 8. عثمان بن شماس بن الشريد؛ 9. عثمان بن طلحة بن ابوطلحة؛ 10. عثمان بن ابوالعاص؛ 11. عثمان بن عامر بن عمرو؛ 12. عثمان بن عامر بن معتب؛ 13. عثمان بن عبد غنم؛ 14. عثمان بن عبيد الله بن عثمان؛ 15. عثمان بن عثمان بن الشريد؛ 16. عثمان بن عثمان الثقفي؛ 17. عثمان بن عمرو بن رفاعة؛ 18. عثمان بن عمرو الأنصاري؛ 19. عثمان بن عمرو بن الجموح؛ 20. عثمان بن قيس بن ابوالعاص؛ 21. عثمان بن مظعون؛ 22. عثمان بن معاذ بن عثمان؛ 23. عثمان بن نوفل زعم؛ 24 . عثمان بن وهب المخزومي؛ 25. عثمان الجهني؛ 26. عثمان بن عفان.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي، الإصابة في تمييز الصحابة، ج 4، ص 447 ـ 463، تحقيق: علي محمد البجاوي، ناشر: دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولي، 1412 - 1992.

پاسخ هاي تفصيلي

1. هيج اسمي (غير از نام هاي خداوند باري تعالي) انحصاري نيست كه مختص يك نفر باشد؛ بلكه گاهي يك اسم براي افراد زيادي انتخاب مي شد كه با همان نام هم شناخته مي شدند و هيچ محدوديتي در اين زمينه در بين اقوام و ملل وجود نداشته است؛ بنابراين، نام هايي از قبيل ابوبكر و عمر و عثمان از نام هاي مرسومي بوده است كه بسياري از مردم زمان پيامبر و ياران واصحاب آن حضرت، و نيز ياران و دوستان و اصحاب امامان شيعه به همين نامها معروف و مشهور بوده اند، مانند:

أبوبكر حضرمي، ابوبكر بن ابوسمّاك، ابوبكر عياش و ابوبكر بن محمد از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السلام.

عمر بن عبد اللّه ثقفي، عمر بن قيس، عمر بن معمر از اصحاب امام باقر عليه السلام. و عمر بن أبان، عمر بن أبان كلبي، عمر بن ابوحفص، عمر بن ابوشعبة! عمر بن اذينة، عمر بن براء، عمر بن حفص، عمر بن حنظلة، عمر بن سلمة و... از اصحاب امام صادق عليه السلام.

عثمان اعمي بصري، عثمان جبلة و عثمان بن زياد از اصحاب امام باقر عليه السلام، و عثمان اصبهاني، عثمان بن يزيد، عثمان نوا، از اصحاب امام صادق عليه السلام.

2. شكي نيست كه شيعيان از يزيد بن معاويه و اعمال زشت او تنفر شديدي داشته و دارند؛ ولي در عين حال مي بينيم كه در بين شيعيان و اصحاب ائمه عليهم السلام كساني بوده اند كه نام شان يزيد بوده است؛ مانند:

يزيد بن حاتم از اصحاب امام سجاد عليه السلام. يزيد بن عبد الملك، يزيد صائغ، يزيد كناسي از اصحاب امام باقر عليه السلام؛ يزيد الشعر، يزيد بن خليفة، يزيد بن خليل، يزيد بن عمر بن طلحة، يزيد بن فرقد، يزيد مولي حكم از اصحاب امام صادق عليه السلام.

حتي يكي از اصحاب امام صادق عليه السلام، نامش شمر بن يزيد بوده است.

الأردبيلي الغروي، محمد بن علي (متوفاي1101هـ)، جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والاسناد، ج 1 ص 402، ناشر: مكتبة المحمدي.

آيا اين نام گذاري ها مي تواند دليل بر محبوبيت يزيد بن معاويه نزد ائمّه و شيعيان آنان باشد؟

3. نامگذاري فرزندان روي علاقه پدر و مادر به افراد و شخصيت ها صورت نمي گرفت و گر نه بايد همه مسلمانان، نام فرزندان خود را به نام رسول اكرم صلي الله عليه وآله نامگذاري مي كردند.

اگر نامگذاري به خاطر ابراز محبت به شخصيت ها بود، چرا خليفه دوم به سراسر ممالك اسلامي بخشنامه كرد كه كسي حق ندارد فرزندش را به نام رسول خدا صلي الله عليه وآله نامگذاري كند؟

ابن بطال و ابن حجر در شرحشان بر صحيح بخاري مي نويسند:

كتب عمر إلي أهل الكوفة الا تسموا أحدًا باسم نبي.

إبن بطال البكري القرطبي، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (متوفاي449هـ)، شرح صحيح البخاري، ج 9، ص 344، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض، الطبعة: الثانية، 1423هـ - 2003م.

العسقلاني الشافعي، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي852 هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 10، ص 572، تحقيق: محب الدين الخطيب، ناشر: دار المعرفة - بيروت.

عيني در عمدة القاري مي نويسد:

وكان عمر رضي الله تعالي عنه كتب إلي أهل الكوفة لا تسموا أحدا باسم نبي وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم المسمين بمحمد حتي ذكر له جماعة من الصحابة أنه أذن لهم في ذلك فتركهم.

العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 15، ص 39، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

4. نام يكي از صحابه «عمر بن ابوسلمة قرشي» است كه پسر خوانده رسول اكرم صلي الله عليه وآله از امّ سلمه بوده است، از كجا اين نام گذاري به خاطر علاقه حضرت امير عليه السلام به اين پسر خوانده پيامبر گرامي صلي الله عليه وآله نبوده است؟

5. بنا به نقل شيخ مفيد نام يكي از فرزندان امام مجتبي عليه السلام عمرو بوده است، آيا مي شود گفت: كه اين نامگذاري به خاطر همنامي با اسم عمرو بن عبدود و يا عمرو بن هشام (ابوجهل) بوده است؟

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 20، باب ذكر ولد الحسن بن علي عليهما ، تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لتحقيق التراث، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1993 م.

6. با توجه به آن چه كه در صحيح مسلم از قول عمر بن خطاب آمده است، نظر حضرت امير عليه السلام نسبت به ابوبكر و عمر اين بود كه آنان دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن بوده اند، وي خطاب به علي عليه السلام و عباس مي گويد:

فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- فَجِئْتُمَا  تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- « مَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ». فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

پس از وفات رسول خدا (صلي الله عليه وآله وسلم) ابوبكر گفت: من جانشين رسول خدا هستم، شما دو نفر (عباس و علي ) آمديد و تو اي عباس ميراث برادر زاده ات را درخواست كردي و تو اي علي ميراث فاطمه دختر پيامبر را.

ابوبكر گفت: رسول خدا فرموده است: ما چيزي به ارث نمي گذاريم، آن چه مي ماند صدقه است و شما او را دروغگو، گناه كار، حيله گر و خيانت كار معرفي كرديد و حال آن كه خدا مي داند كه ابوبكر راستگو، دين دار و پيرو حق بود.

پس از مرگ ابوبكر، من جانشين پيامبر و ابوبكر شدم و باز شما دو نفر مرا خائن، دروغگو حيله گر و گناهكار خوانديد.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري (متوفاي261هـ)، صحيح مسلم، ج 3، ص 1378، ح 1757، كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَاب حُكْمِ الْفَيْءِ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

و در روايتي كه در صحيح بخاري وجود دارد، امير مؤمنان عليه السلام، ابوبكر را «استبدادگر» مي داند:

وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرَي لِقَرَابَتِنَا من رسول اللَّهِ صلي الله عليه وسلم نَصِيبًا.

تو به زور بر ما مسلط شدي، و ما بخاطر نزديك بودن به رسول اكرم (ص) خود را سزاوار تر به خلافت مي ديديم.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

و در روايت ديگري خود شيخين نقل كرده اند كه امير مؤمنان عليه السلام حتي دوست نداشت، چهر عمر را ببيند:

فَأَرْسَلَ إلي أبي بَكْرٍ أَنْ ائْتِنَا ولا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ.

البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله (متوفاي256هـ)، صحيح البخاري ج 4، ص 1549، ح3998، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، تحقيق: د. مصطفي ديب البغا، ناشر: دار ابن كثير، اليمامة - بيروت، الطبعة: الثالثة، 1407هـ - 1987م.

آيا با توجه به اين موضعگيري هاي تند امير مؤمنان عليه السلام در برابر خلفا، مي شود ادعا كرد كه حضرت به خاطر علاقه به خلفاء اسم فرزندان خود را همنام آنان قرار داده است؟

7. اهل سنت ادعا مي كنند كه اين نامگذاري ها همگي به خاطر روابط خوب امام علي عليه السلام باخلفا بوده است. اگر چنين است، چرا خلفاء نام حسن وحسين را كه فرزندان رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز بوده اند، براي فرزندان خويش انتخاب نكرده اند؟

آيا دوستي مي تواند يك طرفه باشد؟

نتيجه:

نامگذاري فرزندان امير مؤمنان عليه السلام به نام هاي خلفا، خدمتي به حُسن روابط ميان امير مؤمنان و خلفا نمي كند و از آن نمي توان براي انكار شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها استفاده كرد.

موفق باشید

گروه پاسخ به شبهات 

مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر (عج)

 

Share
1 | محمد | , ایران | 12:00 - 03 تير 1387 |
4
 
 
0
پاسخ نظر
خوب پس چرا شما از نام گذاري به اسم سه خليفه ممانعت كرده و آن را به صورت قانون در آورده و اين قانون را در سازمان ثبت احوال كشور بهئ اجرا در آورده ايد
دوما در زمان پس از انقلاب چند تا از پسرهايتان را به اين اسم نام گذاري كرده ايد حالا به خاطر اين سه خليفه نامد گذاري نكنيد اما همان طور كه خودتان مي گوييد اشخاص زيادي از جمله اصحاب امام صادق به اين اسمها نام گذاري بوده اند حالا شما به خاطر ياران امام صادق اگر جرأت داريد اسم پسرتان را عمر بگذاريد
2 | سيد | , ایران | 12:00 - 04 تير 1387 |
1
 
 
3
پاسخ نظر
در پاسخ به اين دوست گرامي جناب محمد بايد گفت :
امروزه آنچه که متبادر به ذهن عرف جامعه ايران از نام عمر و و عثمان و ابوبکر مي باشد وجود سه خليفه غاصب است . لذا کسي حاضر به نامگذاري به اين اسامي نيست .
به علاوه وقتي مسلمين 14 معصوم گرانقدر دارند چرا نام غير معصوم بر روي فرزندان خود بنهند.در حاليکه در روايات تاکيد بر اين شده که براي فرزندان خود نام نکو انتخاب کنيد.
3 | سوران | , ایران | 12:00 - 21 تير 1387 |
2
 
 
1
پاسخ نظر
جناب سيد مگه فرزندان آن حضرت معصوم نبودند نکنه ميخواي بگيد که ............
والعياذبالله شما به حضرت علي (رضي) اقتداد كنيد چون نام فرزندان آن حضرت هست و اينكه گفتي ما به چهارده معصوم اقتداد مي كنيم دروغ ميگيد پس اين نامهاي چيه؟؟؟ :
سندي ، اندي ، تينا ، ويلا ، ويدا و................يعني انتخاب شما براي نامگذاري فرزندانتان از نام گذاري حضرت علي براي فرزندانش بهتر است؟؟
استغفرالله استغفرالله استغفرالله

پاسخ:
جناب سوران ! ما بارها جواب نظرات و سؤالات شما را داده‌ايم و بارها نيز از شما سؤالاتي پرسيده‌ايم ؛ اما متأسفانه تا كنون حتي به يكي از آن‌ها جواب نداده‌ايد .
از ميان فرزندان امام علي عليه السلام ،‌ فقط امام حسن و امام حسين عليهما السلام معصوم بوده‌اند و كسي ادعا نكرده است كه تمامي فرزندان آن حضرت معصوم بوده‌اند .
ما به امير المؤمنين عليه السلام اقتدا مي‌كنيم و نام فرزندانمان را حسن ،‌ حسين ، علي ، باقر و ... مي‌گذاريم .
همان طور كه در اصل مقاله آمده است ، در آن زمان اسامي عمر ، ابوبكر و عثمان ، از اسامي مرسوم بوده است كه اكثر مردم از اين نامها استفاده مي‌كرده‌اند چنانچه تعداد كساني كه اسم شان از اسامي بالا بوده‌اند در مقاله آمده است ؛ اما در اين زمان ، اين نامها براي خلفاي سه گانه عَلَم شده و مردم را به ياد آن‌ها مي‌اندازد ؛ از اين رو ما دوست نداريم كه اسم فرزندان مان را از اسامي دشمنان اهل بيت عليه السلام بگذاريم .

والسلام علي من اتبع الهدي .
4 | طه بهنام | , ایران | 12:00 - 30 تير 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
باسلام
سئوال :
در خصوص تغيير نام افراد توسط عمر:
1- قبل ا ز اينكه عمر اسم آنها را تغيير دهد نامشان چه بود ؟2- پس از تغيير نام آنها توسط شخصي كه به قول برادران اهل تشيع مورد قبول حضرت علي نبودند پدر خانواده آنرا مي پذيرد و به همان نام فرزندش را صدا مي زند ؟انسان حتي اگر به خاطر علاقه به كسان ديگر هم چون همنام دشمنانش خواهد بود اسم فرزند خودرا به نام آنان نمي گذارد چه رسد به حضرت علي كه بخواهد روزانه چندين بار اسم فرزندانش را صدا بزند كه دشمنانش به همان اسم صدا زده مي شوند 3- چرا تابحال نام قبلي آنها به گوش كسي نرسيده كه ما نسل جوان بهتر بتوانيم حقايق تاريخي و مذهبي خود را درك كنيم .باتشكر

پاسخ:
دوست گرامي ! اسم قبلي همه آن افراد مشخص و معلوم است كه در متن مقاله نيز آمده است . به تمام شبهاتي كه مطرح كرده‌ايد در متن مقاله پاسخ داده شده است .اين كه به گوش شما نخورده است ، شايد مشكل از عدم تحقيق شما باشد . اگر بيشتر تحقيق كنيد ، قطعاً به گوشتان خواهد خورد .

والسلام علي من اتبع الهدي

گروه پاسخ به شبهات
5 | مهدي شعبان | , ایران | 12:00 - 25 مرداد 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام و خسته نباشيد به شما و مسئولان سايت محترم
من خودم بارها و بارها با دوستان اهل سنت بحث كردم و حتي گاها هم به اونها ثابت كردم كه برخي از كارهاشون هيچ مبنايي نداره و اونها هم قبول كردند كه حرف بنده درسته اما گفتند كه اين مسايل سينه به سينه به ما رسيده و در طول تاريخ بوده حالا هم اگه اشتباهه ديگه ما نمي تونيم برگرديم.
آقاي سوران هم مثل دوستان من كه باهاشون بحث كردم از يك تعصب جاهليتي تبعيت مي كنه
اما توصيه ي من به آقاي سوران : دوست عزيز لباس تعصب رو از تنت بيرون كن و با بصيرت به تحقيق و تفحص بژرداز و گرنه جز’ اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون خواهي بود
و السلام علي من اتبع الهدي
6 | حبيب اختري | , ایران | 12:00 - 08 آذر 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خدمت تمامي كارمندان اين سايت
من درباره عيد قدير خم اطلا عات كامل مي خواهم وچرا اهل سنت اين عيدرا بر گزار نمي كنند

پاسخ:
با سلام

شما مي توانيد از قابليت جستجو سايت جهت مشاهده مطالب موردنياز خود استفاده کنيد

راجع به بحث غدير خم مي توانيد به لينک هاي ذيل مراجعه نماييد:

«الاجابه عن شبهات الغدير»

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=24

«خطبه غدير»

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=7

«خطبه غدير از ديدگاه اهل تسنن»

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=sokhan&id=95

«شببه حديث غدير»

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=sokhan&id=122

و ...

ونهايتا نرم افزار «غدير تجلي حق» که توضيحات اجمالي آن در لينک ذيل مي باشد:

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=software&id=32

موفق و مؤيد باشيد

معاونت اطلاع رساني


7 | مريم ميرزايي | , عربستان سعودی | 12:00 - 09 آذر 1387 |
2
 
 
0
پاسخ نظر
باسلام سئوال : چرا قران به جميع مهاجرين و انصار قول بحشش از كناهان و رستكاري را داده مگر خدا از اينده خبر نداشت؟ چرا موضوع امامت در قران نيست؟ ايا مهم نيست يا خداوند از كسي ميترسيد كه اگر نام علي (ع) در قرآن مي آمد دشمن نسبت به حذف اين نام دست به تحريف ميزد ايا او نفرمود إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ؟ استغفرالله استغفرالله استغفرالله ايا علي (ع) خود به امامت خود معتقد بود؟اگر او به امامت خود به عنوان اصلي از اوصول دين معتقد بود چرا تسليم شد؟ مگر از كسي ميترسيد؟

پاسخ:

خواهر گرامي سلام ! خيلي ممنون از سؤالات بسيار خوب و البته اساسي تان .

ما به تمامي سؤالات شما پيش از اين جواب داده‌ايم ، لطفاً به آدرس‌هاي ذيل مراجعه بفرماييد :

امامت در قرآن :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1368

نام ائمه در قرآن :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=500

اعتقاد امام علي به امامتش :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=700

بيعت امير المؤمنين عليه السلام با خلفاء :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=438

در باره آيه السابقون الأولون نيز به زودي مقاله مفصلي روي سايت قرار داده خواهد شد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

8 | حميد | , ترکیه | 12:00 - 30 آذر 1387 |
2
 
 
0
پاسخ نظر
اين سخن كه شما بنشينيد و تحليل كنيد چرا حضرت علي اسم فرزندانش را عمر و عثمان و ابوبكر گذااشته و با اين اسامي عوض شده چيزي جز زاييده ذهني خرافي و متعصب نيست و جز خدشه دار كردن شيعه نيست .واضح است كه حضرت علي به دليل ارادتي كه نسبت به ابشان داشته اين كار را كرده.و نمي توان انكار كرد كه ابوبكر و عمر مردان بزرگي بوده و در اسلام نقشها داشتند.گفته هاي شما سندي معتبر ندارد و بنا بر حدسيات ميباشد
درست است كه ما شيعه هستيم ولي در بيان تاريخ و احوال گدشتگان بايد امانتدار بوده و حقايق را بيان كرد .

پاسخ:
با سلام

تمامي مطالب ارائه شده با سند و مدرک است . البته اگر در مورد نظر امير مومنان در مورد ابوبکر و عمر و عثمان آگاهي کافي نداريد مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=salam&id=7موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات


9 | ميلاد | , ایران | 12:00 - 02 دي 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خدمت تمام برادران اهل سنت
اين آقاي/خانم مبارز از همه جا بيخبره من خودم چندتا از سايت هاي اهل سنت رو مي شناسم كه كاملا باز هستند و حتي بازديد كنندگان زيادي دارند
من شخصا از اين سايت بازديد مي كنم و كتاب هايي همچون : روز هاي پيشاور ( پاسخ به شبهاي پيشاور) و كتاب تيجاني ديوانه و كتاب 178 سوالي كه باعث هدايت جوانان شيعه شد رو ديدم و خواندم ولي والله بدتر باعث گمراهي مي شه بجاي هدايت وقتي در يك صفحه از اول تا خاتم يك فرد ( تيجاني ) رو به فحش مي كشه
اين هدايت است يا گمراهي ؟
به اميد ظهور
10 | مبارز | , ایران | 12:00 - 02 دي 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام و آروزي کسب هدايت براي تمام انسانهاي روي زمين و آسمان. انساني که خائن و دروغگو نباشد هيچگاه خائف و ترسو نيست. سئوال من اينست که چرا سايت هاي اهل سنت و مواد فرهنگي اهل سنت را که ميتوانند جوانان را از حقايق آگاه سازند مسدود و ممنوع نموده ايد؟ اگر هدف تان واقعا" روشنگري است بگذاريد تا همه به منابع مخالف و موافق دستري داشته باشند.

پاسخ:
با سلام

به همان علتي که شبکه المستقله وقتي در مناظره ماه رمضان وقتي ديد که بحث لعن توسط روايات اهل سنت ثابت شد ناگهان مناظره را قطع کردند و فردا ادعا کردند که ما ديديم اين مناظره دارد سبب گمراهي مي شود ؛ به همان دليلي که در عربستان حتي حمل و داشتن کتبي مانند الغدير جرم است !!!

به همان دليلي که در کويت حتي سخنران شيعي نمي تواند به مدارک اهل سنت استشهاد کند !!!!

براي روشنگري لازم نيست که به سراغ سايت هاي شما بيايند ، اگر ما خود شبهات اهل سنت را مطرح نمي کرديم حق با شما بود .

اما وقتي ما تمامي شبهات اهل سنت را به همراه جواب مطرح مي کنيم ديگر اين ادعا جايي ندارد .

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
11 | مبارز | , ایران | 12:00 - 03 دي 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام و اميد بهروزي براي تمام امت اسلامي
برادر عزيزم ميلاد جان با خبر ! پرده تعصب چشم بعضي ها را آنقدر پوشانده است که ديگه سايتها را جابجا مي بينند. اگر توجه فرماييد مسئولين محترم سايت به اين نقيصه اعتراف نموده اند و در جواب محدوديتهاي کشورهاي عربي را مسبب اين موضوع دانسته اند . اما عزيزان گيرم که کشورهاي عربي اين کارهارا بکنند به نظر من حتي آنها نيز بايد به آزادي عقيده احترام بگزارند و همه مواد فرهنگي را در اختيار مردم قرار دهند و همچنين شما نيز به اين آزادي احترام گذاشته و به جوانان با در اختيار قرار دادن مواد مخالف و موافق در روشنگري شان کمک فرماييد. و محدوديتها را برداشته و بگذاريد که در تهران پايتخت کشور بزرگ چون ايران اهل سنت هم يک مسجد در کنار هزاران کليسا و کنسا داشته باشند.
به اميد کاميابي همه برادران!

پاسخ:
با سلام

بهتر است چنين آرزو کنيد : به اميد روزي که تمامي مسلمانان بتوانند در مساجد همديگر نماز بخوانند و مسجد را مختص به فرقه و يا مذهبي ندانند.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
12 | مهسا حسيني | , فرانسه | 12:00 - 09 دي 1387 |
1
 
 
2
پاسخ نظر
من يك دختر افغان هستم تو تهران خيابان پاسداران به دنيا آمدم ما سنى مذهب بوديم اما چون سيد هم بوديم ارادت شديدى به حضرت على داشتم تا اينكه مادرم مريض شد همه دكتر ها جوابش كرده بودن پدرم ميخواست مادرم را براى moaleje آلمان ببرد اما يك همسايه خوب داشتم كه سرهنگ بود و خيلى خانواده ما را دوست داشت گفت چرا آلمان؟ ما چهار ده معصوم داريم امام رضا داريم اما حسين داريم به ما گفت محرم نزديكِ صبر كنين اگه محرم شفاء پيدا نكردين من ديگه خودم را شيعه نمى دانم .ما هم چاره نداشتيم باور كنين شانز ده سال پيش بود زمانى كه من يازده سال بيشتر سن نداشتم مادرم را برديم تكيه خانه .اونجا همسايه ها براى سلامتى مادرم گريه ميكردن هيچ وقت يادم نميره روز ششم محرم مادرم خوب شد بد از ان ما با تمام وجود در مورد مذهب شيعه تحقيق كرديم به ان ايمان آورديم هشت سال هست كه از ايران خارج شدم و هر چه دارم از بركت مذهب شيعه دارم
13 | مبارز | , ایران | 12:00 - 10 دي 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خدمت خواهر گرامي سرکار خانم خسيني!
اولا" شما هيچ گاه سني نبوده ايد چون يک سني واقعي که آشنايي کامل با عقيده اي اهل سنت داشته باشد هيچگاه شيعه نمي شود. در ثاني شما فرموده ايد که چون سيد بوديد به حضرت علي (رضي اله عنه ) احترام داشتيد . حال آنکه اهل سنت احترام شان در واقع بيشتر از ديگران به مقام آن حضرت والامقام مي باشد. ارادت بصورت غاليگري نوعي توهين به مقام آن بزرگوار مي باشد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثالثا" دانستن شفا از غيرالله نوعي شرک است که شما گرفتار آن شده ايد خداوند به همه ما رحم فرمايد چون شرک ظلم بس بزرگ است.
رابعا" تغيير مذهب براي بدست آوردن همه چيز (ماديات) خيلي زشت است اميدوارم که در خارج مذاهب کليمي و مسيحي و غيره را اختيار ننماييد!
موفق باشيد!
14 | سلامات | , ایران | 12:00 - 01 بهمن 1387 |
1
 
 
1
پاسخ نظر
امام علي فرزنداني بنامهاي عمر و ابوبکر نداشت و اين از شايعات بني اميه بود.
15 | شيعه | , ایران | 12:00 - 01 بهمن 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام بر محمد و خاندان پاکش:
روي سخن من با اقا يا خانم مبارز و امثال وي مي باشد:
بهتر است بجاي گمراه کردن شيعيان سري به کتابهاي معتبر خودتان بزنيد(صحاح سته)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تا کمتر مردم را گمراه کنيد
در ثاني:
بخاري از قول عمر نقل کرده:پروردگارا ما به وسيله عموي پيامبرت به سوي تو توسل مي جوييم تا به ما باران بدهي.(صحيح بخاريو2/453وح947.کتاب الاستسقاء).
اميدوارم از اين گفتارتان توبه کنيد و اين را بدانيد که شيعه ال پيامبر را خدا نميداند بلکه انها را ابرومند درگاه باري تعالي مي داند لذا ايشان را واسطه بين خود و خدا قرار مي دهد.
در ضمن بهتر است سري به کتاب شبهاي پيشاور بزنيد که متوجه شويد سني تر از شما شيعه شدند...........
اللهم عجل لوليک الفرج
16 | علي حسيني | , ایران | 12:00 - 01 بهمن 1387 |
2
 
 
0
پاسخ نظر
خدا لعنت كند كساني را بين مسلمانان تفرقه انداختند . از ابن اليمني گرفته تا شاهان صفويه ملعون . بي شك ميان خلفاي راشدين هيچ اختلافي وجود نداشته و حضرت علي و امام حسين و حسن اسم فرندان خود را به خاطر علاقه شديد به خلفاي راشيدين ابوبكر و عمر و عثمان گذاشته اند . اين را هم بگويم مذهب ما شيعيان همه اش دروغگويي و نفاق است و نمونه بارز آن همين آخوندهاي از خدا بي خبر اسرائيلي هستن كه اين مملكت را به خاك نشاندند . من يقين دارم با راهي كه ما شيعيان در توهين به سني ها گرفته ايم مذهب شيعه را نابود مي كنيم . يقين داشته باشيد آنچه بر سر صدام آمد روزي سر اين رهبران ايران نيز خواهد آمد و آنوقت مذهب ما نابود خواهد شد . بهتر است بجاي دامن زدن به اختلافات كمي منصفانه قضاوت كنيم . خداوند در قران حتي در مورد مسح سر و شستن پا آيه آورده است حال در مورد موضوعي به اسم امامت حتي يك آيه هم نداريم . پس بايد بدانيم امامت دروغي بيش نيز و ما امامان را تراشيده ايم . خدا به قيامت ما رحم كند اي برادران

پاسخ:
با سلام
در مورد اينکه فرموديد بين خلفاي راشدين هيچ اختلافي وجود نداشته است ، ادله و مدارک اهل سنت خلاف کلمات شما را ثابت مي کند ، مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد تا روايات اهل سنت را در مورد اين درگيريها مشاهده نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1312

اما اينکه خود را شيعه معرفي کرده ايد و گفته ايد «مذهب ما شيعيان همه اش دروغگويي و نفاق است» !!! نشانگر دروغگو بودن شما است و نه شيعيان ، چون شما شيعه نيستيد .
اما در مورد نيامدن نام ائمه در قرآن مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=500
در مورد نامگذاري فرزندان نيز همين مقاله که نظر شما در زير آن درج شده است پاسخ مفصل داده است ، بهتر بود با ديدن ادله نظر خود را مطرح مي کرديد
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات

17 | مهدي | , ایران | 12:00 - 10 بهمن 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
سوالات زيادي دارم خواهشا جواب دهيد 1-اصلا شخصي به اسم مهدي(ع) به دنيا امده؟ 2-چرا اگر بر پيامبر وحي بر خلافت علي(ع) بوده ايشان را به جاي خود در بستر خوابانيد و با ابوبکر هجرت کرد؟ 3-چرا در يکي از ايه هاي قراني به محمد(ص) در غار نويد ارامش از طرف خداوند به او و ابوبکر داده ميشود؟ 4-در قران بارها نويد سعادت به مهاجران و انصار داده شده مگر ابوبکر وعمر يا عثمان از کدام دسته بودند؟ 5-چرا در خلافت ابوبکر هيچ کدام از اصحاب اعتراض نکردند حتي علي(ع) مگر نه اينکه رسالت پيغمبر (ص) بوده چرا حضرت علي تا جانش نبايست از اين امر پيروي ميکرد(همان قضيه مهاجرو انصار) 6-نظرتان در مورد اهل بيت چيست و منظور از اهل بيت چه کساني بودند؟ 7-چرا امامت از امام حسن ادامه نيافت؟ 8-نظرتان در مورد عايشه چيست واين ايه و (وما مردان پاک را براي زنان پاک و نا پاکان را براي نا پاکان ) محمد (ص) پاک بودند عايشه چي؟؟؟؟ 9-اگر کشور گشايي عمر نبود ديني بود که من و شما در موردش بحث کنيم؟؟ 10-چرا در جنگهاي عمر حضرت علي(ع) با او در لشکر کشيها شرکت داشت؟ 11-خداوند در مورد قصاص مفصلن در قران ايه اوردند پس چرا علي (ع) در مورد عمر کاري نکردند؟ 12-اولين کساني که به اسلام رو اوردن کيا بودند ولي جواب درست؟ 13-چرا هر سال از طلبه هاي ممتاز که مشرف ميشن به خانه خدا 30% الي40% با عقايده وهابيت برميگردند؟؟؟ 14-در مورد عشره مبشره بيشتر ميخوام بدونم اسامي انها را قيد کنيد؟ 15-تمام حرفاي تشيع و بيشتر از حديثهاي امامان است ولي تسنن بر پايه قران و حديث نبوي کلام ميگويند (سوره النسا ايه59)؟؟ 16-چرا حضرت علي (ع) دخترشان را ام كلثوم را به عقد عمر در مياورند در صورتي که علي (ع)معصوم بودند؟؟ 17-بعد شهادت حضرت فاطمه حضرت علي زنهاي ديگري براي خود اختيار کرد چرا علي(ع) اسم بچه هاي خود را بعد از وفات به اسم سرسخترين دشمن خود نامگذاري ميکند اين مهم است که بعد ان قضيه که حضرت فاطمه کشته ميشوند ؟؟؟؟؟؟؟؟ 18-در مورد مصحفي صحبت ميکنيد و چرا پيامبر از ان خبر نداشتند واين ايه المائده 67 ؟؟؟ 19-و خيلي خيلي سوالات ديگر؟؟؟ 20بد نيست اگر زندگي نامه هاي ايت الله العظمي ابن رضا علامه برقعي قمي ,دکتر حجت اسلام مرتضي رادمهر وفات 1384 ؟؟؟؟ 21- برادران و خواهران بيدار شويد چه کسي ضرر خواهد کرد وسيع فکر کنيد يک طرفه قضاوت نکنيم. ارسال به تمام وبلاکها اگر خدا بخواهد باز خواهم امد (فقط يا الله)

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
1 - در مورد نظر اهل سنت در مورد امام زمان و اقرار ايشان به تولد حضرت مي توانيد به آدرس هاي ذيل مراجعه نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=salam&id=20
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=salam&id=21
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=salam&id=22
2 و 3 - در مورد ابوبکر در ابتدا بايد ثابت شود که رسول خدا (ص) خود ابوبکر را به همراه بردند ، نه اينکه وي بدون اذن حضرت به دنبال ايشان به راه افتاده باشد ؛ با اينکه بسياري از علماي اهل سنت مي گويند ابوبکر بدون اجازه حضرت به دنبال ايشان رفت ؛ عده اي نيز مي گويند که حضرت بعد از ديدن ابوبکر ترسيدند که وي جاي حضرت را به کفار نشان دهد و به همين جهت او را به همراه بردند ؛ احمد بن حنبل و بسياري از علماي اهل سنت اين روايت را نقل مي کنند که :
(عباس بن عبد المطلب) قَالَ وَشَرَى عَلِيٌّ نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ مَكَانَهُ قَالَ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ نَائِمٌ قَالَ وَأَبُو بَكْرٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ انْطَلَقَ نَحْوَ بِئْرِ مَيْمُونٍ فَأَدْرِكْهُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَخَلَ مَعَهُ الْغَارَ....
مسند احمد بن حنبل ج 1 ، ص 331 ، باب مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، چاپ :دار الصادر – بيروت ؛ المستدرک علي الصحيحين ج3 ، ص 133 ، کتاب معرفة الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب باب جمع النبي صلي الله عليه و آله و سلم اهل بيته و قرأ آية التطهير ، چاپ دار المعرفة – بيروت ؛ فضائل الصحابة ج 2 ، ص 684 ، ح 1168.
عباس بن عبد المطلب مي گويد : علي صلوات الله و سلامه عليه ( جانش را درطبق اخلاص گذاشته و ) آماده شد تا جانش را در راه خدا فداي رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم کند ، لباس پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم را پوشيد و درجاي آن حضرت خوابيد . ابن عباس مي گويد : مشرکين دنبال رسول خدا مي گشتند ، پس أبي بکر آمد و گمان کرد که اين شخصي که در اين مکان خوابيده است پيامبر خداست پس او را صدا زد : اي پيامبر خدا.... در اين هنگام علي عليه السلام به او فرمود : پيامبر خدا به طرف چاه ميمون رفته است اگر با او کاري داري به دنبالش برو.
پس ابي بکر به طرف چاه ميمون رفت و به پيامبر اکرم رسيد و با ايشان داخل در غار گرديد .
شيخ ابوهاشم بن صباغ مالکي نيز مي گويد :
« .... فأمر رسول الله علياً فنام علي فراشه و خشي إبن أبي قحافة أن يدل القوم عليه فأخذه معه و مضي إلي الغار»
النور و البرهان باب « قم فأنذر» و « فاصدع بما تؤمر»
پيامبراکرم صلي الله عليه و آله وسلم به علي عليه السلا م امر کردند که در آن شب در جاي ايشان بخوابد و ايشان هم اطاعت نمود اما ترسيدند که ابي بکر جاي ايشان را به مشرکين نشان دهد بخاطر همين او را با خود به غار بردند .
و در آيه قرآن (مربوط به غار) نويد سکينه تنها به يک نفر داده شده است ، نه به دو نفر تا ادعا شود مقصود رسول خدا (ص) و ابوبکر هر دو هستند «فأنزل الله سکينته عليه» و علماي اهل سنت نيز گفته اند که ضمير در اين قسمت و ساير قسمت هاي آيه به رسول خدا (ص) باز مي گردد .
«وقال جمهور الناس الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أقوى »
المحرر الوجيز ابن عطيه اندلسي ج 3 ص 36
جمهور علما گفته اند که ضمير به پيامبر باز مي گردد و اين نظر قوي تر است .
چرا خداوند سكينه را بر ابوبكر نازل نفرمود همانگونه كه در سوره تويه آيه 26 مي فرمايد: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
و همچنين در سوره فتح آيه 26 نيز مي فرمايد:
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
4 - بهتر است مقصود شما از بارها مشخص شود تا ما نيز پاسخ آن را به صورت دقيق بيان کنيم (تمامي آيات مورد ادعاي اهل سنت در سايت جواب داده شده است) البته اگر مقصود شما آيه «والسابقون الاولون» است مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?frame=1&bank=maghalat&id=121
5 - كافي است مخالفت حضرت علي عليه السلام و خود داري از بيعت با ابوبكر را در صحيح بخاري بخوانيد :
وَلَمْ يَكُنْ (علي) يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ (ستة أشهر).
صحيح البخارى: 5 / 82، ح 4240 ، 4241، كتاب المغازي، ب 38، باب غزوة خيبر.
بني هاشم هم با ابو بكر بيعت نكردند
قال الطبري: قال معمر قال رجل للزهري أفلم يبايعه علي ستة أشهر قال لا ولا أحد من بني هاشم.
تاريخ الطبري، ج 2، ص 448.
طلحه ، زبير، سعد بن عباده وخالد بن سعيد هم بيعت نكردند
قال ابن الأثير: وتخلّف عن بيعته على وبنو هاشم والزيبر ابن العوام وخالد بن سعيد بن العاص وسعد بن عبادة الانصاري ثم ان الجميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الا سعد بن عبادة فانه لم يبايع أحدا الى ان مات وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح وقيل غير ذلك.
أسد الغابة: 3/222.
6 - در مورد مقصود از اهل بيت مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=768
7 - در مورد عدم امامت فرزندان امام حسن (عليه السلام) :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1294
8 - در مورد آيه اي که به آن در مورد عائشه استدلال کرديد ، آيا شيعه عائشه را متهم به زنا مي کند تا چنين شبهه اي پيش آيد که حال آيا رسول خدا (ص) نيز العياذ بالله متهم به چنين کاري مي شوند ؟
ثانيا : اصل استدلال به اين آيه اشتباه است ، چون اگر مدلول آيه اين بود که هرکس زن وي بدکاره بود خود وي نيز بدکار است ، پس بايد هر زني را به جرم زنا سنگسار مي کنند شوهر وي را نيز با او سنگسار کنند ، زيرا آيه قرآن مي گويد زنان بدکار براي مردان بدکار هستند !!!
واگر از اين جمله خود (محمد (ص) پاک بودند عايشه چي؟؟؟؟) مي خواهيد فضيلتي براي عائشه اثبات كنيد و هر گونه انتقاد به او را به حساب جسارت پيامبر اكرم (ص) به حساب بياوريد
لطفا در باره زنان حضرت نوح و لوط را نيز بخوانيد كه قرآن مي گويد: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ . التحريم : 10
و ببنيد جرئت مي كنيد بگوييد زنان اين دو پيامبر الهي بد بودند، خيانت كردند و وارد آتش جهنم شدند و .... پس خود آن در پيامبر بزرگ الهي چي ؟؟؟
9 - در مورد کشورگشايي هاي عمر و ساير خلفا مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?frame=1&bank=maghalat&id=122
10- در مورد مشارکت داشتن امير مومنان در لشکرکشي هاي عمر !!! بهتر است آدرس ذيل را ملاحظه نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=3591

11 - در مورد قصاص نکردن عمر !!! ما مي گوييم حضرت علي در مورد اصل خلافت به خاطر دستور پيامبر سکوت کرد ، حال شما در مورد علت قصاص نکردن عمر سوال مي کنيد ؟
البته به صورت خلاصه بگوييم که اصل ماجراي هجوم خلفا به خانه فاطمه زهرا (س) در کتب اهل سنت نيز ثابت است که در اين زمينه مي توانيد به مناظره جناب دکتر قزويني با جناب مولوي مرادزهي و نيز در شبکه المستقله مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=monazerat&id=15
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=monazerat&id=14
12- در مورد اولين اسلام کساني که اسلام آوردند مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/lib/soal1/list1.htm#001
13 - پاسخ سوال شما مشخص است ، اولا جناب دکتر قزويني اين مطلب را به نقل از ديگران مطرح کرده اند و نظر خود ايشان نيست (اگر فيلم سخنراني ايشان را کامل مي ديديد متوجه مي شديد) و ايشان اين مطلب را تنها به عنوان اعلام خطري مطرح کرده بودند که بايد سطح معلومات کلامي و عقيدتي خويش را بالا ببريم
ثانيا : کساني که در بقيع و ... مشغول شبهه افکني هستند ساليان سال است که در مورد روش از راه به در کردن مردم تخصص پيدا کرده اند ، و کسي بايد به ايشان پاسخ دهد که خود آشنايي کاملي داشته باشد (که البته همه ساله در ايام حج و عمره مردم به کرات شاهد به تناقض افتادن وهابيان در بقيع و ... در مواجهه با آگاهان شيعه شده اند)
14 - در مورد عشره مبشره ، نيز مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/lib/soal1/list3.htm#078
15 - در مورد اطاعت از ائمه بهتر بود نگاهي به صحيح مسلم مي انداختيد تا بدانيد که خود رسول خدا (ص) به مردم دستور دادند که بعد از ايشان به کتاب خدا و آنچه اهل بيت مي گويند عمل کنند ؛ شما بايد پاسخ دهيد که چرا سخن رسول خدا (ص) را زير پا انداختيد ؛ مي توانيد در اين زمينه به مناظره جناب دکتر قزويني با استاد حمدان توجه بنماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=monazerat&id=2
16 - در مورد ازدواج ام کلثوم بهتر است به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=83
17 - در مورد نامگذاري فرزندان مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=437
18 - در مورد مصحف فاطمه مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=834
اما در مورد اطلاع نداشتن رسول خدا (ص) از آن ، اين مطلبي است که اهل سنت ادعا مي کنند ؛ اما ما شيعيان اعتقاد داريم که رسول خدا (ص) با اذن خداوند علم غيب دارند و از هر آنچه تا قيامت حاصل مي شود آگاهي دارند :
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سوره جن آيه 278
داناى غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمى سازد * مگر رسولانى كه آنان را برگزيده و مراقبينى از پيش رو و پشت سر براى آنها قرار مى دهد ...
در مورد آيه «يا ايها الرسول بلغ» نيز مي توانيد به آدرس ذيل مراجعه کنيد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=3816
در مورد برقعي نيز تحقيق مفصلي در دست اقدام است كه در آينده بسيار نزديك روي سايت قرار خواهد گرفت البته مي توانيد جهت اطلاع از افكار برقعي مراجعه كنيد:
http://www.iranclubs.net/forums/showthread.php?t=9905
http://h-varjani.blogfa.com/8604.aspx
http://h-varjani.blogfa.com/post-70.aspx
در مورد رادمهر به قسمت نظرهاي ذيل آدرس زير مراجعه نماييد :
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=software&id=35
در پايان از شما تقاضا داريم قبل از هر سوالي درابتدا در سايت جستجو کرده اگر پاسخ کافي نيافتيد ، آن وقت سوال خويش را (آنهم در بخش طرح پرسش و نه در بخش نظرات) مطرح نماييد
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات18 | سجاد | , ایران | 12:00 - 07 اسفند 1387 |
1
 
 
1
پاسخ نظر
مطالبي كه اين سايت در مورد فرزندان حضرت علي نوشته است را خواندم بسيار ناكافي و خنده آور است و با تحقيق سني شدم چون امام علي كه از ديدگاه ما امام معصوم است چرا اسم فرزنداشو به اسم خلفا ميگذارد.ايا به علت مرسوم بودن يا از ترس عمر بود پس چرا شما از امام معصومتان پيروي نميكنيد و اسم فرزندانتان را به اسم خلفا نيمگذاريد.درضمن بعد از تحقيق فهميدم كه اون عمري كه ما روز و شب لعنت و كافر ميدانيم داماد حضرت علي استطبق كتب معتبر خومان مانند اصول كافيو صدها كتبي معتبر.پس از خدا بترسيد و به داماد حضرت علييعني عمربن خطاب ناسزا نگوييد.

پاسخ:
شايد از ديدگاه شما خيلي چيزها ديگر نيز خنده دار باشد (وقتي مطالب به اين مستدل و منطقي برايتان خنده دار باشد لابد بحث هاي همچون:
« 60 ذراع بودن قامت خدا»
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=shobheh&id=64
و يا بي اشکال بودن استمناء در ماه رمضان
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=shobheh&id=50
و يا حرکت کشتي بر روي کف دست خدا
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=shobheh&id=41
و يا سنگيني طلوع خدا بر عرش
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=shobheh&id=38
و از همه جالبتر ديگري همچون:
سرباز شيطان بودن تام و جري و ميکي ماوس
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=shobheh&id=53
و هزاران مورد ديگر از نظر شما کاملا منطقي و غيرخنده دار مي باشد
و نهايتا اگر باز اصرار بر تحقيق کردنتان در انتخاب مذهب سني داريد جاي بحثي نيست ، چرا که هر کس در انتخاب راه و روش خود آزاد است ولي از قديم گفته اند کسي رو که خوابه مي توان بيدار کرد ولي کسي که خودش را به خواب زده باشه هرگز
در ضمن در رابطه با شبهه ازدواج ام کلثوم با عمر بهتر بود قبل از ارائه نظر (همان طوري که ادعا کرديد تحقيق کرده ام) جستجوي مي کرديد و مواردي همچون پاسخ ذيل را مشاهده مي نموديد و بعد چنين قاطع اظهار نظر مي کرديد.
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=83
و نکته ديگر اينکه از اين بحث به دنبال چه مي گرديد آيا به دنبال پيدا کردن فضائل براي جناب عمر و يا خوب نشان دادن رابطه اش با حضرت علي (ع) هستيد؟
خوب است که در باب تحقيق متن ذيل را نيز بخوانيد تا ديگر به دنبال فضائل برايش نباشيد:
http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=maghalat&id=102
والسلام علي من التبع الهدي
معاونت اطلاع رساني

19 | كيهان | , ایران | 12:00 - 19 اسفند 1387 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
درود بر شما دوست فرهيخته و دانشمند بنظرم راجع به اينگونه مسايل اختلاف انگيز و بيهوده نبايد زياد دامن زد و پا فشاري كرد. آيا شما به معني بعضي از اسامي عربي توجه فرموده ايد؟ مثلن خديجه چه معنايي مي دهد و كاثوم يعني چه و معني حيثم چيست؟اگر ما معني آنها را بدانيم به هيچ وجه حاظر نيستيم اين اسامي را انتخاب كنيم. بنظرم شما بسيار بهتر از من معني اين اسامي را مي داني اما ....خوب مهم نيست اصل صحبت من بر اين است كه بهتر است ام فرزندان خود را از اسامي خوش آهنگ و زيبا و پرمعناي پارسي بر گزينيد و اينقدر در بند عمر و زيد نباشيد شاد و پيروز باشد
20 | سيد عليرضا | , ایران | 12:00 - 07 فروردين 1388 |
3
 
 
0
پاسخ نظر
بسم الله الرحمن الرحيم.
لعنه الرحمن الرحيم.
آقاي سجاد من از خدا مي ترسم ولي همانطور که مادرم از عمر (لعنت الله عليه)نفرت داشتند ودارند ما هم داريم وخواهيم داشت.بعدشم متاسفانه چون اکثرمردم بعد از رحلت حضرت رسول از زمان جاهليت بد تر شده بودند حضرت علي نمي تواست کاري کند.و فقط صبر را پيشه کرد(خطبه سه نهج البلاغه.خطبه شقشقيه)
همانطور که نام يکي از ياران امام صادق شمر بوده پس امام نعوذبالله با شمر (لعنت الله)مشکلي نداشته؟
خوب اسم مرسوم بوده چه ربطي داره که ما بخواهيم اسم فرزندانمونو الان بزاريم عمر يا...
((((((((((((((((((((((((((درست مثل الان که اسرائيل نام يکي از پيامبرانه ولي الان نام کشور غاصبي است پس چون نام مرسوم اون زمان بوده پس بيام الان اسم فرزندانمون رو بزاريم اسرائيل؟)))))))))))))))))))))))))))))))
چه حرفا ميزني؟
افلا تعقلون
21 | سيد عليرضا | , ایران | 12:00 - 07 فروردين 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
بسم الله الرحمن الرحيم. لعنت الله قوم الظالمين به جناب مهدي و تمام اهل تسنن. من نيز چند سوالي داشتم که لطفا جواب دهيد. 1-اگر مي شود شجره نامه عمر بن خطاب را مطالعه فرماييد.تا ديگر قياسي صورت نگيرد. 2-چرا ابوبکر و عمر عثمان و 7تن ديگر از صحابه؟ قصد ترور پيامبر راداشتند؟(أن ابابكر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن أبى وقّاص أرادوا قتل النبي و إلقاءهُ من العقبة فى تبوك. المحلى 11: 224و البته ابو نعيم و ابوزرعه و يحيى بن معين و احمد بن حنبل، و ابن حبان و عجلى و ابن سعد و ديگران او(ناقل حديث را) را موثق مي دانند. الثقات: 465 ـ تاريخ الاسلام (خلفاء) 494 ـ البدايه و النهاية 5: 25.) 3-چرا بارها وبارها بعضي از صحابه مي ترسيدند که از مشرکان باشند؟( اصول الدين، بغدادى 3: 253 ـ ابدأ حسين، صدفى: 109 ـ بخارى 1: 18 ـ كتاب الايمان. (ادركت ثلاثين من اصحاب النبى ـ صلى الله عليه و سلّم ـ).) 4-حديث منقول از عايشه در مسلم ج4.ص98.حديث 31و33 مبني بر داشتن آثار نفاق درعايشه و خانواده ي عايشه نشانه ي چيست؟ 5-آيا بخاري با اين حديثي که فقط تمسخر به پيامبر را نشان ميدهد صحيح ترين کتاب نزد شماست؟البته ما از ان براي محکوم کردن خودتان استفاده ميکنيم و خواهيم کرد؟(«وفَتَر الوحي فترة، حتي حزن النبي فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً، کي يتردّي من رؤوس شواهق الجبال، فکلما اوفي بذروة جبل، لکي يلقي منه نفسه، تبدّي له جبرئيل فقال: يا محمد انک رسول اللّه حقاً. فيسکن لذلک جأشه، وتقَر نفسه، فيرجع فاِذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلک...» صحيح بخاري کتاب التعبير ـ 2982 ـ کتاب الانبياء 3392 ـ کتاب التفسير 4953. الامام البخاري 142.) 6-چرا خطبه شقشقيه امام علي(ع)که مظهر عدي و خليفه خدا بر زمين است را که ابن ابي الحديد هم در نهج البلاغه اش درخطبه سوم اورده چرا نمي خوانيد تا ديگر نگوييد نعوذ بالله دوستي آن حضرت با خلفاي؟؟؟ 7- لطفا لطفا ...آقايان اهل تسنن اين حديث را درک کنيد.(((((((((( «فلما توفي رسول اللّه قال ابوبکر: أنا ولي رسول اللّه، فجئتما تطلب ميراثک من ابن أخيک ويطلب هذا ميراث إمراءته عن أبيها، فقال ابوبکر قال رسول اللّه: ما نُورث ما ترکنا صدقة، فرأيتماه کاذباً آثما، غادراً خائناً، واللّه يعلم اِنه لصادق بارّ راشد تابع للحق ثم توفي ابوبکر وأنا ولي رسول اللّه ـ صلي الله عليه و سلّم ـ وولي أبي بکر فرأيتماني کاذباً آثما غادراً خائناً.(. صحيح مسلم 3: 143 کتاب الجهاد ـ باب حکم الفيء ـ بخاري، کتاب النفقات، باب حبس نفقه الرجل قوت سنته علي اهله و کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، باب ما يکره من التعمق و التنازع و کتاب الفرائض، باب قول النبي لا نورث و کتاب الخمس باب فرض الخمس.))))) خود عمر مي گويد : علي و عباس من و ابوبكر را دروغگو و خائن و پيمان شكن مي داند اين مطلب در صحيح مسلم صحيح ترين كتاب بعد از قرآن از ديدگاه اهل سنت آمده نه كتابهاي شيعه . اگر عمر و ابوبكر پيمان شكن بودند طبق اعتراف خودشان ، آن كدام پيمان بود آيا غير از غدير پيمان ديگري بود چرا دروغگو ؟ چرا خائن ؟ ؟؟؟؟ 8-و اما.................. و شعبة پس از دو سال و هرم بن حسان پس از چهار سال و امام مالک بيش از سه سال، وامام شافعي پس از چهار سال، از مرگ پدر ـ متولد شد . الصفدي: ولد الضحاک لستة عشر شهراً وشعبة ولد لسنتين، وهرم بن حسان ولد لأربع سنيين ومالک بن أنس، حمل به اکثر من ثلاث سنين والشافعي حمل به اربع سنين. خزائن: 217، المعارف 594، سير اعلام النبلاء 8 : 132. واي از اين ائمه که خودشان اقرار به حرام زادگي مي کنند!!! 9-چرا شما ميگوييد آيه ((محمدا رسول ا..))مصداقش همه صحابه هستند در حالي در همين سايت http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?frame=1&bank=maghalat&id=128اين موضع نقض شده است؟ 10-آيا ما مشرکيم يا شمايي که خليفه تان در مسلمان بودن خود شک داشت؟ عمربن الخطاب در اسلام خود شک داشت و عقيده داشت که جزء منافقين است.امام ذهبي در تاريخ خود آورده که جناب عمر از حذيفة بن اليمان عاجزانه مي خواست که به او بگويد: آيا جزء منافقان هستم يا نه؟«حذيفة أحد أصحاب النبي...کان النبي ـ صلي الله عليه و سلّم ـ أسرّ اِليه أسماء المنافقين... وناشده عمر باللّه: أنا من المنافقين؟.. . تاريخ الاسلام (الخلفاء) 494 ـ البداية والنهاية 5: 25;جامع البيان 11: 16. 11-آيا صحيح است که امام بخاري گفته : نوزاد و مولودي پست تر و بدتر از ابوحنيفه در اسلام متولد نشده، و او دوباره کافر شده و او را توبه دادند؟بخاري مي گويد: استتيب ابوحنيفه من الکفر مرتين.و سفيان بن عيينه ـ هنگامي که خبر رحلت ابوحنيفه را شنيد گفت : خوب شد كه مرد او داشت اسلام را تكه تكه مي كرد و هيچ مولودي شوم تر از او در اسلام متولد نشده است : کان يهدم الاسلام عروة عروة، وما ولد في الاسلام مولود أشأمُ منه . تاريخ الصغير 2: 93، للبخاري. تاريخ بغداد 13: 392 المجروحين 3:66 12-آيا صحيح است که مي گويند: تمامي انصار، و جمع بزرگي از مهاجرين با بيعت ابوبکرمخالف بودند. چنانچه عمربن الخطاب تصريح کرده و مي گويد: «حين توفي اللّه نبيه ـ أنَّ الانصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما.» هنگام رحلت رسول خدا ـ صلي الله عليه وآله و سلّم ـ أنصار با ما مخالف بوده و مخالفت کردند، و همگي در سقيفه بني ساعده گِرد هم آمده، و حضرت علي و زبير و همراهان آنان نيز با ما مخالف بودند،. صحيح بخاري 8: 26 ـ کتاب المحاربين، باب رجم الحبلي. بنابر اين چگونه مدعي هستيد که خلاف ابوبکر باجماع و اتفاق مسلمين بوده؟ 13-اگر ميشود چرا با اينکه خود قران تاکيد دارد اسلام بدون ولايت علي(ع)اسلام نيست که خود علماي اهل تسنن ان را قبول دارند باز هم درخلافت نامشروع 3 خليفه لجاجت ميکنيد؟ 14-چرا شما هرکه را نام ميبريد ميگوييد رضي الله عنه در حالي پيامبر(ص) فرمود (هر که من ولي اويم علي(ع)نيز ولي اوست)يا اينکه پيامبر(ص)فاطمه(س)را پاره تن خود معرفي کرد.چرا براي پيامبر (ص)مي گوييد ولي براي حضرت علي(ع) ميگوييد رضي...... شايد در نزد شما نعوذ بالله پيامبر خدا مرتکب خطا وگناه ميشوند که با اين اوصاف بايد خدا از پيامبر نيز راضي باشد,نعوذ بالله؟ 15-چرا شما نامه عمر به معاويه رادر کتاب الامامه و السياسه نميخوانيد تا او را بشناسيد؟ درپايان آرزو دارم هر چه زود تر وعده امام باقر(ع) تحقق يابد: (((يهودي و نصاراو هيچ پرستنده غير خدا باقي نمي ماند مگر آنکه به مهدي(عج)ايمان آورده و اورا تصديق کند)احقاق الحق.ج13ص343)) مطالبي که در بالا اورده شده همگي ازهمين سايت بوسيله مطالعه استخراج شده. اميدوارم شما"گروه پاسخ به شبهات"و همچنين حضرت آيت الله "قزويني"که افتخار دنياي اسلام است هميشه باقي و در خدمت امام عصر (عج)تا ظهور آن حضرت پا بر جا باشيد.راستي جا داره همين جا از شيخ مهدي دانشمند که خادم اهل بيت (ع)است قدر داني کنم.
22 | طوفان | , ایران | 12:00 - 09 فروردين 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
يا حق ضمن خسته نباشيد به استاد گرانقدر و ساير دوستان!بخدا قسم وقتي من مطالب مختلف سايت شما را با توجه به مطالعات قبلي خودم مي خوانم دو چيز دستگيرم مي شود! 1-سطح علم بالا و قدرت استدلال بسيار بالا بطوريكه كاملا حجت بر همه "روشن دلان" و همه افراد تمام است، تمام! 2-وقتي تعصبات خشک و بي منطق و خود را به کژ فهمي زدن را از بعضي افراد مي بينم نه تنها دلم از شدت فشاري که در آن زمان به اهل بيت رسول گرامي اسلام وارد شده است مي گيرد بلکه به اين نتيجه قطعي ميرسم که راهي که شما انتخاب کرديد به تاسي از اهل بيت عليه السلام ضمن آنکه بسيار سخت و پرفشار و هزينه است، دقيقا همان راه انبياء و اهل بيت سلام الله عليه است و مطمئنا کس که به اين راه روي آورد طبق گفته خود اهل بيت سلام الله عليه، حتما نظر از روي لطف اين بزرگان ره توشه راهش بوده است وگرنه سني، سني خواهد ماند، اين يک واقعيت است! التماس دعاي فراوان اي سربازان خط مقدم اهل بيت سلام الله عليه و انشاءالله امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف!
23 | منطقي | , کویت | 12:00 - 22 فروردين 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
سلام دوستان - جواب نهائي در باره اين شبه به نظر من و اميدوام دوستان من را تصحيح كنيد اكر اشتباه كردم: جواب اول - همه ملاحظه كنند ابوبكر 10 فرزند داشت و هيج كدام به اسم علي و حسن و حسين نيست عمر 10 فرزند داشت وهيج كدام به اسم علي و حسن و حسين نيست عثمان 10 فرزند داشت و هيج كدام به اسم علي و حسن و حسين نيست تنها علي هست كه ابوبكر كه لقب هست و عمر و عثمان داشت ايا تنها علي عاشق انها بود و انها عاشق علي نبودند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و قابل توجه كه تنها شخصي از بين علي و عمر و عثمان كه خلافت ابوبكر طول شش ماه قبول نكرد خود امام علي بود ايا اولين شخصي كه با ابوبكر بيعت نكرد بيشترين شخص عاشق او بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اصلا توي فرهنك عرب اكر من اسم فرزند خود بر اسم تو كذاشتم تو بايد همجنين بكني جرا عمر اسم يك از فرزندان خود را علي قرار نداد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يعني ايا عشق يك طرف بود؟؟؟؟؟ تازه بسيار مهم - خود عمر بن الخطاب يك فرزند به اسم عثمان و ابوبكر نداشت؟؟؟؟؟؟ خود ابوبكر فرزندي به اسم عمر و عثمان نداشت؟؟؟؟ خود عثما فزرندي به اسم ابوبكر و عمر نداشت؟؟؟؟؟ يعني امام علي كه شش ماه بيعت نكرد با ابوبكر بيشتر عاشق ابوبكر بود تا عمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عمري كه خودش اولين شخص كه با ابوبكر بيعت كرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بس اصلا موضوع نام كذاري صحيح نيست جواب دوم - اينكه كه كل اين نامها تحريف بني اميه براي ايهام علاقه دوستي هست جون الان حديث تحريف مي شود جه برسد به جند نام بس احتمالش هم هست كه اين اسم ها تحريف شده و اصلا وجود ندارند توي تاريخ و تنها براي ايجاد شبه بوجود امدند جون منفعت سياسي و مذهبي انها بيشتر از اهميت حقيقي انها جواب سوم - امام علي از همه ي علماي اين جهان عالم تر هست امام علي براي شيعه خود ايهام ايجاد نمي كند تا اينكه اسم رايج بر فرزندان خود قرار دهد اينكه اين اسمها رايج بود غير صحيح هست جون جرا اكر رايج بودند جرا عمر و عثمان و ابوبكر فرزنداني به نام عمر و عثمان نداشتند ؟؟؟؟؟ بس جواب اينكه اينها اسم رايج بودند صد در صد غلط هست جون امام علي براي مذهب خود شبه ايجاد نمي كند جون كه اسم رايج دوست داشت جواب نهائي - احتمال بسيار بزرك كه اين اسمها هست اما از روي اجبار بر امام تحميل شد جون امام علي از دست رفت خلافت سكوت كرد براي وحدت اسلام و تقيه كرد ايا بر تحميل شدن جند اسم بر فرزندان خود تقيه نخواهد كرد براي اسلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جرا سكوت خواهد كرد جون خلافت براي اسلام مهم تر از نام ها ي فرزندان و بهترين دليل نامهاي فرزندان عراقي ها در زمان صدام حسين اكثر عراقي ها شيعه و ضد صدام ظالم با اين همه بيشتر فرزندان عراقي ها به نام فرزندان صدام عدي و قصي هست و حتي خود اسم صدام جه بسا خيلي شيعه توي عراق به نام صدام در حالي كه انها بر ضد صدام هستند ولي همه ي اين نامها به علت استبداد و تحميل و اجبار هست و من هم دليل واقعي اوردم و هم نظري ثابت كردم بس اين شبه بشكل كامل ساقط كردم بله امام علي علي هست كه تنها با حق هست اكر امام با خلفا خوب بود اصلا توي جهان امام نيست جون امام عادل هركز با معاويه خوب نيست معاويه كه كل اسلام را دزدي كرد براي فسق و فجور خود السلام عليك يا ابو الحسن سلام
24 | احمد | , ایران | 12:00 - 05 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
به نظر من نامگذاري به اسم عمر منظور ارجاع به عمر پسر خطاب نيست مثل اين است کسي امروز نام خود را محمد رضا بگذارد بگوييم او دوستدار شاه مي باشد نه اينطور نيست محمد رضا اسمي است که دهها يا صدها سال نامگذاري مي شده است عمر نيز همينطور است من تاريخدان نيستم ولي مطمئن هستم اين اسم فبل از اسلام هم بوده است و مخترع آن پسز خطاب نبوده است.
25 | سيد حسين | , ایران | 12:00 - 05 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
حتي اگر وجود چنين اسامي را براي فرزندان امير المومنين عليه السلام احراز كنيم نمي تواند به عنوان مدركي براي اثبات علاقه آن حضرت به سه خليفه اهل سنت مورد استفاده قرار گيرد . امروز در كشور ما افراد زيادي با نامهاي تيمور - چنگيز - عبد الرحمن و... وجود دارد آيا اين دليلي براي علاقه ايرانيان به چنگيز خان مغول و تيمورلنگ و عبد الرحمن ابن ملجم مرادي است؟؟
26 | حسين سيل سپور | , ایران | 12:00 - 06 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
باعرض سلام خدمت برادران سجاد و مبارز.بهتراست براي تحقيقات خود و تجديد نظر در مذهب خود بيشتر تحقيق كنيد از باب نمونه بايد عرض كنم همه محدثين عامه اتفاق نظر دارند كه پيامبر اكرم صلي الله عليه واله فرموده اند(انما فاطمه بضعه مني يوذيني ما آذاها .صحيح مسلم باب فضايل حضرت زهرا(س) ,صحيح بخاري باب فضايل حضرت زهرا(س) ,سنن ترمذي باب فضايل حضرت زهرا(س) ,كنزالعمال جلد 12 صفحه 108 )و حضرت فاطمه زهرا(س) با حالت غضب به ابابكر وعمر(لعنت الله عليهما)فرمودند:(اني اشهد الله و ملائكته انكما اسخطتماني و ما ارضيتماني.الامامه و السياسه لابن قتيبه صفحه 23 و حال اينكه خداوند در سوره احزاب آيه 57 اذيت كنندگان پيامبر را لعنت ميكند.آيا ابوبكر و عمر پاره تن پيامبر را اذيت نكردند؟آيا اين دو شامل لعنت خداوند نميشوند؟
27 | فائز | , ایران | 12:00 - 06 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
باسلام اهلسنت كه معتقدند خلفا باامام علي عليه السلام رابطه دوستانه اي داشتند چراآنهافرزندان خودرابه نامهاي علي - حسن وحسين نامگذاري نكرده اند
28 | مصطفي | , ایران | 12:00 - 06 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
خدا اجرتان دهد.
29 | javad zakeri | , پاکستان | 12:00 - 06 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
اهل بيت آنقدر فداكار بودند كه با همه ظلم و ستم كينه شخصي به دل نگرفتند(اگر درست باشد) نام دشمن را براي فرزندانشان انتخاب كردند ؟! اما ببينيد مخالفان چه كردند . با پيامبر به مخالفت برخواستند با دختر پيامبر چه‌ها كه نكردند با وصي او چه كردند ! جنازه سبط اكبر رو تير باران كردند به جرم اينكه نام كسي علي است ، او را شهيد كردند وكينه توزي خود را در كربلا نشان دادند . عليهم لعنة الله. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا . يا مهدي ادركني
30 | لسان الحق | , ایران | 12:00 - 08 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام خدمت همه دوستان
از افرادي كه اهل سنت هستند وخود را شيعه معرفي مي نمايند سوال دارم چرا سعي داريد خود را شيعه معرفي كنيد كه به مذهب اهل سنت گرويده ايد حقيقت را بگوييد تا متوسل به كذب نشويد در ضمن در حال حاضر مردم نام فرزندان خودرا اسكندر تيمور ويا چنكيز مي گذارند آيا اين دليل ارادت مردم به اسكندر ظالم ويا تيمور جاني ويا چنكيز خون خوار است آنچه مسلم است چنين نيست پس از اين دلايل آبكي ارائه نكنيد از دوستان شيعه هم درخواست دارم به پيروي از اهل بيت به عزيزان اهل سنت اهانت ننمتايند خداوند قلوب مسلمانان را به هم نزديك نمايد.
31 | مجيد م علي | , امارات متحده عربی | 12:00 - 12 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام جناب اقاي سيداسدالله مجيدي با معذرت بايد حرف شما را تصيحح كنم ايشان شيعه ميباشند اما شيعه معاويه . من براي رستگاريشان دعا ميكنم . تقديم بشما و بياد حضرت سلمان محمدي اولين مسلمان ايراني و اولين شيعه علي ابن ابي طالب از ميان مردان و افتخار ما ايرانيان محمدي :- تن آدمى شريف است، به جان آدميت ^^^^^^^^^ نه همين‏لباس زيباست، نشان آدميت اگرآدمى به چشم است و زبان و گوش و بينى^^^^^^ چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت به حقيقت آدمى باش و گرنه مرغ باشد ^^^^^^^^كه همان سخن بگويد، به زبان آدميت طيران مرغ ديدى، تو زپايبند شهوت ^^^^^^^^به درآى تا ببينى، طيران آدميت اگر اين درنده خويى، ز طبيعتت‏بميرد^^^^^^^^ همه عمر زنده باشى، به روان آدميت «فضل بن عيسى هاشمى‏» مى‏گويد: با پدرم به حضور امام جعفر صادق(ع) واردشديم، پدرم خطاب به امام گفت: آيا سلمان منا اهل‏البيت(ع) سخن رسول خداست؟ امام صادق(ع) پاسخ داد: آرى. پدرم گفت: منظور اين است، كه سلمان از فرزندان «عبدالمطلب‏» است؟! امام صادق(ع) فرمود: سلمان منا اهل البيت(ع). پدرم گفت: يعنى، سلمان از فرزندان‏«ابوطالب‏» است؟! امام صادق(ع) باز فرمود: منا اهل البيت(ع). پدرم ادامه داد: من معناى اين سخن را نمى‏فهمم! آنگاه امام صادق(ع) فرمود: اى عيسى! اين را بدان، كه سلمان از اهل بيت ماست،بعد با دست‏به سينه خود اشاره كرد (و در حالى كه مى‏خواست‏بفهماند، ايمان وارزشهاى انسانى و نيز تفكر و تعقل در سينه قرار دارد) ادامه داد: اينطور كه تو فكرمى‏كنى نيست، بلكه توجه داشته باش، كه خداوند طينت و سرشت ما را از «عليين‏» وعناصر برتر بهشتى آفريده، و خلقت‏شيعيان ما را از عناصر مرحله بعد از آن قرار داده‏است. بنابراين، شيعيان هم از ما هستند، و بالاخره اين را بدان، كه سلمان از «لقمان‏حكيم‏» مقام بلندترى را دارد . بحارالانوار، ج 22، ص 331; بصائر الدرجات، ص 6. . كتاب سلمان فارسي حوزه علميه قم : ، احمد صادقى اردستانى. يا علي
32 | سيداسدالله مجيدي | , پاکستان | 12:00 - 12 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
اصلاآقاي سجادشيعه نيست به دروغ خود را شيعه گفته است خدا دروغگويان رامعرفي كرده است
33 | يا حسين | , ایران | 12:00 - 12 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام به دوستان آيا شما برادران اهل سنت هر اسمي که رو فرزندانتان ميگذاريد نشانه قبول عقايد اشخاصي است که اين نامها رو داشتند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ علي (ع) با اسمها مخالف نبود علي (ع) با عقايد صاحبان اين اسمها مخالف بود................... يا علي
34 | حسين سرابندي | , ایران | 12:00 - 12 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با سلام . دوستان عزيز پاسخ سوال من چي شد؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
سوال شما براي شما پاسخ داده شده و ارسال شده است ؛ ظاهرا شما ايميل خود را به صورت صحيح وارد نمي كنيد . اين نظر شما نيز علني شد تا اگر ايميل شما صحيح نيست ، از اين مشكل با خبر شويد .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
35 | عاشقان علي | , ایران | 12:00 - 16 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
باعرض سلام برادران اگر در نظرات بالا دقت كنند اهل سنت هيچ دليل منطقي ندارند و فقط به موضوعات احتمالا جعلي مثل اسم و چيزهاي مضحك از اين قبيل تاسي مي جويند حالا به موارد زير كه مورد قبول كل مذاهب است توجه فرماييد نه به احاديث جعلي 1- من كنت مولا فعلي مولا 2- اي علي تو براي من بمنزله هارون نسبت به موسي هستي 3- ولي شما تنها خدا ورسول وكسانيكه در حال ركوع زكات ميدهند لابد عمر زكات داد يانه ابوبكر اصلا نه عثمان شايدم ...... 4- اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله و عترتي 5-بر قاتل زهرا س لعنت 6- بر غاصب فدك لعنت 7- بر كسي كه ابوذر را تبعيد كرد لعنت 8- براي اگاهي بيشتر به نماز ايت الله العظمي بهجت مراجعه كنيد
36 | اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي | , ایران | 12:00 - 16 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
با عرض سلام خدمت مسلمانان
اينجانب به عقايد شيعه اثني عشري معتقدم
اين افراد بالا بعضي چه شيعه و چه سني اطلاعات كافي ندارند
1- مقام امامت در قران امده
2- اقاي علامه قران گفته از خدا ورسول و صاحبان امر اطاعت كنيد لابد معاويه صاحب امر است
3- شيعه هيچ زمان فقه امام جعفر صادق را كنار نمي زند و به دنبال مالك و ... برود
4- شيعه امام خميني را كنار نميگذارد و ملك عبدالله شراب خوار رابگيرد
5- همانطور كه عيسي ع مرده زنده كرد امام حسين ع به اذن خدا كن فيكون مي كند بازم بگم
37 | كازم | , ایران | 12:00 - 20 ارديبهشت 1388 |
2
 
 
0
پاسخ نظر
شما با چه اجازه اي يكي را با دين و يكي را بي دين و يكي را شيعه و با يك خط نوشتن عليه سايت و خودتان وي را غير شيعه مي دانيد آن افغاني را از شيعه هاي دو آتشه و ان آقايي كه كمي انتقاد كرده غير شيعه مي دانيد . فكر كنم غرور بي جا آنقدر در شما رسوخ كرده كه خودتان را ملاك تميز آدمهاي شيعه و غير شيعه مي دانند يك موسسه استاندار سازي شيعيه هم بزنيد . اصلا يك رساله تشخيص شيعه بنويسيد . خوب اين يك واقعيت است كه خاورميانه مركز ذخاير نفت و گاز دنياست و در عين حال مسكن اختلافات قومي و مذهبي و شركتهاي نفتي دنيا هم به اين معضل دامن مي زنند و انسانهاي از دنيا بي خبري مثل حضرتعالي كه مي گوييد حضرت آدم گريه مي كرد هم پيدا مي شويد زمان حضرت ادم كي شاهد اين قضيه بوده و شايد هم دوربين فيلم برداي آنزمان بوده يا خودتان آنجا بوده ايد و گريه اش را ديده ايد يا تحقيقات فسيل شناسيتان گل كرده و فسيل اشكهاي حضرت ادم را پيدا كرده ايد . براي شما چه نفعي دارد كه يكي را شيعه و ديگري را غير شيعه تقسيم بندي مي كنيد لابد اين وسط براي خودت شغل تراشيده اي . چه شغل كثيف و بي هوده اي داري كه با عقايد ديگران نان ميخوري برو براي خودت كارو كاسبي آبرومندانه تري پيدا كن ! خودت بيشتر نياز به هدايت و راهنمايي داري .

پاسخ:
!!!
با سلام
دوست گرامي
اين سوال را از علماي اهل سنت بپرسيد كه چگونه گفته اند حضرت آدم عليه السلام براي امام حسين عليه الصلاة والسلام گريسته است .
البته اين مطلب براي ما مشكلي ندارد ، زيرا ما علم غيب را براي انبيا به اذن الهي جايز مي دانيم . اما علماي اهل سنت اين مطلب را قبول ندارند !!!
در مورد شيعه بودن يا نبودن افراد نيز ، ما ابراز نظر نمي كنيم ، تنها مي دانيم كه نظرات برخي با عقيده شيعه كه در كتب آمده است مطابقت ندارد .
در مورد نان خوردن با عقايد ديگران !!! مي دانيم براي چه ناراحت هستيد ، زيرا ما براي عقايد شيعه از كتب اهل سنت و شيعه مدرك مي آوريم اما اهل سنت حتي قادر نيستند تناقضات موجود در كتاب هاي خودشان را حل كنند !!!
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
38 | مشفق | , ایران | 12:00 - 23 ارديبهشت 1388 |
1
 
 
0
پاسخ نظر
متاسفانه اهل سنت دنباله رو اشخاصي شده اند كه در كارنامه آنها اعمالي" چون بت پرستي رسومي چون زنده بگور كردن جنس دختر "و عقايد سست و بي پايه و در نهايت فتواهايي عجيب و غريب كه بيشتر به مخالفت با احكام الهي ميماند بسنده كرده وحقيقتي را كه از درك آنها خارج است رد ميكنند مثلا شيعيان را متهم ميكنند كه بوسيدن ضريح انبيا گناه است يعني شئي را كه ميبوسند بت تلقي كرده شرك ميدانند اما در جايي ديگر از قرآن كريم ميخوانيم (يوسف) اكنون اين پيراهن مرانزد پدرم (يعقوب) برده وبه روي او افكنيد تا ديدگانش بازبينا شود(او و)همه اهل بيت و خويشان را... (سوره يوسف آيه 96 ) بنابراين طبق نظر اهل سنت ميبايست يعقوب نبي (پناه برخدا) مشرك باشد چرا كه شفاعت چشمانش را بوسيله ي شئئ (پيراهن يوسف) بدست آورده بهمين جهت آن جناب مبارز اگر اندكي در مورد اينكه شفاعت تنها بدست خداوند است نه بنده اش كمي فکر ميكردند اكنون چنين ناآگاه خانم شيعه شده و رهايي يافته ي جهل را سرزنش نميكرد ايشان حتي معناي لغت شفاعت را درحالي ميفهمند كه پايشان روي پدال جهالتشان است و همچون هم كيشانشان در زمان جاهليت قبل از اسلام و با سرعت و بي توجه به هشدارهاي خدا و انبيا برحقشان به سخنان عجيب و غريب و مخالف خدا كه بهيچ عنوان مورد تاييد حق نيستند گوش فرا داده و اين سرعت (تعصب وار )به كجا ميروند نميدانيم و زماني ميفهمند كه چهار چرخ حضرات بين پل صراط معلق است در حال سکوت و سقوط . به هر جهت ما كه نفهميديم اين چه اسلاميست كه اينان اختيار ميكنند وبه آلت قتل (فتواي مفتي عربستان)پيروان تشيع را ميدهند و مگويند هر كس شيعه اي را بكشد در بهشت است آيا اين دين پيامبر رئوف اسلام است يا دين بربري عمر كدام احمقي چنين حكمي را كه مخلفان خود را با چنين فتواهايي ازميان ميبرد در بهشت رضوان جاي داده شده ميداند باور ميكند متاسفانه ما در آينده نه چندان دوري ترسيمي از اسلام سني خواهيم ديد كه بيشتر به جوك شبيه است تا اسلام چرا كه از هم اكنون در بين مردم چنين رايج است كه (راوي سني بوده) يعني مطلب دروغ است بنابراين شيعه يعني مكتبي كه بدنباله حقيقتي است كه مورد تاييد خدا و رسول خدا باشد نه مورد تاييد ابوبكر و عمرو عثمان. بهمين جهت است عقل به ما حکم ميکند که اگر دنبال کسي گشتيم که پاسدار گنجينه ي دين خدا باشد سراغ کس يا کساني ميگرديم که کارنامه همگي آنها ار اول تا آخر پاک بوده و مهر معصوميت آنها درآن باشد شجاعت ها در جنگ چون علي (ع) ايثارها در خون چون حسين بن علي (ع) علم خدائئ چون امام صادق (ع) و... نه اينکه بدنبال کسي باشيم که در کارنامه شان شک به رسول الله –فرار از ميدان جنگ – تغيير دين با فتواهاي ناآگاهانه –برچسب دوستي با علي بن ابيطالب بقصد پاک کردن لکه ي ننگي که جناب عمردر پيشاني خود دارندو خودرا دوستار اهل بيت ميداند نه قاتل آنها معرفي کنند و مطمئن باشيد که اگر تفکرتان در مورد اسلام و پيامبر و دوازده امام معصوم صحيح بود من هم پيرو شما بودم اما نه تنها عقل وخردي در تفکرات اهل سنت ديده ايم نه جانشين لايق و مستحق. ما داراي غني ترين و روشنترين مکتبي هستيم که روزي که خانه خدا از وجودبازماندگان عصر جاهليت پاک خواهد شد وبه بدست بزرگترين منجي جهان به اذن خدا رهايي خواهد يافت وپروردگار مهدي موعود را آفريد پس فرمود که به اذن خود با دست او جهان را از شرک خواهم زدودوآري از هر پليدي خواهيم کرد
39 | آقاي ايكس | , ایران | 12:00 - 03 خرداد 1388 |
9
 
 
1
پاسخ نظر
اي بدبختها چرا نميگيد كه كنار دست راست پيامبر(ص) چه كسي خوابيده است؟(ابوبكر صديق!چرا نميگيد كه پيامبر چرا اين لقب را براي او گماشت؟) ثانيا چه كسي زيرپاي پيامبر(ص)خوابيده است؟(عمر بن خطاب!)

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
با اجازه چه كسي در آنجا دفن شده اند ؟ مالك حجره ؟
مالك حجره چه كسي بود ؟ وارثان پيامبر ؟ يا فقرا ؟
اگر ملك وارثان باشد ، مهمترين وارث فاطمه زهرا سلام الله عليها بود ،و اگر براي فقرا باشد ، باز هم حق دفن در انجا نداشته اند .
جداي از اينكه آيا پيامبر (ص) خود دستور داده بود كه انها را آنجا دفن كنند ؟ يا به خواست خودشان چنين شد ؟
اين كار تنها زماني مي توانست فضيلت باشد كه به دستور پيامبر (ص) انجام شده باشد .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
40 | راه علـي سعـادت | , ایران | 12:00 - 04 خرداد 1388 |
2
 
 
0
پاسخ نظر
ميدوني چرادرکنارپيامبردفن شده اند؟ چون زمين جسد ??? آنهاراقبول نمي کرد به احترام پيامبر درکنارآن دفن شده است. البته آمده است که پيکر آن ربعدازدفن ملائکه به جايي ديگرمنتقل کرده اند. حضرت محمد (ص) : فاطمه پاره تن من است . هر كه او را بيازارد ، مرا آزرده خاطر كرده است و هر كه او را شاد كند ، مرا نيز خوشحال نموده است .
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]