2024 June 25 - سه شنبه 05 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631845
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
281 | محمد كاظم خدامرادي | | ٢٣:٤٩ - ٢٣ خرداد ١٣٩١ |
يا امام زمان کي مياي يابن زهرا امان از جدايي...
282 | كاظم ط | | ٠٢:٢٦ - ٢٤ خرداد ١٣٩١ |
تعجيل در فرج امام زمان عج صلوات دعاي فرج يادمون نره هر وقت که شاد بودين يا ناراحت براي سلامتي وفرج آقا صلوات بفرستيد يک چيزي ميخوام بگم ميدونم غم به دلا ميشينه ولي يک حقيقته بايد گفت اينقدر ميگيم مملکت ما امام زمانيه جاي خوشحالي فقط نداره نگرانيش بيشتره براي اينکه همونطور که ميدونيم آقا وقتي از خدا ميخواد غيبت به اتمام برسه که همه جاروظلم ونفاق گرفته باشه هيچ جاننوشته ايران استثناست بايد بگم اگه دقت کنيد وقتي يک پدر عصباني ميشه که داخل خونش وبچه هاي خودش بيراهه برن اونوقته که دادش در مياد حالا بايد بدونيم خدا به حالمون رحم کنه نکنه باعث بشيم داد آقا ازدست ما در بياد وديگه چاره اي جز دخالت خودش ودرخواست از خدا نداشته باشه بدونين اون موقعه که حضرت جز خداومعدود مريدان ياوري نداره اينقدر هم به شيعه بودنمون مغرور نشيم باور کنيد دل آقا از دست ما بيشتر به درد مياد تا از بقيه چون ما فرزندانشيم از دست ما بيشتر رنج ميکشه در ضمن ياران واقعي حضرت دل پاک دارن ومال حرام توسفره هاشون نيست نگفتن مذهبشون اينه واونه گفتن مال حرام تو شکماشون نيست چون مال حرام بود که توکربلا سر امام زمانشون رو رو نيزه بردن وخاندان عصمت رو به زنجير کشيدن اونجا مسيحي از امام حسين (ع)دفاع کرد ولي قاري قرآن به روش شمشير کشيد اللهم عجل لوليک الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه التماس دعا
283 | مهدي گرامي | | ١٢:٠٧ - ٣١ خرداد ١٣٩١ |
مطالب بيشتري بنوي سيد
284 | محمد اميري | | ١٨:٠٥ - ٠٣ تير ١٣٩١ |
محمد هستم از ساري سلام يه سوال دارم آيا در زمان ظهور عمر مردم افزايش پيدا ميکنه يا تغييري نمي کنه ؟

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
در اين مورد روايتي به مضمون زير در كتب تاريخي شيعه موجود مي باشد.
امام صادق عليه السلام فرمودند: «هنگامى كه قائم ما ظهور فرمايد زمين از نور پروردگارش منور گردد چنانچه مردم از روشنى خورشيد بى‏ نياز گردند و تاريكى نابود شود و در سلطنت آن حضرت مردى آنقدر عمر كند كه هزار فرزند پسر پى در پى از او بوجود آيد كه در ميان فرزندانش دخترى متولد نشده باشد و گنجهاى‏ نهانى زمين آشكار گردند و مردم آنها را بچشم خود به‏بينند و در آن روزگار بقدرى مردم بى ‏نياز شوند كه اگر كسى بگردد تا شخصى را بدست آورد كه باو كمك نمايد يا زكاة بدهد بمقصود نميرسد و مردم بر اثر نعمتى كه خدا بآنها ارزانى داشته از همه چيز بى ‏نيازند.» (ترجمه الإرشاد، شيخ مفيد ره، ص702)
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
285 | صادق زاده | | ٢٣:٥٢ - ٠٥ تير ١٣٩١ |
آقا نوكرتم زودتر بيا...
اللهم عجل لوليك الفرج
286 | اسدالله فرهادي | | ٠٤:٠٢ - ٠٩ تير ١٣٩١ |
دستتون درد نكنه خيلي سايت خوبيه
287 | سعيد جابري نسب | | ٠٨:٢٢ - ٠٩ تير ١٣٩١ |
يا رب الحسين به حق الحسين اشف صدر الحسين عجل لوليک الفرج
288 | خديجه جعفري از خوي | | ٠٩:٢٧ - ١٣ تير ١٣٩١ |
باسلام متشکريم خداوندا اگر داري بناي دادن عيدي جهاني را منور کن به روي روشن مهدي اللهم عجل لوليک الفرج
289 | محمدرضا مهرباني | | ١٠:٢٤ - ١٣ تير ١٣٩١ |
سلام
متن خوب و خيلي قوي بود مرسي
درسته امام محمد باقر(ع) فرموده تعيين كننده ي اتفاق اينده دروغ گو هستش ولي با اين متن ميتونم بگم خيلي نزديكه انشأ الله به حق علي كه زودتر ...
290 | مهتاب | | ١٩:٤٧ - ١٣ تير ١٣٩١ |
سفياني کيه و چه مشخصاتي براي او ذکر شده و قيام او به چه صورت است و شهادت نفس زکيه به چه معنا است

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
در اين مورد در كتب مختلف به تفصيل سخن گفته شده مختصري تقديم مي شود.
سفياني:
آيت الله مكارم در اين مورد مي فرمايد: ظهور «سفيانى» در بسيارى از منابع حديث شيعه و اهل تسنّن به عنوان يكى از نشانه‏هاى ظهور مصلح بزرگ جهانى، و يا به عنوان يكى از حوادث آخر زمان، آمده است.
گرچه از بعضى روايات بر مى‏آيد كه «سفيانى» شخص معيّنى از آل ابوسفيان و فرزندان او است؛ ولى از پاره‏اى ديگر استفاده مى‏شود كه سفيانى منحصر به يك فرد نبوده بلكه اشاره به صفات و برنامه‏ هاى مشخّصى است كه در طول تاريخ افراد زيادى مظهر آن بوده‏ اند.
از جمله در روايتى از امام على بن الحسين عليه السلام نقل شده: «امر السّفيانى حتم من اللّه ولايكون قائم الّا بسفيانى ؛ ظهور سفيانى از مسائل حتمى و مسلّم است: و در برابر هر قيام كننده‏اى يك سفيانى وجود دارد!»
از اين حديث بخوبى روشن مى ‏شود كه سفيانى جنبه «توصيفى» دارد نه «شخصى» و اوصاف او همان برنامه‏ها و ويژگيهاى او است و نيز استفاده مى‏شود كه در برابر هر مرد انقلابى و مصلح راستين يك (يا چند) سفيانى قد علم خواهد كرد.
در حديث ديگرى از امام صادق عليه السلام مى ‏خوانيم:
«انا و آل ابى سفيان اهل بيتين تعادينا فى اللّه: قلنا صدق اللّه وقالوا كذب اللّه: قاتل ابوسفيان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و قاتل معاوية على بن ابى طالب عليه السلام و قاتل يزيد بن معاوية الحسين بن على عليه السلام و السّفيانى يقاتل القائم ؛ ما و خاندان ابوسفيان دو خاندانيم كه در مورد برنامه‏هاى الهى با هم مخالفت داريم: ما گفته‏هاى پروردگار را تصديق كرده‏ايم و آنها تكذيب كردند. ابوسفيان با رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم مبارزه كرد؛ و معاويه با على بن ابيطالب عليه السلام؛ و يزيد با حسين بن على عليه السلام؛ و سفيانى با امام قائم مبارزه خواهد كرد.»
در برابر هر قائم و مصلحى، ابوسفيانى با مشخّصاتِ‏ سرمايه دار غارتگر، قدرتمند و ظالم، ارتجاعى و مروّج خرافات، وجود داشته، و دارد كه مى‏كوشد، تلاشهاى انقلابى قائم و مصلح را خنثى كند؛ در راه او سنگ بيندازد و حدّاقل تاريخ انقلابش را به عقب بكشاند.
در برابر قيام مصلح بزرگ جهانى «مهدى» نيز «سفيانى» يا سفيانيها قرار خواهند داشت كه با قدرت جهنّمى شان سعى دارند در مسير انقلاب راستين مهدى وقفه ايجاد كنند؛ زمان را به عقب برگردانند يا لااقل متوقّف سازند؛ از بيدارى و برچيده شدن نظامهاى ظالمانه طبقاتى به نفع استثمار كنندگان جلوگيرى كنند.
هيچ مانعى ندارد كه سفيانى آخر زمان كه در برابر مصلح بزرگ جهانى «مهدى» قيام مى‏ كند از نواده‏ هاى ابوسفيان باشد و شجره نامه و نسبش به او منتهى گردد، همانطور كه در اخبار آمده است؛ ولى مهمتر از مسأله نسب اين است كه برنامه‏هاى او و صفات و مشخّصات و تلاشها و كوششهايش همه مانند ابوسفيان است و روشى همسان او دارد.
اين «سفيانى» مانند همه ابوسفيانها و همه سفيانيهاى ديگر، سرانجام در برابر جنبش انقلاب جهانى مهدى عليه السلام به زانو در خواهد آمد و تلاشها و كوششها و نقشه‏ هايش نقش بر آب خواهد شد. (حكومت جهانى مهدى (عج)، تاليف حضرت آيت الله مكارم شيرازي، ص188 به بعد)
شيخ عباس قمي در اين مورد مي گويد: از وادى يابس (يعنى بيابان بى ‏آب و علف كه در ما بين مكّه و شام است) و آن مردى است بد صورت و آبله رو و چهار شانه و ازرق چشم، و اسم او عثمان بن عنبسه است و از اولاد يزيد بن معاويه است. و آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرّف مى‏شود كه دمشق و حمص و فلسطين و اردن و قنّسرين است، پس از آن لشكر بسيار به اطراف مى‏فرستد و بسيارى از لشكر او به سمت بغداد و كوفه خواهند آمد و قتل و غارت و بى‏حيايى بسيار در آن صفحات مى‏نمايند. و در كوفه و نجف اشرف قتل مردان بسيار واقع شود و بعد از آن يك حصّه از لشكر خود را به جانب شام روانه نمايد و يك قسمت از آن را به جانب مدينه مطهّره، و چون به مدينه رسند سه روز قتل عامّ نمايند و خرابى بسيار وارد آورند، و بعد از آن به سمت مكّه روانه شوند و لكن به مكّه نرسد، و امّا آن حصّه كه به جانب شام روند و در بين راه لشكر حضرت حجّة اللّه بر آن‏ها ظفر يابند و تمام آن‏ها را هلاك نمايند و غنايم آن‏ها را بالكلّيّه متصرّف شوند. و فتنه آن ملعون در اطراف بلاد بسيار عظيم شود خصوصا بالنسبة به دوستان و شيعيان علىّ بن ابى طالب عليه السّلام حتّى آن كه منادى او ندا كند كه هر كس سر يك نفر از دوستان علىّ بن ابى طالب عليه السّلام را بياورد هزار درهم بگيرد، پس مردم به جهت مال دنيا از حال يكديگر خبر دهند و همسايه از همسايه خبر دهد كه او از دوستان علىّ بن ابى طالب است.
بالجمله، آن قسمت از لشكر كه به جانب مكّه روند چون به زمين بيداء رسند- كه ما بين مكّه و مدينه است-، حقّ تعالى ملكى را مى‏فرستد در آن زمين و فرياد مى ‏كند اى زمين اين ملاعينان را بخود فرو بر، پس جميع آن لشكر كه به سى صد هزار مى ‏رسند با اسبان و اسلحه به زمين فرو روند مگر دو نفر كه با همديگر برادرند از طايفه جهنيّه كه ملائكه صورت‏هاى ايشان را بر مى‏گردانند و به يكى مى‏گويند كه‏ بشير است برو به مكّه و بشارت ده حضرت صاحب الأمر عليه السّلام را به هلاكت لشكر سفيانى، و ديگرى را كه نذير است مى‏گويند برو به شام و به سفيانى خبر ده و بترسان او را.
پس آن دو نفر به جانب مكّه و شام روانه گردند. چون سفيانى اين خبر را بشنود از شام به جانب كوفه حركت كند و در آنجا خرابى بسيار وارد آورد و چون حضرت قائم عليه السّلام به كوفه رسد آن ملعون فرار كند و به شام برگردد، پس حضرت لشكر از عقب او فرستد و او را در صخره بيت المقدّس به قتل آورند و سر نحس او را بريده و روح پليدش را وارد جهنّم گردانند (منتهى الآمال، شيخ عباس قمى ،ج‏3،ص:2121)
نفس زكيه:
شيخ عباس قمي قتل او را كه پسرى است از آل محمّد عليهم السّلام است و در مابين ركن و مقام‏ كشته مي شود را يكي از علامات حتميه ظهور دانسته است. (همان آدرس)
از امام باقر (ع) روايت شده است كه فرمود: وقتى مهدى خروج مى ‏كند مردى از يارانش به سوى مكيان مى‏رود و آنان را به يارى مهدى مى‏خواند اما آنان بين ركن و مقام سر او را مى ‏برند. اين مرد همان نفس زكيه است.
شيخ صدوق در اكمال الدين از محمد بن مسلم نقل كرده است كه گفت: به امام باقر (ع) عرض كردم: قائم شما چه وقت ظهور خواهد كرد؟ آن حضرت نشانه‏ هايى ذكر كرد تا آنجا كه فرمود: و جوانى از آل محمد ميان ركن و مقام كشته مى ‏شود نام او محمد بن حسن نفس زكيه است. همچنين وى به سند خود از ابراهيم حريرى نقل كرده است كه نفس زكيه جوانى است از آل محمد. او محمد بن حسن نام دارد. وى را بدون هيچ گناهى مى‏ كشند و چون او را مى ‏كشند نه در آسمان عذر خواهى مى‏ ماند و نه در زمين ياورى. در اين هنگام است كه قائم آل محمد همراه با گروهى به سوى ايشان برانگيخته مى‏شود او در چشم مردم باريك‏تر از سرمه است. چون خروج كند مردم براى آنان مى‏گريند. ديده نمى‏ شوند كه بسيار تيز و تند دور شوند. خداوند مشارق و مغارب زمين را براى آنان مى‏گشايد و اينان مؤمنان حقيقى هستند بدانيد كه بهترين جهاد در آخر الزمان خواهد بود.
شيخ طوسى در كتاب غيبت از عمار بن ياسر روايتى نقل كرده و پاره‏اى از علايم خروج مهدى را در آن ياد كرده تا آنجا كه مى ‏گويد: در اين هنگام نفس زكيه و برادرش در مكه به ناروا كشته مى‏شوند.
شيخ مفيد از امام باقر (ع) نقل كرده است كه فرمود: بين قيام قائم (ع) و قتل نفس زكيه بيش از پانزده شب فاصله نيست. نعمانى در غيبت به سند خود از امير مؤمنان (ع) در ضمن حديثى نقل كرده است كه فرمود: آيا شما را از آخرين پادشاه بنى فلان آگاه نكنم؟
گفتيم: چرا اى امير مؤمنان آگاه كنيد. فرمود: نفسى حرام از قريش در روزى حرام و در ديارى حرام كشته خواهد شد. سوگند به خدايى كه دل دانه را شكافت و بشر را آفريد پس از اين واقعه بيش از پانزده روز پادشاهى بر مردم حكم نمى‏ راند. پرسيديم: آيا پيش از اين واقعه يا بعد از آن چيزى رخ خواهد داد؟ فرمود: صيحه‏ اى خواهد آمد در ماه رمضان.(سيره معصومان ،ج‏6،ص:397)
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
291 | محسن هادي | | ١٢:١٣ - ١٤ تير ١٣٩١ |
سلام با تشكر از شما به اميد ظهور
292 | هادي اسكندري | | ١٨:٠٨ - ١٤ تير ١٣٩١ |
سلام عالي بود لطفا مطالب جالب درمورد حضرت مهدي برام بفرستيد
293 | وحيد | | ٠١:٥٩ - ١٥ تير ١٣٩١ |
يا صاحب الزمان
همه شب نهاده ام سرچو سگان در آستانت به اميد استخواني كه فرا رسد زخانت
294 | بخت النصر | | ٠٤:٠٠ - ١٥ تير ١٣٩١ |
جناب مهتاب
سفياني آخوندهاي رباخوار هستند.

يا علي
295 | رحيم مقدسي | | ٠٧:٠٧ - ١٥ تير ١٣٩١ |
علايم حتمي وغير حتمي ووقايع جهاني درقبل وهنگام ظهور آقا امام زمان کدامها هستند

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
شيخ مفيد (ره) در كتاب ارشاد در بيان علائم ظهور مى ‏نويسد: رواياتى در مورد نشانه‏ هاى ظهور حضرت مهدى عليه السّلام به ما رسيده، كه قبل از ظهور آن حضرت، علاماتى آشكار شود، و حوادثى پديدار گردد، از جمله مانند:
خروج سفيانى، كشته شدن سيّد حسنى، اختلاف بنى عبّاس در سلطنت دنيا، گرفتن خورشيد در نيمه ماه رمضان، گرفتن ماه در آخر ماه رمضان بر خلاف عادت، فرو رفتن زمين بيداء [زمينى بين مكّه و مدينه‏]، فرو رفتن زمينى در مشرق و در مغرب، توقّف خورشيد از اوّل ظهر تا وسط وقت نماز عصر، طلوع خورشيد از مغرب، كشته شدن نفس زكيّه (انسان پاك) در پشت كوفه با هفتاد نفر از صالحان، بريدن سر مردى از بنى هاشم در ميان ركن و مقام (در كنار كعبه)، خراب شدن ديوار مسجد كوفه، آمدن پرچمهاى سياه از سمت خراسان، خروج يمانى، ظهور مغربى در مصر و حكومت او بر شامات، فرود آمدن تركان در جزيره، آمدن روميان در رمله، طلوع ستاره درخشانى در مشرق، كه همانند ماه مى‏درخشد، سپس دو طرف آن، خم شود به گونه‏اى كه نزديك شود دو طرفش به هم برسد، پيدا شدن سرخى در آسمان، كه در اطراف پراكنده شود، و آتشى كه در طول مشرق، آشكار شود، و سه روز يا هفت روز در آسمان باقى ماند، پاره كردن عرب، زنجيرهاى اسارت خود را، و كشورگشائى آنها، و بيرون رفتنشان از زير بار نفوذ ديگران،كشتن مصريان فرمانرواى خود را، خرابى شام، اختلاف سه پرچم در آن، وارد شدن پرچمهاى قيس و عرب در كشور مصر، و پرچمهاى قبيله كنده در خراسان، آمدن اسبانى از سمت مغرب كه در كناره حيره (حدود نجف) بسته شود، رو آوردن پرچمهاى سياه از سمت مشرق زمين به سوى آنها، طغيان رودخانه فرات، به طورى كه آب در كوچه‏هاى كوفه جريان يابد، بيرون آمدن شصت نفر كه به دروغ ادّعاى پيامبرى كنند، آمدن دوازده نفر از نژاد ابو طالب كه هر كدام براى خود ادّعاى امامت كنند، سوزاندن مرد بزرگى از پيروان بنى عبّاس در بين دو شهر جلولاء و خانقين [كه فاصله اين دو شهر، هفت فرسخ است‏]، بستن پلى در بغداد، در كنار محلّه كرخ، بلند شدن باد سياهى در آغاز روز در بغداد، آمدن زلزله در آنجا كه موجب فرورفتگى بيشتر نقاط آنجا گردد، ترسى كه همه اهل عراق و بغداد را فراگيرد، و مرگى سريع و همگانى در آنجا، كمى اموال و مردم و محصول، پيدايش ملخى در فصل خود، و ملخى بى‏موقع كه زراعت و غلّات را نابود كند، كم شدن غلّات، دودستگى در ميان دو صنف از عجم، و خونريزى بسيار در ميان آنها، بيرون رفتن بندگان از زير بار اربابان و كشتن ايشان، مسخ شدن گروهى از بدعتگذاران به شكل ميمون و خوك، پيروزى بندگان به شهرهاى اربابان، بلند شدن آوازى از آسمان كه همه مردم زمين، هر كس به زبان خود آن را بشنود، ظاهر شدن شكل صورت و سينه، در سطح قرص خورشيد، زنده شدن مردگان از قبرها در دنيا، و آشنائى آنان با يكديگر، و ديد و بازديد آنان.
آنگاه اين جريانها با آمدن 24 بار باران پى‏درپى پايان پذيرد، كه زمين بر اثر آن بارانها زنده گردد، و بركاتش آشكار شود، و سپس هر آفت و بيمارى، از شيعيان حضرت مهدى عجّل اللّه فرجه و معتقدين به حقّ دور گردد، و آنگاه بدانند كه آن حضرت در مكّه ظهور كرده، و براى يارى حضرت به سوى مكّه رهسپار شوند، چنانكه روايات بيانگر آن است.
(ترجمه ارشاد، ج 2، ص 344 به بعد ؛ الأنوار البهية ،ص:588)
اما علائم حتمي همان هايي مي باشد كه در متن به آنها اشاره شده است.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
296 | محمد اصلي بيگي | | ١٧:٢٩ - ١٥ تير ١٣٩١ |
سلام خيلي جالب بود- آقا خيلي دلمون تنگ شده - خدايا هر چه زودتر امام زمان ما را برسان الهم عجل لوليک الفرج خبر آمد خبري در راه است سر خوش آن دل که از آن آگاه است شايد اين جمعه بيايد شايد..............
297 | امير حسين اماني | | ٠٤:٣٧ - ١٦ تير ١٣٩١ |
الهم عجل لوليك الفرج وعافبت والنصر
خدايا من بنده ي گناه كارم ولي به دلهاي پاكانت قسم فرج آقا امام زمان عج برسون
298 | ك | | ٠٨:٣٦ - ١٦ تير ١٣٩١ |
امام حسن عسکري {يعني زنداني} هيچ گاه ازدواج نکرد چون در حبس خليفه بود فقط دو کنيز داشت که آنها هم بعداز فوت امام به دستور خليفه دو سال در کاخ خليفه زنداني بودند تااگر حامله باشند فورا فرزند آنها کشته شود حالا اين امام زمان از کجا آمده کمي بينديشيد وتحقيق کنيد >!!!!!!

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي امام زمان عج پنج سال قبل از شهادت امام حسن عسكري متولد شده و آن زمان در غيبت صغري بوده اند.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
299 | حسين بمويي | | ١٤:٢٤ - ١٦ تير ١٣٩١ |
خيلي عالي بود ولي كاش مي شد مطالب بيشتري مي گذاشتيت از روايت ها_من فكر ميكردم امسال 2112سال ظهور اقاست اخه امريكايي ها هم ميگن جهان تا سال 2112برباست_ممنون كه اگاهم كردرد
300 | زهرا شرفي | | ٠٩:٤٣ - ٢٢ تير ١٣٩١ |
اي امام زمان,از اينکه اين بنده کاري شايسته براي ظهور شما اقاي بزرگوار نکرده ام بسيار شرمسارم.از شما مي خواهم که براي اين حقير دعا کنيد که خدا مرا يک لحظه به خودم وا نگذارد. براي سلامتي و ظهور امام زمان صلوات .الحمد الله که موفق به دادن اين پيام شده ام,به اميد ديدار شما,يا مهدي ادرکني
301 | حسين | | ١٨:٥٤ - ٢٤ تير ١٣٩١ |
الهم عجل لوليک الفرج
302 | طاهر شعبانيان | | ١١:٠٠ - ٢٦ تير ١٣٩١ |
بنام خداوند بزرگ اي خداي بزرگ ظهور منجيمان را ديگر هر چه سريعتر تعجيل بفرما اللهم عجل لوليک الفرج که ديگر بخداوندي که جان عالميان در دست پرتوان اوست ديگر صبرمان سرامده ومنتظر ظهور مولايمان هستيم مهدي ما کجاست خداوند بزرگ پس چرا ديگه نمياد تا شادمان کند دلهايمان ديگه طاقت ندارند بيا بيا بيا .... بخدا دوستت داريم بيا و شب سياهمان را سپيد کن
303 | شيما-حسين | | ٠٩:١٣ - ٢٧ تير ١٣٩١ |
همه گويند به ظهورش صلوات کاش اين جمعه بگويند به قدومش به حضورش صلوات تقديم به محضر حضرت مهدي عج
304 | مصطفي م.ب | | ١٢:٢٢ - ٠١ مرداد ١٣٩١ |
بسم الله الرحمن الرحيم سلام خدمت حضرت بقيه الله ارواحنا فدا وشما که بحث شيرين ظهور اربابمون رو مطرح ميکنين کمال تشکر رو از شما را دا هستم انشا الله تبليغات گسترده اي در اين رابطه بشه . ميخوام يه نظر بدم ما خيلي وقت ها تو ماشينيم راه ميريرم تنها ميشيم تو اين وقت بيکاري ميشه براي فرج آقا دعا کرد صلوات فرستاد تو نمازامون دعاي فرج تلاوت کرد به جا آوردن نماز هاي مستحبي به نيت ظور آقا ترک کردن هر روز يک گناه باي شادي امام زمان عج خواندن روزانه 3مرتبه سوره توحيد که ثواب ختم قرآن را دارد به نيت ظهور امام زمان عج .وقرائت زيارت عشوار و....! صبح و شب بيادتم آقا بيا درسته بار گناهم زياده اقا بيا دل تنگ رخ زيباتم آقا بيا *** (اللهم عجل الوليک الفرج) ***
305 | حجت بن حسن | | ٠١:٢٦ - ٠٣ مرداد ١٣٩١ |
ظهو رنزديك است
306 | منتظر ظهور | | ٢٤:٥٦ - ٠٤ مرداد ١٣٩١ |
با سلام
به نظر بنده سال 2012 پاياني خواهد بود بر نظام کنوني جهاني که سراسر بي عدالتي بوده است ، که در کيف اين فروپاشي بايد گفت اين فروپاشي يک فروپاشي فرهنگي خواهد بود
اما بعد از آن چه خواهد شد حکومت هايي بدتر و تاريک تر خواهند برخاست يا اينکه بايد منتظر باشيم؟
اين بستگي دارد به مردم زمان که ان الله لا يغير بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم
اگر در آن زمان که اميد ها نا اميد شدند و دل ها هراسان و لرزان خواهند شد بايد کل بشريت نياز را در خود احساس بکند که ما شايسته يک حکومت عادل خواهيم بود يا نه؟
شايسته و خواهان حکومت عدل هستيم و آن را خواهيم پذيرفت يا نه ؟
اين ها همه سوالاتي است که بشر بايد به آن ها پاسخ دهد تا شايسته درک و زعامت يگانه دوران باشد
در خصوص انقلاب امام بايد بگويم که اين تحول عظيم نخست يک تحول فرهنگي و روحي بزرگ خواهد بود که کل بنيان هاي فرهنگي و اعتقادي غرب و شرق و وسط را مورد هجمه قرار خواهد داد که بنده به آن خوش بينم و بشريت به حق خواهد گرويد و در نهايت گروهي اندک باقي خواهند ماند{جهدت الحق} که به ناچار بايد با آن ها بايد پيکار کنيم
انقلاب امام يک انقلاب معنوي فکري و فرهنگي خواهد بود نه نظامي
آيا بشر بيش از اين نيازمند جنگ است ؟ افغانستان- عراق -فلسطين - صومال - کشور هاي به ظاهر عربي و اسلامي- غرب - شرق و...
او خواهد آمد که به جنگ پايان بدهد نجات بخش روح انسان باشد
307 | احمدرضا | | ٠١:٢٢ - ٠٧ مرداد ١٣٩١ |
خيلي لذت بردم اگه بخواين مطالبي دارم درباره شيطان گرايي http://ishort.ir/B3Ye
308 | سميه دادگر | | ٠٨:٥٧ - ٠٧ مرداد ١٣٩١ |
خدايا ظهورش رونزديك كن ديگه خسته شديم ازاين زمونه
309 | سيد محمد | | ٢٢:٤٤ - ٠٧ مرداد ١٣٩١ |
سلام خسته نباشيد.وبلاگ خوبي داريد.به وبلاگ منم سر بزنيد.من شمارو لينک ميکنم شما هم اگه خواستيد منو لينک کنيد.موفق باشيد.يا علي
310 | محمد | | ١٢:٠٧ - ٠٨ مرداد ١٣٩١ |
با تشکر از مطالب مفيدتون.به اين ادرس هم سر بزنيد.با اجازه شمارو لينک ميکنم.براي کمک به اگاهيه مردم و جوونامون خوبه.موفق باشيد يا علي godlover999.blogfa.com
311 | علي | | ١٧:٤٧ - ٠٩ مرداد ١٣٩١ |
باسلام ممنون ازمطالب خوب تون.خدايا ظهور اقا امام زمان هر چه زودتر برسان امين.
312 | روسZاه گناهكار | | ١٣:٠٨ - ١٧ مرداد ١٣٩١ |
سلام آقاZ خوبZ ها.اZن مطلبوبه اZن امZدمZنوZسم که بخونZش.مZدونم ازدل هممون خبردارZ ونZازZ به اZن کارنZس ولZ تمام دل خوشZ من مجنون توهستZ. آقاZ من،مولاZ من!من نمZتونم سرموبالابگZرم وبگم که هرکارZ برات مZتونستم کردم.من حتZ نمZتونم بگم دوست دارم.چون اگه بگم مZترسم بگZ دروغ مZگZ،اگه منودوس داشتZ گناه نمZکردZ،اگه منودوس داشتZ نمازاتوZکZ درمZون نمZخوندZ،اگه منودوس داشتZ... ولZ آقاالان توZ اZن ساZت چندZن نفراZنومZخونن.جلوZ اZنابه تووخداZ خودم قول مZدم که کوچکترZن گناهارم کناربذارم ونمازاول وقتم ترک نشه. آقامZانجZ گرZ کن خداببخشدم.آقاکمکم کن دZگه هZچ گناهZ تاآخرعمرم نکنم.کمکم کن که جزتوZارZ ندارم...
313 | زينب | | ٠٩:٤١ - ١٩ مرداد ١٣٩١ |
امام زمان بيا خيلي وقته خسته شدم از زمونه منتظرتم من گناه كار
314 | فاطمه.اص | | ١٦:٥٨ - ١٩ مرداد ١٣٩١ |
سلام به همه دوست داران آقا؛مطالب بZ نذZرZ بود؛به امZدآن روزکه مولاZمان آZدوشاZستگZ همراهZش راداشته باشZم؛العجل العجل ZامولاZ Zاصاحب الزمان
315 | سيد محمد ابراهيمي | | ٢٤:٢٤ - ٢٠ مرداد ١٣٩١ |
اللهم صل علي محمد و آل محمد " يا امام زمان ، ميدونم که گناهکارم و لايق هيچ ترحمي نيستم ولي اماما ، شما بزرگواريد و لايق شفاعت بندگان بدي چون من هستيد ، پس به لطف و کرمت قسمت ميدهم که مشکلات همه رو حل کن و مشکلات مارو هم حل کن دستاي نيازمند مارو خالي بر نگردان " اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم عجل لوليک الفرج [email protected]
316 | خسرو | | ٠٣:١٥ - ٢٥ مرداد ١٣٩١ |
سلام. دمتون گرم بخدا. انشاالله هميشه زيرسايه ي امام زمان (ع)سلامت و پايدار باشين.
317 | حسين كمال الدين | | ١١:٤٧ - ٢٦ مرداد ١٣٩١ |
منتظران مهدي فاطمه صلوات زياد بفرستيد تاآقا تشريف بياورند.
318 | علوي | | ٢١:٤٨ - ٣١ مرداد ١٣٩١ |
با سلام دعا ميکنم غرق باران شويد...چو بوي خوش ياس وريحان شويد ....زماني که ياران مهدي شمارش شوند.....دعا ميکنم جزو ياران شويد
319 | يه مخلص | | ٠١:٠٣ - ٠٨ شهریور ١٣٩١ |
دوستاني که اين کامنت ميبينن براي تعجيل در ظهور اقامون حضرت مهدي فاطمه (ع)2 رکعت نماز حاجت بخونن.التماس دعا.
320 | يه مخلص | | ١٢:٥٩ - ٠٨ شهریور ١٣٩١ |
دوستاني که اين کامنت ميبينن براي تعجيل در ظهور اقامون حضرت مهدي فاطمه (ع)2 رکعت نماز حاجت بخونن.التماس دعا.
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها