2024 July 17 - چهار شنبه 27 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 632938
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
321 | زهرا | Iran - Tehran | ٢٣:٢١ - ١٣ شهریور ١٣٩١ |
اميدوارم يه وقت کاري نکرده باشم تا دلت بشکنه.مهدي جان بيا
322 | رويام | Iran - Tehran | ١٦:٣١ - ١٥ شهریور ١٣٩١ |
ميدونم که داري ميخوني همه ي اين نظرها رو.

وميدوني کي واقعا حرف دلشو زده يانه همي جوري يه چيزي گفته دور هم باشيم.

ولي من .... باور کن دوست دارم

منتظريم
323 | منيره زعيم | Iran - Tehran | ٠١:٣٤ - ٢٦ شهریور ١٣٩١ |
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هر کجا هست خدايا به سلامت دارش منتظريم .....
324 | ناشناس | Iran - Tehran | ١٣:٢٢ - ٠١ مهر ١٣٩١ |
امام زمان دوستت د اريم و منتظرت هستيم
325 | دل شكسته | Iran - Yazd | ١٢:٠٨ - ٠٤ مهر ١٣٩١ |
يا مهدي دلم گرفته حاجتم رو بده......................................
326 | عباسعلي ح | Iran - Tehran | ٠٦:٢١ - ٠٥ مهر ١٣٩١ |
سلام . آقا امام زمان عج خيلي غريبه خيلي ما شيعيان با رفتارهايمان آقا امام زمان را آزار مي دهيم بيايد خودمون رو اصلاح كنيم از آقا عذر خواهي كنيم ازش بخواهيم براي همه ما نزد خداوند طلب آمرزش كنه امام زمان (ع) خيلـــــــــــــي دوستت داريـــــــم
327 | abbasali | Iran - Tehran | ١٢:٢٧ - ٠٦ مهر ١٣٩١ |
سلام مجـــــــــــــــــدد .
من سايتتون خيلي دوست دارم اميدوارم آقا امام زمان عج نيز از سايت بازديد كنن و اظهار نظر خود ر ا ذكـــــر كنن . و همچنين مستقيما بدون واسطه پيامشون رو براي ما شيعيان برسونند .
امام زمان حضرت حجت ابن الحسن خيــــــــلي دوســــتت داريـــــــــم ما گناهكاريم ما بيچاره ايم ما را شفاعت كن . من اين پيام رو از شهري برايتان مي نويسم كه اكثر مردم اينجا اهل سنتن و شيعه اينجا غريبــــه امام زمان (عج) به ما هم سري بزن روز جمعه تولد جد بزرگوارتان امام رضا (ع) است به همين منظور ما جشن تولــــد كوچولويي در مسجد آل نبي براي جد بزرگوارتان قرار است برگزار نماييم يك سري هم بما بزن . ببخشيد طولانـــــي شد خدانگهــــــــدار
328 | عباس | Iran - Tehran | ١٢:٣٧ - ٠٦ مهر ١٣٩١ |
آقا امام زمان عج خيلي غريبه ما شيعيان آقا رو با رفتارهاي بدمان اذيت مي كنيم بيايد از امروز تصميم بگيريم در راستاي خوشنود سازي آقا امام زمان حركت كنيم و ازش بخواهيم براي آمرزش گناهان ما از خداوند مهربان و آمرزنده طلب بخشش نمايد. به اميد ظهور آن حضرت اللهـــــــم عجل لوليـــــــــك الفـــــــرج
329 | رضا | Iran - Tehran | ٢٣:٥٩ - ١١ مهر ١٣٩١ |
بسم الله الرحمن الرحيم . اگر خداوند مقدر فرمود که ظهور و وقت آن پنهان باشد اما مقدر فرمود در روي زمين منتظر ظهور حضرت باشند وبا نماينده آن حضرت وهمه ما در ياري سيد خراساني و در ولايت بحق حضرت امام خامنه اي تا جان در رکاب دارريم پيمان مي بنديم .تا انشالله پرچم توحيد را به دست صاحب اصلي برسانيم .انشالله شهيد زنده بشکار
330 | علي دل افروز | United States - Denver | ١٥:١٢ - ٢٤ مهر ١٣٩١ |
ظهره بدرود روز موعود سايه سرد تو بر سرم بود من هميشه ديره ديرم... دست تو کو...؟تا بگيرم... فرصتي نيست مهلتي نيست از سکوت تو اين سايه زخميست مرهمي باش همدمي باش اين گل تشنه را شبنمي باش اي که دستت را ميشناسم... از سکوتت بي هراسم... من غزل پوشي بي لباسم بشناسم بشناسم... يا مهدي ادرکني
331 | مهدي جعفري | Iran - Tabriz | ١٥:٢٨ - ٢٧ مهر ١٣٩١ |
نمي دانم چه چيز خوب است يا چه چيز نا خوب ... ولي سعي دارم روحم را از ناخوبي ها برهانم ... از خدا مي ترسم خدايا مرا بيامرز و از گناهانمان بگذر .... بار خدايا دردم درماندگيست . يا مهدي ادركني ..............................
332 | شراره رضايي | Iran - Shiraz | ٢٠:٢٨ - ٠٢ آبان ١٣٩١ |
بياييد با ترک گناهان روزانه ي خود قلب امام زمانمان را شاد کنيم از همين امروز شروع کنيم روز اول ترک غيبت کردن و...
333 | جواد آصفي | Iran - Shiraz | ١٩:٣٠ - ٠٥ آبان ١٣٩١ |
به اميد آن روز که متن تمام روزنامه ها و اس ام اس ها اين باشد:" مهدي آمد ".

جهت ظهورش صلوات.
334 | جواد آصفي | Iran - Shiraz | ١٩:٣١ - ٠٥ آبان ١٣٩١ |
به اميد آن روز که متن تمام روزنامه ها و اس ام اس ها اين باشد:" مهدي آمد ". جهت ظهورش صلوات.
335 | منتظر | United Arab Emirates - Abu Dhabi | ٠١:٢١ - ٠٨ آبان ١٣٩١ |
همه منتظرن...اين همه سال گذشت...خدايا !!! اللهم عجل لوليک الفرج
336 | ابوالفضل قاسمي نظرلو | United States - Fremont | ٠٣:٤٤ - ٠٩ آبان ١٣٩١ |
من هم منتظرم...چهارساله...منتظر آقامون
337 | حسين نصرالله نژاد | Iran - Tehran | ٠٢:٠١ - ١٣ آبان ١٣٩١ |
براي سلامتي و تعجيل در ظهور اقا امام زمان (عج) صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکشان
338 | بابك بهراميان | Iran - Kerman | ١٩:٣٥ - ١٣ آبان ١٣٩١ |
آقا جون عاشقتم دستامو بگير كمكم كن تا بنده اي باشم كه خداوند عزوجل ازم راضي باشه . آقا جون بيا....بيا.....بيا خيلي ها منتظرت هستند ..بيا تا آنهايي كه خدارو فراموش كردند به خودشون بيان بيا تا ديگه اشكي از هيچ چشمي جاري نشه بيا تا دل درد مندان آروم بگيره بيا تا كفار سزاي كاراشونو ببينن بيا همه ي خوبي هارو با خودت بيار منتظرم منتظرم منتظرم دوستت دارم آقاي من مولاي من............................................
339 | رضا م | Iran - Fardīs | ٢٠:٤٥ - ١٦ آبان ١٣٩١ |
براي سلامتي وفرج صاحبمون امام زمان(ع)5تا صلوات ختم کنيد
340 | محمد فرج پور | The Netherlands - Veenendaal | ٠١:١١ - ٢٣ آبان ١٣٩١ |
براي ظهور آقا امام زمان (ع) هر روز و هر ساعت صلوات ختم کنيد که همه منتظر ظهورشان هستند. يا امام زمان
341 | مريم | Iran - Tehran | ١٩:٣٦ - ٢٤ آبان ١٣٩١ |
پس کي خواهي آمد ؟ميدانم زماني مي آيي که من و ماها مملوء از گناهيم. زماني مي آيي که من و ماها ديگر حرفي براي گفتن نداريم و تلخ و دلهر انگيز به گناهايمان مينگريم ميدانم زماني مي آيي که فساد و فجور من و ماها به نهايت خود رسيده است
ميدانم زماني مي آيي که من و ماها با کوله باري از گناه دنيا را بدرود گفته ايم
اللهم عجل لوليک الفرج
342 | زهره كريمي | United States - Fremont | ١٢:٣٢ - ٢٥ آبان ١٣٩١ |
ما هم منتظرظهور حضرت مهدي (ع) تعالي هستيم
343 | سينرا | Iran - Rasht | ١٨:٢٤ - ٢٧ آبان ١٣٩١ |
بياييد همه مان باهم براي ظهورش دعا کنيم
اللهم عجل لوليک الفرج
344 | محمدكردزنگنه | United States - Tampa | ٢٤:٤٠ - ٣٠ آبان ١٣٩١ |
آقا آقا آقا جون ديگه پيرشدي نميخواي بياي.................
درسته هرچي گفتي جز گناه کاري نکرديم ولي جان بي بي فاطمه بيا بيا............
فقط ميتونم بگم شرمندتيم...........شرمنده
345 | هاتف | The Netherlands - Amsterdam | ٠٩:٣٧ - ٠١ آذر ١٣٩١ |
خدا در كجاي اين دنياست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
346 | رئوفي نسب | Iran - Khorramshahr | ٢١:٥٧ - ٠٤ آذر ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک الفرج.شرمندتم آقا جون خيلي گناه کردم. اما آقا جون،بدجوري تو زندگيامون کم مياريمت خيلي محتاج مهرومحبت و بودنتيم آقا جون زودتر بيا .
347 | ف- رضائي | Iran - Khorramshahr | ٠٩:٤٣ - ٠٦ آذر ١٣٩١ |
با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد
آقا امام زمان "عج "خيلي غريبه خيلي ازما شيعيان با رفتارهايمان آقا امام زمان"عج" را آزار مي دهيم، بيايدخودمون رو اصلاح كنيم واز آقا عذرخواهي كنيم، وازمحضر مبارک ايشان بخواهيم براي همه ما نزدخداوندمتعال طلب آمرزش کند. امام زمان (ع) خيلـــــــــــــي دوستت داريـــــــم. منتظرت هستيم.زود بيا...
348 | علي مطراوي | Iran - Shahr-e Kord | ٢٢:٣٥ - ٠٧ آذر ١٣٩١ |
اللهم عجل لوليک فرج به خوبي ها فکر کن که زندگي زيباست
349 | ....... | Iran - Kerman | ٢٢:١٦ - ٠٩ آذر ١٣٩١ |
الهي عظم البلا و برح الخفاء و انکشفت الغطاء و انقطع الرجاء و صاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و اليک المشتکي و عليک المعول في الشده و ارخاء اللهم صل علي محمد وآل محمد اول الامر الذين فرضت علينا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم علينا فرجا عاجلا قريبا کلمح البصر اوهو اقرب يا محمد يا علي ياعلي يا محمد اکفياني فانکما کافيان و انصراني فانکما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث......... اللهم عجل لوليک الفرج...
350 | بهنام | Iran - Shiraz | ٢٤:٥٣ - ٠٩ آذر ١٣٩١ |
يا مهدي يا مهدي ما منتظريم
351 | عليرضا | Iran - Tehran | ١٤:١٧ - ١٢ آذر ١٣٩١ |
آقا جون سلام... تو رو بخدا قسم هر چه زودتر دست ما انسانها رو بگير... ديگه طاقت دوري و نديدن تو رو نداريم... تو رو بخدا اي عزيز زهرا... يابن رسول الله... نگاه مرحمت به ما بينداز و از بي کسي درمون بيار... برامون از خدا طلب مغفرت کن اي گل سر سبد اهل بيت... خيلي دوست دارم... خيلي دوست دارم... خدايا قطعا تو از دلها خبر داري... دلهامونو با ظهور هر چه سريعتر عزيز دلمون شاد کن...
352 | سعيد | Iran - Tehran | ١٨:٢٤ - ١٣ آذر ١٣٩١ |
آقا بخدا منتظرم
353 | يه آدم | Iran - Isfahan | ١٣:١٤ - ١٤ آذر ١٣٩١ |
به نام خدا اي مردم بياين براي امام زمان مثل مردم کوفه نباشيم براي امام حسين عهد مون رو نشکنيم اميدوارم هر کس اين پيام رو خوند به ديگران هم بگه
354 | raza | Iran - Tehran | ١٦:٤١ - ١٤ آذر ١٣٩١ |
سلام برمهدي موعد دوستان غم مخوريد اوخواهد امد
355 | محمد | Iran - Tabriz | ٢٢:٣٣ - ١٥ آذر ١٣٩١ |
اميدوارم امام عصرزودظوهوركرده ودرروزقيامت ازخدابراي من گناهكارطلب آمرزش كند.انشاالله.براي سلامتي آقاامام عصراجماعا صلوات
356 | امين جمشيدي | Iran - Tehran | ٢٣:٣١ - ١٥ آذر ١٣٩١ |
کجايي آقا که ما زخمي و خسته و دلشکسته ايم بيا وپايت را زينت بخش چشمانمان کن الغوث الغوث الغوث ادرکني ادرکني ادرکني الساعه الساعه اساعه العجل العجل العجل
357 | قره باغ | Iran - Tabriz | ١٢:٥٨ - ١٦ آذر ١٣٩١ |
سلام اقا فداي خاک پايت اقا اشکي نمانده اقا ديد ها پر خون شد بيا (گل نرگس بيا)الهم لوليک الفرج يا صاحب العصر وزمان با صلوات بر خاندان نبي ال نبي
358 | رحيم زاده | Iran - Tehran | ١٧:٤٠ - ١٩ آذر ١٣٩١ |
مولاي من مهدي جان
سوالي ساده دارم از حضورت /من آيا زنده ام وقت ظهورت /اگر تو آمدي من رفته بودم /اسير سال و ماه و هفته بودم /دعايم كن دوباره جان بگيرم /بيايم در ركاب تو بميرم /التماس دعا
359 | ك 103 | Iran - Kerman | ٢٢:٣٩ - ٢٠ آذر ١٣٩١ |
سلام آقا رو سياهم شرمگينم 2شب مونده به عاشورا دستمو گرفتي احساست كردم خيلي گرم...كه مرتكب اون گناه نشم ولي 7-8روز پيش اون غلط كاري و گناه رو كردم ...اقا روسياهم بين من خدا واسطه بشيد خدا منو ببخشه قول ميدم ديگه تكرارش نكنم و بنده ي خوبي باشم.از خدا بخواهيد 1بار ديگه دستامو بگيره... آقا دعا كنيد برم پابوس آقا علي بن موسي الرضا ع و يه همسر خوب نصيبم بشه كه منو به طرف خدا سوق بده ممنونتم اقا جون من ببخش الهم عجل لوليك
360 | فاطمه | Iran - Tajrīsh | ٠٢:٢٤ - ٢١ آذر ١٣٩١ |
مهدي جان تو ميايي با پيراهن رسول خدا ص با گام هايي که فرياد عدالت ميزند با شمشير علي ع . ميايي چون وعده خدايي براي حق . ميايي تا انتقام مادرت زهرا س را بگيري . ميايي با رهاورد آرامش تا مرهم دل هاي منتظرمان شوي. تو ميايي و من چشم به راهت هستم و جان نثارت اي مولاي من
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها