2024 May 23 - پنج شنبه 03 خرداد 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 630071
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
121 | مجيد بسيجي | Iran - Tehran | ١٢:١٦ - ٢٧ آبان ١٣٩٠ |
اميدوارم امام زمان زودتر بيايد وگره از مشكلات بنده وهمه باز كند
122 | مهدي | Iran - Tehran | ٢٢:١١ - ٢٨ آبان ١٣٩٠ |
خدايا پناهم تويي هر چه بگي همونه از تو ميخوام که از ياران مهديت باشم توانمو زياد کن خودت نظري کن که به ما نظرکند
123 | ابوذر يامي | | ٠١:٠٧ - ٠٣ آذر ١٣٩٠ |
انشاا... از سربازان آقا باشيم
124 | سيدمحمدحسين ميرمحمدي | | ١٤:٤٠ - ٠٤ آذر ١٣٩٠ |
خوب است ولي مطالب كم است آفرين
125 | يك منتظر وعاشق | Iran - Tehran | ٠١:١٦ - ٠٨ آذر ١٣٩٠ |
دوستان عزيز ومنتظر امام زمان (عج) . همگي بايد يك صدا او را بخوانيم و دعاي فرج (الهي عظم البلا’و برح الخفا’)هميشه برزبانم باشد والبته قبل از آن كاملا خودمان را براي آمدنش آماده ولياقتمند نماييم- انشا’الله
126 | رضا م | | ٠٤:٠٨ - ١٠ آذر ١٣٩٠ |
همانطور که گفتيد صبربهترين کارست
127 | رضام | Iran - Arak | ٠٤:١٧ - ١٠ آذر ١٣٩٠ |
من سيدرضا يک سيدطباطبايي هستم سالها پيش درجواني خوابهايي ديدم که بعضي چيزها را بر من مکشوف کرد واز انجمله حقانيت ايت الله خميني بود ومسايلي مربوط به اينده که فکرنميکنم اجازه گفتن داشته باشم فقط صبر برمامبارک
128 | بخت النصر | Iran - Khorramshahr | ١٣:٥٩ - ١٠ آذر ١٣٩٠ |
برادر عزيز آقا رضا م.
انشاء الله که هميشه جوان و پويا باشيد. شما که در جواني در عالم روياء کشف حقيقت مي‌کرديد اکنون بايد حتما در عالم بيداري به کشف و ديدن حقايق برسيد.
خوشا به حال حقيقت بيناني چون شما.
129 | سميرا | United States - Los Angeles | ٢٢:٠١ - ١٥ آذر ١٣٩٠ |
كاش مي امد و با امدنش از ره نور قبر مخفي شده فاطمه پيدا ميكرد
1 |دوست|United States - New York |١٨:٣٧ - ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٥ |
0
 
0
سلام خواهردینی ام کاش همه ی شیعیان نام چهارده معصوم رابااحترام برزبان میاوردندتادشمنانمان سواستفاده نکنند
130 | محمد قارداش خاني | | ١٥:٣٠ - ١٧ آذر ١٣٩٠ |
امان از هجر بي پايان مهدي غروب جمعه و هجران مهدي

امان از آن زماني که بيافتد به روي نامه ام چشمان مهدي

دلش مي گيرد و با چشم گريان بگويد اين هم از ياران مهدي

خدا کند که از نو کران اقا باشيم!
131 | هانيه وسارا | | ٠٩:٢٢ - ١٩ آذر ١٣٩٠ |
چگونه به گناه الوده باشم درحاليکه هميشه نگاهت به من بوده وبرايم گريه کرده اي؟
132 | محمد دانايي | Iran - Kerman | ١٣:١٦ - ١٩ آذر ١٣٩٠ |
با سلام.اگه شرايط روز رو با نشانه هاي ظهور تطبيق بديد ممنون ميشم.اخه يه اتفاق بزرگيه که ميخواد بيفته.درسته صبر و لحظه شماري.اما حس کنجکاوي انسان نميذاره بي خيال باشه.من خودم خيلي پيگير اين جراين هستم.
133 | هيئت امام حسن مجتبي | United Kingdom - London | ١٧:٤٣ - ١٩ آذر ١٣٩٠ |
با سلام خدمت شما همکار گرامي.
واقعاً وبلاگ خوبي داريد .
ماهم ميتوانيم از مطالب شما استفاده کنيم ؟
لطفاً به وبلاگ ماهم يک سري بزنيد انشاء الله پشيمون نمي شويد......................................................................................................
http://kheiat.blogfa.com/
134 | عبدالغريد رسولي | Afghanistan - Kabul | ١١:١٠ - ٢٠ آذر ١٣٩٠ |
بسيار عالي است
135 | مهدي مهدوي | | ١٤:٤٤ - ٢٠ آذر ١٣٩٠ |
سلام متشكر از كارتون
136 | هادي خطيبي | Iran - Khorramshahr | ١٥:٢٢ - ٢٠ آذر ١٣٩٠ |
بسيار عالي است
137 | ميثم اصغري | | ١٩:٤٥ - ٢٤ آذر ١٣٩٠ |
ممنون لطفا از پيامبر (ص) هم حديث بزازين
138 | فائزه رئيسي مستشاري | Philippines - Mandaluyong | ٢١:٠٨ - ٢٤ آذر ١٣٩٠ |
سلام امشب براي اولين بار اومدم مطلباتونو خوندم.بدنيست ولي بهتره خبراي روزتونو با علايم ظهور مقايسه كنيد.اومدم چون خبر زلزله تهران حسابي بهم ريختم بااين وجود كه اهل مشهد هستم.خداكنه اجل بهم اجازه ديدن و بودن در زير پرچم امام زمان رو بده!
139 | علي رجبي | | ٠٩:١٥ - ٢٥ آذر ١٣٩٠ |
دلم روشنه كه ظهور اقامو درك ميكنيم
140 | علي محمديان | Iran - Tehran | ١٨:٢٧ - ٢٦ آذر ١٣٩٠ |
اميدوارم در رکابت قرار گيرم و فرش زير پايت شوم
141 | محمدرضااسكندري | United States - New York | ١٨:٥٦ - ٢٦ آذر ١٣٩٠ |
عالي است انشاالله اين کارهاادامه داشته باشد
142 | زهرا ت | Iran - Khorramshahr | ١٠:٢٩ - ٢٨ آذر ١٣٩٠ |
خدايا تو را به حضرت زينب , عمه پاک و شجاع حضرت مهدي فسم ميدهم ظهور امام زمان ما را برسان و ما را جز ياران با وفاي آن امام قرار بده و کمک کن در راه امام زمان شهيد شويم و اين آرزوي قلبي من است . انشاءالله
143 | محمودرضا | | ٢٣:٠٤ - ٢٨ آذر ١٣٩٠ |
سلام دوستان ايا درخواب حتي به دوستان امام زمان نزديک بوده ايد انقدر ارامش دارد که نگو /بيشتر نتوان گفتن/من هميشه با خودم درگيرم که اگر مهدي بياد با اينکه براش ميميرم چکونه روبرو شوم در حالي که به احکامي يازده تاي قبلي ايشان که امدند وگفتند ورنج کشيدندوشهيد شدندعمل نکردم و هنوز يک روزم بي مشکل نيست بماند زجر پيامبر در راه تثبيت اسلا م ومشقات او ويارانش در جنگ وشعب ابي طالب وغيره/عزيزان ايا در نماز خود به ايه اياک نعبدواياک نستعين انديشيده ايد من هروقت به اين ايه ميرسم دوست دارم داد بکشم که اي خدا دروغ ميگويم وگريه ام ميگيرد از اينکه در حضور خدا هر روز چند مرتبه دروغ ميگويم واوهمچنان به رويم نمي اوردروزي هزار بار براي دنيايم از نانوا وقصاب وبقال وکساني که کاري براي دنيايم از دستشون بر مياد ميگم اياک نعبدو واياک نستعين/اگر مطلب جالبي هست نظر بديد تا بنويسم از ديگر گرفتاريها
144 | حسين محمودي | | ١٣:٢٩ - ٠٣ دي ١٣٩٠ |
ان شاالله يكي از سربازان آقا امام زمان باشم
145 | علي | Germany - Frankfurt am Main | ١٤:٠٨ - ٠٦ دي ١٣٩٠ |
وبلاگ خوبي داري در صورت صلاح ديد براي تبادل لينگ وبلاگ بنده را در بخش لينگتان قرار داده و در بخش نظرات بمن اطلاع دهيد تا بنده نيز وبلاگ شما را در صفحه اول وبلاگم در بخش لينگها يم قرار دهم.http://khanavade14.mihanblog.com/
با تشکر
146 | محمد صادق رستمي | | ٢٣:٠٢ - ٠٧ دي ١٣٩٠ |
بسيار عالي
147 | محمود | | ٢٤:٤٦ - ٢٢ دي ١٣٩٠ |
الهم عجل لوليک الفرج(آمين)
148 | جواد محرمخاني | | ١٠:١٨ - ٢٦ دي ١٣٩٠ |
خدايا امام منتظر ما را برسان و ما را از ياران ان حضرت فرار ده
149 | طرح حلقه وصال | Iran - Tehran | ١٦:٥٧ - ٢٦ دي ١٣٩٠ |
به نام خداي مهربانترين آرزو با سلام به شما سروران و مهدي ياوران گرامي بدينوسيله به اطلاع کليه عزيزان وبلاگ نويس مي رساند که دور دوم از حلقه وصال از تاريخ 1390/10/17 آغاز و شما سروران مي توانيد پس از عضويت در اين حلقه کار خود را با محوريت موضوعات زير آغاز کنيد. 1- جوانان و مهدويت 2- از شاخه دشمن شناسي : فرقه ضاله بابيت 3- از شاخه آسيب شناسي : ملاقات گرايي
150 | آرمان | Iran - Lāhījān | ٢٤:٢٢ - ٢٨ دي ١٣٩٠ |
خيلي خوب بود
151 | عيسي محمدزاده | | ٠٩:٠٧ - ٢٩ دي ١٣٩٠ |
ميخوام بگم بيشتر از اين منتظرمون نزار زودي بيا لال شه زبونهاي كه منكراومدنتن منتظريم
152 | مهدي وكيل | | ٢٤:٥٣ - ٢٩ دي ١٣٩٠ |
اتحاد مسلمانان رمز پيروزي و ظهور اقاست
153 | گمنام | | ١١:٥٢ - ٣٠ دي ١٣٩٠ |
سعديا گرچه سخنران(سخندان) و مصالح گويي به عمل کار برآيد به سخنراني(سخنداني) نيست
(گرچه من خود به گناهانم آگاهم نميتوانم مهدي پسند زندگي کنم!!!)
دعايم کنيد.
154 | عاشق واقعي امام زمان | | ١٣:٤٥ - ٣٠ دي ١٣٩٠ |
اي مردم دنيا زمان ظهور علني امادگي جهاني ميخواهد امام زمان جادو گر نيست تا زماني که همه ما ياد نگرفتيم امام را براي خودش دوست بداريم نه براي حوائج چو ن او براي ظهورش در هر کشوري احتياج به ده مرد کاري مومن به خدا دارد تا قوانين الهي را در مسکن درمان امور بانکي وکشور داري طبق قران قانون ان کشور کند وعدالت جهاني را برپا کند لذا اگر دوستدار واقعي باشي واز خدا بخواهي وامتهان پس داده باشي مطمئن باش در اماده کردن زمينه ظهور که زياد دور نيست زما ن ظهور جزو مديران ارشد خواهي بود اي شيعه مبادا ارمني يهودي يا هر دين ديگر که خدا را خالق يگانه بداند براي ياري او پيشي گيرد
155 | مجيد | | ٢٢:٠٢ - ٣٠ دي ١٣٩٠ |
گفته بودم توبيايي غم دل باتوبگويم چه بگويم که غم ازدل برود چون توبيايي اللهم عجل لوليک الفرج
156 | حسين محمودي | | ١٥:٤٥ - ٠١ بهمن ١٣٩٠ |
اين سايت از بهترين سايت هاي ديگر ميباشد ان شا الله که امام زمانمون خيلي زود ظهور کنند
157 | جعفر حميداوي | | ١٩:٤٩ - ٠١ بهمن ١٣٩٠ |
اللهم اجعلني من المنتظرين=امام زمان يک حقيقت است که دشمنان اسلام به ان احتراف کردند
158 | الهام | | ١٣:١٨ - ٠٢ بهمن ١٣٩٠ |
سلام _چرا همه به ظهور امام زمان اعتقاد داريم ولي ي واقعيتي بنام روز قيامت که خداوند اينهمه در موردش تو قران صحبت کردن رو اصلا در نظر نمي گيريم
159 | بخت النصر | | ٠١:٤٢ - ٠٣ بهمن ١٣٩٠ |
سرکار خانم الهام
آيا شما اعتقاد داريد که عمر بن خطاب دشمن اسلام بود؟
160 | هانيه | | ١٢:٣٦ - ٠٣ بهمن ١٣٩٠ |
هجران بلاي جان شد
يا رب بلا بگردان
يامهدي(عج)
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها