2024 July 21 - يکشنبه 31 تير 1403
مشروعيت سبّ و لعن از ديدگاه اهل سنت
کد مطلب: ٦٣٤٠ تاریخ انتشار: ٢٧ فروردين ١٣٩٠ تعداد بازدید: 50638
مقالات » پاسخگویی به شبهات
مشروعيت سبّ و لعن از ديدگاه اهل سنت

معناي سب و لعن، نظرات مختلف و متناقض درمورد سب كننده صحابه، بررسي نظر شيعه

مقدمه و معني لعن

مقدمه :

سخنان علماي اهل سنت در مورد شيعه و سب صحابه :

ابن تيميه :

احسان الهي ظهير :

دكتر ناصر القفاري :

دكتر مصطفي حلمي :

دكتر محمد أمحزون :

دكتر غالب عواجي :

فتواي بن جبرين در مورد كفر شيعه :

شيخ عادل كلباني:

نظر علماي اهل سنت در مورد ساب الصحابة :

سب صحابه از فواحش محرمات و از كبائر است :

سب صحابه موجب خروج از دين

به بدن ساب صحابي دست نزنيد !

نقل روايت از ساب صحابه حرام است :

ساب صحابه ، حق ندارد از فيء استفاده كند :

كسي كه صحابه را مستحق دشنام بداند ، بايد سوزانده شود !

ساب صحابه يا اعدام مي شود و يا تعزير :

تعزير مي شود :

دشنام دهنده صحابه بايد كشته شود

ساب شيخين و حسنين كشته مي شود :

ساب شيخين كشته مي شود و توبه اش نيز مقبول نيست !

ساب شيخين يا مبشرين بالجنة كشته مي شود :

ساب ابوبكر و عمر شلاق مي خورد و ساب امهات مومنين كشته مي شود!

سبّ خلفا و صحابه بهانه اي براي فتوي به قتل شيعه و غارت اموال آنان !

هركس يك رافضي (ساب ابوبكر و عمر) را بكشد ، بهشت بر او واجب مي شود !

ادامه اين هجوم تا عصر حاضر :

يك بام و دو هوا ! برخوردهاي دوگانه ، با سب خلفا و سب يا قتال علي بن ابي طالب !

گناه سب علي كمتر از سب ابوبكر و عمر و عثمان است !

ساب ابوبكر و عمر و عثمان كشته شود و جسدش سوزانده ، اما ساب علي ، تنها تعزير !

نظر اهل سنت راجع به قاتلين عثمان!

كلام ابن حزم :

كلام ابن تيميه :

كلام ابن كثير :

كلام ذهبي :

كلام عبد العزيز دهلوي :

كلام محمد بن عبد الوهاب :

نظر علماي اهل سنت در مورد دشمنان امير مومنان و قاتل حضرت !

قاتل علي (عليه السلام) اجتهاد كرد و ثواب برده است !

قاتل علي (عليه السلام) اهل روزه و نماز بود و براي محبت خدا او را كشت!

قاتل علي (عليه السلام) عابدترين مردم بود !

سخن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در مورد قاتل اميرمومنان علي (عليه السلام)

بررسي نظر شيعه و اهل سنت در مورد صحابه

نظر شيعه در مورد صحابه :

گروه اول از صحابه :

1- كساني كه در زمان رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به شهادت رسيدند :

2- كساني كه در زمان رسول خدا (صلي الله عليه وآله) با ايمان از دنيا رفتند :

3- كساني كه در اعتقاد به امامت علي (عليه السلام) ثابت ماندند :

4- كساني كه پس از مدتي، به طرف امير مومنان (عليه السلام) برگشتند :

صحابه مدافع امير مومنان در جنگ جمل :

صحابه مدافع امير مومنان در جنگ صفين :

گروه دوم از صحابه :

گروه سوم از صحابه :

كلام علماي شيعه در مورد صحابه :

خلاصه نظر شيعه :

نظر اهل سنت در مورد صحابه :

صحابه همگي عادل ، جزو اولياي الهي و برترين مخلوقات بعد از انبيا هستند !

تعريف صحابي در نظر اهل سنت :

عدد صحابه در نظر اهل سنت :

صحابه شناخته شده در نظر اهل سنت:

معني لعن

لعن در لغت : راندن و دوركردن از خوبي ها

سب در لغت و فرق آن با لعن :

لعن و سب در قرآن

سب در قرآن:

لعنت كنندگان در قرآن :

خداوند :

ملائكه :

همه مردمان (الناس اجمعين) :

پنج تن آل عبا :

توضيحي در مورد اين آيه :

داوود و عيسي بن مريم :

ندا دهنده اي در روز قيامت ( موذّن) :

مرد در لعان :

امت هاي كافر در روز قيامت و در جهنم (يكديگر را لعنت مي كنند) :

لعنت كنندگان (اللاعنون) :

نامشخص :

لعنت شدگان در قرآن :

گروه اول : عناويني كه مخصوص كفار و غير مسلمانان است :

1- كفار و مشركين :

2- گروهي از نصارا كه به مباهله با رسول خدا (صلي الله عليه وآله) پرداختند :

3- اصحاب سبت :

4- اهل كتابي كه به دستورات پيامبران ايمان نياورده كافر شدند :

5- كساني كه به جبت و طاغوت ايمان آورده و مي گفتند كفار از مسلمانان هدايت شده ترند :

6- شيطان :

7- كساني كه خداوند بر آنان غضب گرفت و آنان را مسخ كرد :

8- يهودي كه مي گفتند دست خدا بسته است !

9- قوم عاد :

10- فرعون ، لشكرش و بزرگان قومش از جمله هامان:

11- قوم فرعون :

12- امت هاي جهنمي :

13- بني اسرائيلي كه پيمان الهي را شكستند :

گروه دوم : عناويني كه مربوط به مسلمانان منافق است :

1- منافقين:

2- كساني كه در دل هايشان بيماري است و كساني كه در مدينه شايعه پراكني مي كردند :

3- كساني كه در صلح حديبيه به خدا گمان بد بردند :

گروه سوم : عناويني كه شامل مسلمانان غير منافق نيز مي شود :

1- كساني كه خدا و رسولش را بيازارند :

ترجمه عمرو بن شاس :

2- مردي كه در لعان دروغ بگويد :

3- شجره ملعونه :

مقصود از شجره ملعونه چيست ؟

4- كساني كه حقايق ديني را بعد از آنكه نازل شد از مردم پنهان كنند :

5- ظالمان :

ظالمان در قرآن :

ا. مومنيني كه كافران را به عنوان ولي خويش بگيرند :
ب. مومنيني كه ديگران را به سخره گيرند ، يا آنان را به نام يا القاب زشت بخوانند :
ج. هر كس از حدود الهي تجاوز كند :
د. هر كس به غير آنچه خداوند نازل كرده حكم نمايد :

ظالمان در روايات : صحابه ، صحابه را به عنوان ظالم معرفي كرده اند !

6- پيمان شكنان و فسادكنندگان در زمين و آنان كه آنچه خدا دستور وصل آن را داده (صله رحم) قطع كنند :

7- كسي كه زنان پاكدامن را متهم به بي عفتي كند :

8- كسي كه از روي عمد مسلماني را بكشد :

9- بزرگاني از امت ها كه در جهنم عذاب مي شوند :

10- دروغگويان :

لعن در سنت رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه وآله)

توضيحي در رابطه با سب در لسان رسول خدا (صلي الله عليه وآله) :

انواع لعن در كلام رسول خدا (صلي الله عليه وآله)

1- لعن صاحبان صفتي خاص در كلام رسول خدا (صلي الله عليه وآله) با سند صحيح :

1-4 واصلة ، مستوصلة ، واشمة ، مستوشمة :

5-8 نامصة ، متنمصة ، متفلجة ، مغيرة لخلق الله

نكته اي راجع به اين روايت :

9-12آكل ربا ، موكل ربا ، كاتب ربا ، شاهد بر ربا

13- من باع من اليهود الشحوم :

14-23 الخمر ، عاصر الخمر ، معتصرها ، شاربها ، حاملها ، المحمولة اليه ، بائعها ، مبتاعها ، ساقيها ، مسقاها:

24- اليهود الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد :

25- زوارات القبور :

26- السارق :

27-28 الرجال المخنثين ، النساء المترجلات او المتبرجات

29-32 من أحدث في المدينة حدثا ، من آوي في المدينة محدثا ، من والي قوما بغير اذن مواليه ، من أخفر مسلما :

33-34 الراشي ، المرتشي :

35-40 الزائد في كتاب الله ، المكذب بقدر الله ، المتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذلّ من أعز الله ، المستحل لحرم الله ، المستحل من عترة الرسول ما حرم الله ، التارك لسنة رسول الله (ص)

41-42 آوي الصدقة ، المرتد اعرابيا بعد الهجرة

43-44 المراة تلبس لبسة الرجل ، الرجل يلبس لبسة المرأة

45-46 المتشبهين بالنساء ، المتشبهات بالرجال :

47- نساء كاسيات عاريات:

48-50 مانع الصدقة ، الحالّ ، المحلل له :

51- الذي ياتي المرأة في دبرها

52-54 الخامشة وجهها ، الشاقة جيبها ، الداعية بالويل والثبور

55-60 من غيّر تخوم الأرض ، من ذبح لغير الله ، من لعن والديه ، من كمه أعمي عن السبيل ، من وقع علي بهيمة ، من عَمِل عَمَل قوم لوط :

61- من آوي محدثا (مطلقا في المدينة او غيرها):

62- من أحدث حدثا (مطلقا في المدينة او غيرها) :

63- المصوّر :

64- امراة دعاها زوجها الي الفراش فتأبي

65- من أشار الي مسلم بحديدة :

66- الدنيا وما فيها غير ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما :

67-68 من وسم البهيمة في وجهها ومن ضربها في وجهها

69-70 من ادعي الي غير ابيه ومن انتمي الي غير مواليه :

71-72 آكل ثمن الخمر والمشتراة له الخمر :

73-75 من لم يعدل في الحكم من أمراء قريش ، من لم يرحم منهم اذا استرحم ، من لم يف بعهده منهم اذا عاهد :

76- من اتخذ ذات الروح غرضا :

لعن صاحبان صفتي خاص در كلام رسول خدا بدون تصحيح سند :

لعن و سب صحابه :

بررسي دلالي روايات مربوط به حرمت دشنام به صحابه :

مخاطب رسول خدا (صلي الله عليه وآله) كيست ؟

مقصود از صحابه اي كه نبايد به آنان دشنام داد چه كساني است ؟

پاسخ اهل سنت به اين اشكال :

نقد توجيهات اهل سنت :

پاسخ به توجيه اول :

پاسخ به توجيه دوم :

پاسخ به توجيه سوم :

بررسي سندي روايات مربوط به لعن ساب الصحابة :

روايت خلال در السنة :

روايت احمد در فضائل الصحابة :

ابو شيبه جوهري ضعيف است

روايت ابن ابي شيبه :

روايت مرسل است

روايات هيثمي :

بررسي روايات هيثمي :

سند روايت اول :

ا. عطاء بن ابي رباح :

ب . عطاء الخراساني :

ج.عطاء بن السائب :

سند روايت دوم :

اقرار به عدم صحت روايات لعن كسي كه به صحابه دشنام دهد :

2- لعن قبايلي خاص در كلام رسول خدا (صلي الله عليه وآله)

قبائل لِحْيان ورِعْل وذَكوان وعصية (و عضل و قارة و زغب)

اين قبايل چه كساني بودند ؟و چرا رسول خدا (صلي الله عليه وآله) آنان را لعنت كرد ؟

آيا اين لعن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) مورد اجابت قرار گرفت ؟

قوم مغيرة بن شعبه :

3- لعن افراد به صورت مستقيم ، در سنت رسول خدا (صلي الله عليه وآله)

1- حكم بن عاص 2- نسل حكم (از جمله مروان بن حكم داماد عثمان)

نقل لعنت از زبان عائشه:

سند روايت :

محمد بن زياد القرشي الجمحي :

شعبة بن الحجاج :

امية بن خالد :

علي بن الحسين بن مطر الدرهمي :

نقل لعنت از زبان امام حسن (عليه السلام) :

نقل اين لعنت توسط عبد الله بن زبير :

3- ابوسفيان 4- يزيد بن ابو سفيان 5- معاويه بن ابي سفيان

اين سه نفر چه كساني هستند ؟

نفرين مخصوص معاويه :

اجابت نفرين پيامبر (صلي الله عليه وآله) در حق معاويه

پاسخ ذهبي از تأويل ركيك حديث

دستور (يا عدم منع) به دشنام يكي از همسران آن حضرت توسط يكي ديگر از همسران !!!

عدم منع رسول خدا (صلي الله عليه وآله) از لعن ابوبكر :

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

6 - عمرو بن العاص

7 و8- دو نفر از صحابه كه ايشان را اذيت مي كردند :

9- يكي از صحابه كه با كنيز خويش بدون استبراء نزديكي كرده بود :

توضيح روايت :

10- كفار قريش و خدايانشان:

لعن ياران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا

1- صحابه اي كه امير مومنان (عليه السلام) آنها را لعنت فرموده است :

1-7 معاويه و عمرو بن العاص و اباالاعور و حبيب (بن مسلمه) و عبد الرحمن بن خالد و ضحاك بن قيس و وليد

8- عبد الله بن الزبير

9- ابو موسي اشعري

10-12 مغيرة بن شعبة ، بسر بن أرطاة ، مروان بن حكم

2- صحابه اي كه امام حسن (عليه السلام) آنها را لعنت فرموده است :

معاوية بن أبي سفيان :

آمين بزرگان شيعه و سني براي اين نفرين حضرت :

شما نيز آمين بگوييد :

مروان بن حكم :

3- ابوبكر يكي از غلامان خويش را لعنت مي كند !

توضيحي در مورد اين روايت :

4- صحابه اي كه عمر آنان را لعنت كرده است :

خدا سعد بن عبادة را بكشد !!!

خدا سمره را بكشد !

ترجمه سمرة :

5- صحابه اي كه عائشه آنان را لعنت (نفرين) كرده است :

عثمان بن عفان :

خدا نعثل (عثمان) را بكشد !

عدم نهي عائشه از لعن عثمان :

نفرين معاويه و عمرو بن العاص :

مدارك اين ماجرا:

ساير مدارك :

نفرين مخصوص عمرو بن العاص :

نفرين محمد بن ابي بكر به خاطر كشتن عثمان !

6- لعن عبد الله حمار صحابي به خاطر شرابخواري توسط يكي ديگر از صحابه

دشنام به ياران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) توسط ياران رسول خدا

1- صحابه اي كه امير مومنان علي (عليه السلام) آنها را دشنام داده است !

عثمان بن عفان :

دشنام امير مومنان و عثمان به يكديگر :

امير مومنان (عليه السلام) :عثمان نعثل است و سعيد بن العاص شقي !

سعيد بن العاص :

عباس عموي رسول خدا (صلي الله عليه وآله) !

محمد بن طلحه بن عبيد الله :

2- صحابه اي كه امام حسين (عليه السلام) آنها را دشنام است :

مروان بن حكم ، پدرش و قومش:

3- صحابه اي كه ابوبكر به آنان دشنام داده است :

امير مومنان علي (عليه السلام) :

ترجمه ابوهلال عسكري :

نقل روايت توسط ابن ابي الحديد ، با اشاره به مخاطب :

يكي از صحابه كه به ابوبكر دشنام مي داد !

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

4- صحابه اي كه عمر به آنان دشنام داده است :

خالد بن وليد ، دشمن خدا است !!!

ابوهريره دشمن خدا و قرآن:

خطاب به ابوهريره : مادرت تورا براي خرچراني تغوط كرده!!!

سعد بن عبادة منافق است !

حاطب بن أبي بلتعة (از اهل بدر) منافق است !

توجيهات اهل سنت براي اين روايت :

ابوحذيفه (از اهل بدر) منافق شده است !

يكي از صحابه (ذوالخويصرة) منافق است !

اقرار علماي اهل سنت : ذوالخويصره جزو صحابه است :

عبد الله بن ابي منافق و خبيث است !

5- صحابه اي كه عثمان به آنها دشنام داده است :

اميرمومنان علي (عليه السلام) :

عائشه و حفصه همسران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) :

6- صحابه اي كه عائشه آنان را دشنام داده است:

سكوت عائشه در برابر دشنام به اميرمومنان علي(عليه السلام) :

دشنام او به زينب بنت جحش (همسر رسول خدا صلي الله عليه وآله) و اهل بيت (عليهم السلام) :

دشنام عائشه به عثمان بن عفان :

اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!

عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !

عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :

دشنام عائشه به صفيه (همسر رسول خدا)

7- صحابه اي كه عمار ياسر به آنها دشنام داده است :

عثمان :

خالد بن وليد :

8- صحابه اي كه خالد بن وليد آنان را دشنام داده است :

عمار ياسر :

عبد الرحمن بن عوف :

9- دشنام عمرو بن العاص و ابو موسي أشعري به يكديگر

10- دشنام سعد بن معاذ و سعد بن عبادة به يكديگر

11- دشنام عبد الله بن أبي حدرد (اسلمي) و يكي از انصار به يكديگر

12- دشنام يكي از صحابه به ورقة بن نوفل و دشنام برادر ورقه به او :

13- دشنام وليد بن عقبة به بني عبد المطلب (كه شامل رسول خدا صلي الله عليه وآله نيز مي شود)

14- حذيفه بن يمان ، ابوموسي اشعري را منافق معرفي مي كند !

15- دشنام عبيد الله بن عمر بن خطاب به مقداد :

ترجمه عبيد الله بن عمر

16- دشنام ابوذر به يكي از صحابه

توضيحي در مورد اين روايت :

17- دشنام ابوهريرة به مروان :

18- دشنام ام مسطح ، به فرزندش مسطح (از اهل بدر)

ترجمه ام مسطح :

19- دشنام ابن عباس ، به عمرو بن العاص :

20- دشنام تعدادي از صحابه به مالك بن الدخشن (از اهل بدر)

ترجمه مالك بن الدخشن :

21- ناسزاگويي صحابه به همديگر در محضر پيامبر (صلي الله عليه وآله)

ا. دو تن از صحابه از حبشه و نبط :

ب. دو نفر از صحابه در مقابل رسول خدا (صلي الله عليه وآله)

ج. يكي از صحابه از قوم عبد الله بن أبي و يكي از انصار :

د. دو نفر از صحابه از اوس و خزرج :

هـ . دشنام يكي از صحابه به ابوبكر :

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

صحابه اي كه به خلفاي اهل سنت دشنام داده و يا آنان را لعنت كرده اند

1- صحابه اي كه به ابوبكر دشنام داده اند :

ا. صفيه همسر رسول خدا (صلي الله عليه وآله):

ب. يكي از صحابه (بدون ذكر نام)

اسناد اين روايت و روايات ديگر با همين مضمون :

2- صحابه اي كه به عثمان دشنام داده اند :

امير مومنان علي (عليه السلام) :

عائشه :

اولين كسي كه عثمان را نعثل ناميد عائشه بود!

عثمان تا قبل از كشته شدن ، نعثل بود ! بعد از قتل مظلوم !

عدم نهي عائشه از دشنام به عثمان :

محمد بن ابي بكر

وي ، عثمان ، معاويه بن خديج ، معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن العاص را لعنت مي كند :

وي در هنگام كشتن عثمان به وي مي گويد يا نعثل (اي پيرمرد يهودي):

عمار بن ياسر:

جبلة بن عمرو الأنصاري :

ترجمه جبلة بن عمرو :

جهجاه الغفاري (از اصحاب بيعت رضوان ) :

ترجمه جهجاه :

3- صحابه اي كه به معاويه دشنام داده يا او را لعن كرده اند:

امير مومنان علي (عليه السلام) :

امام حسن (عليه السلام) :

احنف بن قيس :

عائشه :

مدارك اين ماجرا:

ساير مدارك :

سمرة بن جندب :

عقيل بن ابي طالب :

غانمة بنت غانم :

صحابه اي كه به همسران رسول خدا (صلي الله عليه وآله) دشنام دادند


1- صحابه اي كه به عائشه دشنام داده اند

گروهي از صحابه در ماجراي افك (طبق نظر اهل سنت):

ناسزاي عثمان بن عفان به عائشه:

ناسزاي حكيم بن جبلة به عائشه:

ترجمه حكيم بن جبله

ناسزاي زينب بنت جحش همسر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به عائشه :

ناسزاي صفيه همسر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به عائشه :

2- عائشه به زينب بنت جحش دشنام مي دهد :

3- ناسزاي عائشه به صفيه همسر رسول خدا (صلي الله عليه وآله):

4- عثمان به حفصه دشنام مي دهد !

صحابه اي كه به اميرمومنان (ع) و ساير اهل بيت رسول خدا (ص) دشنام داده اند

دشنام به امير مومنان (ع) دشنام به رسول خدا (ص) و دشنام به رسول خدا (ص) دشنام به خدا است :

حاكم نيشابوري اين روايت را صحيح مي داند :

هيثمي اين روايت را صحيح مي داند :

ابن وزير اين روايت را صحيح مي داند :

مناوي متن روايت را مورد پذيرش قرار مي دهد :

1- ابوبكر :

ترجمه ابوهلال عسكري :

مخاطب ابوبكر چه كسي بود ؟ ابن ابي الحديد پاسخ مي دهد :

2- عثمان بن عفان :

3- معاويه بن ابي سفيان :

دستور معاويه به لعن امير مومنان در صحيح مسلم :

اعتراف علماي اهل سنت به حذف «مأمور به» در اين روايت

1. ابن تيميه حراني :

2. شيخ عبد الله بن غنيمان :

3 . مقبل بن هادي الوادعي :

4 . دكتر شيخ موسي شاهين لاشين :

براي خوش آمد معاويه،حاضرند پيامبران را لعن كنند؛چه رسد به علي بن أبي طالب (عليه السلام) :

دشنام معاويه به امير مومنان علي عليه السلام (با سند صحيح)

دستور معاويه به عقيل بن ابي طالب : بالاي منبر برو و به اميرمومنان علي (عليه السلام) دشنام بده !

دشنام معاويه به اميرم ؤمنان ، حسنين (عليهما السلام) و ابن عباس

معاويه : نمي توانم در ميان مردم به علي دشنام ندهم !

يكي از شروط صلح نامه : معاويه اميرمؤمنان(عليه السلام) را لعن نكند ، اما نپذيرفت!!!

گروهي گرد معاويه جمع مي شدند تا به اميرمؤمنان و امام حسن (صلي الله عليه وآله) دشنام دهند :

ناسزاگويي به امير مومنان در مجلس معاويه :

دشنام معاويه به بني هاشم :

4- عائشه :

عدم واكنش عايشه به دشنام به اميرمومنان (عليه السلام) :

دشنام عائشه به خاندان اميرمومنان (عليه السلام) !

5- مغيرة بن شعبة :

خطبا به دستور او اميرمومنان (عليه السلام) را لعن مي كردند :

دشنام او به اميرمومنان (عليه السلام) (با سند صحيح) :

عدم واكنش مغيره ، به دشنام به اميرمومنان(عليه السلام) (با سند صحيح) :

6- عمرو بن العاص :

دشنام او به اميرمومنان(عليه السلام) (با سند صحيح)

دشنام او به بني هاشم :

7- مروان :

دشنام او به اميرمومنان(عليه السلام) :

دشنام او به اميرمومنان ، فاطمه زهرا و امام حسن (عليهما السلام)!

لعنت فرستادن او به اهل بيت (عليهما السلام) :

8- بسر بن أرطاة :

9- وليد بن عقبة

10- عتبة بن أبي سفيان

11- عباس عموي رسول خدا (صلي الله عليه وآله) !

12- عبد الله بن الزبير بن عوام

13- لعن اميرمومنان(عليه السلام) در حضور يكي از همسران رسول خدا(صلي الله عليه وآله) :

14-18 اباالاعور ، ضحاك بن قيس، حبيب بن مسلمة ، ابوموسي اشعري

پاسخ به سوالات مربوط به لعن و نتيجه گيري از آيات و روايات

1- آيا براي ما جايز است كسي را كه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) لعنت كرده است ، لعنت كنيم؟

1- لعن مردم به معني درخواست لعنت توسط خداوند است .

2- طلب لعنت همه مردم ، براي گروهي از گناهكاران در قرآن و سنت نبوي :

3- دستور صريح به لعن برخي از گنهگاران

4- لعن توسط رسول خدا (صلي الله عليه وآله) مجوز لعن براي ديگر افراد :

5- لعن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) الگوي لعن براي مسلمانان

2- اگر لعن نكنيم ، ما را به جهنم نمي برند ، اما اگر لعن كنيم شايد به جهنم برويم :

1- خداوند دستور داده است كه به تمامي سنت هاي رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه وآله) عمل كنيم ؛ و لعن يكي از سنن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) است.

2- طبق دستور رسول خدا (صلي الله عليه وآله) هر كس را كه ملعون است ، بايد لعن كرد .

3- آيا لعن ، تنها به صورت غير مستقيم ، و به صورت لعن صاحبان صفات ناپسند جايز است و در غير اين صورت حرام ؟

اگر كسي را لعن كني كه مستحق لعن نباشد ، لعن به تو باز مي گردد !

كلام ابن حجر :

1- رسول خدا (صلي الله عليه وآله) عده اي را با نام و به صورت مستقيم لعنت كرده اند !

جواب اهل سنت : رسول خدا (صلي الله عليه وآله) علم غيب داشته است !!! و مي دانسته كه ايشان بي ايمان مي ميرند !

پاسخ به توجيهات ابن حجر :

ا. عموم اهل سنت علم غيب را حتي براي رسول خدا (صلي الله عليه وآله) قبول ندارند !

ب. آيا اصحابي كه به صورت مستقيم مورد لعن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) واقع شده اند نيز كافر مرده اند ؟

2- صحابه افراد معيني را لعنت كرده اند :

3- اگر لعن به صاحبش برمي گردد ، چرا اهل سنت ، شيعه را از لعن منع مي كنند ؟

4- آيا رواياتي كه مي گويد «اگر رسول خدا (صلي الله عليه وآله) كسي را لعنت كرده باشند ، و او مستحق لعن نباشد ، اين لعن ، تبديل به رحمت براي او مي شود» صحيح است ؟

كسي كه تمام سخنان او از وحي است و موصوف به خلق عظيم ، به ناحق كسي را نفرين نمي كند!

آيه « وَإِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِيمٍ »

آيات « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَي »

رسول خدا (صلي الله عليه وآله) : هرآنچه در هنگام خشم يا رضا بگويم ، حق است .

رسول خدا (صلي الله عليه وآله) : تنها چيزي را مي گويم كه از غيب بر زبان من انداخته شود .

رسول خدا (صلي الله عليه وآله) : من هيچ گاه جز حق نمي گويم !

نتيجه گيري :

توجيه اهل سنت براي اين روايات :

اشكال اول :

پاسخ نووي به اشكال اول :

الف) افراد لعنت شده ، ظاهرا مستحق لعن بوده اند ، اما واقعا در نزد خدا مستحق نبوده اند !

ب) اين جملات ، كلماتي رائج در ميان عرب است كه مقصود نفرين واقعي نبوده است !

اشكال دوم :

پاسخ نووي به اشكال دوم :

خلاصه كلام علماي اهل سنت (به نقل از نووي) در پاسخ به اين روايت:

اشكال اول : آيا رسول خدا (صلي الله عليه وآله) بدون اينكه كسي صلاحيت دشنام داشته باشد او را دشنام مي دهند ؟

پاسخ 1) رسول خدا (صلي الله عليه وآله) مامور به ظاهر بوده اند و آن شخص ظاهرا مستحق لعن بوده است .

پاسخ 2) رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به عادت عرب به طور ناخودآگاه در كلام خويش از دشنام استفاده مي كرده اند!!!

اشكال دوم : آيا اينكه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) فرموده اند من مانند ساير انسان ها خشمگين مي شوم نشانگر وقوع دشنام از روي خشم نيست ؟

پاسخ : خشم رسول خدا در راه اجراي احكام الهي بوده است .

تحليل بخش اول كلام نووي :

ا. مسلمانان مي توانند از روي قرائن ظاهري ديگران را لعن كنند

ب. لعن بايد جزو سنن ثابت در سيره رسول خدا (صلي الله عليه وآله) به حساب آيد

تحليل بخش دوم كلام نووي :

ا. اگر اين مطلب به صورت اتفاقي بود نبايد به صورت مستمر تكرار مي شد

ب. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا مستجاب شد ؟

اجابت نفرين رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در حق قبايل لحيان ، رعل ، ذكوان و عصية:

اجابت نفرين رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در حق معاويه :

ج. صحابه از لعن رسول خدا (صلي الله عليه وآله) نفرين حقيقي فهميده اند

د. اگر اين سخنان بدون قصد نفرين بود پس چرا از روي خشم براي خدا صورت مي گرفت ؟

تحليل بخش سوم كلام نووي :

نتيجه گيري از پاسخ ها: يا لعن از سنت هاي رسول خدا است و يا روايات اشتباه است!

5- آيا اگركسي مورد لعن قرارگيرد فرشتگان از او دفاع مي كنند ؟

طبق اين روايت اهل سنت بايد در مقابل لعن خلفا سكوت كنند .

در متن روايت تناقض وجود دارد .


لينك فايل pdf:Share
41 | salom | Iran - Āq Qalā | ٢٠:٤٤ - ٠٨ فروردين ١٣٩١ |
جناب آقاي منجي مي گي که عمر به ما ايرانيان دشمني کرد که در صدد انتقام از او هستيم... ولي يه چيزي يادت نرود که همين عمر بود که ما ايرانيان را مسلمان کرد اسلام را به ايران آورد يادت نرود که اولين پادشاهي که نامه پيامبر(ص) را پاره کرد پادشاه ما ايرانيان بود حتي روم و حبشه اين کار را نکردند.. چرا يک حقيقت تاريخي را به راحتي ناديده مي گيريم بايد جق را هميشه و در همه جا گفت... (ولا تلبسوا الحق باالباطل)
1 |سید محمد حسین|Iran - Qom |١١:٣٠ - ٢٠ دي ١٣٩٥ |
0
 
6
شاید شما دوست گرامی اسلام خودتون رو از عمر گرفته باشید ولی ما اسلام خودمون رو از پیامبر صلی لله علیه و آله و اهل بیت که راه پیامبر رو ادامه دادن گرفتیم، من موندم جناب عمر که سپاه خودش رو برای نان و آب و کنیز به ایران فرستاد چه جوری شده که برای شما اسلام رو به ارمغان آورده؟؟؟یا معنی اسلام رو نمی دونید یا تاریخ رو مطالعه نفرمودین یه نمونه از حماسه هایی که برای شما اسلام رو به ارمغان آورده رو از منابع خود شما تقدیم می کنم
شمس الدين ذهبي در سير أعلام النبلاء مي نويسد:
لما كان يوم القادسية ذهب المغيرة بن شعبة في عشرة إلي صاحب فارس فقال إنا قوم مجوس وإنا نكره قتلكم لأنكم تنجسون علينا أرضنا فقال إنا كنا نعبد الحجارة حتي بعث الله إلينا رسولا فاتبعناه ولم نجيء لطعام بل أمرنا بقتال عدونا فجئنا لنقتل مقاتلتكم ونسبي ذراريكم وأما ما ذكرت من الطعام فما نجد ما نشبع منه فجئنا فوجدنا في أرضكم طعاما كثيرا وماء فلا نبرح حتي يكون لنا ولكم فقال العلج صدق قال وأنت تفقأ عينك غدا ففقئت عينه بسهم.
زماني كه روز جنگ قادسيه شد مغيرة بن شعبة (فرمانده مسلمين) به طرف فرمانده سپاه فارس رفت، فرمانده سپاه فارس به او گفت: ما قومي مجوس هستيم و دوست نداريم با شما بجنگيم شما سرزمين ما را (با آمدنتان) نجس كرده ايد. مغيرة به اوگفت: ما قومي بوديم كه سنگ مي پرستيديم تا اينكه خداوند براي ما پيامبرش را فرستاد و ما از ايشان تبعيت كرديم و آئين آن پيامبر را پذيرفتيم، و براي غذا هم به سرزمين شما نيامديم؛ بلكه به ما دستور داده شده بود كه با دشمن مان بجنگيم؛ پس به هدف جنگ با شما و اسير نمودن فرزندانتان به اين ديار آمديم؛ اما آنچه در مورد غذا گفتم: ما (در سرزمين خودمان) چيزي نيافتيم كه سيرمان كند، وقتي به سرزمين شما آمديم در اين سرزمين آب و غذاي فراواني پيدا كرديم؛ بنابراين از اين جا نمي رويم تا اينكه اين مواد غذايي بين ما و شما تقسيم شود. علج گفت: راست مي گويد... .
الذهبي الشافعي، شمس الدين ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (متوفاي 748 هـ)، سير أعلام النبلاء، ج3، ص32، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: التاسعة، 1413هـ.
ما اسلام خود رو از کسی می گیریم که برای رساندن پیام رسول اکرم صلی الله علیه و اله به سرزمین ما آمده باشد نه کسی که برای برداشتن نان و دختران ما وارد سرزمین ما شده باشد و برای همین گرد و خاک قدم های امام رضا علیه السلام به نیشابور را تا ابد،طوطیای چشم خود کردیم و پیامبر صلی اله علیه و اله روا در سیمایش مشاهده کردیم ولی کسی که برای نان و مال و ناموس ما نقشه کشیده بود رو برای کسانی گذاشتیم که فکر کردند دین برداشتن نان و مال و دختران و کودکان است
42 | سيدمحمد محمدي | Iran - Tehran | ١٠:٣٧ - ١٢ فروردين ١٣٩١ |
سلام نويسنده گرامي ، سعي كنيد درمقابل بي ابي جاهلان ونا اهلان صبور بوده وحقايق را مستدل ومحكم بيان كنيدبدون اينكه به كسي توهين نماييد.
43 | منلات | Iran - Bam | ١٧:٥٠ - ٠٧ خرداد ١٣٩١ |
خدا از رگ گردن به انسان نزديکتر است قبل از هر کسي او سخن ما را مي فهمد واسطه بين ما و خدا طبق قران نماز جهاد روزه و...است
44 | عمر الاماراتي-----السوري الحر | Iran - Tehran | ٢١:٥٣ - ٢٥ خرداد ١٣٩١ |
فلعنت الله علي الکاذبين خصوصا کل اعضاي سايت ولي م ؟ .... و هوادارانش مش... نج.....
1 |مینو|Iran - Tehran |٠٠:١٠ - ٢٣ مهر ١٣٩٤ |
0
 
2
جالبه به شیعه ایراد می گیرند که چرا لعن می کنه بعد خودشون لعن می کنند آخرش نفهمیدیم لعن در مذهب اینا خوبه یا بد؟!!!
45 | عليرضا | United States - Columbus | ١٤:٤٨ - ٢١ آبان ١٣٩١ |
با سلام مقاله کامل وجامعي بود دست حضرت ولي عصر بر سرتان ولي حيف که دشمنان ما مثل ما عاقل نيستند وگرنه همين مقاله کافي است تا سهيها به حقانيت شيعه وجعلي بودن ومضحک بودن مذهبشان پي ببند نرود ميخ آهنين در سنگ خارا ياعليمدد
46 | نگار | United States - Atlanta | ٠٩:١٨ - ١٥ آذر ١٣٩١ |
کاش سندشان راهم بيان ميکرديد

پاسخ:
باسلام
كاربر گرامي
آنچه در اين صفحه وجود دارد فهرست مطالب است، براي مشاهده اسناد روي مطالب كليك كرده تا به متن منتقل شويد و اسناد و توضيحات مطالب را مشاهده كنيد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
47 | بهار احمدي | United States - Cheyenne | ٢٠:٠٠ - ٢١ دي ١٣٩١ |
سلام وخسته نباشيد.....دختر هستم که در کودکي دچار سانحه شدم وابروي چپم دچار شکستگي شده و1قسمت از ابروم مو ندارد و هرکس من را اول بار ببيند از ابروم سوال ميپرسد که چرا کچل است و اين من را ناراحت مي کند و ابروهاي کم پشتي دارم.....ايا ميتوانم تاتو ابرو کنم بدون اينکه حالت ابروم تغيير کند؟ايا تاتو غسل دارد؟ممنونم اگه زود جوا دهيد..با تشکر

پاسخ:
باسلام
خواهر گرامي
دراين خصوص از دفتر مرجع تقليد خود سؤال كنيده يا از طريق ايميل و آن لاين با سايت ايشان مطرح كنيد.
لينك ارسال سوال به دفتر مقام معظم رهبري: www.leader.ir/langs/fa/index.php
لينك ارسال سوال به دفتر آيت الله مكارم شيرازي: makarem.ir/Question/question.aspx يا پيامك به شماره 10000100
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
48 | F Z | Iran - Tehran | ١٩:٢٧ - ٣٠ دي ١٣٩١ |
دستتون در نکنه خيلي کار کامل و خوبيه بسيار استفاده برديم واقعا به اين جور مطالب نياز داريم تا بهتر بتونيم حق و از باطل تشخيص بديم
با تشکر از زحمات فراوانتون
49 | وهابيت | Iran - Tehran | ٢١:٠٤ - ١٥ بهمن ١٣٩١ |
برادران اهل سنت به وبلاگ وهابيت مراجعه کنند...
vahhabi2012.blogfa.com
50 | شيعه | Iran - Tehran | ١٨:٣٣ - ٢٩ مرداد ١٣٩٢ |
بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و ادب و احترام. وهابيون بسيار به سخني از کتاب امام خميني ره استناد ميکنند که ، ايشان به عايشه توهين کرده و او را از سگ و خوک نجس تر ناميده ، لطف کنين که اين مطلب را همراه با قبل و بعد آن قرار دهيد و ترجمه کنين و با ذکر قواعد عربي به صورت مستدل ثابت کنين که ترجمه وهابيون از اين متن اشتباه مي باشد و ناشي از بي سوادي وهابيون هست.

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
وهابيون به خاطر دشمني که به خاطر گسترش مذهب تشيع در جهان در دل دارند، دست به هر دروغ و افترايي مي زنند تا به خيال خود بتوانند دامنه گسترش مکتب اهل بيت را بگيرد.
اما متن کتاب الطهاره امام(ره) که به وهابيون به آن استناد مي کنند:
وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج، فلا دليل على نجاستهم وإن کانوا أشد عذابا من الکفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين، بل للمعارضة في الملک، أو غرض آخر کعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب احد عداوة له أو لأحد من الأئمة ع لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل کونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلک لا يوجب - ظاهرا- شيء منها نجاسة ظاهرية وإن کانوا أخبث من الکلاب والخنازير...
عبارتي که وهابيان آن را توهين به عايشه مي دانند اين عبارت است: وإن کانوا أخبث من الکلاب والخنازير.
ترجمه ايي که وهابيون از اين متن ارائه مي دهند غلط بوده و هيچ ربطي به گفته ي امام ندارد.
امام(ره)،فرموده اند:آن کسي که بر اميرالمومنين عليه السلام،خروج کند،حالا به هر دليلي،مثل عايشه،طلحه،زبير و معاويه،نجس نيستند{حتي} اگر اينها از سگ و خوک هم خبيث تر باشند، باز نجس نيستند{و دليلي براي نجاست آنها وجود ندارد}
حق شرط اين هست که مقدم بر جواب خودش باشد،ولي در اينجا،جواب شرط، مقدم شده است،و در هر صورت،جمله،جمله ي شرطيه است.يعني اگر آنها،از سگ و خوک هم خبيث تر باشند،فلا دليل على نجاستهم باز حکم به نجاست انها نمي دهيم.در کجاي اين جمله امده:عايشه و طلحه و زبير،از سگ و خوک هم بدتراند؟
«ان» حرف شرط هست.اگر بر فعل ماضي وارد شود،معناي ماضي نمي دهد،بلکه معناي مضارع مي دهد.در اينجا هم، ان بر سر کان ماضي آمده است.نمي شود که بگوييم: اگر چه عايشه و طلحه،از سگ و خوک،خبيث تر بودند!...بلکه معنا اين چنين مي شود: اگر چه آنها از سگ و خوک هم خبيث تر باشند،باز هم فلا دليل على نجاستهم.
بنابراين اين دروغ و تهمتي است که وهابيت به امام خميني (ره ) مي زنند
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
51 | ............... | Iran - Zanjan | ١٩:٤٧ - ٠٥ شهریور ١٣٩٢ |
جناب شماره 41!ميخواهم نكته اي رو در ارتباط با سخن شما بگم ولي قبل اون ميخوام به عزيزان اهل سنت بگم كه قصد توهين يا بي احترامي به اهل سنت و مقدسات ايشان رو ندارم.
در كتب معتبر اهل سنت مانند صحيح بخاري آمده كه جناب عمربن خطاب از جنگ حنين فرار كرد.(صحيح بخاري ج4 ص58)
فرار عمر در جنگ خيبر(المصنف ابن ابي شبيه_البحر الزخار_جامع الاحاديث سيوطي)
فرار عمر در جنگ احد.(تفسير الكبير فخر رازي)
يعني ايشان در جنگ هاي سرنوشت ساز اسلام فرار كرد.
اسلام ايرانيان مديون سلمان فارسي=
واقدي از علماي اهل تسنن در كتاب((فتوح الشام ج2 ص204))مينويسه=سعد بن ابي وقاص زماني كه كه مقاوت ايرانيان رو مشاهده نمود..........عقب نشيني كرد و در انديشه حل مشكل برآمد.سرانجام به اين نتيجه رسيد كه بايد سر تسليم دربرابر سلمان فارسي فرود آورد و دست نياز به جانب وي دراز نمايد............سلمان نزد ايرانيان رفت و با زبان فارسي با آنان سخنگفت.ايرانيان از تيراندازي به او خودداري كرده و پرسيدند=تو كيستي؟سلمان گفت=من فرستاده مسلمانانم.آمده ام به شما بگويم خود را در پناه خدا قرار دهيد و خود را به مهلكه نيندازيد.اين قلعه را تسليم ما كنيد و خودتان در امان باشيد................
آنها پس از شنيدن كلمات سلمان همچنان براراده خود پافشاري كرده و حرف اول خود را تكرار كردند كه ما همچنان ايستادگي ميكنيم و.....
سلمان پس از مكالمات و پيشنهادات فوق به جاي خود بازگشت و همين كه از آنها فاصله گرفت تيراندازي را شروع كردند.سلمان در اين هنگام با خواندن اين آيه شريفه تيرهارا خنثي ميكرد.و رد الذين كفروا......(سوره احزاب آيه 25)
اين آيه را ميخواند و با دستش به طرف تيرها اشاره ميكرد و آن تيرها به سمت راست و چپ پراكنده ميشدند و هيچ يك از آنها به وي اصابت نكرد.ايرانيان وقتي اين معجزه قرآني و اين كرامت را از سلمان مشاهده كردند به شگفت آمده و از روي تعجب و ناباوري گفتند=تو در امان ما هستي......................به هرحال هنگامي كه اهل مدائن اين برخورد منطقي و عقلاني(سلمان را)و آن كرامت و معجزه قرآني را ديدند از جنگ دست كشيده و سر تسليم فرود آوردند .بدين صورت هزاران نفر بدون جنگ و خونريزي به اسلام ايمان آوردند.
عالم سني((علايي مصري))نيز اين برخورد منطقي سلمان را عامل گرايش ايرانيان به اسلام ميدونه و مينويسه=از بزرگترين اشتباهات عمر فتوحات پياپي او بود كه مردم را با زور شمشير به اسلام وا ميداشت.
همين طور وي مينويسه=تمام فتوحات عمر به ضرر اسلام تمام شد زيرا آن اسلامي كه با يك تضمين معنوي رو به گسترش بود و پيش ميرفت به صورت غلبه و ظفر جنگي درآمد و مصونيت خود را از دست داد.تاريخ اسلام عماد زاده ص133)
52 | ............ | Iran - Zanjan | ٢٠:٠٨ - ٠٥ شهریور ١٣٩٢ |
جناب شماره 41!حالا گمان ميكنيم كه(به فرض) جناب عمربن خطاب اسلام رو به ايران آورد.............يك سوال دارم=ميشه با پول دزدي صدقه و احسان كرد؟؟منظورم منصب خلافتي است كه خليفه دوم از امام علي_سلام الله عليه_غصب كرد....
اما در كامنت قبلي به دليل و مدرك آوردم كه كار سلمان فارسي_رحمت الله عليه_دليل اسلام ايرانيان بود آنهم از كتب اهل سنت اثبات كردم.
نميدونم در كجاي اسلام سفارش به حمله وحشيانه كرده بودن؟!
سعيد بن مرزبان نقل ميكنه كه=مردي از قبيله _عنبس_كه در جنگ عمر با ايرانيان شركت داشت برايم تعريف ميكرد و گفت=در آن روز چنان بلا و مصيبتي بر مردم ايران وارد شد كه تاكنون هيچ قوم و ملتي به آن مصيبت گرفتار نشده اند..............يكي از سپاهيان عمر يك ايراني را به جانب خود ميطلبيد وقتي پيش مي آمد جلوي او مي ايستاد و گردنش را ميزد!از اين بالاتر برايت بگويم=
يكي از سپاهيان عمر يك ايراني را نزد خود ميطلبيد و وقتي پيش مي آمد اسلحه او را ميگرفت و با همان اسلحه او را ميكشت!و از اين بالاتر برايت بگويم=
سپاهيان عمر دو نفر ايراني را نزد خود ميخواندند و به يكي از آنها دستور ميدادند تا رفيقش را بكشد....!(تاريخ طبري ج3ص72)
كساني كه حرف از فتوحات عمربن خطاب ميزند بايد بدونن كه اولين فتحي كه به دست عمربن خطاب انجام گرفت فتح خانه وحي بيت بي بي دو عالم بانو فاطمه زهرا’_سلام الله عليها_بود!!
و قطعا بايد به آتش كشيدن احاديث رسول الله_صلي الله عليه و آله_را جز كارنامه فرهنگي جناب عمربن خطاب ذكر كنند!
به آتش كشيدن احاديث رسول(ص)در تاريخ الاسلام ذهبي و الطبقات الكبري ابن سعد و سيراعلام النبلا’ و.....آمده است.
با نهايت ادب و احترامي كه خدمت عزيزان اهل سنت ميذارم بايد بگم كه ما به خاطر كارهاي زشت و قبيح عمربن خطاب كه دور از شرع و دين و سنت و عقل و منطقه است او را قبول نداريم از جمله=جسارت ها و گستاخي هاي او به رسول خدا(ص) و نسبت هذيان دادن به پيامبر_ص_....غصب خلافت و تخلف از جيش اسامه كه رسول خدا كساني رو كه از جيش اسامه تخلف كردن رو لعنت فرمود....
هجوم به خانه ام ابيها سيده فاطمه_سلام الله عليها_ و آتش زدن در بيت وحي و تهديد به آتش زدن اهل بيت و قتل حضرت فاطمه زهرا(س)و قتل محسن و بدعت هايي كه بنيان گذاشت و دروغي كه به رسول خدا بست و خشونت او و فرار وي از جنگ ها و......
طبق كتب شيعه و سني او مغضوب فاطمه دختر رسول خدا بود و خشم فاطمه خشم خداست و در نتيجه او مغضوب خدا بود
و......
53 | عاشق علي _ع_و آل علي_ع_ | Iran - Zanjan | ٢٠:١٤ - ٠٥ شهریور ١٣٩٢ |
همون طور كه شايد بدونين در يكي از جنگها برخي از ياران امام علي_سلام الله عليه_شاميان رو سب ميكردن ....امام علي فرمود=من كراهت دارم از اين كه شما دشنام دهنده وناسزاگو باشيد......

قطعا امام علي طبق آيه تطهير معصوم و دور از خطا و اشتباه است و ساحت مقدس علوي از دشنامگويي مبراست.
همون طور كه اگر نامه هاي امام(ع)رو در نهج البلاغه خطاب به دشمنانشان بخوانين متوجه ميشين كه حضرت علي(ع)حتي با سرسخت ترين دشمن خودشون يعني معاويه در كمال ادب و دور از فحش و دشنام سخن گفتن....
54 | محمدي | Iran - Zanjan | ٢٤:٢٠ - ٠٦ شهریور ١٣٩٢ |
جناب شماره 41!اين که خسرو پرويز نامه سيدنا و حبيبنا رسول الله_صلي الله عليه و آله و سلم_رو پاره کرد به ما ارتباطي نداره......مگه در قرآن نخوندين که=و لا تزرو وازرت وزر اخري....هيچ کس بار مسئوليت گناه ديگري را بر دوش نميکشد....
بهتره الآن نگاه بکنين که چه کساني پيروي رسول خدا_ص_رو کردن و چه کساني هستند که دربرابر مزدوران و زورگويان ايستادن.....
بيبنيد چه کساني بر پيمان و بيعت غدير خم وفادارند و چه کساني نيستن.......
ما از خسرو پرويز و کار زشت او بيزاري ميجوييم و پيرو او نيستيم ....اما=
دلمون سوختست که کسي که ظاهرا جزء اصحاب رسول(ص) بود به ايشون نسبت هذيان داد و متاسفا کساني هستند که از همو پيروي و طرفداري ميکنن......
و................................
مگر نه اين که=حلال محمد(ص)تا قيامت حلال و حرام ايشان تا قيامت حرام است؟
پس چرا عمربن خطاب گفت که=2 چيز در زمان رسول خدا حلال بود ولي من آن را حرام ميکنم متعه حج و متعه نساء....
آيا اين بدعت نيست؟
آيا بدعت گمراهي نيست؟
و هر گمراهي در آتش نيست؟
بله!به قول شما بايد حرف حق رو گفت و اينکه=
رسول خدا براي خود جانشين تعيين کرده بودن اما=
پس از ايشان جنازه مبارک رسول خدا(ص)رو رها کرده و به دنبال خلافت و دنيا رفتن .......
چه عجيب و سوزناک که خليفه دوم دختر رسول خدا يعني همان بانويي که پاره تن او بود رو به آتش زدن!تهديد کرد.....
به خدا که اين از عجايب دنياست و پيروي از چنين اشخاصي عجيب تر است......
55 | علي كريم زاده | Iran - Tehran | ١٤:٥٦ - ٢٥ مهر ١٣٩٢ |
با سلام و خسته نباشيد
لطفا چند کتاب خوب و معتبر در مورد عقايد شيعيان و همچنين تقويت انها معرفي کنيد
لعن چه کساني بر ما واجب است؟
با تشکر

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ در مورد عقايد شيعه مي توانيد به كتبي مانند «شيعه در اسلام» علامه طباطبايي(ره) و «50 درس اصول عقايد براي جوانان» آيت الله مكارم و «اصول عقايد شيعه» آقاي قرائتي و «اصول عقايد اسلامي» آيت الله سبحاني و «آموزش عقايد» آيت الله مصباح و «توحيد» و «عدل الهي» شهيد مطهري و... يا اگر كتب تخصصي تر بخواهيد مي توانيد به «الشافي» سيد مرتضي و «تلخيص الشافي» شيخ طوسي و «كشف المراد» علامه حلي و كتب مختلف و تك موضوعي آيت الله ميلاني و «الله شناسي» و «امام شناسي» علامه تهراني و... مراجعه نماييد.

لعن هيچ كسي بر ما واجب نيست در اين مورد مي توانيد با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
56 | علي كريم زاده | Iran - Tehran | ٢١:٠٠ - ٢٥ مهر ١٣٩٢ |
با سلام و خسته نباشيد
ايا خواجه نصير الدين طوسي که کتاب ((تجريد الاعتقاد)) را نوشت مذهبش ((اسماعيليه )) بود؟

پاسخ:
با سلام

دوست گرامي

بزرگان شيعه معتقدند که خواجه نصير الدين طوسي داراي مذهب شيعه اثني عشريه بوده است اين مطلب در کتاب وفات الوفيات احمد الکاتبي ج 2ص 151 ذکر شده است و برخي ديگر از نويسندگان شيعه معتقدند او شيعه دوازده امامي بوده است اما بخاطر حفظ جان خود در قلعه هاي اسماعيليه تقيه مي کرده است وي در آخر کتاب الاشارات نيز به ظلم هاي اسماعيليان نيز اشاره کرده است

خواجه در کتاب هاي کلامي خود مذهب خود را به طور صريح بيان کرده است و اسماعيليه را کافر دانسته است. او در رساله امامت که به درخواست مجد الدين علي بن نام نوشته شده است، اسماعيله را از جمله گروههاي خارج از اسلام دانسته است.رساله امامت شماره 551

اما نسبت دادن خواجه به مذهب اسماعيليه توسط برخي از علماي اهل سنت بوده است. محمد تقي مدرسي در کتاب احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي به اين مطلب اشاره مي کند که برخي از مورخين و علماي متعصب اهل سنت او را از اسماعيليه دانسته اند بخاطر اينکه آنها معتقد بودند کشته شدن خليفه در بغداد به راهنمايي هاي او بوده است

بنابراين خواجه از اول مذهبش شيعه داوزده امامي بوده است

جهت اطلاع بيشتر در اين خصوص به کتاب احوال و آثار خواجه نصيرالدين طوسي رجوع کنيد

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات
57 | حسين | Iran - Urmia | ١٣:٢٤ - ٠٢ آذر ١٣٩٢ |
كساني كه ميگن عمر اسلام رو به ايران آورد گوش كنن بريد نامه عمر به شاه ساساني رو بخونيد و نامه شاه ساساني به عمر رو بخونيد بعد به اين موجود عمر افتخار كنيد
58 | خواجه محمدعمر(مجاهدغوربندي) | Afghanistan - Kabul | ٠٩:٥٤ - ٠٤ آذر ١٣٩٢ |
السلام عليكم ....
لطفا بنده را راهنماي كنيد كه چه طور ميتوان تمام اين مقاله ها را دانلود كرد .تشكر

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ برخي از سايت ها امكان دانلود تمام مطالب اين سايت را فراهم كرده اند مثلاً مي توانيد به سايت «سلم» مراجعه نماييد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)

59 | فرزانه | Japan - Tokyo | ١٩:٣١ - ٠١ بهمن ١٣٩٢ |
واقعا شرم آوره اين حرفا.من از اهل سنتم ونه خودم و نه خلفاي ما و نه مراجع روحاني ما هيچ کدام به ساحت مقدس علي خليفه چهارم و فرزندانش توهين نکرده و نخواهيم کرد.کافيه يه شيعه که اطلاعي دقيقي نداره بياد اين مطالب رو بخونه اين چرنديات رو باور ميکنه.الان ميفهمم چطور بقيه مسلمانان رو به جون هم ميندازين.يه مشت جيره خوار انگليس .لعنت خدا بر دروغگويان.
1 |dd|China - Haidian |١٨:٢٠ - ٢١ اسفند ١٣٩٥ |
1
 
1
خواهر من! این جا آمده است که بزرگانتون در صدر اسلام لعن می کرده اند. الان را خدا داند. ولی اگر شک دارید می توانید شرح نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید را بخوانید (جلد 2 یا 3) که آورده است عایشه پس از شهادت امام علی سجده ی شکر آورد و همین که پس از شهادت حضرت فاطمه خوشجالی کرد که این خبر به امام غلی رسید!!!
60 | ابو بكر | Iran - Tehran | ٢٠:٥١ - ٢٥ اسفند ١٣٩٢ |
با سلام خواهشا من رو راهنمايي کنيد که چطور بايد شيعه بشم .

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ اگر در ادعاي خود صادق هستيد! و به موارد اختلافي در عقايد بين شيعه و سني هم آگاهيد تغيير عقيده داده و به ولايت حضرت امير المومنين علي عليه السلام پس از حضرت رسول صلي الله عليه و آله شهادت دهيد و از اين به بعد به فقه و احکام اهل بيت عمل کنيد. براي آگاهي از عقايد شيعه به کتابهاي عقايد مانند «اعتقاد ما» ، «عقيده يک مسلمان» ، «پاسخ به پرسشهاي مذهبي» و «50 درس اصول عقايد» اثر آيت الله مکارم شيرازي و ديگر کتب مراجعه نماييد و يا با اين موسسه تماس گرفته يا به حوزه هاي علميه محل سکونت خود مراجعه نماييد.

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
61 | وحيد | Iran - Tehran | ١١:٥٠ - ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٣ |
با سلام
در يک صفحه فيسبوک متعلق به يک وهابي نوشته بودکه در روايتي که ما شيعيان در باره لعن عايشه به عثمان در اين روايت شخصي بهاسم سيف بن عمر ميباشد و اين شخص ضعيف هست. ميخواستم بدانم حقيقت دارد يا خير؟ چه کسي اپ را تضعيف کرده و چه کسي او را توثيق کرده است؟
با تشکر

پاسخ:
باسلام

دوست گرامي؛ در کتاب مصنف عبدالرزاق و الجامع معمر بن راشد طبق روايت صحيحي عايشه و حفصه اتهامهاي مختلفي به عثمان که در حال نماز بوده مي زنند و عثمان هم بعد از نماز آن دو را دو فتنه گر مي نامد و تهديد مي کند که اگر از اين سخنان خود را ادامه دهند هرچه از دهانش بيرون بيايد به آنها خواهد گفت.! در اين ماجرا سعد بن ابي وقاص به او اعتراض مي کند... شما مي توانيد از اين روايت استفاده کنيد.

المصنف ، اسم المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة: 211 ، ج 11 ص 356، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1403 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي

الجامع ، اسم المؤلف: معمر بن راشد الأزدي الوفاة: 151 ، ج 11 ص 356، دار النشر : المكتب الإسلامي - بيروت - 1403 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حبيب الأعظمي منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

(1)
62 | سيد | Germany - Eschborn | ١٠:٢٠ - ١٥ ارديبهشت ١٣٩٣ |
سلام - در روايتي که عايشه ميگه حکم ابن عاص لعنت شده راوي بعد از شعبه - امية بن خالد - راوي صحيح مسلم هم هست و بسياري از بزرگان اميه رو توثيق کردن : 1 أبو حاتم الرازي - ثقة
2 أبو زرعة الرازي - ثقة
3 أبو عيسى الترمذي - ثقة
4 أحمد بن حنبل لم يحمده في الحديث، وقال إنما يحدث من حفظه لايخرج كتابا
5 أحمد بن صالح الجيلي - ثقة
6 ابن حجر العسقلاني - صدوق
7 الدارقطني - ما علمت إلا خيرا
8 الذهبي - ثقة
9 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب - ثقة، ذكره العقيلي في الضعفاء بسبب حديث واحد وصله وأرسله فكان ماذا
همچنين راوي بعدش هم کاملا ثقه است : علي بن حسين بن مطر :
1 أبو حاتم الرازي - صدوق
2 أبو حاتم بن حبان البستي - مستقيم الحديث
3 أبو دواد السجستاني - ثقة
4 أحمد بن شعيب النسائي - صدوق، ومرة: لا بأس به، ومرة: ثقة
5 ابن حجر العسقلاني - صدوق
6 مسلمة بن القاسم الأندلسي - ثقة
7 مصنفوا تحرير تقريب التهذيب - ثقة، روى عنه جمع من الثقات
63 | مصطفی | Iran - Jask | ٢٠:٠٥ - ١٠ آبان ١٣٩٤ |
سلام نمیدونم چطور باید از این همه زحماتی که میکشید تشکر کرد و برای همین به این دعا بسنده میکنم که اجرکم عندالله
64 | عابدینی مجتبی | Iran - Sanandaj | ١٣:٣٤ - ١٥ آذر ١٣٩٤ |
همانگونه که خدای متعال برای حفاظت از دین حضرت موسی علیه السلام عده ای از اهل کتاب که نگهبانان و از پاسداران تورات بشمار می آمدند و خود را به ثمن بخس نفروختند مدح کرده
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذينَ أَسْلَمُوا لِلَّذينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتي‏ ثَمَناً قَليلاً ....
در دین اسلام نیز افرادی هستند که این مدح الهی شامل حال آنان باشد.
با تشکر از همه زحماتی که در این راه کشیده اید.
65 | رضایی رافضی | Germany - Falkenstein | ١٩:٥٢ - ١١ شهریور ١٤٠٢ |
لعنت خدا بر قاتلین حضرت زهرا و دوستدارانشان
66 | رضایی رافضی | | ٠١:٤٣ - ٠٩ خرداد ١٤٠٣ |
لعنت خدا بر قاتلین زهرا و دوستدارانشان
 [1] [2]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب