2024 June 16 - يکشنبه 27 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631321
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
521 | احمد منادي | United Arab Emirates - Dubai | ١٨:٥٤ - ١٧ دي ١٣٩٢ |
من که ديگه خسته شدم خدايا تو رو به عظمتت قسم ديگه تمومش کن اين دنياي سراسر نفاق و ظلمتو
522 | اكرم.م | Iran - Tehran | ١٦:٠٢ - ١٩ دي ١٣٩٢ |
خدايا به حق خاندان حضرت ختمي مرتبت در ظهور ذريه حضرت زهرا س تعجيل کن.خدايا اعتراف ميکنم که گناهان ما بدون شک در تاخير فرج مولا موثر بوده. خدايابه بزرگي خودت مارو ببخش وبيش از اين به فلاکت ومحروميت ما از نور هدايت راضي مباش.خدايا بهشت تو وسيعه همه بندگانت رو به سمت بهشت هدايت کن.خدايا ببخششششششششششششش ماروسياهان را.الهي امين.
خدايا چشمان مارا به جمال جميل پسر علي اعلي ع منور کن.الهم صل علي محمد وال محمد وعجل فرجهم.
523 | مجيد | Iran - Piranshahr | ٢١:٤٢ - ١٩ دي ١٣٩٢ |
با عرض سلام خدمت شما ايا اينكه گفته اند يکي ديگر از نشانه هاي ظهور .مردن پادشاه کنوني عربستانه درسته؟
اگه ممکنه ممنون ميشم جواب بدين.

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي؛ آنچه در روايات آمده اين است كه در ايام قبل از ظهور، عبدالله نامي حكومت مي كند كه مي ميرد و بر سر جانشيني او اختلاف مي شود و افراديكه به حكومت مي رسند حكومتشان گاهاً چند روز و چند ماه بيشتر طول نمي كشد اما اينكه آن عبدالله همين ملك عبدالله پادشاه كنوني عربستان است معلوم نيست ممكن است همين باشد يا بعد از اين، چنين فردي بيايد.

خود اين علائم احتمالي و تطبيق آنها هم احتمالي است.(احتمال در احتمال) .

اميدواريم اينچنين باشد. «اللهم عجل لوليك الفرج»

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
524 | صديقه دهقان | Japan - Osaka | ١٢:١٣ - ٢١ دي ١٣٩٢ |
بعضي موقع ها اين قدر دلم تنگه كه دارم خفه ميشم آقاي مهربونم كاش مي شد حصار بين من وتو يعني گناه برداشته شه كه خيلي بيجاره ام آقاجون
امام عزيز م سالروز امامت مبارك كاش مي شد يك روز چشم حقير من به روي زيبا تو روشن مي شد عزيز زهرا
525 | مسعود خضرايي | United States - Fremont | ١٤:٤٢ - ٢٥ دي ١٣٩٢ |
اي منتظر اي خوش خبر - اي عاشق دشت بلا از ما ببر گو اين خبر - از او بيار شور و نوا اي عاشق صادق بيا - آتش بزن بر جان ما مست مستم کن ز عشق - باده ام پر کن ز عشق کن مرا مست و خراب - سينه اي دور از عذاب چونکه گريانم ز هجرت روز و شب سوزو سازم در غمت بي بال و پر در شگفتم در عجب نايي چرا مي کشي عاشق به صد شور و نوا
آخر اي سلطان عالم - زين و برگي کن بيا .
به اميد رهايي هر مظلومي از دست ظالم .
526 | اكرم.م | Iran - Tehran | ١٣:٤٧ - ٢٦ دي ١٣٩٢ |
احتمال اينکه اين ملک عبد الله همان عبدالله باشد خيلي زياده.در روايات داريم که فرمودن هرکس سه بار خبر مرگ عبدالله را بدهد من به او بشارت ظهور ميدهم(دقيقا نميدونم خود اقا رسول الله فرمودن يا يکي از امامان برزگوار).تا به حال در اثر وخامت حال عبدالله کنوني دوبار شايعه مرگش در بعضي سايتهاي خبري منتشر شد.شايدمنظور حديث اين نوع خبر باشد باز هم نميدانم اين برداشت شخصي خودمه
وديگر اينکه به خاطر طولاني شدن عمر عبدالله کنوني تعداد زيادي از وارثان عبدالله به جمع ولي عهد ها اضافه شده که طبيعتابعد از مرگش بينشان بر سر وليعهدي اختلاف بوجود ايد.
از خداي بزرگ ميخوام که اين همان عبدالله باشد.انشااله
527 | اسماعيل شاه ابادي | Iran - Tehran | ٢٢:٤٤ - ٢٦ دي ١٣٩٢ |
اقا جان سلام / دعا کن براي ما دعاکن براي همه جوانها از زمين زمان امواج شيطاني در حال باريدن است از طرفي هم به خاطر بهم خوردن توازن مالي اکثر ما خورد و خوراکمان چه روحي چه جسمي بهم ريخته و نتيجه ان هم شده نفاق فيلم بازي کردن همه چيز را براي خود خواستن غافليم از اينکه اصل سود و بهره ما در گرو فکر کردن به ديگران خصوصا ضعفااست / از همه دلسوزان در خواست مي کنم خصوصا از محققين بيشتر به داد جوانها دنيا برسند . از منابع بسيار غني اسلام بر حسب نياز به اقتضاي مکان و زمان مطالب را استخراج و با زبان هر منطقه اي در اختيار انها قرار دهند ./ خدا رحمت کند ايت ا... مطهري را تمام مطالبش بر حسب نياز زمان و مکان بود دنبال اسم و رسم نبود روحت شاد/ پيشنها ميشود مطالب مورد نياز جامعه جوانان را . که شما خيلي بهتر از ما مي دانيد کوتاه به صورت نامحسوس بدون اينکه شنونده متوجه بشود از کيست طرح و عرضه فرمائيد. چرا ؟ چون دنياي الوده بقدر سمپاشي عليه حق داشته . که ذهن مردم از حق و حق پرستان خاطره خوبي ندارد از زمين زمان امواج کفر در حال باريدن است ابليس هم در مرکز کنترل انسانها (مغز) نشسته و کنترل تمام اعضا خصوصا چشم و گوش و زبان و ...... در اختيار دارد / ببخشيد از اينکه ادبيات خوبي ندارم چون سواد انچناني ندارم
528 | شابادي | Iran - Khorramshahr | ١٢:٤٦ - ٢٧ دي ١٣٩٢ |
العجل يا الله .به تنگ آمده ايم ازين زندان دنيا
529 | اميرجليلي | Iran - Mashhad | ٠١:٢٩ - ٢٩ دي ١٣٩٢ |
الهم عجل الوليک الفرج
530 | صادق ابراهيم زاده | United Arab Emirates - Dubai | ١٤:٢٨ - ٠١ بهمن ١٣٩٢ |
يا ابا صالح المهدي ادرکني اللهم اجل لوليک الحجت ابن الحسن
531 | سيد قاسم موسوي | Iran - Ahvaz | ٢٠:٠٨ - ٠٣ بهمن ١٣٩٢ |
و ليردو ليطفوا نور الله با افواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون الکافرون
خدايا تعجيل در فرج آقا امام زمان . امام رحمت . و خلاص کردن بشريت از ظلم و ستم و ايجاد عدالت الهي و حکومت اسلامي
خدايا ما را هم سفر و هم رکاب سفر هاي سوي خراسان و شام و عراقش بگردان
532 | محمد محمدي | Iran - Tehran | ٢١:٤٩ - ٠٣ بهمن ١٣٩٢ |
الهم عجل الوليک الفرج
533 | مهدي الماسي | Iran - Hamadan | ١٠:٣١ - ٠٦ بهمن ١٣٩٢ |
اسلام عليک يا اباصالح المهدي-اي خداي مهربان يارحمان ويارحيم بحق خاندان پاک رسول الله ظهوراقامونو به ما برسان-دنياروقتل ودزدي وفحشاوغارت ظلم فراگرفته ياصبوروياغفور((الهم عجل الوليک الفرج ))
534 | علي كريمي | Iran - Tehran | ١١:٥٩ - ٠٨ بهمن ١٣٩٢ |
برادربزرگوارسلام عليکم،دست شمادردنکنه اجرتون با امام زمان مطالب شما عالي بودحداقل اينکه براي لحظه اي هم که شده يادآقا افتاديم اي کاش جزوراهروان راستين راهش باشيم.آمين يا رب العالمين.
535 | علي خورشيدي | Iran - Tehran | ١٢:٥٩ - ٠٨ بهمن ١٣٩٢ |
با سلام به خدمت حضرت وليعصر(عج) و تمامي شيعيان و منتظران ظهور . فقط يه خواهش. اينكه براي ظهور دعا كنيم. به همه هم بسپاريم كه دعا كنن. سر نماز هم دعا كنن. به خدا چشماي نازنين يار از دست ما شده كاسه خون. فقط دعا. مرسي از همگي.
پروردگارا ظهور نازنين مهدي(عج) را نزديك فرما: الهي آمممممممممممممممممممممممممممممممييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين.
536 | ياحسن مجتبي | Iran - Isfahan | ١٧:٤١ - ٠٩ بهمن ١٣٩٢ |
بعضي هاميگويندكاش گوش نداشتم بعضي چيزهارانمي شنويدم .بعضي هاميگويندكاش چشم نداشتيم وبعضي چيزهارانميديديم ولي كاش ان هاراداشتيم ولي كناه با انها نميكرديم اين هنراست كه نعمت خداوند راداشته باشيم وازانها درراه درست استفاده كنيم يا صاحب زمان ديدارمابه همان روزنامعلم ياعلي
537 | محمد | Iran - Tehran | ٠١:٢٦ - ١١ بهمن ١٣٩٢ |
با تشکر از همه شما
538 | علي | Iran - Tehran | ١٠:٠٥ - ١٢ بهمن ١٣٩٢ |
بنام خداي متعال و قادر مهربون
با سلام به مولامون امام عصر و زمان (عج)
و سلام به همه دوستداران آن مولاي متقي و عزيزمون (عج)
وقتي در اين دوره و زمونه ميشنويم که اين از خدا بي خبرها جهاد نکاح!!!!! راه انداختن!! يعني طرف در عين بي غيرتي!!به اميد بهشت رفتن زنشو دراختيار ده ها مرد قرار ميده!يا اينکه فلان خانم به بهانه بهشت رفتن خودشو در اختيار اين افراد کافر قرار ميده!(لعنت الله عليهم اجمعين)اونوقته که تنها چيزي که ميشه گفت اينه که:
اللهم عجل لوليك الفرج
آمين يا رب العالمين
از همگي التماس دعاي خير براي منتظران آن امام همام (عج)را دارم
539 | اميررضا كارخانه | Iran - Tehran | ٠٩:١٦ - ١٣ بهمن ١٣٩٢ |
خيلي ممنون مطالبتان خيلي خوب بود خواهش ميکنم مطالب مختلف وبه روز تري رو روي سايت قرار بديد.
540 | محمد مهدي.ر | Iran - Tehran | ١١:٠٠ - ١٦ بهمن ١٣٩٢ |
سلام به همه ي دوستداران مولا و سرور همه ي مظلومان واقعي
برادران و خواهران از گناه پرهيز کنيد که وعده خداوند حتمي ايست
من هم بنده اي خاکي هستم اگر هنگام گناه آتش دنيوي رو واقعا
به ياد بياريد گناه نميکنيد
اللهم صل علي محمد و ال محمد و عجل فرجهم
541 | مهردادطيبي | Iran - Malāyer | ٠٢:٥٢ - ١٩ بهمن ١٣٩٢ |
پس کجايي اي تمناي دلم اي تن واي جان واي خاک وگلم
اي صفا واي گل شب بيقرار غربتت بس روي خود کن آشکار
542 | نور | Iran - Tabriz | ١٧:٥٢ - ١٩ بهمن ١٣٩٢ |
احسنت مطالب خوب بود مدير وبلاگ بناسازان زگلوجه
از وب سايت ما ديدن فرماييد
باتشکر
543 | سيد عليرضا بهشتي | Iran - Tehran | ٠٨:٥٨ - ٢٠ بهمن ١٣٩٢ |
اين بقية الله ؟ متي ترانا و نراک؟فرمودند صاحب الزمان عجل الله تعالي فرجه شريف:براي زود فرا رسيدن فرج ما زياد دعا کنيد که ان همان فرج و گشايش شماست. و من يتق الله يجعل له مخرجا. اللهم عجل لوليک الفرج و جعلني من خير انصاره و اعوانه و اشياعه . الهي رضم برضاک تسليم لامرک
544 | ترانه سادات موسوي | Iran - Gorgan | ١٦:١٣ - ٢٥ بهمن ١٣٩٢ |
سلام امام زمانم جونم زود بيا منتظرتم اقا خيلي دلم برات تنگ ميشه اقا لطف کن زوتر بيا اقا جان من عاشقانه دوست دارم هميشه ام براي رفع مشکلات از شما کمک ميخولم اقاي مهربون همه پير و جوون منتظرن شما بياين پس لطفا بيا و مارو از اين جهنم که زندگي ميکنيم نجات بده اقا جان عاشقتم کمکم کن امام زمانم
545 | حسين رنجبر | | ١٣:١٥ - ٢٧ بهمن ١٣٩٢ |
باسلام واحترام ، چندسوال دارم 1- آيا وقايع فعلي سوريه مصداق فتنه هاي قبل از ظهور است؟ 2- آيا دامنه قيام حضرت فقط در منطقه خاورميانه است 3 - حديث بداركشيدن اولي و دومي صحيح و معتبر است ؟و چهارم اينكه اسامي سرشناسترين كافران را براي رجعت و محاكمه شدن بفرمائيد .
باتشكر و امتنان .

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ وقايع سوريه ممكن است مصداق همان فتنه هايي كه در روايات خبر داده شده باشد و ممكن است نباشد، در اين مورد نمي توان نظر قطعي داد ولي قطعاً اميدها را در نزديك بودن ظهور موفور السرور منجي آخر الزمان عجل الله تعالي فرجه الشريف زياد مي كند.

2- حكومت امام زمات عجل الله تعالي فرجه جهاني است و مختص خاور ميانه نمي باشد. اخباري كه بر حضور غربيها در برخي از وقايع آن دوران دلالت دارد مانند اينكه غربيان به مصر وارد شده و بخشي از سپاه سفياني را آنها تشكيل مي دهند يا جنگ جهاني كه در آخرالزمان صورت مي گيرد كه دو سوم مردم از بين مي روند در آنها بر وقوع آتش جنگ بزرگى با موادى قـابـل اشـتـعـال از مغرب زمين اذعان شده است همچنين رواياتي كه طبق آنها حكومت امام عصر(ع) شرق و غرب را فرا مي گيرد يا اينكه ايشان به سراسر دنيا لشكرهايي گسيل مي دهند همچنين سخن امام كاظم عليه السلام كه مي فرمايند وقتي كه مهدي عجل الله فرجه ظهور نمايد اسلام را بر تمام اديان حاكم گرداند و رواياتي كه مي گويد: او زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد. همه و همه بر جهاني بودن قيام دلالت دارند.

3- اما روايتي كه در مورد بدار كشيدن اولي و دومي در كتاب بحار الانوار آمده، سندش ضعيف است.

4- در مورد رجعت در روايت به طور كلي آمده است كه: «إِنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ بِعَامَّةٍ وَ هِيَ خَاصَّةٌ لَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ مَحَضَ الْإِيمَانَ مَحْضاً أَوْ مَحَضَ الشِّرْكَ مَحْضاً» يعني از ميان مومنان و مشركان افراد خاصي رجعت مي كنند و آنها مومنان محض و مشركين محض اند و عموماً از فرد خاصي نام برده نشده است. و آنچه در برخي از روايات نام برده شده از قبيل شيخين و حميرا و اسمهاي رمزي مانند فلان و فلان و فلان به جهت ضغف سند قابل اعتنا نيست.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
546 | صادق ابراهيم زاده عوري | | ٠٨:٤٤ - ٢٨ بهمن ١٣٩٢ |
آقا اي مهدي موعود يا ابالحسن يا ابا صالح المهدي کي ميخواهي بيايي و قلبهاي مملو از غم و غصه ما منتظران را منور سازي بيا.بيا که در فراقت ديده گريانيم ما منتظريم منتظر.......و تو را قسم به مادرت زهرا(آقا جان مرا ببخش)بيا و انتظار سبز ما را به ديده ات منور ساز اللهم عجل الوليک الفرج. عزيزان براي ظهور دعا کنبم.التماس دعا
547 | مريم | | ١٣:٢٧ - ٠٣ اسفند ١٣٩٢ |
اماما! سيدا!
کي ميخواهي بيايي؟
سراسر جهان راظلم وگمراهي پوشانده است .وما ازته دل آمدنت را آرزوميکنيم اي امام خوبيها ومهربانيها!بياو اين دنياي تاريک را نجات بده.
548 | عبدالعلي رضاي | | ٢٠:٣٦ - ٠٣ اسفند ١٣٩٢ |
سلام به همه دوستداران امام عصر (ع)
بنده چند تا سوال داشتم
1- قبل از ظهور مهدي (ع) مرگ سرخ و سفيد خواهد بود ولي چگونه؟
2- يماني و سفياني چه وقت قيام مي کند؟

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

يکي از حوادثي که قبل از ظهور اتفاق مي افتد، افزايش مرگ و مير و کاهش جمعيت جهان است در رواياتي به دست ما رسيده مي خوانيم که اين مرگ و ميرها به دو صورت هستند.مرگ سفيد و مرگ سرخ

مرگ سفيد همان مرگي است که به وسيله بيماري مانند طاعون، بلاياي طبيعي مثل سيل،زلزله،طوفان اتفاق مي افتد

اما مرگ سرخ که تعداد زيادي از انسانها نيز گرفتار اين مرگ مي شوند، همان جنگ و خونريزي است

با توجّه به احاديث زير ، به اين واقعيت پي مي بريم که جهان، اندکي پيش از ظهور، دچار جنگ هاي خونين خواهد بود.

1- عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، قالا: سمعنا أبا عبداللَّه (عليه السلام) يقول: «لا يَکونُ هذا الأمرُ حتَّي يَذهَبَ ثُلثُ النّاسِ.»، فَقيلَ لَهُ: «إذا ذَهَبَ ثُلثُ النَّاسِ فَما يَبقي ؟» فقال، (عليه السّلام): «أما تَرضَوْنَ أنْ تَکونُوا الثُّلثَ الْباقي؟ الغيبة، طوسي، ص 206 »؛ ابوبصير و محمّد بن سلم گويند: از امام صادق (عليه السلام) شنيديم که مي فرمود: «اين امر واقع نمي شود تا اين که دو سوم مردم از بين بروند.». پس به حضرت اش عرض شد: «اگر دوسوم مردم از بين بروند. چه کسي باقي مي ماند؟». پس فرمود: «آيا راضي و خرسند نمي شويد که از يک سوم باقيمانده باشيد؟».

2-... عن زرارةٍ، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): «النِّداءُ حقٌّ؟». قال: إي؛ وَاللّهِ حَتَّي يَسْمَعُهُ کلّ قَوْمٍ بِلِسانهم.». وقال، عليه السّلامُ: «لا يَکُونَ هذَا الأمرُ حَتَّي يَذْهَبَ تِسْعَةُ أعشارِ النَّاسِ.»الغيبة، نعماني، ص 274، ب 14، ح 54. ؛ زراره گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض کردم: «ايا نداي آسماني حقيقت دارد؟». فرمود: «بلي؛ به خدا قسم! چنان است که هر قومي با زبان خودشان، آن را مي شنوند.» آن حضرت فرمود: «اين امر محقّق نمي شود تا اين که نُه دهم مردم از ميان بروند.».

حديث 3-... عن سليمان بن خالد، قال: سمعتُ أَبا عَبدِاللّهِ (عليه السلام) يَقُولَ: «قُدَّامُ القائِمِ مَوْتَتانِ: مَوْتٌ أَحْمَر وَ مَوْتٌ أبْيَضُ، حَتَّي يَذْهَبَ مِنْ کُلِّ سَبْعَةٍ خَمْسَةٌ. اَلْمَوْتُ الأحْمَرُ، السّيف؛ والمَوْتُ الأَبْيَضُ، الطاعُونُ.»کمال الدين، ج 2، ص 655، ب 57، ح 27؛...سليمان بن خالد گويد: از امام صادق (عليه السلام) شنيدم که مي فرمود: «قبل از قيام قائم (عجّل اللّه تعالي فرجه الشريف)، دو نوع مرگ و مير رخ مي دهد: مرگ سرخ و مرگ سپيد. تا اين که از هر هفت نفر، پنج نفرشان از بين بروند. مرگ سرخ با شمشير، مرگ سفيد، با طاعون است

اما در خصوص خروج سفياني و يماني در روايت نقل شده است که هر دو در يک ماه و يک سال خروج مي کنند: خرُوجُ السفيانيُّ و اليمانيُّ و الخراسانيُّ في سنهٍ واحدهٍ، في شهرٍ واحدٍ، في يوم واحدٍ، و ليسَ فيها رايهٌ باهدي من رايه اليماني، يهدي الي الحقِ؛ سفياني، يماني و خراساني در يک سال، يک ماه و يک روز خروج مي‌کنند. در اين ميان پرچمي هدايتگرتر از پرچم يماني نيست، که به سوي حق رهنمون مي‌گردد.غيبت طوسي، ص 446؛ غيبت نعماني، ص 255؛

اما خروج سفياني که از امور حتمي است. و خروج او در ماه رجب بوده از آغاز خروج تا پايان عمرش ۱۵ ماه است. ۶ ماه تمام جنگ مي کند هنگاميکه بر مناطق ۵گانه تسلط پيدا کرد ۹ ماه حکومت مي کند( مناطق ۵ گانه : دمشق- حمص- اردن- حلب- قنسرين) لذا 15ر ماه مانده بر قيام حضرت مهدي عليه السلام خروج مي کند

طبق روايت فوق قيام يماني نيز در همان زماني است که سفياني خروج مي کند

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

549 | مصطفي ساداتي | Iran - Urmia | ١٦:٥١ - ٠٦ اسفند ١٣٩٢ |
اقا کمکم کن تويي راه نجات من
550 | مريم | United States - Columbus | ٠٣:٤٧ - ٠٧ اسفند ١٣٩٢ |
سلام
نقش کشورمان در زمان ظهور چي هست؟
ايا ايران چه نزديک زمان ظهور يا در ظهور ان حضرت نقشي دارد ؟ اتفاقي در ايران نمي افتد؟ اگر امام زمان در مکه ظهور ميکند پس جمکران چه نقشي دارد؟ . ميخوام بدونم در زمان ظهور جمکران کانون اتفاقات هست يا نه؟اين که گفته ميشود ايران کشور
امام زمان هست يعني امام زمان بعد از ظهور در ايران سکنا ميکنند ؟يا در حال حاظر در ايران بسر ميبرند؟ يا جمکران فقط در زمان غيبت مرکز توجه هست؟
يعني جمکران صرفا براي يک خواب ساخته شده؟

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

با توجه به روايات، مي‌توان شرايط ايران را تا حدودي اين گونه ترسيم کرد:

1-«علم و معارف اهل بيت از ايران و قم، به تمام جهانيان صادر مي‌شود. لذا موقعيت علمي ايران ممتاز است لذا از مهمترين و اصلي ترين مرکز دين اهل بيت(ع) خواهد بود. از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمودند: «به زودي، کوفه، از مؤمنان خالي مي‌گردد و دانش مانند ماري که در سوراخش پنهان مي‌شود، از آن شهر رخت برمي‌بندد؛ سپس علم ظاهر مي‌شود در شهري به نام قم؛ آن شهر معدن علم و فضل مي‌گردد(و از آنجا به ساير شهر‌ها پخش مي‌شود) به گونه‌اي که باقي نمي‌ماند در زمين جاهلي نسبت به دين، حتي زنان در خانه‌ها. اين قضيه نزديک ظهور قائم(ع) واقع مي‌شود ... علم، از قم به ساير شهر‌ها در شرق و غرب پخش مي‌شود و حجت بر جهانيان تمام مي‌شود به گونه‌اي که در تمام زمين، فردي پيدا نمي‌شود که دين و علم به او نرسيده باشد. بعد از آن قائم، قيام مي‌کند و سبب انتقام خدا و غضب او بر بندگان(ظالم و معاند) مي‌شود؛ زيرا، خداوند انتقام ايران در هنگام ظهور چگونه خواهد بود ؟

(و عذاب) بر بندگان روا نمي‌دارد، مگر وقتي که حجت را انکار کنند»؛ (بحار الانوار، ج 57و60، ص213).

2-قيام و جنبشي بزرگ براي دعوت مردم به طرف دين، در ايران روي مي‌دهد. از امام کاظم(ع) نقل شده است: «مردي از اهل قم، مردم را به سوي حق دعوت مي‌کند. گروهي، دور او اجتماع مي‌کنند که مانند پاره‌هاي آهن‌اند و باد‌هاي تند(حوادث) نمي‌تواند آنها را از جاي برکند. از جنگ خسته نمي‌شوند و کناره‌گيري نمي‌کنند و بر خدا توکل مي‌کنند. سر انجام، پيروزي براي متقين و پرهيزکاران است».(بحار، ج60، ص216، ح37).

گويا اين حرکت، همان حرکتي است که از امام باقر(ع) نقل شده است: «گويا مي‌بينم گروهي از مشرق زمين خروج مي‌کنند و طالب حق هستند، اما به آنان پاسخ داده نمي‌شود. مجدداً برخواسته‌ي خود تاکيد مي‌کنند ولي جواب نمي‌شنوند. پس چون چنين ديدند، شمشير‌ها را به دوش مي‌کشند، در مقابل دشمن مي‌ايستند تا حق به آنها داده مي‌شود، اما اين بار قبول نمي‌کنند بلکه قيام مي‌کنند و نمي‌دهند آن را (پرچم قيام را) مگر به صاحب شما(امام زمان(ع))».(بحار الانوار، ج52، ص243، ح116).

3- يکي دبگر از نقش هاي مهم ايرانيان در ابتداي ظهور اين است که خروج سيد حسني و خراساني که در روايات به آنها اشاره شده است از ايران است بنابراين، موقعيت اجتماعي آن روز ايران حرکت به سوي حق طلبي و دعوت به آمادگي براي ظهور است..

4-در برخي از روايات اهل بيت(ع) به حضور فعال عجم در سپاه امام مهدي(ع) اشاره شده است. البته مقصود از عجم ملت‌هاي غير عرب است، ولي به احتمال زياد بيشترين مصداق آن در عصر ظهور، ايرانيان خواهند بود به ويژه که مرکز شيعه در ايران است.

مجموعه روايات وارده در مورد ايرانيان نشان مي‌دهد که اين گروه، زمينه‌سازان حکومت حضرت مهدي(ع) در جهان هستند و بيشترين تأثير را در روند استقرار حکومت امام مهدي عليه السلام دارند، و در حقيقت حضرت مهدي(ع) به همراه ياران از جمله ايرانيان با دشمنان به مبارزه برمي‌خيزد.

اما اين دليل بر اين نيست که محل سکناي حضرت در ايران باشد بلکه طبق روايات محل حکومت حضرت بعد از ظهور در کوفه است و از آنجا جهان را اداره مي کند اما در زمان غيبت جاي مشخصي که دائما آنجا باشد، براي امام گفته نشده است

اما در خصوص مسجد مقدس جمکران بايد بگوييم که دستور ساخت اين مسجد توسط خود امام مهدي (عج) و در عالم بيداري بوده است که بر عهده حسن بن مثله جمکراني گذاشته شد.جهت اطلاع بيشتر به کتاب نجم الثاقب و تارخ قم مراجعه کنيد

اين مکان مانند ديگر مساجدي مانند مسجد سهله داراي مقام و جايگاه ويژه اي مي باشد همچنانکه در ابتداي حکومت پيامبر صلي الله عليه و آله مسجد، مکان تربيت نيروهاى مؤمن و مخلص، محل مشورت، و زمينه قدرت اسلام بود لذا در اين زمان نيز مساجد بويژه مسجد جمکران نقش بسزايي در تربيت افراد دارد در اين عصر ظهور، چون فتنه ها زياد مي شود، فساد جهانگير مي شود تمامي مکانها در اثر اين فتنه ها و فسادها، آلوده مي شوند، و کمتر جاي سالم در دنيا پيدا مي شود. که محيط سالم داشته باشد.اما تنها مکانى که نسبت به ساير محيط ها سالم مي ماند، مقدس مسجد است. که از فتنه ها دور مانده است. و اگر کسى بخواهد در اين عصر دين خود را حفظ کند و ايمان خود را تقويت کند و به درجه يقين برساند به اين در مسجد ميسر است و زمينه حرکت در مسير دين در مسجد فراهم است. از طريق مسجد مي شود با سيره و زندگى ائمه اطهار (ع) آشنا شد همچنين مسجد به عنوان يک نهاد سياسي در جامعه مطرح است و بهترين جا براي تبليغ دين همچنانکه پيامبر(ص) مسجدالحرام را به عنوان يک سنگر تبليغى خود انتخاب کرد و با ورود به مدينه نيز مسجد را بنا کرد و فعاليتهاي تبليغى و فرهنگى و اجتماعى و سياسى خود را از آنجا شروع کرد لذامسجد جمکران نيز از اين قاعده استثنائ نيست

با اين مقدمه، اهميت مسجد جمکران نيز در زمينه سازي ظهور روش خواهد شد

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

551 | جنوب | Iran - Tehran | ٠١:٥٥ - ١٧ اسفند ١٣٩٢ |
سلام اقاي من.زود بيا که دل اهل زمين خون شده از اين همه جور وستم.بيا و خوبي ها را با خودت بياور که زمين خالي شده از عشق و محبت.دلم خيلي تنگ است براي مولايم
552 | جنوب | Iran - Tehran | ٠١:٥٦ - ١٧ اسفند ١٣٩٢ |
سلام اقاي من.زود بيا که دل اهل زمين خون شده از اين همه جور وستم.بيا و خوبي ها را با خودت بياور که زمين خالي شده از عشق و محبت.دلم خيلي تنگ است براي مولايم
553 | hamid | | ٠٨:٠٠ - ١٨ اسفند ١٣٩٢ |
سلام اقا امام زمان من خيلي شما رو دوست دارم وبراي ظهور وسلامتي تون هميشه دعا ميکنم اقا به جان مادر پهلو شکسته ات بيا بيا بيا.
554 | ايرج ع | | ١٧:٥١ - ٢٠ اسفند ١٣٩٢ |
سلام به همه ي منتظران اقا امام زمان خصوصا شما که دارين به اين خوبي اطلاع رساني ميکنين.
چندتا سوال داشتم:اول اينکه ايا ادرسته الان کسي به نام سفياني( عثمان بن عنبسه)داره در ارتش سوريه
خدمت ميکنه وبعدش ايا ميتوان از سيد حسن نصرالله بعنوان سيد يماني نام برد چون پرچم حزب الله هم زرد هستش؟ خيلي ممنون.به اميد تعجيل در فرج اقامون.

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

تطبيق قطعى و بى قيد و شرط شخصيت هاى روايات مربوط به آخرالزمان ، امرى است كه از سوى هيچ يك از علماى اسلام و محققين عرصه ى مهدويت مورد قبول نيست . چرا كه اين حركات از اين دست ، ممكن است به توقيت بينجامد و توقيت ( وقت تعيين كردن براى ظهور ) ، امرى است كه ائمه( ع ) به شدت از آن نهى كرده اند

تطبيق علائم ظهور باعث ايجاد تزلزل در اعتقادات مردم مي شود لذا تطبيق دادن علائم بر افراد اصولا كار درستي نيست

بويژه اينکه در روايت نقل شده است که خروج سفياني و يماني هر دو در يک ماه و يک سال اتفاق مي افتد : خرُوجُ السفيانيُّ و اليمانيُّ و الخراسانيُّ في سنهٍ واحدهٍ، في شهرٍ واحدٍ، في يوم واحدٍ، و ليسَ فيها رايهٌ باهدي من رايه اليماني، يهدي الي الحقِ؛ سفياني، يماني و خراساني در يک سال، يک ماه و يک روز خروج مي‌کنند. در اين ميان پرچمي هدايتگرتر از پرچم يماني نيست، که به سوي حق رهنمون مي‌گردد.غيبت طوسي، ص 446؛ غيبت نعماني، ص 255؛

طبق روايت فوق قيام يماني نيز در همان زماني است که سفياني خروج مي کند

با اين توضيح تطبيق يماني به سيد حسن نصر الله کار درستي نيست و حتي خود سيدحسن نصرالله ضمن نقد سي دي ظهور نزديك است، مطالبي را در اين خصوص بيان كرده و گفته اند كه اجداد ما هيچ وقت يمن نبوده اند و من هم هيچ كجا نگفته ام كه ريشه ما يمني است. ايشان به صراحت چنين تطبيقات را مورد نقد قرار داده اند

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

555 | منصور نيكدهقان | | ١٨:٣٠ - ٢٣ اسفند ١٣٩٢ |
مهدي جان نکند روزي توبيايي زما نباشد خبري مهدي جان نکند روزي تو بييايي زما نباشد اثري جان مادر زهرا تعجيل کن تا عمرما باقيست الههم عجل لوليک الفرج امين
556 | هانيه | Iran - Hashtrūd | ٠٢:١٦ - ٢٤ اسفند ١٣٩٢ |
اقاي من فقط به خاطر مردمان مظلوم مسلمانان و شيعياني که به دست وهابيون و تکويري هاي سوري کشته ميشن بيا.اقاي من بيا هيشکي نميتونه در مقابل زورگويي هاي کاخ سفيد و اين اسرائيل جنايت کار بايسته بيا بيا بفهمون بهشون که دنيا دست کيه بيا بهشون بفهمون ما يه اقايي داريم که...فقط ميترسم وقتي بيايي انها خود نيز عاشقت شوند دوست دارم اقاي من
557 | محب الله مهدي فاطمه | | ١٣:٥٠ - ٢٥ اسفند ١٣٩٢ |
بسم الله نور
با سلام
ايام فاطميه تسليت باد.
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم-:-الا بذکرالله تطمئن القلوب-:-
ختم قرآن گروهي: -:- ۹تا ختم قرآن -:- در هر کدام که دوست داريد شرکت کنيد.
۱۴ معصوم+ حضرت محمد مصطفي رسول الله+حضرت فاطمه زهرا+حضرت رقيه+حضرت عباس و مادرشان ام البنين+حضرت مهدي و مادرشان نرجس خاتون+شهدا+سلامتي و تعجيل در ظهور آقا امام زمان+حضرت عيسي و مادرشان حضرت مريم
http://yaallahmahdifatemeh.blogfa.com/
با تشکر
اللهم عجل لوليک الفرج
يا الله مهدي فاطمه يا صاحب الزمان
558 | سيدعلي جعفري | | ٢٣:٥٣ - ٢٨ اسفند ١٣٩٢ |
خداوندا ظهور امام زمان عج را نزديک و نزديکتر بفرما و ريشه استبداد و ظلم را توسط آن امام معصوم معدوم گردان. يا صاحب الزمان عج بيا همه منتظريم
559 | مجيد رن | | ١٨:١٥ - ١٣ فروردين ١٣٩٣ |
اللهم عجل لوليک الفرج امين يا رب العالمين
560 | سپهر إسماعيلي | | ٠٧:٥٦ - ٢٩ فروردين ١٣٩٣ |
امام با ديدن اين همه عشق أشك ميريخت ولي اگر و اگر 40 نفر از اين جمع به إمداده اي كه به قدمي كه روي خاك ميگذاريد به اقا ايمان بياريد كار رو به فردا نمي كشد و مي ايد
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها