2024 July 23 - سه شنبه 02 مرداد 1403
تصوير: با كشتن هفت محب اهل بيت، بهشت برويد!
کد مطلب: ٦٢٠٩ تاریخ انتشار: ١٩ خرداد ١٣٨٨ تعداد بازدید: 104839
فتنه وهابیت » جنایات وهابیت
تصوير: با كشتن هفت محب اهل بيت، بهشت برويد!

كوردلان وهابي با فتواي تكفير شيعيان، به پيروان خود اينگونه القا ميكنند كه چنانچه شما هفت شيعه را بكشيد بدون حساب و كتاب به بهشت وارد ميشويد و ميهمان رسول الله خواهيد بود ! اين تصوير يك تروريست وهابي است كه قبل از اقدام به انفجار كمربند انفجاري توسط نيروهاي امنيتي عراق دستگير گرديد.


Share
361 | سپيده | Iran - Tehran | ٠٤:٣٤ - ١٩ تير ١٣٩٣ |
اکنون بعدازگذشت چهارسال از اخرين نظر درج شده درتاريخ نوزدهم تير نودوسه خداوند چهره واقعي وتوطئه اميز وهابيت رادر عراق وسوريه اشکارساخت .وقتي مفتي وهابيون جهادنکاح رامطرح ميکند ودختران وزنان راشستشوي مغزي داده وبه اسم دين وادار به تن دادن به فساد ميکند اين به تنهايي دليلي محکم بر ضد اسلامي بودن وهابيت است واين حفيقت که وهابيت پشت اين جنايات است کاش کساني که به دليل فريبخوردن وهابي شده اند ازخواب بيدار شوند که اگرنشوند چشمشان را برروي جنايات مغرضانه بسته اند ومن دختري شيعه ومهندس کامپيوتر ارزوميکنم دوشادوش برادران شيعه وسني برعليه وهابي گري بجنگم يازهرا يازينب
362 | سپيده18 تير 93 | Iran - Tehran | ٠٥:٥١ - ١٩ تير ١٣٩٣ |
متاسفانه استعمارانگليس وامريکا براي حمايت از صهيونيست به انواع راهها دست زده اندتااسلام را ازبين ببرند باايجادفرقه هاي مختلف که بنام اسلام ودرظاهري دروغين به اسلام ضربه بزنند . وقتي مفتي وهابيون فتوا برجهادنکاح ميدهدوبه اسم دين موجب ميشودعده اي از دختران کم سن و سال فريب خورده براي رستگاري تن به فسادوحقارت دهند ان هم در ديني که يکي از اولين دستوراتش حفظ منزلت بالاي زنان بود ايا اين مسئله خود به تنهايي توطئه بودن وهابيت را اثبات نميکند؟که البته تجاوز وکشتاروحشيانه مسلمانان زن وکودک که خود دليلي ديگر بر اين واقعيت است که اين فرقه باهدف ضربه به اسلام ومعرفي چهره غيرواقعي ومنفي بوجودامده است .نظردوستمان درباره ريشه فراماسونري ان کاملا صحيح است.کاش انهايي که ازروي فريب خوردن طرفدار اين فرقه محصول مشترک انگليس وصهيونيست شده اند قبل ازاينکه جهنم برايشان رقم بخورد از خواب غفلت بيدارشوند.وکاش تمام شيعيان واهل سنت براي مقابله با اين توطئه بزرگ متحدشده اختلافات را کنار بگذارند.يازهرا
363 | محمدرضاشمس | Iran - Tehran | ١١:٣١ - ٠١ آبان ١٣٩٣ |
كساني كه شهادت به يكتا بودن خدا بدهند آيا كافرند؟و آيا كسي كه شهادت دهد كه محمدرسول خداست مسلمان نيست؟آيا در بعثت و هجرت و بعد از آن خدا و رسول خدا حكم بر گردن زدن غير مسلمانان نير كردند؟حال يك سوال من از اين برادر محترم آيا كسي كه بر خلاف عمل و كردار پيامبر عملي انجام دهد يا حكم پيامبر را نقص كند آيا پيرو پيامبر است؟ آيا فدك توسط پيامير به دخترش داده شده يا خير ؟اگر مي خواهي بگويي غنيمت جنگي بود پس يعني پيامبر اشتباه كرده كه عنيمت جنگي را بخشيده و يا اينكه غنيمت جنگي نبوده و يا اجازه داشته و اينكه كساني كه اين فدك را از فاطمه گرفتند چرا بر خلاف حكم پيامبر حكم صادر نمودند؟و سوال آخر من آيا در قران نخواندي كه بهشت(رضاي خدا) را مختص كساني كردند كه مومن هستند و در راه رضاي او قدم بر مي دارند؟و اين بحث وقتي بود كه بين مسلمانان يهوديان و مسيحيان بحث بودكه بهشت از آن ماست و چرا خدا به صراحت نفرمود بهشت از آن مسلمانان است ؟ اگر علي عليه ابوبكر عمر و عثمان شمشير مي كشيد حكمش چه بود؟؟؟؟و حال كه علي خليفه شد و معاويه عليه اش شمشير كشيد حكم معاويه چه است ؟ چرا علماي وهابي حكم صادر كردند حسين بن علي اشتباه كرده عليه يزيد قيام كرد ولي نمي توانند بگويند معاويه خطا كردو عليه علي جنگيد چرا علماي وهابي نيم توانند بگويند حسين به جنگ نرفت كه در هيچ جنگي رسم نيست خانواده را با خود به جنگ ببرند بلكه يزيد اشتباه كرد چون خلافتش غيرشرعي بود چون عليه خليفه جنگيدو چون خلافتش غير شرعي بوده ادامه اش نيز از خود و فرزندش شرعي نبوده .
364 | رضا كاوياني | Iran - Bandar Abbas | ٢٠:٠٦ - ٠١ آبان ١٣٩٣ |
خراب شود خانه دروغ.
انسان نميتواند يک گربه را بيهوده و بدون دليل بکشد و نمي تواند يک گاوپرست را و يک بت پرست را بدون حجت و دليل بکشد .
انسان نميتواند انسان ديگر را بدون اينکه گناهي مرتکب شده باشد که طبق امر خدا مستحق مرگ باشد بکشد.
خدا باران را از ابر براي همه جانوران و انسانها و درختان ميبارد چگونه امر ميکند به آنچه موافق نيست با رحمانيت او.
آري .
با کشتن شيعه و با کشتن انسانهاي بي گناه نه تنها حوريان بهشت منتظر آدم کشان نخواهند بود بلکه خازنان جهنم منتظرند خوشامد گوييند به آنان در روز جزا.
آتش جهنم منتظر بوسه هايي گرم به لبان کساني است که اين فتواها را اختراع ميکنند و هرگز حوريان زيبا چشم در آغوش وحشت آفرين آنها نخواهند آرميد.
روزي که خواهند پرسيد که بي گناهان و کودکان و زنان و دختران را به چه گناهي کشتند؟و ديگر اينکه اگر کشتند به نام خدا چگونه کشتند؟
روزي که آن خدايي که نام او را در هنگام کشتن بي گناهان به زبان مي آورند حکم به آتش خواهد کرد که آنان را در برگيرد.
و در آن روز آتش فرمان از خدا برد و مومنان و نيکان و پيامبران همه در جبهه خدايند و با اومتحتند و برائت ميجويند از اعمال ظالمان.


 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]   قبلی
* نام:
* پست الکترونیکی:
* متن نظر :
  

آخرین مطالب