2024 June 25 - سه شنبه 05 تير 1403
علائم ظهور امام زمان(عج)
کد مطلب: ٥٩٥٨ تاریخ انتشار: ٠٣ اسفند ١٤٠٢ - ١٠:١٠ تعداد بازدید: 631840
يادداشت » عمومي
علائم ظهور امام زمان(عج)

ظهور حضرت حجت(عج) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند.


صحبت كردن از حضرت مهدي(ع) و نشانه هاي ظهور ايشان در واقع صحبت كردن از حوادثي است كه بناست در آينده اتفاق بيفتد و لذا بجاست كه از خود بپرسيم: اگر در مورد احاديث نقل شده در اين زمينه بررسي اسناد صورت گرفت و مطمئن شديم كه آنها از معصوم(ع) صادر شده است، آيا مي توان مطمئن بود كه حتماً همة آن حوادث آن گونه كه در روايات شريف ما آمده اند وقوع يابند؟ پاسخ به اين پرسش در كتب عقيدتي و فلسفي تحت عنوان «بداء» داده مي شود كه طي اين بخش از مطالب به آن مي پردازيم.

«بداء» در لغت به معناي ظهور و روشن شدن پس از مخفي بودن چيزي است و اصطلاحاً به روشن شدن چيزي پس از مخفي بودن از مردم اطلاق مي شود؛ بدين معنا كه خداوند متعال بنا بر مصلحتي، مسئله اي را از زبان پيامبر يا ولي اي از اولياي خويش به گونه اي تبيين مي كند و سپس در مقام عمل و ظهور و بروز، غير آن را به مردم نشان مي دهد. در قرآن آمده است:
خداوند هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي كند در حالي كه ام الكتاب نزد اوست و خود مي داند عاقبت هر چيزي چيست.1

و در آيه اي ديگر: و بدالهم سيّئات ما كسبوا.2
بدي هايي را خود كسب كرده بودند و براي آنها مخفي بود برايشان نمايان شد.
يا: ثمّ بدالهم من بعد ما رأؤا الآيات.3
پس از آنكه نشانه ها را ديدند حقيقت امر بر آنها روشن شد.
اين ظهور پس از خفا، تنها براي انسان رخ مي دهد و در مورد
خداوند متعال ابداً صدق نمي كند وگرنه لازمه اش اين است كه خداوند نسبت به آن موضوع جهل داشته باشد كه اين امر محالي است. خداوند، چنانكه قرآن كريم مي فرمايد به همه چيز آگاه و داناست 4 و نسبت به همه چيز در همة زمان ها و مكان ها چه حاضر باشند و چه غايب، چه موجود باشند و چه فاني و چه در آينده به وجود بيايند، علم حضوري دارد. قرآن كريم در اين زمينه مي فرمايد:
هيچ چيزي در آسمان و زمين از نظر خداوند متعال مخفي نمي شود.5
از همين روست كه مسئلة بداء و ظاهر كردن آن امر مخفي به خداوند نسبت داده مي شود:
و بدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون.6
خداوند آنچه را گمان نمي كردند، براي آنها ظاهر كرد.
براساس آية:خداوند چيزي را كه از آنِ مردمي است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.7
و با استفاده از ديگر آيات و روايات مي توان چنين برداشت كرد كه برخي اعمال حسنه نظير: صدقه، احسان به ديگران، صلة رحم، نيكي به پدر و مادر، استغفار و توبه، شكر نعمت و اداي حقّ آن و... سرنوشت شخص را تغيير داده و رزق و عمر و بركت زندگي اش را افزايش مي دهد، همان طور كه اعمال بد و ناشايست اثر عكس آن را بر زندگي شخص مي گذارد.
پيش از شرح اين عبارت كه بداء در حقيقت ظاهر شدن چيزي است كه از ناحية خداوند متعال براي مردم مخفي و براي خودش مشخص بود، لازم است يادآور شويم كه خداوند متعال بنا بر آيات قرآن دو لوح دارد:

الف) لوح محفوظ

لوحي كه آنچه در آن نوشته مي شود؛ پاك نشده و مقدّرات آن تغيير نمي يابند؛ چون مطابق با علم الهي است:
بَل هُوَ قُرآنٌ مَجيدٌ في لَوحٍ مَحفوظٍ.8
بلكه آن قرآن مجيدي است كه در لوح محفوظ ثبت گرديده است.

ب) لوح محو و اثبات
بنا بر شرايط و سنني از سنت هاي الهي، سرنوشت شخص يا جرياني به شكلي خاص مي شود، با از بين رفتن آن سنت ها يا مطرح شدن سنت هاي جديد سرنوشت آن شخص يا آن جريان تحت الشعاع سنت هاي جديد قرار مي گيرد. به عنوان مثال بناست كه شخص در سن 20 سالگي فوت كند امّا به واسطة صلة رحم يا صدقه اي كه مي دهد، 30 سال به عمرش اضافه مي شود و تا 50 سالگي زنده مي ماند يا به عكس، آن شخص بناست 50 سال عمر كند به واسطة گناه كبيره اي خاص، 30 سال از عمرش كاسته مي شود در همان 20 سالگي مي ميرد. كه البته خداوند متعال از اوّل مي دانست كه بناست اوّلي 50 سال و دومي 20 سال عمر كند ولي براي روشن شدن اين سنت هاي الهي مطلب به اين شكل از زبان پيامبران يا اولياي الهي(ع) بيان مي شود.

در قرآن كريم هم آمده است:
يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.9
يا اين آيه:
آنگاه مدتي را [براي شما عمر] مقرّر داشت و اجل حتمي نزد اوست.10
با توجه به اين دو لوح و مطالبي كه تا به حال به آنها پرداختيم، اين پرسش به ذهن مي رسد كه:
آيا ظهور حضرت مهدي(ع) و نشانه هايي كه براي آن بيان شده است، در لوح محفوظ اند يا محو و اثبات. به عبارت ديگر آيا ممكن است اصلاً مسئله اي به نام ظهور ايشان تا آخر عمر بشريت و هستي اتفاق نيفتد يا ظهور بدون تحقّق نشانه ها رخ دهد يا همة نشانه ها بايد رخ دهند؟
در پاسخ به اين پرسش بايد نشانه هاي ظهور را به دو دسته تقسيم كنيم:

1. امور و علايم مشروط
2. امور و علايم حتمي.
آنگونه كه امام باقر(ع) امور را به موقوفه و حتميه11 و امام صادق(ع) به حتمي12 و غير حتمي تقسيم كرده اند.
مسئله بداء هم در چهار زمينه با موضوع ظهور حضرت مهدي(ع) ارتباط مي يابد:


1. نشانه هاي مشروط و غير حتمي ظهور

جز نشانه هايي كه صراحتاً در احاديث به حتمي بودن آنها اشاره شده است، بقية نشانه هاي ظهور همگي از امور موقوفه به شمار مي روند، چنانكه بزرگاني مانند شيخ مفيد، شيخ صدوق و شيخ طوسي بدان تصريح كرده اند. بدين معنا كه به جز نشانه هاي حتمي ظهور بقية آنها بنا بر مشيت و ارادة الهي ممكن است دچار تغيير و تبديل، تقدّم يا تأخّر شوند. به عبارت ديگر آنها از جمله امور لوح محو و اثبات به حساب مي آيند و ممكن است با تغيير و تبديل در شرايط آنها و عوض شدن علل رخ دادن آنها به گونة ديگري پديد آيند يا اصلاً رخ ندهند. البته بسياري از رويدادهايي كه در احاديث ما به آنها اشاره شده است تا كنون اتفاق افتاده اند و دچار بداء در اصل تحقّق خويش نشده اند.
مثلاً اگر در حديث به نزول بلايي (مشروط) اشاره شده باشد به واسطة توسل و استغفار مؤمنان و مسلمانان ممكن است در نزول آن تأخير رخ دهد يا اصلاً چنين بلايي به جهت عظمت عمل صالح ايشان نازل نشود يا اينكه با برخي اعمال صالح يا ناصالح ظهور حضرت را دچار تعجيل يا تأخير كنند.

شايد بتوان علت بيان چنين اخباري را اين دانست كه اگر مسئله به اين شكل تبيين نمي شد، مؤمنان هم از احتمال حدوث آن حادثه باخبر نمي شدند و بدان مبتلا مي گشتند امّا پس از صدور حديث از ناحية معصوم(ع) و آگاه شدن مؤمنان و مسلمانان از آن، با دعا و توسل و استغفار از پديد آمدن چنان حادثة ناگواري ممانعت به عمل آورند يا سبب حدوث اتفاقي خوشايند شوند. البته فراموش نكنيم كه عكس اين مطلب هم كاملاً صادق است به اين معنا كه شخص معصوم(ع) با اعلام نزول بلا و علّت آن، حجت را بر مردم تمام مي كنند كه شما با وجود آنكه مي توانستيد، آن بلا را از خويش دفع نكرديد يا فلان خير را به سوي خويش جلب ننموديد و از همين روست كه روايت شده است:
خداوند متعال، به چيزي مثل بداء عبادت نشده است.13

2. علايم ظهور و امور حتمي

پنج مورد از نشانه هاي ظهور در بسياري از روايات كه از حدّ تواتر گذشته است؛ از جمله نشانه هاي حتمي ظهور برشمرده شده اند:
خروج سيّد خراساني و يماني، نداي آسماني مبني بر حقّانيت حضرت مهدي(ع)، شهادت نفس زكيّه و فرو رفتن سپاهيان سفياني در منطقة بيداء (بيابان بين مدينه و مكّه).14
اين نشانه هاي پنج گانه را احاديث از علايم حتمي شمرده و هيچ گونه احتمال بدايي در مورد تحقّق آنها نداده اند وگرنه خلاف حتمي بودن آنها مي شد. اين نشانه ها شديداً با مسئلة ظهور ارتباط داشته و همگي مقارن ظهور رخ خواهند داد ان شاءالله. بزرگواراني چون مرحوم آيت الله خويي در پاسخ به نويسندة كتاب سفياني و علامات ظهور15، علّامه سيّد جعفر مرتضي عاملي، در كتاب خويش و شيخ طوسي، در غيبت خويش16 نسبت به اين موضوع تصريح و اذعان كرده اند كه:
هر چند بنابر تغيير مصلحت ها با تغيير شروط اخباري كه به حوادث آينده مي پردازند، ممكن است دچار تغيير و تبديل شوند؛ جز آنكه روايت تصريح كرده باشد كه وقوع آن جريان حتمي است كه (با توجه به اعتماد ما به معصومين(ع)) ما هم يقين به حدوث آنها در آينده پيدا مي كنيم و قاطعانه مي گوييم در آينده چنين خواهد شد.17
اشكال اساسي كه به اين نظر گرفته مي شود؛ متكي به حديثي است كه نعماني در كتاب خويش آورده است كه: ابوهاشم داوود بن قاسم جعفري گفته است: نزد امام جواد(ع) بوديم و صحبت از حتمي بودن آمدن سفياني شد، از آن حضرت پرسيدم: آيا در مورد امور حتمي هم بداء رخ مي دهد؟ فرمودند: آري. گفتم: مي ترسم در مورد خود حضرت مهدي(ع) بداء رخ دهد. حضرت فرمودند:
ظهور حضرت مهدي(ع) وعدة الهي است و خداوند خلف وعده نمي كند.18
علّامه مجلسي، هم در بحارالانوار پس از نقل اين حديث اين
توضيح را اضافه كرده اند كه:
شايد محتوم، معاني مختلفي داشته باشد كه با توجه به اختلاف در تعاريف ممكن است در مورد برخي از آنها بداء رخ بدهد. مضاف بر اينكه شايد منظور از بداء در مورد خصوصيات آن حادثة محتوم و حتمي باشد و نه اصل تحقّق آن، كه مثلاً پيش از زوال حكومت بني عباس سفياني جنبش هاي خويش را آغاز مي كند.19
اين فرضيه چندان قابل قبول نيست؛ زيرا در صورت پذيرفتن آن، چه فرقي بين حتمي و غير حتمي خواهد بود؟ مضاف بر اينكه روايت مورد بحث ما از حيث سند، ضعيف است.20 در ضمن نمي توان از آن همه حديث و روايتي كه به شدت بر حتمي بودن اين پنج نشانه و امتناع احتمال رخ دادن بداء در آنها تأكيد مي كنند، چشم پوشي كرد و به احاديث انگشت شماري از اين دسته تمسك نمود؛ چون ممكن است در شرايط خاصي (به فرض قوت و اعتبار سندي آنها) معصوم(ع) مجبور شده باشند از روي تقيه، چنين سخني بگويند.
عبدالملك بن اعين گويد: به امام باقر(ع) در مورد حضرت مهدي(ع) گفتم: مي ترسم كه زود بيايند و سفياني نباشد. حضرت فرمودند:
والله نه. سفياني از حتمياتي است كه حتماً خواهد آمد.21
امور يا موقوفه اند يا حتميه كه سفياني از دستة حتمياتي است كه حتماً خواهد بود.22
يا امام صادق(ع) فرمودند:
از حتمياتي كه پيش از قيام حضرت مهدي(ع) خواهند بود اينهاست: شورش سفياني، فرو رفتن در بيداء، شهادت نفس زكيّه و منادي كه از آسمان ندا در دهد.23
حمران بن اعين از امام باقر(ع) راجع به آيه:
ثمّ قضي اجلاً و اجلٌ مسمّي عنده؛24
مي پرسد. حضرت مي فرمايند:
دو اجل وجود دارد: محتوم و موقوف.
- محتوم چيست؟
- جز آن نخواهد شد.
- و موقوف؟
- مشيت الهي در رابطة آن جاري مي شود.
- اميدوارم كه سفياني جزء موقوف ها باشد.
- والله كه نه و از محتومات است. 25

3. بداء و قيام حضرت مهدي(ع)

ظهور حضرت حجت(ع) از اموري است كه در اسلام نسبت به آنها به شدت تأكيد شده و در حتميت آن ذره اي شك و شبهه وجود ندارد. پيش از اين گفتيم كه در آياتي نظير آية 55 سورة نور، خداوند متعال به مؤمنان وعده داده است كه فرمانرواي زمين گردند و بر آن سيطره يابند كه چنين واقعه اي در تمام طول تاريخ تا كنون اتفاق نيفتاده است و از آنجا كه « ان الله لا يخلف المعياد»26 و خداوند در وعدة خويش تخلف نمي كند، در آينده اي دور يا نزديك حتماً چنين اتفاقي خواهد افتاد. ان شاء الله.
علاوه بر اينكه در موارد بسياري رسول مكرم اسلام(ص) و معصومين(ع) شديداً تأكيد نموده اند كه:
حتي اگر از عمر هستي بيش از يك روز باقي نمانده باشد، خداوند آن قدر اين روز را طولاني مي كند كه حضرت مهدي(ع) ظهور كرده و جهان را مملو از قسط و عدل گردانند.27

4. تعيين زمان ظهور حضرت مهدي(ع)

بسياري از روايات، ما را از توقيت (مشخص كردن زمان ظهور) يا تعيين محدودة زماني براي ظهور حضرت به شدت نهي كرده اند و شيعيان را امر كرده اند كه هر كه را چنين كرد تكذيب كنند و دروغ گو بشمارند؛ زيرا اين مطلب در زمرة اسرار الهي است و كسي آن را نمي داند؛ امام صادق(ع) به محمدبن مسلم فرمودند:
محمد! اگر كسي وقتي از جانب ما براي ظهور حضرت مهدي(ع) نقل كرد، از تكذيب كردن او نترس! چرا كه ما براي احدي تعيين وقت نمي كنيم.28
وقتي فضيل از امام باقر(ع) مي پرسد كه آيا اين مسئله وقت مشخص دارد؟ حضرت سه مرتبه مي فرمايند: «آنها كه وقت تعيين مي كنند دروغ مي گويند».29 يكي از ياران امام ششم(ع) به ايشان عرضه مي دارد: اين مسئله اي كه چشم انتظارش هستيم كي خواهد آمد؟ حضرت مي فرمايند:
اي مهزم! آنها كه وقت تعيين كنند دروغ مي گويند، آنها كه عجله كنند هلاك مي شوند و آنها كه تسليم امر خداوند باشند نجات مي يابند و به سوي ما باز مي گردند.30
آنگونه كه از احاديث برمي آيد، ظهور حضرت حجت(ص) از جمله اموري است كه خداوند متعال آن را از مردم پنهان نموده است و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي اراده كنند و شرايط و علل فراهم و مناسب باشد؛ زمين را از بركات وجودي آن امام همام(ع) بهره مند خواهند نمود.

البته نهي از تعيين وقت، شامل نشانه هاي حتمي ظهور نمي شود؛ چرا كه خود معصومين(ع) در اين موارد به فاصلة زماني ميان حدوث آن نشانة حتمي و ظهور حضرت اشاره كرده اند كه مثلاً از ابتداي شورش سفياني تا قيام حضرت بيش از 9 ماه طول نخواهد كشيد يا مثلاً 15 روز پس از شهادت نفس زكيّه حضرت در مكه ظهور مي كنند. وليكن ديگر نشانه ها حداكثر به اين اشاره مي كنند كه ظهور آن وجود مقدس نزديك شده است و نه بيش از اين. چنانكه ديديم برخي از نشانه هاي ظهور قرن هاست كه اتفاق افتاده اند و گذشته اند و هنوز ظهور رخ نداده است. كه البته به جهت ايجاد اميد در دل شيعيان مبني بر نزديك شدن ظهور معصوم(ع) از آن به عنوان نشانة قيام حضرت صاحب(ع) ياد كرده اند.

ضمناً اگر بنا بود زمان ظهور مشخص شود و همگان بدانند كه ايشان بناست چه زماني قيام جهاني خويش را آغاز كنند؛ ستمگران و ظالمان تمام عِدّه و عُدّه خويش را براي آن روز مهيا و آماده مي كردند ـ كه به خيال خام و واهي خود ـ آن نور الهي را خاموش كنند و نگذارند عدالت را در جهان گسترش دهند و مؤمنان و مستضعفاني هم كه قرن ها با حدوث اين حادثة عظيم و بزرگ فاصله داشتند مبتلا به يأس و كسالت و خمودي مي شدند حال آنكه قرن هاست بسياري در انتظار آن يار غايب از نظر، ديده ها را خون بار كرده و هر صبح و شام دست دعا به تعجيل در فرج ايشان برداشته اند و اميد دارند كه در زمرة ياران و ياوران ايشان باشند. مشخص نبودن زمان ظهور خواب از چشم هاي ستمگران ربوده و هر صبح و شام از اين هراسناكند كه شايد آن عزيز مقتدر امروز ظهور كند و پايه هاي حكومت شيطاني شان را درهم شكند.
به اميد آنكه آن روز را ببينيم و از ياوران حضرتش باشيم. ان شاءالله.

----------------------------------------------------------------------------------------
پي نوشت ها :

1. سورة رعد(13)، آية 39.
2 . سورة زمر(39)، آية 48.
3 . سورة يوسف(12)، آية 35.
4 . سورة نساء (4)، آية 35.
5 . سورة آل عمران (3)، آية 5.
6 . سورة زمر(39)، آية 48.
7 . سورة رعد(13)، آية 11.
8 . سورة بروج(85)، آيات 21 و 22.
9 . سورة رعد(13)، آية 39.
10. سورة انعام(6)، آية 2.
11. نعماني، محمد بن ابراهيم، الغيبة، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج52، ص249.
12. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص202.
13. كليني، اصول كافي، ج 1، باب البدأ، ح 1 و صدوق، محمد بن علي بن حسين، التوحيد، باب 54، ح 2.
14. صدوق، محمد بن علي بن حسين، كمال الدين، ج2، ص650، طوسي، محمد بن حسن، الغيبة ص267، نعماني، همان، صص169 و 172؛ مجلسي، محمد باقر، همان؛ ج52، ص204، طبرسي، فضل بن حسن، اعلام الوري، ص426؛صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر، صص439 و 455.
15. فقيه، محمد، السفياني و علامات الظهور، ص102.
16. عاملي، جعفر مرتضي، دراسته في علامات الظهور، ص60.
17. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص265.
18. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص205، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص250.
19. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص251.
20. رك: فقيه، محمد، همان، ص102.
21. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص203؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
22. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص204؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
23. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص176، صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص455.
24. سورة انعام، آية 2.
25. مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص249.
26. سورة آل عمران(3)، آية 9.
27. رك: شيخ مفيد، الارشاد، ج2، ص340، طبرسي، فضل بن حسن، همان، ص401، مجلسي، محمد باقر، همان، ج51، ص133.
28. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص195، طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ آل سيد حيدر، مصطفي، بشارةالاسلام، ص298، مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104.
29. طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص103؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
30. نعماني، محمد بن ابراهيم، همان، ص198؛ طوسي، محمد بن حسن، همان، ص262؛ مجلسي، محمد باقر، همان، ج52، ص104؛ آل سيد حيدر، مصطفي، همان، ص299؛ صافي گلپايگاني، لطف الله، همان، ص463.
منبع: ماهنامه موعود، شماره 79Share
441 | ركسانا | Kazakhstan - Astana | ١٢:١٢ - ١٨ فروردين ١٣٩٢ |
باتشکر از همه ي کاربراني که پاسخ داده وبحث نموده اند. همه ي نظرات را مطالعه کردم لازم است چند نکته رانيز من در کامنت هاي بعدي اضافه کنم .
442 | hm | Iran - Tehran | ١٠:٠٢ - ٢١ فروردين ١٣٩٢ |
با سلام به شما دوستان عزيز عزيزان، چرا سفسطه مي کنيد باهم ؟ شيطان منتظر همين زمان است !!! اختلاف بين مسلمانان. به مطالعه تان بيفزاييد. علم رسانه اي را بگذارييد کنار . به منابع قوي مراجع کنيد. که آمده است اگر يک روز از عمر دنيا باقي باشد آن روز را ، باري تعالي آچنان طولاني مي کند تا منجي عالم بياييد. و همه مذاهب اعتقاد دارند که يک روز منجي نجات بخش امام زمان خواهد آمد. هچنان بحيرا مسيحي دير نشين، منتظر آخرين پيامبر حضرت محمد (ص) بود . در کتب تورات و انجيل وعده اش آمده بود. وقتي حضرت محمد را ديد مهر نبوت را در چهره او ديد بي اختيار بر چهر مبارک حضرت محمد (ص) بوسه داد. بنابراين مذاهب هاي ديگر حتمأ خوانده اند، که جهان هستي خالي از حجت نيست و منجي از نسل آخرين پيامبر (ص) خواهد آمد . جهان از کفر و يهود يان پاک خواهد کرد. ولي چون سرگرم دنيا شده اند نمي خواهند اين حقيقت را باور کنند. مهم نيست که باور کنند يا نه . آنچه خدا اراده کند همان مي شود. الهي عظم البلاء يا امام زمان ادرکني
443 | مهسا | Iran - Tehran | ١٩:٢٣ - ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٢ |
بزرگترين آرزوم ظهور آقاست وخيلي ممنون ازمطالبتون
444 | رضا قاسمي نظرلو(نادارلي) | Iran - Tehran | ٠٧:٤٨ - ١٠ ارديبهشت ١٣٩٢ |
گر پرده زرخ باز نمايد مهدي(عج) از خلق جهان دل بربايد مهدي(عج) اي شيعه چنان منتظر مولــا باش گويي که همين جمعه ميايد مهدي(عج)
445 | بهروز مطلبي | Iran - Tehran | ١٥:٥٤ - ١١ ارديبهشت ١٣٩٢ |
گر پرده ز خورشيد جمال تو برافتد گل جامه قبا کرده ز پرده به در افتد چون چشم چمن چهره‌ي گلرنگ تو بيند خون از دهن غنچه ز تشوير برافتد بشکافت تنم غمزه‌ي تو گرچه چو مويي است يک تير نديدم که چنين کارگر افتد گر بر جگرم آب نمانده است عجب نيست کاتش ز رخت هر نفس اندر جگر افتد گر چه دل من مرغ بلند است چو سيمرغ ليکن چو دمت خورد به دام تو درافتد گر گلشکري اين دل بيمار کند راست آتش ز لب و روي تو در گلشکر افتد بر چشم و لبم زآتش عشق تو بترسم کين آتش از آن است که در خشک و تر افتد من خاک توام پا نهم بر سر افلاک چون باد، گرت بر من خاکي گذر افتد بي ياد تو عطار اگر جان به لب آرد جانش همه خون گردد و دل در خطر افتد
446 | alirza | Iran - Ahvaz | ١٦:٤٣ - ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ |
عااااااااااالي بوووووووووود
447 | alirza | Iran - Ahvaz | ١٦:٤٨ - ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ |
به خشنودي اقا امام زمان مجموعن صلوات ختم کن
448 | عليرضا الوند | Spain - Madrid | ٢٣:٢٢ - ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٢ |
منتظران واقعي امام زمان کساني هستند که به تمام اعمال ديني خودش عمل کنه, نه اينکه ريا کنند.
449 | رضا مسجدي | Iran - Isfahan | ١٦:٤٧ - ٠١ خرداد ١٣٩٢ |
اللهم و صل علي ولي امرک القائم مومل و العدل منتظره و حفه به ملائکتک المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين
450 | حميد | United States - Fremont | ١٢:٠٣ - ٠٦ خرداد ١٣٩٢ |
به اميد خدا ظهور نزديکه.التماس دعا
451 | العبد الحقير | Iran - Tehran | ٢٤:٥٦ - ١٥ خرداد ١٣٩٢ |
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام به همه ي دوستاني که عاشق و وفادار مهدي فاطمه اند.نشانه هاي الهي ظهور زيادند و متأسفانه نشانه بين ها کم اند وغافل.عزيزان به اتفاقات
منطقه خاورميانه توجه ويژه داشته باشين که اکثر علائم ظهور گل نرگس از همين کشورهاي مسلمان اين منطقه ست.پيشگويي نميکنم چرا که اينها همه وعده الهي ست که به مشييت حضرت حق تعالي هر آن محقق ميشود.شايد سوريه بزرگترين سرآغازي باشد براي تحقق آخرين نشانه هاي ظهور.الله واعلم. اما ماهم صرف عشق به مهدي اهل بيت (عليهم افضل الصلاة وازکي السلام)نباشيم و واقعا يار و ياور امام عزيزمون باشيم وهر روز صبح با ايشان تجديد عهد و بيعت کنيم ودعاي عهد رو زمزمه کنيم.إنشاءالله تعالي. ارجو اعفو أيها المؤمنون.
((اللهم عجل لوليک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير انصاره واعوانه والذابين عنه والمسارعين اليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين الي ارادة والمستشهدين بين يديه)) .آمين يا رب العالمين
العبد الحقير
452 | مريم | Iran - Tabriz | ٠١:٢٢ - ٠١ تير ١٣٩٢ |
الهم عجل لوليک الفرج . صلوات
453 | صيدعزيز مهدوي | Iran - Robāţ Karīm | ١٣:٣١ - ٠٢ تير ١٣٩٢ |
با سلام وخسته نباشيد مطالب مفيد بودند مرسي
454 | melika | United States - New York | ١٠:٢٦ - ٠٣ تير ١٣٩٢ |
شايد اين جمعه بيايد شايد
455 | داريوش | Iran - Tehran | ٠٨:٥٨ - ٠٤ تير ١٣٩٢ |
به خدا دلم وقتي كشته شدن مسلمانها را در سرتاسر دنيا مي بينم اشگم جاري مي شه آه از وقتي كه مي بينم كودكان طفل معصوم به دست شيطان صفتان انسان نما قطل عام شدن يا مي شند خون گريه مي كنم. خدايا به اشك و درد اين كودكان معصوم و به قطره قطره خوني كه با زجر از اين كودكان به زمين ريخته شده و به علي اصغر امام حسين عزيز هر چه زودتر آن منجي عالم را برسون. خدايا تو رو خدا به حاجتمون رو برسون. الهي آمين
456 | A.b | Norway - Oslo | ٢١:١٦ - ٠٧ تير ١٣٩٢ |
التماس دعا.
457 | محسن | Iran - Tehran | ٢٣:٤١ - ٠٧ تير ١٣٩٢ |
شايد اين جمعه بيايد شايد..... .(التماس دعا)
458 | مقصود لفظ فروشان اصل | Iran - Tabriz | ١٠:٢٤ - ٠٨ تير ١٣٩٢ |
چشم آلوده کجا ديدي دلدار کجا/دل سرگشته کجا وصف رخ يار کجا/قصه ي عشق من و زلف تو ديدن دارد/نرگس مست کجا ،همدمي خار کجا/سر عاشق شدنم لطف طبيبانه توست ورنه عشق تو کجا اين دل بيمار کجا(اللهم عجل لوليک الفرج)
459 | سرگيجه | United Kingdom - London | ٠٧:٢٤ - ١٣ تير ١٣٩٢ |
سلام با احترام يه سئوال: خداوند كه براي همه زمان ها يك امام قرارداده تا مردم رو هدايت كنه چرا براي ما اين كار رو نكرده و اگر جوابتون حضرت مهدي(عج) بايد بگم امامي كه نه صداش رو ميشنويم- نه مي دونيم كجاست- نه پيغامي برامون داره- نه سئوالاتمون رو جواب مي ده - چگونه امامي است كه فقط همش مي شنويم بعضي ها مي بيننش با هاش حرف مي زنند و ... واقعاَ بايد چكار كرد آيا به وجود اين امام نمي شه شك كرد؟ من خدارو قبول دارم ولي كلي از اين سئوال ها دارم كه مي ترسم بپرسم و باعث شك ديگران به اسلام بشم. با تشكر

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
اصل غيبت امام مهدي عليه السلام، يك كمبود براي انسان‏ها است كه از اين جهت به خداوند شِكْوه مي‏كنيم: "اللّهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيبة وليّنا" كه عامل اساسي آن به خود ما انسان‏ها بر مي‏گردد، اما با صرف از مسئله غيبت، اصل وجود او فوايد و بركات بسيار دارد . يكي از اصول مسلم شيعه اين است كه جهان هستي نبايد خالي از حجت باشد حال با اين وجود چگونه غيبت امام مهدي(ع) توجيه مي گردد؟ در اين باره مي گوييم: نخست مي بايست توجه كرد به اين نكته كه از چه جهت وجود امام ضرورت دارد:
1ـ واسطة فيض و هدايت تكويني الهي: وجود امام ضرورت دارد، چون واسطة فيض و هدايت تكويني الهي است. اگر امام نباشد، فيض هستي قطع مي گردد و جهان از هم مي پاشد. محمد بن فضيل گويد: از امام هشتم(ع) پرسيدم: آيا روزي مي رسد كه مردم بدون امام باشند؟ حضرت فرمود: نه. گفتم: از امام صادق(ع) روايت شده است كه اگر روزي زمين از وجود امام خالي باشد، زمين و بندگان مورد خشم خداوند قرار مي گيرند، حضرت فرمود: نه، در اين هنگام اصلاً زمين و بشري باقي نمي ماند، همه از بين مي روند.كافي ، ج 1، ص 179.
بنابراين بدون وجود امام، واسطه فيض و هدايت تكويني الهي باقي نمي ماند و در اين صورت همه چيز نابود خواهد شد. هر چند در اين دوره امام از ديده ها پنهان است، ولي وجود پرفيض او برقرار است و ما از اين فيض بهره منديم. امام صادق(ع) فرمود: "همان طور كه مردم از خورشيد در پشت ابر بهره مي برند، و وجود ابر نمي تواند مانع از فيض رساني خورشيد گردد، مردم در دورة غيب امام مهدي(عج) از وجود او بهره مي برند و غيبت نمي تواند مانع از فيض رساني و واسطه فيض و هدايت الهي گردد".
2ـ رهبري سياسي اجتماعي: وجود امام ضرورت دارد، از اين جهت كه مي بايست رهبري سياسي جامعه را در دست داشته باشد.
امروزه كساني كه در دورة غيبت كبري به سر مي برند از اين وجه ضرورت امام محروم هستيم. البته نه تنها ما محروم هستيم، بلكه آن كساني كه در دورة حضور امامان(ع) بودند نيز از اين نعمت محروم بودند، چون بهره مندي از اين نعمت به اوضاع و شرايط اجتماعي بستگي دارد. تنها امام علي(ع) آن هم به مدت پنج سال و امام حسن(ع) به مدت شش ماه توانستند رهبري سياسي را بر عهده بگيرند.
پس از اين جهت فرقي بين زمان غيبت و حضور امام نيست. غيبت امام مهدي(عج) اگر مانع مي شود تا مردم از رهبري سياسي حضرت محروم گردند، اوّلاً اين جريان مختص زمان غيبت نيست و ثانياً به اوضاع اجتماعي بستگي دارد. اگر جامعه از اين جهت پذيرا باشد، يكي از شرايط ظهور امام محقق شده است.
3ـ مفسر و مبين دين: وجود امام ضرورت دارد، به اين جهت كه مفسِّر و مبيِّن دين است؛ تفسيري كه در آن خطايي وجود ندارد. ايشان بايد احكام دين را براي مردم بيان كند، چون تبيين و تفسير او بي خطاء و بدون اشتباه است.
بعد از پيامبر(ص) مسلمانان بيش از دو قرن و نيم از اين نعمت بهره مند بودند؛ يعني تا هنگام شهادت امام حسن عسكري(ع) ، يازده امام در صدد تبيين و تفسير معصومانه از دين برآمدند و طرح اساسي از اسلام ناب محمدي (و مذهب تشيع) را پايه ريزي كردند و احاديثي كه در قالب چهارصد كتاب (اصول اربع مأه) توسط شاگردان آنان نوشته شده بودند، جمع آوري شد. افزون بر اين كتاب ها، امامان(ع) توانستند شاگرداني مبرز و توانا براي دفاع از كيان عقيدتي و فقهي شيعه تربيت كنند. در اين دورة تقريباً مسئوليت تبيين دين يا بيان هدايت تشريعي به پايان راه خود رسيد. آن چه گفتني بود، گفته شد و اصول احكام بيان شد و آنان به شاگردان خود ياد دادند كه در فروع و فرعيات احكام چگونه از اصول بهره گيرند و در حوادث واقعه (مسائل جديد) به اجتهاد و استنباط احكام بپردازند. حال اگر احياناً جايي نياز به تبيين و تفسير دين باقي باشد، مسئوليت اين امور بر عهدة شاگردان امامان؛ يعني عالمان با تقوا نهاده شده است. همان گونه كه از امام مهدي(عج) روايت شده است. "و أمّا الحوادث الواقعه فارْجعوا فيها إلي رُواة حديثنا فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليكم؛ در حوادث واقعه به روات احاديث و عالمان دين رجوع كنيد، چون آنان حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنان مي باشم".احتجاج، ص 28.
بنابراين در اين دوره، مسئوليت و وظيفة امام در بُعد تفسير دين و هدايت تشريعي به اتمام رسيده است و اگر با توجه به مقتضات زمان نيازي به تفسير دين باشد، عالمان با تقوا با بهره گيري از اصول و كلياتي كه امامان(ع) بيان داشته اند و در قالب اصول اربع مأه موجود است، اين مسئوليت را عهده دار مي گردند.
نكته پاياني اينكه شما مي گوييد اين چگونه امامي است كه نمي شود او را ديد و سؤالاتمان را از او بپرسم، دوست گرامي مگر در زمان حضور ائمه عليهم مانند امام كاظم عليه السلام بخاطر جو خفقان، مردم مي توانستند امام خود به راحتي ببينند و يا سوال كنند؟! در ثاني شما چه سوالي داشتيد كه عالمان دين با تكيه بر قرآن و روايات نتواسته آند آن را جواب بدهند؟ ثالثا: قرار هم نيست كه سوالاتمان را فقط از امام بپرسيم حتي در زمان حضور ائمه عليهم السلام خود حضرات مردم را به علماء و ياران عالم خود ارجاع مي دادند.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
460 | isaac niker | Iran - Tehran | ١٢:١٣ - ١٥ تير ١٣٩٢ |
با سلام اميد وارم تمام دوستان در اين ايام نزديکي ظهور را با تمام جان حس کرده باشند ان شاا... دوستان فريب فتنه هاي اخرزمان رو نخورند از دوستان خواهشمندم چشم وگوش ها رو کاملا باز کرده و با جان صداي اسماني را يشنوند با تشکر
461 | محمد امين اميني | Iran - Khorramshahr | ١٧:٠٤ - ٢٣ تير ١٣٩٢ |
اللهم عجل لوليک الفرج
462 | مجيد | Iran - Tehran | ١٧:٣٣ - ٢٣ تير ١٣٩٢ |
خبر مرگ عبدالله پادشاه حجاز در ماه ذي الحجه منتشر مي شود. بعد از آن سفياني خروج مي كند. 9 ماه مي جنگد و 6 ماه حكومت مي كند. شايدم برعكس. در اين فاصله خروج سيد خراساني و سيد يماني را داريم. در ماه رجب و رمضان صيحه آسماني رخ مي دهد و ترسي در دل مردم فراگير مي شود. نفس زكيه كشته مي شود. و لشكر سفياني در نزديكي حجاز در زمين فرو ميرود. نهايتا امام ظهور مي كند. همه اينها در فاصله يك سال و چند ماه اتفاق مي افتد و آغاز ماجرا مرگ عبدالله است. و خروج سفياني. مقدمات خروج سفياني را هم در ناآرامي هاي شام بايد جستجو كرد.
اما در حال حاضر ملك عبدالله بيش از 80 ساله است. سوريه و منطقه شام نيز نا آرام است و گروههاي متفاوتي در حال جنگ (اصهب و ابقع و ..). يمن نيز قيام كرده و شيعيان آن برخاسته اند. ايران هم كه ........ پيش بيني شما چيست؟
463 | مهديه | Iran - Yazd | ١٣:٠٧ - ٢٩ تير ١٣٩٢ |
از شما دوستان ميخوام iهميشه در قنوت نماز بگيد اللهم عجل لوليک الفرج تا هرچه زودتر موجبات امدن اقا فراهم شود انشاالله
464 | مبينا | United States - Fremont | ١٢:٥٤ - ٠٩ مرداد ١٣٩٢ |
خيلي ممنون از سايت قشنگتون الهي اقامون زودتر ظهور کنه
465 | خواهشا جواب بدين | Iran - Tehran | ١٤:٢٩ - ٠٩ مرداد ١٣٩٢ |
سلام. اخيرا خبري منتشر شده که مرا گيج کرده نميدانم بايد بپذيرم يا نه؟؟؟؟؟؟ ميگويند همزمان با سال روز وفات حضرت علي عليه السلام ديوار مسجد کوفه شکاف برداشته که اتفاقا در زمان هاي گذشته در حديثي از شيخ مفيد آمده که "امام صادق عليه اسلام فرمودندکه زماني که ديوار مسجد کوفه از سمت خانه عبدالله بن مسعود شکاف خورد حکومت قوم به پايان رسيده و حضرت مهدي ظهور مي کنند" ... آيا مي شود به صحت اين حديث يقين کرد؟يا نه ؟شايد تحريف شده باشد، شايد ساختمان مشکل داشته يا هزار دليل ديگر ، اصلا مگر نمي گويند فقط خداوند از زمان ظهور آگاهي دارد و بس ، مگر نمي گويند تعيين کنندگان وقت دروغگويند ؟ بايد اين نقل را قبول کرد يا نه ؟ ضمن اينکه ما اميد به ظهور را هميشه داريم و از خدا مي خواهيم که فرج آن حضرت را نزديک کند انشاء الله .....

پاسخ:
با سلام
برادر گرامي
بر فرض صحت اين روايات ، باز هم نمي توانيم اتفاق اخير را مصداق صد در صد آن تعينن كنيم . هر چند كه ما اميدوار هستم و البته صد در صد يقين داريم كه دوران ظهور نزديك است . انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا .
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
466 | usef | Iran - Mashhad | ٠٢:٥٥ - ١١ مرداد ١٣٩٢ |
همين سالروز وفات اميرالمومنين ديوار مسجد کوفه ترک برداشته که ميگن از امام صادق ع روايت است که هنگامي که ديوار مسجد کوفه فرو پاشيد ان حضرت ظهور مي کند اينم منبعwww.yjc.ir
467 | مرگل | Germany - Nuremberg | ١٨:٥٢ - ١٤ مرداد ١٣٩٢ |
دعاي همه تو اين روزاي عزيز ظهور اقاست
468 | سيد محسن موسوي | Iran - Tehran | ١٢:١٨ - ١٦ مرداد ١٣٩٢ |
اللهم عجل لوليک الفرج.آمين يا ربالعالمين
469 | اميدپيري | Iran - Tabriz | ١٧:٢٧ - ١٧ مرداد ١٣٩٢ |
انشالله آقامون همين جمعه بياد نماز فطر راهم باهم بخونيم همه دعا کنيم براي ظهورش براي سلاميتيش بگيم آقا خيلي تنها هستيم عاشقاتو بيشر من از اين منتظر نزار الهي به اميد تو و ظهور اقا........
اللهم عجل الوليک فرج
470 | M. N | Iran - Qom | ٢٢:٤٥ - ٢٩ مرداد ١٣٩٢ |
با سلام ميخواستم ببينم كه آيا نشانه هاي مشخص تري هم براي سيد خراساني و يماني در احاديث آمده است؟ مثلا اين شخصي كه در عراق مدعي شده احمد الحسن اليماني است و طرفداراني جمع كرده, آيا درست مي گويد؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
جرياني تحت عنوان احمد الحسن اليماني به عنوان وصي ، فرزند و فرستاده امام زمان (عج) در اواخر سال هاي حاکميت صدام بروز کرد. پس از سقوط او ، با کمک برخي از باقيمانده هاي رژيم بعث ، تشکيلات گسترده اي را در مناطقي همچون نجف ، کربلاء ، ناصريّه و بصره به راه انداخت . مؤسس اين جريان ، شخصي به نام احمد اسماعيل از قبيله صيامر در حدود سال 1973 ميلادي ، در منطقه اي به نام « هوير » از توابع شهرستان « زبير » از استان بصره متولد شد. وي در سال 1999 ميلادي، از دانشکده مهندسي بصره فارغ التحصيل شد. مدّتي در حوزه شهيد سيد محمد صدر در نجف تلمّذ نمود . ضمناً بنا بر نقل مؤثق برادر وي از نيروهاي بعثي بود.
او خود را يماني مي داند و رواياتي را که درباره خروج يماني صادر شده ، بر خود منطبق مي داند . در حالي که در روايات آمده است: يماني ، خراساني وسفياني در يک سال و يک ماه و يک روز خروج مي کنند . و پس از چند ماه در همان سال امام زمان (عج) نيز قيام مي کند . مدّعي يماني نزديک ده سال است که خروج کرده، در حالي که نه خراساني و نه سفياني ، نه درآن زمان ، ونه حالا خروج نکرده ، و هنوز هم امام زمان قيام نفرموده است !
وي در عين اين که خود را فرزند امام زمان و سيد هاشمي مي داند ، خود را يماني ناميده است . در حالي که اين دو عنوان يماني و هاشمي ، آن هم براي کسي که اهل عراق است ، قابل جمع نيست؛ زيرا يماني ظهور در اين دارد که اهل يمن است . در حالي که وي عراقي است.
وي در پيامي که به مردم عراق فرستاده ، از يک سو ادّعا مي کند ، که من از طرف امام زمان (عج) و با تأييد جبرئيل و ميکائيل آمده ام ، بنابراين پيروزي او با امدادهاي غيبي بايد حتمي باشد ، در حالي که از مردم عراق طلب نصرت مي کند ، و مي گويد که اگر نصرتم ندهيد ، شما سابقه بي وفايي نسبت به مسلم بن عقيل را داشتيد . و بدين صورت خود را به مسلم بن عقيل تشبيه مي کند. همان مسلمي که پيروزي ظاهر او و ياري جبرئيل وميکائيل در حق او منتفي بود . واين تناقض ديگري است.
وي به خواب هاي خودش وخواب هاي ديگران استناد مي کند ، در حالي که خواب در مسائل شرعي و عقيدتي براي ديگران هيچ گونه حجيّت واعتباري ندارد . هيچ پيامبر و ولي اللهي حقانيت خود را با خواب اثبات نکرده است. مخصوصاً که خواب صرف ادّعا است . و امکان دارد آدم دروغگو هم ادّعاي آن را بکند.
مقاله مفصلي در خصوص نقد احمد اليماني در حال تدوين است که در آينده بر روي سايت گذاشته مي شود
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
471 | مجيد | Iran - Qazvin | ١٥:٤٥ - ٠٣ شهریور ١٣٩٢ |
سلام
الهم العجل لوليک الفرج
نشانه هاي ظهور زيادست اما آنانکنه عاشقانه مولايشان را دوست دارند بدنبال نشانه نيستن بدنبال اماده سازي براي ظهوراند که اماده سازي هم يک نشانه براي ظهور است علم ظهور وليعصر نزد خداوند است چون روز واقعه سخت قيامت بعنوان مثال هميشه در دعا کردن از خدواند بدنبال استجابتيم و خود در تلاش فراهم شدن اجابت بس عاشقانه برايش دعا ميکنيم و با عزمي راسخ شرايطش فراهم که بر گفته ها عمل بوجود نمي ايد با عملست که گفتنها به حقيقت ميپيوندد منتظر واقعي يعني چون امام زمانش صبور در لحظهاي انتظار تا ان زمان که خداوند متعالي و دانا بوقتش ظهورش را برساند
472 | آمنه | Iran - Tabriz | ٠١:٣٢ - ٠٨ شهریور ١٣٩٢ |
ديشب جمال رويت تشبه ماه كردم/تو به ز ماه بودي من اشتباه كردم
الهم عجل لوليك الفرج
473 | مجتبي جهانبخشي | Iran - Tehran | ٢٣:٢٢ - ٠٩ شهریور ١٣٩٢ |
سلام خيلي خوشحالم ک درعصراقا امام زمان هستم واينکه سايه امام روسرم هست وميتوم با اقادرد دل کنم
474 | حامد | Iran - Mashhad | ١٦:٤٤ - ١١ شهریور ١٣٩٢ |
باسلام ايا رهبر انقلاب نائب بر حق مهدي هستن ممنونم

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ علما در عصر غيبت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف نائب عام امام زمان هستند.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
475 | حميدرضاعليايي | United Kingdom - London | ١٩:٢٨ - ١١ شهریور ١٣٩٢ |
سلام برشما
ياصاحب الزمان اميدبرماست موقعي است که ظهورامام زمان زودي است ان شاءالله مي آيدبراي عدالت مسلمانان جهان ميشونداللهم العجل لوليک الفرج
اللهم صل علي محمدوآل محمدوعجل فرجهم...
476 | اميرحسين متين | Iran - Tehran | ١٦:٤٩ - ١٧ شهریور ١٣٩٢ |
سايت خوبي است
477 | سيدكاظم | Iran - Tehran | ٢٠:١٩ - ١٩ شهریور ١٣٩٢ |
سلام ممنون ازسايت شما خداخيرتون بده..من شنيدم که يکى ازعلاىم ظهوردرگيرى درسوريه است که شورشيان به کشورسوريه حمله ميکنن.وتمام اين شورشي هاکثيف ترين ادم ها ازروى کره زمين هستند
478 | سيدمحمدبهشتي | Iran - Karaj | ٢٢:٠٦ - ٢٦ شهریور ١٣٩٢ |
دست شما درد نکند ولي از همه مهم تر شهادت نفس زکيه و ظهوريماني و ظهور سفياني و قيام سيد خراساني است.
479 | mm16 | Iran - Isfahan | ١٤:٥٠ - ٢٨ شهریور ١٣٩٢ |
باتشکرازمطالبتون
480 | محمد مفيديان | Iran - Sīrjān | ١١:٢٥ - ٢٩ شهریور ١٣٩٢ |
به اميد ظهور آقا امام زمان (عج )
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
  بعدی [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها