2024 June 13 - پنج شنبه 24 خرداد 1403
روز شمار زندگاني معاويه ابن ابوسفيان
کد مطلب: ٦٠٨٥ تاریخ انتشار: ٠٤ مرداد ١٣٨٧ تعداد بازدید: 21015
يادداشت » عمومي
روز شمار زندگاني معاويه ابن ابوسفيان

مرگ معاويه را 12-15و22 رجب گفته اند در هر صورت اين روز،روز شادي اهل ايمان و حزن و اندوه اهل كفر و طغيان است. روزه اين روز به جهت شكر الهي بر هلاكت معاويه مستحب است.

نسب معاويه
كلبي نسابه و ابن روزبهان كه از ثقات نزد علماي اهل سنت هستند نقل كرده اند كه معاويه فرزند چهار نفر بوده: عماره، مسافر، أبوسفيان و مردي كه اسم او را نمي برند.
راغب اصفهاني در محاضرات و أبن أبي الحديد از ربيع الأبرار زمخشري نقل مي كنند كه معاويه را به چهار نفر نسبت مي دادند: مسافر بن أبي عمرو، عمارة بن وليد بن مغيرة، عباس و صباح كه مغني عمارة بن وليد بود.
مادر معاويه هند با صباح كه جواني خوش رو و كارگر أبوسفيان بود الفتي تمام داشت! اما به ظاهر او را معاوية بن أبي سفيان بن حرب مي گويند.
أبوسفيان مردي زشت و كوتاه قد بود و يك چشم او در طائف و چشم ديگرش در يرموك كور شده بود. باطنش كورتر از چشمش بود و نهايت عداوت و دشمني با پيامبر(ص) را داشت.
أبوسفيان در هر جنگ و فتنه اي كه بر عليه پيامبر(ص) به وجود مي آمد دخالت داشت و در سال فتح مكه از ترس اسلام آورد و با نفاق زندگي كرد تا در سن 82 سالگي در سال 30 هـ به درك رفت.
مخفي نماند كه حمامه يكي از جدات معاويه است كه در بازار المجاز صاحب پرچم و مشهور بود و از اين جا نسب أبوسفيان هم معلوم مي شود. مادر معاويه هند است كه از ذوات الأعلام بود و ميل فراواني به غلامان سياه داشت و از توضيح حال پدر معاويه وضع مادر او هند روشن مي شود.
محدث قمي مي فرمايد: چون پيامبر(ص) در فتح مكه ريختن خون معاويه را مباح شمردند، به اصرار و شفاعت عباس، پنج ماه قبل از وفات پيامبر(ص) اسلام آورد.

حكومت معاويه در شام
يزيد بن أبي سفيان از طرف أبوبكر با لشكر مسلمين به طرف شام رفت، معاويه هم همراه آنها بود. يزيد در شام مرد و أبابكر ولايت شامات را به معاويه واگذار كرد و به اين حال بود تا زمان خلافت أميرالمؤمنين(ع) كه طغيان معاويه عليه آن حضرت شروع شد.
معاويه در سال 45 هـ براي پسرش يزيد بيعت گرفت. او اول كسي بود كه دشنام بر امير المؤمنين(ع) را ترويج كرد و در آخر خطبه نماز جمعه لعن و جسارت بر علي(ع) مي كرد. او دستور داد در تمام شهرها اين لعن انجام شود و تا زمان عمربن عبدالعزيز ادامه داشت تا اينكه او لعن بر آن حضرت را منع كرد.

دشمني معاويه با امير المومنين علي(ع)
معاويه به صحابه و تابعين دستور داد تا حديث در مذمت علي(ع) جعل كنند و عده زيادي از محبين و ارادتمندان آن حضرت را به شهادت رساندند. مانند جناب مالك اشتر نخعي كه در قلزم مصر به سم شهيد شد. امام مجبتي(ع) را به دست جعده عيال آن حضرت مسموما شهيد كرد.
معاويه مردي خوش گذران و پرخور بود به حدي كه از كثرت خوردن مي گفت: خسته شدم ولي سير نشدم. اين به خاطر نفرين حضرت رسول(ص) درباره او بودكه او را نفرين كرد كه هيچ گاه سير نشوي. او در نفاق و عوام فريبي تجربه به سزايي داشت. محدث قمي نقل مي كند كه دويست خبر از طرق معتمده اهل سنت در مذمت معاويه نقل شده است.

ماجراي مرگ معاويه
آخر الأمر معاويه در مسير مكه به شام بيمار شد به حدي كه مي لرزيد و دهان او بسته نمي شد تا وارد شام شد و در آنجا جان به مالك دوزخ داد و رهين اعمال خويش گرديد. هنگام مرگ سن او را 75 يا 82 يا 92 سال نقل كرده اند.

طبق نقل شيخ مفيد عليه الرحمه 22 رجب مصادف است با به درك رفتن معاويه ابن ابوسفيان به همين مناسبت روز شمار زندگي آن ملعون ازل وابد و دشمن دين اسلام را تقديم مي كنيم.خوانندگان محترم با مطالعه دقيق وجزي تر زندگي اين فرد به فجايع زندگي او بيشتر پي خواهند برد.

1.ولادت، 5 سال پيش از بعثت پيامبر؛
2.شركت در آزار مسلمانان، همراه با ديگر كودكان مكه؛
3.مهاجرت خواهرش، ((ام حبيبه (رمله دختر ابوسفيان)|ام حبيبه)) همراه با مسلمانان به حبشه؛
4.كشته شدن برادرش، حنظله، دايي اش، وليد و پدربزرگ مادريش، عقبه به دست اميرمومنان علي عليه السلام و حمزه در جنگ بدر؛
5.همراهي با پدر جنگ هاي احد و خندق بر ضد مسلمانان؛
6.ازدواج پيامبر با خواهر معاويه، ام حبيبه در سال هفتم هجري؛
7.فتح مكه و اسلام آوردن ظاهري؛
8.همراهي با سپاه اسلام در جنگ حنين (8 و 9 ه.ق)
9.به دست آوردن صد شتر از غنايم حنين؛
10.سكونت در مدينه
11.شركت در جنگ يمامه در زمان خلافت ابوبكر؛
12.شركت در سپاه برادرش، يزيد و حركت به سوي شام؛
13.به دست آوردن حكومت اردن در زمان خلافت عمر؛
14.به دست آوردن حكومت دمشق پس از مرگ برادرش، يزيد در واقعه طاعون سال 18 ه.ق؛
15.سفر عمر به شام و بي تفاوتي او نسبت به تجمل گرايي معاويه؛
16.مرگ مادر معاويه، هند در زمان خلافت عمر؛
17.به دست آوردن حكومت سراسر شام پس از كشته شدن عمر و آغاز حكومت عثمان؛
18.ازدواج سياسي با ميسون مسيحي براي پايدار ساختن جايگاهش در شام؛
19.طلاق دادن ميسون و تولد يزيد در خارج از دمشق (26 ه.ق)
20.بازگرداندن ابوذر از تبعيدگاهش (شام) به مدينه (30ه.ق)
21.مرگ ابوسفيان (31 ه.ق)
22.باز پس فرستادن تبعيديان كوفي و بصري به شهرهايشان (33 ه.ق)
23.سرباز زدن از كمك به عثمان (35 ه.ق)
24.آغاز خلافت امير مومنان علي عليه السلام، بركناري معاويه از سوي ايشان و آغاز حكومت مستقل معاويه در شام (35 ه.ق)
25.به دست آوردن پيراهن عثمان و ادعاي خون خواهي (36 ه.ق)
26.درنگ در پاسخ به جرير بن عبدالله بجلي، فرستاده مخصوص امير مومنان علي عليه السلام به شام، سازش با روم، جذب عمرو عاص و آماده ساختن لشكر شام براي جنگ (36 ه.ق)
27.آغاز جنگ صفين بر ضد امير مومنان علي عليه السلام خليفه رسمي جهان اسلام (36 ه.ق)
28.بر نيزه كردن قرآن، پايان جنگ صفين و سودجويي از حكميت (37 ه.ق)
29.به شهادت رساندن مالك اشتر و محمد بن ابي بكر، استانداران اعزامي امير مومنان علي عليه السلام به مصر (38 ه.ق)
30.آغاز يورش هاي غارتگرانه به عراق و حجاز براي ايجاد ناامني در قلمرو خلافت امير مومنان علي عليه السلام (39 ه.ق)
31.نجات از ترور و عقيم شدن (40 ه.ق)؛
32.حركت به سوي عراق براي جنگ با امام حسن عليه السلام و ايجاد دسيسه در لشگر آن حضرت (41 ه.ق)؛
33.صلح با امام حسن عليه السلام و به دست آوردن خلافت و زير پا گذاشتن شرايط پيمان صلح (41 ه.ق)؛
34.آغاز دشنام گويي به امير مومنان علي عليه السلام بر منبرها و گماشتن فرمانداران اموي و دشمن اهل بيت عليه السلام (41 ه.ق)؛
35.سفر حج و مرگ ام حبيبه، همسر پيامبر و خواهر معاويه؛
36.نسبت دادن زياد به فرزندي ابوسفيان (44 ه.ق)؛
37.انتصاب زياد به حكومت بصره (45 ه.ق)؛
38.اعلام رسمي ولايت عهدي يزيد در شام (46 ه.ق)؛
39.كشته شدن عبدالرحمان بن خالد بن وليد، رقيب يزيد در شام (46 ه.ق)؛
40.شركت دادن يزيد در جنگ بزرگ قسطنطنيه (49 ه.ق)؛
41.به شهادت رساندن امام حسن عليه السلام و مسموم ساختن سعد وقاص (50 ه.ق)؛
42.انتصاب زياد به حكومت كوفه و سخت گيري بيش تر شيعيان كوفه (50 ه.ق)؛
43.ناكام ماندن در سفر به حج براي تثبيت ولايتعهدي يزيد (50 ه.ق)؛
44.ناكام ماندن طرح انتقال منبر پيامبر به شام (50 ه.ق)؛
45.به شهادت رساندن حجر و فرستادن يزيد به سفر حج (51 ه.ق)؛
46.گرفتن بيعت براي يزيد در سراسر جهان اسلام، سفر به حجاز و آغاز بيماري وي هنگام بازگشت به شام (56 ه.ق)؛
47.مرگ در دمشق در 78 سالگي (60 ه.ق)؛

منبع: سايت www.behar.ir


Share
1 | سيدعلي | Switzerland - Sierre | ١٢:٠٠ - ٢٣ تير ١٣٨٨ |
من از عده اي به ظاهر مسلمان تعجب مي كنم كه چرا به اين شخص خال المومنين مي گويند
2 | مجيد م علي | United Arab Emirates - Dubai | ١٢:٠٠ - ٢٤ تير ١٣٨٨ |
با سلام
جناب سيد علي , اول بهش ميگفتند خالي بند المومنين. كم كم شد خال المومنين.

يا علي
3 | همتي | United States - New York | ١٢:٠٠ - ١٨ بهمن ١٣٨٨ |
من نمي دونم اين اهل سنت چه عقايد عجيبي دارن؟

مگر هند مادر معاويه همون كسي نبود كه جگر حضرت حمزه عموي پيامبر رو از سينش بيرون كشيد
خود معاويه هم كه حرامزاده بوده
پس چرا اينقدر طرفش رو ميگيرند؟
4 | mirwais | France - Paris | ١٤:٤١ - ١٢ شهریور ١٣٨٩ |
12
 
0
پاسخ نظر
السابقون و السابقون اولئک هم المقربون چنانچه رده‌بندي و تقسيم‌بندي که حضرت رسول خدا نموده 1: حضرت ابوبکر صديق (رض) ياور خدا در غار کوه ثور و اولين کسي که از مردان ايمان آورد. 2: امير المومنين حضرت عمر فاروق(رض) که به شمشير ايمان حضرت عمر (رض)، بسياري از ممالک به شمول سرزمين فارس (ايران امروزي) به ايمان روي آورند که مي‌توانيم به صراحت و ايمان کامل خود اقرار نمايم که اگر حضرت عمر (رض) به اسلام روي نمي‌آورند، هرگز اسلام جهش و سرعت پخشي که در زمان ايشان داشت، انتشار نمي‌کرد. 3: حضرت عثمان (غني) رض که دو دختر رسول خدا به خانه ايشان بودند که رسول خدا فرموده‌اند که (شرم حضرت عثمان مرا وا مي‌داشت اگر دختر ديگري مي‌داشتم به او مي‌دادم) 4: حضرت علي (کرم الله وجهه) که در سن يازده در بين خرد سالان به اسلام روي آورند که اگر معلومات داشته باشي، يک دختر از حضرت عمر فاروق به خانه حضرت علي بوده‌اند. با توجه اينکه بزرگي اين اصحاب کرام مانند خورشيد واضح و هويدا است، باز هم شما اهل تشيع به بسيار بي‌شرمي اهانت به سه يار (1,2,3) مي‌کنيد لعنت خداوند بر شما باد.
5 | s-j | Iran - Tehran | ١٠:٠٧ - ١٧ مهر ١٣٨٩ |
بلاخره معلوم نشد پدر اين ملعون؟؟؟ كه بوده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
6 | مجيد م علي | United Arab Emirates - Dubai | ١٨:٠٦ - ١٨ مهر ١٣٨٩ |
با سلام جناب mirwais كي اهانت كرده , اين شما هستيد كه داريد به حضرت محمد صلي الله عليه و اله و اصحاب مكرمشان دروغ ميبنديد . 1 ) دروغگوست ان كسي كه گفته ابوبكر در وقت هجرت با حضرت محمد صلي الله عليه و الله و سلم بوده و صاحب غاره اون موقع ايشون با عمر توي يثرب بودند . کرزبن علقمة رد پاي‌ پيامبر را ( پس از شناسايي ) دنبال مي ‌کرد تا به درب غار رسيد . ديد در آنجا عنکبوتي تار تنيده و کبوتري هم تخم گذاشته و روي تخم ها نشسته است . ---> زماني که رسول خدا به خاطر آزار و اذيت قريشيان از مکه خارج شدند قريشيان براي پيدا کردن پيامبرأبا کرز را با خود بردند ، پس آنها جاي پاي حضرت را ديدند به کرز گفتند به اين رد پا نگاه کن ( آيا اين رد پا ي‌ محمد است ؟) او گفت : من تا به حال محمد را نديده ام ولي اگر بخواهيد ( از روي اين جاي پا ) به شما مي گويم او چه شخصيتي است ، گفتند : بگو ، او گفت :‌ اين فرد کسي است که جايگاه و مقام ابراهيم پيامبر را داراست ، و يا اينکه از کساني است که در جايگاه و رتبه ابراهيم است . ابوسفيان بخاطرحسدي که نسبت به پيامبراکرم داشت ازاينکه کُرز حضرت را به ابراهيم تشبيه کرد برآشفت وبه کُرز گفت تو نادان وخرفت شده اي . تاريخ ابن خلدون ج2، ص 315 ، باب : و أما بطون خند بن الياس بن مضر ؛ دلائل النبوة ص 75 ، چاپ اول - دار طيبة رياض . مؤلف اسماعيل بن محمد بن فضل الأصبهاني - تحقيق محمد محمد حداد . كجاست رد پاي اون اولي شما نكنه از خوشي پرواز ميكرده براي همينه كه رد پا نداره . ========================-------------------------------------------------------------================================ 2 ) دروغگوست ان كسي كه به عمر اين لقب را داد چرا كه اين لغب خاص به حضرت امير المومنين علي ابن ابي طالب عليه السلام است . لعنت خداوند بر هر كس كه اين لقب را براي غير ايشان استفاده بكند در ثاني تنها چيزي كه كا از عمر شنيده ايم اينه كه شلاق داشت كدام شمشير , اسم يكي را بگو ( البته با سند صحيح ) كه اين مردك بروي او شمشير كشيده باشه . پس از عزل وفراخواني ابو هريره ، عمر گفت : آيا مي داني وقتي كه تو را به ولايت بحرين منصوب كردم كفشي براي پوشيدن نداشتي و حالا به من خبر داده داند كه كه اسب هايي به قيمت هزارو ششصد دينار خريده اي؟ ابو هريره در پاسخ گفت : اسب هايي داشتم كه زادو ولد كردند وهدايائي بود كه مي رسيد ، عمر گفت : من آنچه را كه براي زندگي ات لازم و كافي بود تعيين كرده بودم پس آنچه مازاد بر مخارجت بوده بايد پس بدهي ، ابو هريره گفت : آنچه اضافه دارم مال تو نيست و تحويل نخواهم داد ، عمر گفت : سوگند به خدا تو را شلاق خواهم زد ، سپس بلند شد و با شلاق آنقدر بر وي زد تا بدنش را خونين كرد . عقد الفريد ،‌ ج1 ، ص13 ، باب ما يؤخذ السلطان من الحزم . اخه كي مياد حديث ساز را شلاق بزنه شمشيرش كو ؟؟ ==============================-----------------------------------------------------------------------===================== 3 ) دروغگوست ان كسي كه اين تهمت را بر رسول اكرم صلي الله عليه و اله و سلم بست كه راجع به اين شكم پرست مال دوست اين حرف را زده . رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به على عليه السّلام فرمود : يا على خداى تعالى سه گونه موهبت به تو عنايت فرموده است كه به من و هيچيك از مردم ، عنايت نفرموده است : 1. پدر زنى مانند من به تو ارزانى داشته است كه به من عنايت نكرده است ؛ 2. همسر پاكيزه گوهر راستگو و راست رو به تو مرحمت داشته كه به من عنايت نفرموده است ؛ 3 . حسن و حسينى از پشت تو به وجود آورده است كه چنان دو فرزندى از پشت من بوجود نياورده است ؛ آرى ! من از شمايم و شما از من مى‏باشد . جواهر المطالب في مناقب الإمام علي (ع) - ابن الدمشقي - ج 1 - ص 209 و الرياض النضرة ج 2 ص 202 . اگر عثمان داماد پيغمبر ميبود اين حديث كه انرا نفي ميكند . باور نداري ؟؟؟ اينهم از بخاري شما . ، شخصي پيش عبد الله بن عمر آمد و از او سؤالاتي كرد ؛ از جمله نظر او را در باره عثمان و امام علي عليه السلام پرسيد ، وي در مقايسه بين عثمان و حضرت علي عليه السلام مي‌گويد, اما عثمان ، خداوند از گناه او ( فرار عثمان در جنگ احد ) درگذشت ؛ ولي شما دوست نداريد كه او را ببخشيد ، اما علي عليه السلام پس او پسر عموي رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم و داماد او است صحيح البخاري - البخاري - ج 5 - ص 157 . مي بيني بخاري هم نمي گويد كه عثمان داماد حضرت رسول اكرم بوده . ==============================-----------------------------------------------------------------------===================== 4 ) در اينكه حضرت علي عليه السلام اولين نفر بود كه به اسلام محمدي ايمان اورد هيچ شكي نيست و سن ايشان اصلاً ملاك نيست بلكه ايمان ايشان ملاكه , اما دروغگوست ان كسيكه بگويد ايشان دختر خويش را به عقد قاتل همسرش حضرت فاطمه الزهرا در اورد . عمر خطاب به على (عليه السلام) و عباس مى گويد: «فلمّا توفّي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، قال أبو بكر: أنا ولي رسول اللّه... فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً ... ثمّ توفّي أبو بكر فقلت: أنا وليّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله، ولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً» پس از رحلت رسول گرامى(صلى الله عليه وآله وسلم) ابوبكر گفت: من خليفه پيامبرم ولى نظر شما دونفر اين بود كه وى دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن هست و همچنين پس او فوت ابوبكر من گفتم: خليفه پيامبر و ابوبكر هستم، شما نيز مرا دروغگو، گنهكار، فريبكار و خائن دانستيد. (( صحيح مسلم ج 5 ص 152، كتاب الجهاد باب 15 حكم الفئ حديث 49، فتح الباري ج 6 ص 144 وكنز العمال ج 7 ص 241. )). حالا فكر ميكني به حضرت علي عليه السلام به اين دروغگو دختر خودش را ميداد انه از مادري همچون فاطمه الزهرا كه بدست او هم ازار ديد هم شهيد شد . ==============================-----------------------------------------------------------------------===================== ==============================-----------------------------------------------------------------------===================== يا علي اينهايي كه گفتم توهين نيست عين حقيقته , اين دروغهاي اهل بدعت است كه عين توهين مي باشد .
7 | آذين غلامي | Iran - Tehran | ٠٣:٥٨ - ١٣ آبان ١٣٨٩ |
من تازه ميخوام درباره ائمه وزندگاني پاکشان وشرايط زمانه ايشان مطالعه کنم و جسته و گريخته ميدونم که معاويه چه آدم پست و بدکرداري بوده
8 | محمد | Iran - Aḩmadābād | ١٦:٢١ - ٢٩ آبان ١٣٨٩ |
با سلام. درمظلوميت حضرت علي هرچه بگوئيم كم است واز رضالت اصحاب صقيفه ملعونه هم هرچه بگوئيم كم است.سليم بن قيس هلالي ازقول اميرالمومنين علي عليه السلام وايشان ازرسول خدانقل مي كند كه رسول الله ديدند12 نفرازامامان كفررا كه مانندميمون ازمنبرآن حضرت بالا وپايين ميروند كه دونفر ازقريشندولي ازطوايف تيم وعدي كه همان ابوبكروعمرلعنت الله عليه بودن و10نف از بني اميه كه عثمان ومعاويه ويزيد ومروان حكم لعنت الله عليه وشش نفرديگر ازاولادملعون حكم مي باشند كه اينان درصندوقي ازآتش كه باقفلي از آتش قفل گرديده درچاهي درجهنم كه صخره اي بردهانه آن قرارداردقرار دارند.هرگاه خداونداراده فرمايندآتش جهنم رابرافروخته تر كندآن صخره را جابجا مينمايد.لعنت خدا برآنان باد.برگرفته ازكتاب اسرارآل محمد(ص) نوشته سليم بن قيس هلالي رحمت الله عليه
9 | عبدالامير قنبري | Iran - Tehran | ١١:٣٧ - ١١ دي ١٣٨٩ |
عصمت حضرت محمد ( ص ) بخاطر وجود وحي بر پيامبر بود با وفات ايشان وحي قطع گرديد. پس معصوم ديگري وجود نداشت مگر انكه بگوييم به امامان هم وحي ميشده كه اين نيز بر خلاف نظر قران به عنوان خاتم النبيين است نظرتان را مي خواستم بدانم

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

وحي به چه معني‌؟ ارتباط با فرشتگان و راهنمايي گرفتن از آنها ؟ ارتباط با فرشتگان بعد از رسول خدا (ص) نيز به اقرار اهل سنت باقي بود

اگر بگويند مقصود وحي به معني آوردن دين است ، اين چه ربطي به عصمت دارد ؟ اگر بگويند براي تبليغ دين بايد معصوم باشد ، مي‌گوييم اين ربطي به ارتباط با فرشته داشتن يا نداشتن ندارد ، بلكه كسي كه دين را مي‌آورد بايد معصوم باشد ، همچنين كسي كه وظيفه او حفاظت از دين خاتم است نيز بايد معصوم باشد ، تا بتواند دين را از تحريف حفظ كند .

موفق باشي

گروه پاسخ به شبهات

10 | حسين احمدي | Iran - Zahedan | ١٦:٥٥ - ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٠ |
براي مشاهده ساير جناياتت و بدعتهاي اين ملعون بنگريد به :
http://sonnat.net/article.asp?cat=87
11 | صادق | United Arab Emirates - Dubai | ٠٦:٥٧ - ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٠ |
سلام
فقط ميخواستم اين مطلب را عرض کنم که قبل از اين که ابوبکر، صديق شود و عمر، فاروق، حضرت علي(ع) پيامبر را تصديق کرد و به او ايمان آورد.
12 | محمد | Iran - Tehran | ١٠:٣٦ - ٢٦ آذر ١٣٩٠ |
سلام من برام يه سوالي پيش اومده ازدواج پيامبر با خواهر معاويه، ام حبيبه در سال هفتم هجري راسته اگه اينجوريه پس پيامبر با معاويه فاميل به حساب ميشن درسته؟ يه سوال ديگه آيا داستان «ارينب» و اينکه يزيد عاشق وي بود، ولي او با امام حسين(ع) ازدواج کرد، صحت دارد؟ ممنون ميشم جواب سوالاتمو بدين؟چون هرسايتي يه چيزي مينويسه؟ اگه ميشه به ايميلم ج بديد بازم ممنونم

پاسخ:

با سلام

دوست گرامي

1. رسول خدا (ص) با ابولهب نيز فاميل بودند (ابولهب عموي ان حضرت بود) ! حال معاويه نيز ارتباط فاميلي پيدا كرده باشد ! (حيي بن اخطب رئيس يهود خيبر نيز پدر زن رسول خدا -ص- به حساب مي آيد)

2. در مورد ارينب نيز مي‌توانيد به آدرس ذيل مراجعه كنيد :

http://www.valiasr-aj.com/fa/page.php?bank=question&id=1349

موفق باشيد

گروه پاسخ به شبهات

13 | محمود بيرجندي | United States - Atlanta | ٢٣:٢٦ - ٢١ بهمن ١٣٩٠ |
بترسيد از الله اي توهين کنندگان به صحابه رسول(ص)

روز قيامت شما رو سمبه داغ مي کنند ها؟"

14 | مجيد م علي | United States - Torrance | ١١:٢٠ - ٢٤ بهمن ١٣٩٠ |
با سلام
جناب محمود بير جندي , پناه ميبرم به الله سبحان تعالي از اين عمل شنيع , اما اخوي اونهايي كه تو فكر ميكني صحابه اند و ما لعنتشان ميكنيم در اصل صحابه حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم نيستند , منافقيني هستند كه در ان زمان زندگي ميكردند و با تمام اهتمام و كوشش حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم و اهل بيت مكرمشان و صحابه صدوقشان راهي غير از صراط مستقيم را در پيش گرفتند .
لعنه الله عليهم . امين العالمين

لبيك يا علي
15 | محمد عا رف | Iran - Kermanshah | ١٢:٠٤ - ٢٥ بهمن ١٣٩٠ |
از حيدري کار نشناس شبکه ظالمه کلمه شنيدم که عمرعاص را حضرت واز بزرگين دين ياد ميکرد خدا بيشتر از اين خر ترت کند اين آدم هوچي وملعون با چه مدرکي از او نامميبري تو چرا تاريخ را تعريف ميکني آيا توي اين کره خاکي آبروي برايت مانده جانور بي خاصيت اينها فرزندان رسول خدا ص سر بريدن وتو بي وجود او را حضرت خطاب ميکني آتش تمام وقت جهنم مبارکتباد انشاالله
16 | علي | Iran - Tehran | ١١:١٠ - ٠٤ شهریور ١٣٩١ |
جناب هيمن منافقين نيز پيامبر را ديده اند مي تواني نام آنها را ببري آنها را نيز بهشتي ميداني معاويه جزء شقي ترين مردم است و جايگاه او همكنون نيز در عذاب است زيرا با نفس پيامبر جنگيده است بهتر است صراط مستقيم را از ضالين تشخيص دهي تا دچار عذاب الهي نشوي در مورد سكوتحضرت علي نيز وضربه خوردن حضرت فاطمه به اين بسنده كن كه حضرت فاطمه در قرآن در آيه تطهير معصوم است و در بخاري آمده است كه تا آخر عمر با ابابكر و عمر صحبت نكرد و آنها را مغضوب ناميد
17 | هيمن | Iran - Tehran | ١٢:٤٥ - ٠٤ شهریور ١٣٩١ |
با سلام خدمت مسلمانان تمامي صحابه پيغمبر آن حضرت را ديده اند و درک نموده اند. آنها مردند و از اين دنيا رخت بستند و هنوز هم ما بر سر آنکه فلاني زودتر خليفه شد و فلاني ديرتر جنگ مي کنيم. واقعا که چه ملت عقب افتاده اي هستيم. ما خوبي هاي آنها را نمي بينيم و فقط به اختلافات آنها با هم مي پردازيم. از اينکه من سني هسم يا شما شيعه هستيد به خود مي باليم و چشم بر حقايق اين دنيا مي بنديم و تعصبي رفتار مي کنيم. آقا اصلا حضرت ابوبکر اولين خليفه شد و حضرت علي چهارمين خليفه آيا چيزي به من و شما مي رسه. به حضرت عمر دروغ مي بنيديم و ايشان را لعن و نفرين مي کنيم که چرا حضرت فاطمه را با سيلي زده و به شهادت رسانده و در اين ميان حضرت علي با تمامي شجاعتش که مي فرمودند اگر تمامي اعراب در مقابلش بياستد در مقابلشان مي ايستد سکوت اختيار کرده اند و ايشان را با اين دروغ يک ترسو نشان مي دهيم، شرم بر آنان که چنين دروغي را مي زنند. از خدا شرم کنيم که آنها جايگاهشان در بهشت است و ما با اين دروغهايمان به جهنم مي رويم. قصد موعظه کردن ندارم ولي ديگه خسته شدم از دروغ مردم. با تشکر

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
در اين دو آدرس (www.valiasr-aj.com/fa/page.php * www.valiasr-aj.com/fa/page.php)شبهه شما بررسي شده است مراجعه كنيد.
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
(1)
18 | مجيد م علي | Iran - Tehran | ١٩:٣٨ - ٠٤ شهریور ١٣٩١ |
الله اکبر با سلام جناب هي من نظرتو خوندم . قبلاٌ جوابهاي زيادي از طرف دوستان و برادران و حتي خودم به شما و امثال شما داده ايم . حالا من از تو چند تا سوال ميکنم . اين چيه که ؟؟؟ چرا بايد در مورد هابيل و قابيل انهم بعد از اين مدت طولاني صحبت کنيم ؟؟؟ راستي چرا بايد راجع به حضرت موسي و هارون عليهماالسلام و فرعون سامري حرفي بزنيم ؟؟؟ اصلاٌ براي چي بايد بدانيم که اولاد حضرت يعقوب در حق ايشان و حضرت يوسف ان کردنند ؟؟؟ اخه منظوره قران چيه که در باره حضرت ابراهيم عليه السلام ميبايست حضرت اسماعيل را براي الله سبحان تعالي قرباني کنه ؟؟؟ اصلاٌ چرا بايد صحابه حضرت محمد صلي الله عليه و اله و سلم ميبايست سوره فاتحه را در نمازشان بخوانند ؟؟؟ ايا انها هم ميخوانندند .... بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ ( 6 ) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ( 7 ) کمي فکر کن لبيک يا علي
19 | سيد ابراهيم حسيني | Iran - Tehran | ١٠:٥٢ - ٠٨ شهریور ١٣٩١ |
با سلام به تمامي شيعيان حضرت علي اولين خليفه رسول خدا بر روي زمين و؟؟بر كساني كه حق مسلم خلافت را غصب كردند واز آقايي ومحبت علي عليه السلام سو استفاده كردند.وبه منافقين كوردل ميگم كه اگه توي اون دنيا حقيقت براتون روشن شد ديگه كسي به دادتون نميرسه كه ؟؟؟؟.انشاالله امام زمان زودتر ظهور ميكنه وما شيعيان در ركابش گردن همه مزدوران وانكار كنندگان رو ميشكونيم خداروشكر ميكنم كه تو كشوري زندگي ميكنم كه تو اذانش نام علي ميدرخشه .
20 | محمد تقي فضلي | United States - Fremont | ٢٠:٥٥ - ١١ شهریور ١٣٩١ |
بسم االله الرحمن رحيم حسبنا الله ونعم الوکيل نعم المولانا و نعم النصير خدا در قران به شيطان مي گويد در مال و فرزندانش شريک شو...! ( چگونه چطور؟!) 1- حضرت محمد (ص) مي فرمايد : هرگاه در هنگام جماع شخص بسم الله نگويد شيطان در نطفه اش شريک مي شود. 2- هر گاه در هنگام حيض با همسر جماع کند و نطفه بوجود بيايد دشمن اهل بيت ميگردد. 3- اگر شخص زنازاده باشد نميتواند محب اهل البيت باشد. حضرت محمد ميفرمايد هر گاه نام علي به ميان امد و شفقتي در دل شما بوجود امد نشانهي حلال زاده بودن است. برادر عزيز mirwais ببين کدوم يک از اين موارد شامل حال شما مي شود. بدون شوخي و بسيار بسيار جدي ميگويم ... برو از مادرت بپرس خجالت نکش!!!!؟ حضرت امام صادق مي فرمايند: کسي که اسم امير االمومنين بر خود بگزارد مابون (ابنه اي) است. ( عمر نام امير المومنين بر خود گذاشته بود) عمر مي فرمايند....؟؟؟: از رسوم جاهليت که در من مانده همين بس که براي من فرقي نميکند که من کسي را بکنم يا کسي مرا بکند.(طبقات ابن سعد) * ديديم که خليفتون هم ابنه اي و (کو....) از اب در اومد. بازم حرفي هست؟ والله اگر من با صد تا سني هم بيفتم فرار نمي کنم ولي شما ...... خلاصه بهت بگم ما محب مولاييم کسي وجود نداره به ما چپ نگاه کنه
21 | سرباز امام زمان | Iran - Ahvaz | ٢١:١٢ - ٣٠ آبان ١٣٩١ |
دوستان عزيز ما مسلمانان تروريسم خوانده شديم و عليه خودمان ميجيگيم شرم بر خودمان بود قبايل اوس و خزرج چنان با هم مشکل داشتند و دشمن بودند که هرگز فکر نمي کردند اتحادي با هم داشته باشند اما زير کلمه ي لا اله الاالله چطور وحدت داشتند و چگونخ عليه کفار جنگيدند؟ مگر ما هردو نمي گوييم لا اله الا الله؟؟ چرا ما شرم نميکنيم از اينکه در روز قيامت چگونه به پيامبر که قرار است شفاعت مارا بکند نگاه کنيم ؟؟ اينها همه آزمايشات الهي است و ما ملت مسلمان داريم سنجيده ميشويم الان است که بايد اتحاد کنيم امام زمان منتظر اتحاد ماست ما واقعا بايد بر خود شرم کنيم
من سني ام و سني بودم ارثي است همانطور که شما برادران اهل تشيع ارثي اين مذهب بزرگ را داريد چرا بايد بر عقايدي که ارثي داريم تعصب بورزيم و به عقيده اي که چون ما اونو به ارث نداشتيم در حاليکه برادرمان ارث داشته توهين کنيم ؟؟ بياييد به اعتقادات يکديگر احترام بزاريم و کلمه گوي لا اله الا الله باشيم که اين کلمه ي وحدات وجودي انساني و امتي است
من در مورد زندگي خلفاي راشدين و امامان معصوم و مابقي صحابه جليل القدر تحقيق کرد و از آنها حداقل چيزي که ياد گرفتم وحدانيت است همه اينه بزرگوارن و جايگاه ويژه اي دارن اما فقط خداست که ميتواند قضاوت کند تاريخ هر بوده گذشته اکنون ما به عنوان ملت مسلمان چي داريم؟؟ بايد بر خودمان تاسف بخوريم و عزم قوي کنيم و کمر همت را ببنديم و هر يک تلاش کند تا يار واقعي امام زمان باشد او خواهد آمد
22 | ميثم زارع جمال اباد | Iran - Tehran | ٢٤:٤١ - ٢٦ اسفند ١٣٩١ |
واقعا که اهل تسنن بايد اول تکليف خودشان را با دانشمندان خود کل هل کنند بعدبراي مسلمانيواسلام واهل بيت صحبت کنند.واينقدر چرنديت نبافند .
23 | شهاب | Iran - Khorramshahr | ١٢:١٤ - ١٧ ارديبهشت ١٣٩٢ |
سلام در شماره 4 پدر بزرگ مادري معاويه «عقبه» معرفي شده که درست آن «عتبه» است. ارشاد شيخ مفيد، ترجمه رسولي محلاتي، ج 1، ص 64-66.
24 | حسام | Iran - Zahedan | ٠٢:٢٣ - ٠٦ خرداد ١٣٩٢ |
هر دو گروهتون سركاريد واقعا چقدر الافيد بريد خوش باشيد بهشت كجا جهنم كجا به قول حافظ
گويند كسان بهشت با حور خوش است من ميگويم آب انگور خوش است
اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار آواز دهل شنيدن از دور خوش است.
25 | گارچغاي | Iran - Tehran | ١٤:٤٤ - ١٧ خرداد ١٣٩٢ |
ببخشيد ولي شعري که گذاشتي ازحکيم عمر خيامه
26 | مصطفي | Iran - Khorramshahr | ١٣:٢٦ - ٠٨ تير ١٣٩٢ |
سلام و اي واي بر ما .از شرم نفسم در نمياد.در هر دو مذهب شيعه و سني توهين و ناسزا به ديگران کراهت دارد.همه ي شما که به همديگر و به افرادي که براي ديگري محترم است توهين ميکنيد از طرف مردم طرد شده هستيد.اينقدر سطحي فکر ميکنيد که خدا رو هم فراموش کرده ايد.توهين کردن به ديگران چه ثواب دنيوي يا اخروي برايتان دارد؟اينقدر بدبختيد که دلم برايتان ميسوزد.در سوريه به جان هم افتاده ايد و همديگر را قتل عام ميکنيد و افتخار ميکنيد و در اسراييل هم نشسته اند و با غرور به شماها نگاه ميکنند.با يهودي و مسيحي و لاييک و ضد اسلام صلح ميکنيد و سر يک سفره مينشينيد ولي با خودتان به خاطر چند اختلاف کوچک ميجنگيد.جنگي که هيچ پاياني ندارد! من از برادران سني از طرف اکثريت شيعه و از برادران شيعه از طرف اکثريت سني بابت توهين و ناسزاها عذرخواهي ميکنم.شما قشر تندرو بي منطق فقط باعث جنگ و خشونت بين مسلمانان هستيد.خداوند از هر دو گروه شما نگذرد که با جهالت خود زمينه حکومت شيطان را فراهم ميکنيد. لا اله الا الله
27 | جواد رحيمي | Iran - Tehran | ٠١:٥٦ - ٢٨ دي ١٣٩٢ |
من يه نظري دارم اگه هرکي با پيغمبر خدا همنشين بود بگيم صحابه پيامبر است و بايد احترامش را گذاشت پس با اين حساب بايد به افراد ملعون زمان حضرت موسي از جمله سامري و قارون و بلعم که در شروع پيامبري موسي را ياري اش کردند نيز بايد احترام گذاشت و بايد گفت : حضرت سامري (رض) حضرت قارون(رض)و.. !!!! اما ببينيد قرآن با چه لحني از اين افراد ياد مي کند.
28 | محمد زمانی | Iran - Shiraz | ١١:٠١ - ٢١ تير ١٣٩٤ |
سلام علیکم بما صبرتم - درحال خواندن مروج ذهب مسعودی هستم .خواهش میکنم بفرمایید آرزوی معاویه در دفن نام پیامبر در کدام مبحث و کدام باب این کتاب آمده است

پاسخ:
باسلام
دوست گرامي
اين مطلب در مروج ذهب قسمت« علة المأمون وموته» بعد «نداء المأمون في أمر معاوية وسببه»
به اين صورت نقل شده است
...وذكر ما فعلَ به، وإن أخا هاشم يُصْرَخُ به في كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً رسول الله، فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أمَ لك؛ والله ألا دفنا دفنا
مروج الذهب، ج 2 ص 54
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
29 | محمد زمانی | Iran - Shiraz | ١٤:٣٩ - ٢١ تير ١٣٩٤ |
سلام برشما از راهنمایی شما بینهایت ممنونم حتما دعا گوی شما ودیگر عزیزان خواهم بود. با توجه به اینکه در مروج ذهب از مسمومیت امام حسن (ع)امام کاظم(ع)وامام رضا صحبت شده آیا مسعودی شیعه بوده؟؟

پاسخ:
با سلام
دوست گرامي
در خصوص مذهب مسعودي بايد بگوييم ذهبي گويد او معتزلي بوده است
المسعوي صاحب مروج الذهب ...وكان معتزليا
سير أعلام النبلاء ج 15 ص 569
موفق باشيد
گروه پاسخ به شبهات
30 | ارمان | Iran - Tehran | ١٦:٠٨ - ١٣ تير ١٣٩٦ |
سلام اونایی که هی میگن صحابه کرام صحابه کرام برید یکم مطالعه کنید خالد بن ولید با اسیرای نبرد آلیس بعد از جنگ چیکار کرد،اگه واقعا انسانیت دارید که ناراحت میشید.سنت پیامبر مدارا کردن با اسیرای جنگ بدر بود ولی کار خالد بن ولید رو ببینید که توی کتابای شما ع؟؟هم اومده.
31 | رضایی رافضی | Germany - Falkenstein | ١٦:١٢ - ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٣ |
لعنت خدا بر عبدالحمید ناصبی منافق کذاب وطنفروش مزدور آل سعود و یهود
   
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب
پربحث ترین ها
پربازدیدترین ها