2024 July 14 - يکشنبه 24 تير 1403
نامهاي پنجاه گانه «غدير»
کد مطلب: ٥٩٦٥ تاریخ انتشار: ٢٩ خرداد ١٤٠٣ - ٠٩:٢٢ تعداد بازدید: 59397
يادداشت » عمومي
نامهاي پنجاه گانه «غدير»

هر نامي از اين نامها دري تازه از قلعه بلند غدير بر ما مي گشايد چرا كه اسلام بر برگزيدن نامي براي زمان يا مكان و يا هر چيز ديگر، خصوصيات مسمي را در نظر داشته و به جنبه ها و زواياي آن توجه كرده است.نامها به سهولت در ذهنها جاي مي گيرند و به راحتي معاني بلند را منتقل مي كنند به همين دليل و دلايل ديگر، نامگذاري روزها و يا هفته ها يكي از شيوه هاي تبليغاتي مثبت و منفي شده است و مطرح شدن و رواج پيدا كردن ارزشها يا ضد ارزشها را در پي دارد.

روز مادر، روز كارگر، روز پاسدار، روز جانباز و روز بهره وري و هفته دولت و ... نمونه هاي شايسته اي از نامگذاري روزها و هفته ها در جامعه ما هستند. روز جهاني مستضعفين، روز جهاني قدس، روز آب، روز غذا و ... هم روزهايي است كه در سطح جهاني مطرح هستند و برخي از آنها به بركت انقلاب اسلامي مطرح شده اند اسلام هزار و چهارصد سال پيش، از اين شيوه براي القاي انديشه هاي نوراني خود و تثبيت آرمانهاي مقدس الهي، بهره گرفته است.

اسلام علاوه بر اين كه براي برخي از روزها اسمهاي خاصي مانند عيد قربان، عيد فطر، روز عرفه و ... برگزيده بر همه اين روزها نام ايام الله نهاده است تا عظمت و قداست اين روزها هر چه بيشتر در ذهن و دل مؤمنان، نقش بسته و موجب تذكر و تنبه آنان گردد.

يكي از روزهايي كه در اسلام براي تعظيم آن، از شيوه نامگذاري بهره گرفته شده «غدير» است. ويژگي غدير اين است كه نامهاي گوناگوني براي آن قرار داده شده و اين خود عظمت اين روز را نسبت به روزهاي ديگر نشان مي دهد.

نامهاي روز غدير، از اسرار و ابعاد اين روز پرده برمي دارند. هر نامي از اين نامها دري تازه از قلعه بلند غدير بر ما مي گشايد چرا كه اسلام بر برگزيدن نامي براي زمان يا مكان و يا هر چيز ديگر، خصوصيات مسمي را در نظر داشته و به جنبه ها و زواياي آن توجه كرده است. از اين روي شناختن و شناساندن نامهاي روز غدير يك ضرورت است. با اين كار تصويري روشن از اين روز در ذهن و دل نقش بسته و بيش از پيش اين روز بزرگ را مي شناساند.

شايسته است نامهاي غدير را با بهترين شكل و زيباترين خط بنويسيم و محافل جشن و سرور عيد غدير را با آن، معني و روحي تازه ببخشيم.
آنچه در زير مي آيد پنجاه نام و يا صفت براي روز غدير است كه از روايات برگرفته شده است:

1 ـ بزرگترين عيد خدا؛ «عيدالله الاكبر» (1)

2 ـ روز گشايش؛ «يوم وقوع الفرج» (2)

3 ـ روز خشنودي پروردگار؛ «يوم مرضاة الرحمن» (3)

4 ـ روز زبوني شيطان؛ «يوم مرغمة الشيطان» (4)

5 ـ روز مشعل فروزان دين؛ «يوم منار الدين» (5)

6 ـ روز بپا خاستن؛ «يوم القيام» (6)

7 ـ روز شادماني؛ «يوم السرور» (7)

8 ـ روز لبخند؛ «يوم التبسم» (8)

9 ـ روز راهنمايي؛ «يوم الارشاد» (9)

10 ـ روز بلندي گرفتن منزلت شايستگان؛ «يوم رفع الدرج» (10)

11 ـ روز روشن شدن دلايل خدا؛ «يوم وضوح الحجج» (11)

12 ـ روز آزمايش بندگان؛ «يوم محنة العباد» (12)

13 ـ روز راندن شيطان؛ «يوم دحر الشيطان» (13)

14 ـ روز آشكار كردن حقيقت؛ «يوم الايضاح» (14)

15 ـ روز بيان كردن حقايق ايمان؛ «يوم البيان عن حقايق الايمان» (15)

16 ـ روز ولايت؛ «يوم الولاية» (16)

17 ـ روز كرامت؛ «يوم الكرامة» (17)

18 ـ روز كمال دين؛ «يوم كمال الدين» (18)

19 ـ روز جداسازي حق از باطل؛ «يوم الفصل» (19)

20 ـ روز برهان؛ «يوم البرهان» (20)

21 ـ روز منصوب شدن اميرمؤمنان؛ «يوم نصب اميرالمؤمنين(ع)» (21)

22 ـ روز گواهي و گواهان؛ «يوم الشاهد و المشهود» (22)

23 ـ روز پيمان؛ «يوم العهد المعهود» (23)

24 ـ روز ميثاق؛ «يوم الميثاق المأخوذ» (24)

25 ـ روز آراستن؛ «يوم الزينة» (25)

26 ـ روز قبولي اعمال شيعيان؛ «يوم قبول اعمال الشيعة» (26)

27 ـ روز رهنموني به رهنمايان؛ «يوم الدليل علي الرواد» (27)

28 ـ روز امن و امان؛ «يوم الامن المأمون» (28)

29 ـ روز آشكار كردن امور پنهان؛ «يوم ابلاء السرائر» (29)

30 ـ عيد اهل بيت(ع)؛ «عيد اهل البيت(ع)» (30)

31 ـ عيد شيعيان؛ «عيد الشيعة» (31)

32 ـ روز عبادت؛ «يوم العبادة» (32)

33 ـ روز اتمام نعمت؛ «يوم تمام النعمة» (33)

34 ـ روز اظهار گوهر مصون؛ «يوم اظهار المصون من المكنون» (34)

35 ـ روز بر ملا كردن مقاصد پوشيده؛ «يوم ابلاء خفايا الصدور» (35)

36 ـ روز تصريح برگزيدگان؛ «يوم النصوص علي اهل الخصوص» (36)

37 ـ روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ «يوم محمد(ص) وآل محمد(ص)» (37)

38 ـ روز نماز؛ «يوم الصلاة» (38)

39 ـ روز شكرگزاري؛ «يوم الشكر» (39)

40 ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ «يوم الدوح» (40)

41 ـ روز غدير؛ «يوم الغدير» (41)

42 ـ روز روزه داري؛ «يوم الصيام» (42)

43 ـ روز اطعام؛ «يوم اطعام الطعام» (43)

44 ـ روز جشن؛ «يوم العيد» (44)

45 ـ روز عالم بالا؛ «يوم الملأ الاعلي» (45)

46 ـ روز كامل كردن دين؛ «يوم اكمال الدين» (46)

47 ـ روز شادابي؛ «يوم الفرح» (47)

48 ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ «يوم الافصاح عن المقام الصراح» (48)

49 ـ روز افشاي پيوند ميان كفر و نفاق؛ «يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود» (49)

50 ـ روز گردهمايي و تعهد حاضران؛ «يوم الجمع المسؤول» (50)

پي نوشت ها:
1ـ امام رضا(ع) مي فرمايد: و هوعيد الله الاكبر (عيد غدير، برترين عيد خداوند است)، الغدير، ج 1، ص 286.

2ـ قال علي (ع): هذا يوم فيه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص 700.

3ـ قال الصادق(ع): و فيه مرضاة الرحمن (در اين روز، رضايت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج 98، ص 323.

4ـ قال الرضا(ع): انه يوم مرغمة الشيطان، بحارالانوار، ج 98، ص 323.

5ـ قال الصادق(ع): يوم منارالدين أشرف منهما (روز مشعل فروزان دين، از دو عيد فطر و قربان گرامي تر است.

6ـ قال الصادق(ع): ذلك يوم القيام (روزغدير، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج 98، ص323.

7ـ قال الصادق(ع): انه يوم السرور، الغدير، ج 1، ص 286.

8ـ قال الرضا(ع): و هو يوم التبسم ،المراقبات، ص257.

9ـ قال علي(ع): هذا يوم الارشاد ، مصباح المتهجد، ص 700.

10ـ قال علي(ع): هذا يوم فيه ... رفعت الدرج (اين روزي است كه منزلت شايستگان در آن، بلندي گرفت) مصباح المتهجد، ص 700.

11ـ قال علي(ع): هذا يوم ... فيه ... وضحت الحجج (اين روزي است كه دلايل خداوند در آن، روشن گشت).

12ـ قال علي(ع): هذا يوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص 700.

13ـ قال علي(ع): و هو ... يوم دحرالشيطان، مصباح المتهجد، ص 700.

14ـ قال علي(ع): و هو يوم الايضاح (روزغدير، روزآشكار كردن حقيقت است) مصباح المتهجد، ص700.

15ـ قال علي(ع): و هو ... يوم البيان عن حقايق الايمان، مصباح المتهجد، ص 700.

16ـ امام رضا(ع) در حديثي مفصل، روزغدير را روزعرضه ولايت به انسانها و مخلوقات معرفي مي كند، المراقبات، ص 257.

17ـ امام صادق(ع): در هنگام ملاقات با برادر ايماني خود بگو: الحمدالله الذي اكرمنا بهذا اليوم (حمد خداوند را كه ما را در اين روز كرامت داد) المرقبات، ص 257.

18ـ قال علي(ع) و هو ... يوم كمال الدين، مصباح المتهجد، ص 700.

19ـ قال علي(ع): هذا يوم الفصل الذي كنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص 700.

20ـ قال علي(ع): و هو ... يوم البرهان، مصباح المتهجد، ص 700.

21ـ قال الصادق(ع): اليوم الذي نصب منه رسول الله اميرالمؤمنين(ع)، الغدير، ج 1، ص 285.

22ـ قال علي(ع): وهو... يوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص700. امام صادق(ع): نام غدير در زمين روز به گواهي گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج 98، ص 231.

23ـ قال علي(ع): و هو... يوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص 700 .

24ـ امام صادق(ع): نام غدير در زمين، روز ميثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج 98، ص 321.

25ـ امام رضا(ع): روزغدير، روز زينت است، المراقبات، ص 257.

26ـ قال الرضا(ع): يوم تقبل اعمال الشيعة، المراقبات، ص 257.

27ـ قال علي(ع): هذا ... يوم الدليل علي الرواد (اين، روز رهنموني به رهنمايان است) مصباح المتهجد، ص 700.

28ـ قال علي(ع): هذا يوم الامن المأمون، مصباح المتهجد، ص 700.

29ـ قال علي(ع): هذا يوم ابلاء السرائر، مصباح المتهجد، ص 700.

30ـ قال الصادق(ع): جعله عيدا لنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300.

31ـ قال الصادق(ع): جعله عيدا ... لموالينا و شيعتنا، بحارالانوار، ج 98، ص 300.

32ـ امام صادق(ع): روزغدير، روزعبادت است. الغدير، ج 1 ، ص 285.

33ـ قال الصادق(ع): انه اليوم الذي... تمت فيه النعمة، الغدير، ج 1، ص 285.

34ـ قال علي(ع): هذا يوم اظهارالمصون من المكنون، مصباح المجتهد، ص 700.

35ـ قال علي(ع): هذا يوم ابدي خفايا الصدور و مضمرات الامور، مصباح المتهجد، ص 367ـ قال علي(ع): هذا يوم النصوص علي اهل الخصوص (اين، روز تصريح برگزيدگان است) همان.

37ـ قال الصادق(ع):هواليوم الذي جعله لمحمد(ص) و آله(ع) ، المراقبات، ص 257.

38ـ امام صادق(ع): روزغدير، روز نماز است. الغدير، ج 1 ص 285.

39ـ امام صادق(ع): روزغدير، روز شكرگزاري است. الغدير، ج 1، ص 285.

40ـ قال علي(ع): و انزل علي نبيه في يوم الدرج ما بين له عن ارادته في خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خويش را در حق بندگان خاص و گزيدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص 700. مقصود ازدرج ، درختان پر شاخ و برگي است كه در سرزمين غدير وجود داشت و حضرت در سايه آنها قرار گرفت و ولايت اميرمؤمنان(ع) را ابلاغ فرمود.

41ـ اين نام، معروفترين نام غدير است كه از مكان واقعه گرفته شده است.

42ـ قال الصادق(ع): ذلك يوم صيام (روز غدير، روز روزه داري است) بحارالانوار، ج 98، ص 323.

43ـ امام صادق(ع): روز غدير، روز اطعام است. بحارالانوار، ج 98، ص 323.

44ـ قال الصادق(ع): انه يوم عيد، بحارالانوار، ج 98، ص 298.

45ـ قال علي(ع): هذا يوم الملأ الاعلي ... (اين روز عالم بالا است...) مصباح المتهجد، ص 700.

46ـ قال الرضا(ع): هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين، المراقبات، ص 257.

47ـ قال الصادق(ع): انه يوم فرح، الغدير، ج 1، ص 286.

48ـ قال علي(ع): و هو ... يوم الايضاح عن المقام الصراح (روزغدير، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص 700.

49ـ قال علي(ع): و هو يوم تبيان العقود عن النفاق و الجحود (غدير، روز باز كردن گره پيوند ميان كفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص 700.

50ـ امام صادق(ع): نام غدير در زمين، روز بازخواست شدگان است. بحارالانوار، ج 98، ص 320.منبع خبر: ماهنامه كوثر، شماره 2Share
1 | فاطمه فلاح | Iran - Shiraz | ١٢:٠٠ - ٠٩ آذر ١٣٨٧ |
نام هاي غدير را برايم ارسال کنيد و هم چنين چه کسي اولين نفري بود که با حضرت علي بيعت کرد؟ پيامبر سلمان عمار مالک اشتر
2 | پاسخگو | United Arab Emirates - Dubai | ١٣:٢٩ - ١٩ آبان ١٣٩٠ |
خانم فلاح
سلام عليکم
در مقاله بالا نام هاي ذکر شده براي غدير ميباشد و کسي که اولين نفر بود با حضرت علي عليه السلام بيعت کرد، خليفه ثاني ، عمربن خطاب بود .
عمر اولين نفر بود و به مولا گفت : بخ بخ ياعلي اصبحت مولاي کل مومن و مومنه.
التماس دعا
3 | سامان صدري | Iran - Tehran | ٢١:٥٦ - ١٩ آبان ١٣٩٠ |
عالي بود
4 | مصطفي حسن زاده | Iran - Tabriz | ١٥:٥٢ - ٢٥ آبان ١٣٩٠ |
با سلام ميخواستم بگم كه دومين نفر كه با حضرت علي (ع)بيعت كرد ابوبكر بود.در يك كلام اولين نفري كه با امام علي(ع)بيعت كرد دومي بود ودومين نفري كهخ بيعت كرد اولي بود.وهمچنين اولين كساني كه با امام علي(ع)بيعت كردند همانهايي بودند كه از همه زودتر آن را شكستند.
5 | علي | Iran - Tehran | ١٦:٤٧ - ٢٥ آبان ١٣٩٠ |
عالي بود
6 | اسماعيلي | Iran - Isfahan | ١٥:٠٩ - ٢٨ مهر ١٣٩٢ |
با سلام و احترام
از تلاشهاي شما سپاسگزارم
بسيار عالي بود
صلوات
7 | اميراحمدي | Iran - Isfahan | ١٩:٢٣ - ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٣ |
عالي عالي بود
8 | مليحه مشتاقي كاشانيان | Iran - Tehran | ١٧:٢٥ - ٢٨ خرداد ١٣٩٣ |
ممنون از زحمات شما
يا علي گفتم و عشق اغاز شد
9 | سیدمجید | Iran - Qom | ٠٦:٠٢ - ٠١ مهر ١٣٩٥ |
معجزه الهي در غدير[1]
آنچه در غدير براي مردم بيان شد بزرگترين پيام اسلام، يعني ولايت اهل بيت عليهم السلام بود. اگر در موارد بسياري از اتمام حجتهاي الهي معجزه اي از سوي پيامبر صلي اللَّه عليه و آله صورت مي گرفت تا اطمينان قلوب آن مردم و نسلهاي تاريخ باشد، در غدير خداوند در حضور پيامبرش مستقيماً معجزه نشان داد و امضاي الهي را بر خط پايان غدير ثبت کرد.
در آخرين ساعات از روز سوم «حارث فهري» با دوازده نفر از اصحابش نزد پيامبر صلي اللَّه عليه و آله آمد و گفت:
اي محمد! سه سؤال از تو دارم:
1. آيا شهادت به يگانگي خداوند و پيامبري خود را از جانب پروردگارت آورده اي يا از پيش خود گفتي؟
2. آيا نماز و زکات و حج و جهاد را از جانب پروردگار آورده اي يا از پيش خود گفتي؟
3. آيا اينکه درباره ي علي بن ابي طالب گفتي: «مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيّ مَوْلاه...»، از جانب پروردگار بود يا از پيش خود گفتي؟
حضرت در جواب هر سه سؤال فرمودند: «خداوند به من وحي کرده است، و واسطه ي بين من و خدا جبرئيل است، و من اعلان کننده ي پيام خدا هستم، و بدون اجازه ي پروردگارم خبري را اعلان نمي کنم».
حارث گفت: «خدايا، اگر آنچه محمد مي گويد حق و از جانب توست، سنگي از آسمان بر ما ببار يا عذابي دردناک بر ما بفرست».
همينکه سخن حارث تمام شد و به راه افتاد، خداوند سنگي از آسمان بر او فرستاد که از مغزش وارد شد و همانجا او را هلاک کرد و ماجراي اصحاب فيل جلوي ديدگان 120000 جمعيت حاضر در غدير تکرار شد.
بعد از اين جريان، آيه ي «سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ، لِلْکافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ...»[2] نازل شد. پيامبر صلي اللَّه عليه و آله رو به مردم کردند و فرمودند: آيا ديديد؟ گفتند: آري. فرمودند: شنيديد؟ گفتند: آري. پس از اين اقرار مردم فرمودند:
خوشا به حال کسي که ولايت او را بپذيرد، و واي بر کسي که با او دشمني کند. علي و شيعيانش را مي بينم که در روز قيامت سوار بر شتران با چهره هايي جوان، در باغهاي بهشت گردانده مي شوند در حالي که تاج بر سر دارند و ترسي بر آنان نيست و محزون نمي شوند و با رضايتي عظيم از سوي خدا مؤيد هستند، و اين است رستگاري بزرگ!! تا آنکه در حظيرة القدس از جوار رب العالمين ساکن شوند، که در آن برايشان هر چه بخواهند و آنچه چشمها لذت ببرند آماده است و در آن دائمي خواهند بود، و ملائکه به آنان مي گويند: «سَلامٌ عَلَيْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَي الدّارِ».[3] .
با اين معجزه، بر همگان مسلّم شد که «غدير» از منبع وحي سرچشمه گرفته و يک فرمان الهي است.
از سوي ديگر، تعيين تکليف براي همه ي منافقان آن روز و طول تاريخ شد که همچون حارث فهري فکر مي کنند و به گمان خود خدا و رسول را قبول دارند، و بعد از آنکه مي دانند ولايت علي بن ابي طالب عليه السلام از طرف خداست صريحاً مي گويند: ما تحمل آن را نداريم!! اين پاسخ دندان شکن و فوري خداوند ثابت کرد که هر کس ولايت علي عليه السلام را نپذيرد منکر سخن خدا و رسول است.
1-بحارالأنوار: ج 37 ص 136 و 162 و 167. عوالم: ج 15:3 ص 56 و 57 و 129 و 144. الغدير: ج 1 ص 193.
2-سوره ي معارج: آيات 1 تا 3.
3-سوره ي رعد: آيه ي 24
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها